Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prijavnica 2011

Prijavnica 2011

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2011

pdf

text

original

 
47. seminar slovenskega jezika, literature in kulture
Ljubljana, 27. 6./4.–15. 7. 2011
Ime:
 
Priimek:
 
Znanstveni naziv:
 
Spol:
 
mo
š
ki
Datum in kraj rojstva:
 
Narodnost:
 
Kontaktni naslov 
 
Ulica:
 
Po
š
tna
š
tevilka, kraj:
 
Dr
ž
ava:
 
Telefon:
 
Faks:
 
E-naslov:
 
Status
 
š
tudent/ka -
š
tudij:
 
zaposlen/a - poklic:
 
drugo:
 
Naslov zaposlitve oz. univerze
 
Ulica:
 
Po
š
tna
š
tevilka, kraj:
 
Dr
ž
ava:
 
 
 
Dosedanje u
č 
enje sloven
šč 
ine
 
Na univerzi:
 
Ne
Na te
č
aju:
 
Da
 katerem?kdaj?kje?Sem se nau
č
il/a sam/a:
 
Ne
 
Ozna
č 
ite, katera podro
č 
 jain dejavnosti vas zanimajo? 
(mo
 ž 
nih ve
č 
odgovorov)
jezikoslovjeliteraturaprevajanjesplo
š
nogovorjenjepisanje
 
Kje ste dobili informacijeo na
š
i prireditvi?
 
VPRA
Š
ANJA IN NAVODILAZA
Š
TIPENDISTE
 
Prejel/a sem naslednjo
š
tipendijo - od koga:
 
Koda
š
tipendije:
 
Ž
elim enoposteljno sobo(dopla
č
ilo za dva tedna 80 EUR,za tri tedne 120 EUR; pla
č
ilov prvih 3 dneh seminarja):
 
DaNe
 
VPRA
Š
ANJA IN NAVODILAZA SAMOPLA
Č
NIKE
 
Ž
elim se udele
ž
iti SSJLK, ker(prosimo, navedite razlog):
 
Prijavljam se na:
-
 Kotizacija:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->