Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

I. CÁC NHÂN T R I RO
1. R i ro kinh t
2. R i ro v c nh tranh:
3. R i ro v ho t ng kinh doanh:
4. R i ro v lu t pháp
5. R i ro c thù
6. R i ro c a t chào bán
7. R i ro pha loãng giá và thu nh p trên m i c phi u sau khi th c hi n chào bán
8. R i ro c a các d án có s d ng ti n t t chào bán
9. R i ro khác
CÁO B CH
1. T ch c phát hành
2. T ch c tư v n
III. CÁC KHÁI NI M
IV. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C PHÁT HÀNH
1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n
Hình 1: Nhãn hi u thương m i
3. Cơ c u b máy qu n lý c a Công ty
sáng l p và t l c ph n n m gi
B ng 1: Cơ c u v n c ph n trư c khi phát hành thêm t i ngày 15/9/2010
B ng 2: Danh sách c ông n m gi trên 5% v n c ph n t i ngày 15/9/2010
B ng 3: Danh sách c ông sáng l p t i ngày 15/9/2010
B ng 4: Danh sách các công ty con
ng)
6. Ho t ng kinh doanh
Hình 6: Cơ c u Doanh thu năm 2009
Hình 7: C u t o bình LPG:
Hình 7: C u t o bình LPG
Hình 8: H th ng t n tr - kho ch a - v n chuy n LPG
Hình 9: Ch ng ch qu n lý ch t lư ng BSI c a t ch c UKAS
Hình 10: PV GAS SOUTH trao gi i cho khách hàng trúng thư ng
Hình 11: Bình gas màu h ng nhãn hi u PV Gas
B ng 8: Danh sách khách hàng c a công ty
7. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trong các năm g n nh t
8. V th c a Công ty so v i các doanh nghi p khác trong cùng ngành
8.1 V th c a Công ty so v i các doanh nghi p trong ngành
Hình 12: Th ph n các hãng khu v c phía Nam năm 2009
B ng 10: D báo t ng c u LPG toàn qu c và các vùng th trư ng
9. Chính sách i v i ngư i lao ng
B ng 11: Cơ c u lao ng c a Công ty t i th i i m 31/08/2010
10. Chính sách c t c
11. Tình hình ho t ng tài chính
B ng 12: Trích l p các qu năm 2008, 2009 và 9 tháng u năm 2010
B ng 13: Các kho n ph i thu năm 2008, 2009 và 9 tháng u năm 2010
B ng 14: Các kho n ph i tr năm 2008, 2009 và 9 tháng u năm 2010
12. H i ng Qu n tr , Ban Giám c, Ban ki m soát và K toán trư ng
13. Tài s n
14. K ho ch l i nhu n và c t c trong 3 năm t i
B ng 16: Các ch tiêu tài chính 2010 - 2012
B ng 21: Ti n th c hi n d án Tr m chi t n p khí CNG
B ng 22: T ng v n u tư d án Tr m chi t n p khí CNG
B ng 23: Ngu n v n u tư d án Tr m chi t n p khí CNG
B ng 25: T ng v n u tư d án Kho và tr m chi t n p LPG Dung Qu t
B ng 26: Ngu n v n u tư d án Kho và tr m chi t n p LPG Dung Qu t
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bancaobach-PVgassouth

bancaobach-PVgassouth

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by hoangnamphu5603

More info:

Published by: hoangnamphu5603 on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Page 4 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 38 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 42 to 99 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->