Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Set 1 Pmr 2009

Set 1 Pmr 2009

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Ranz Muller

More info:

Published by: Ranz Muller on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2011

pdf

text

original

 
SULIT21/1Sejarah1 ¼ jamJABATAN PELAJARAN KELANTAN ______________________________________________________________________ PENILAIAN MENENGAH RENDAH2009SET 1Satu jam lima belas minit ______________________________________________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan objektif.2. Jawab semua soalan.3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan jawapan anda padakertas objektif yang disediakan.4 .Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu  jawapan, padamkan sehingga bersih dan tandakan jawapan yang baru.
 
1Rajah di bawah menunjukkan peralatan yang digunakan untuk memperoleh
1
 
sumber sejarah berikutan perkembangan pesat teknologi.Apakah
X
?AKaedah lawatanBKaedah arkeologiCKaedah temu ramahDKaedah pandang denga2Sumber berikut merujuk kepada sumber pertama.Apakah kesimpulan yang dapat dibuat mengenainya ?IIIIIIIVSumber belum ditafsir Sumber yang bersifat asliSumber yang telah diolahSumber yang diterbitkanAI dan IIBI dan IVCII dan IIIDIII dan IV3Manusia Zaman Neolitik dikatakan mempunyai budaya yang lebih teratur.Mengapakah dikatakan sedemikian ?IIIIIIIVHidup sara diriHidup berpindah randahWujud pembahagian kerjaWujud sistem bermasyarakatABCDI dan III dan IVII dan IIIIII dan IV4Tonle Sap ialah tasik yang dibina pada abad kesepuluh masihi.Apakah kesan tasik ini kepada kawasan persekitaran ?
2
Kaedah
X
Radio
Internet
Televisyen
Fosil
Artifak
Manuskrip
 
ABCDPersekitaran subur Pelabuhan entrepotPusat membuat kapalPusat pengumpulan barang5Rajah di bawah berkaitan sejarah negeri MelakaApakah sumber yang menerangkan perkara di atas ?ABCDSejarah MelayuHikayat Hang TuahHikayat Kanun MelakaSalasilah Melayu dan Bugis6Peta di bawah merujuk kepada perjalanan Parameswara dari Palembang keMelaka.Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada sikap Parameswara ?IIIIIIIVTulusYakinGigihBerdikariABCDI dan III dan IVII dan IIIIII dan IV
3
Asal-usul nama MelakaPokok MelakaPelanduk

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->