Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Varmvattenberedare 2011 - OSO Hotwater

Varmvattenberedare 2011 - OSO Hotwater

Ratings:
(0)
|Views: 3,871|Likes:
Published by OSO_Hotwater
Varmvattenberedare för privat och industriell användning.

Think future...
Varmvattenberedare för privat och industriell användning.

Think future...

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: OSO_Hotwater on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
   1   4   6   0   0   6  -   0   0   E   X   P   S   V    0   1  -   1   1
Varmvattenberedare
 
för
 
privat
 
och
 
industriell
 
användning
Think
future
www.osohotwater.com
 
I N N E H Å L L
Valavdirektverkandeel-beredare3SuperStandard-S4SuperXpress-SX5AgriPRO-RR616R807Wallsmart-W8Mini-RM59Smal-RD10Valavindirektaberedare11SuperCoil-SC12EcolineCoil-RTVE13EcolineTwinCoil-RTVVE14Optima-EP230015Optima-EP240016Fix-MX/PV17Accu-50R/50RE18Valavstoraberedare/tankar19Maxi-17R20MaxiTurbo-17R21MaxiStandard-17RE22MaxiCoil/MaxiCombi-17RV/17RVE23MaxiBuffer-17RB24MaxiDublo-18RE25MaxiAccu51R26Universal-81R27Hydrofor-8RT28Ocean-17RA29Spetskoppelset-SKS30•Reservdelarochtilläggförstoraberedare/tankar31
Indirekta beredare
11
Stora beredare / tankar 
19
Direktverkande el-beredare
3
SidaSidaSida
Om OSO Hotwater 
OSOHotwaterärEuropasledandeproducentavvarmvattensberedareirostfrittstålochharvaritenpionjärinomproduktutveck-lingsedandenförstaserieproduceradelämnadefrånfabrikenförmerän40årsedan.OSOHotwaterharinvesteratkontinuerligtförattskapaenavdemesthögteknologiskaproduktionsanläggningarnaförvarmvattensberedareiEuropa.Dettaharmedförtattvåraprodukterharblivitbättre,lättareochmereffektiva.MåletärattOSOskallbidramedochvaradetbästabådeförmän-niskorochmiljö.Produkternavierbjuderskalltillfredställabehovettillvårakunder,samtidigtsomvitarhänsyntillmiljön.1995etableradevi”OSOECOFoundation”ochdonerade6miljonerSEKtillstartkapital.5%avvinstenvarjeårgårtillmiljörelateradeprojekt.Med180medarbetareocherfarenhetsedan1932,arbetarviföratterbjudabästakundserviceochproduktermedsåhögkvalitetsommöjligt.
 
3
Ändringar kan förekomma
Val av direktverkande el-beredareViktiga fördelar med produkter från OSO Hotwater:
Lägenhet 1-2Lägenhet 2-3Stuga m/dusch 3-4Stuga m/dusch 4-5Hus med badkar 3-4Hus med badkar 5-6Hus med badkar 6-8
Wallsmart/SmalSuper StandardSuper XpressAgri PRO RR
 
RD/W 50 & 80
 
W100 / RD 100 S 120 SX 150RD 150 S 200 SX 150 / 200 RR 200
 
S 200 SX 200
 
S 200 / 300 SX 200 RR 200S 300 SX 200 / 300SX 300
BoligtypAntalpers.
Förslagen ovan är endast rekommendationer och kan variera, beroende på hur mycket varmvatten som behövs på en gång.
Extrem låg vikt
OSOanvänderrostfrittDuplexståliSuper-serien.Dettastålärsåstarktattdetgerossmöjlighetenattanvändamindreråmaterialochsamtidigtuppnåhögstyrkakombineratmedextremlågvikt.
Minimal värmeförlust
OSOharutvecklat”ECOFOAM”isolering.Ettmiljövänligtvattenbaseratskumsomharfantastiskaisoleringsegenskaper.
Mycket hög effektivitet och kapacitet
KombinationenavDuplexstålochlaser-svetspåSuperseriensamtdetferritiskamolybdenstålsomanvändstillalladeövrigaproduktserierna,gerenmyckethögtkorrosionsmotstånd.
Miljöriktade verksamheter 
Miljönharvaritifokusiallvårverksamhetiöver40år.Upprättandeavvårteget”ECOFoundation”1995harbidragittillolikamiljövänligaprojekt,ochviharbunditosstillattanvända5%avdenårligavinstentillviktigamiljöinsatser.
Erfarenhet
OSOHotwaterärEuropasförstaserieproducentavvarmvattensberedareirostfrittstålsedan1969.Efterdetharviproduceratmerän3miljonerberedare,vilketgerossenunikerfarenhet.
Certieringar och godkännanden
Viärgodkändaochcertieradeenl.ISO9001;2008,ISO14001;2004ochOHSAS18001;2008.
10 års garanti på det rostfria tryckkärlet
Viärsäkrapåvåraprodukterskvalitetochlämnardärför10årsgarantipådenrostfriatankenivåravarmvattenberedare.Vissaförbehållgäller.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->