Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
35Activity

Table Of Contents

Trách nhiệm của Giám đốc (hoặc người đứng đầu)
Trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán
Đánh giá rủi ro
Phát hiện
Những hạn chế vốn có của kiểm toán
Những thủ tục cần được tiến hành khi có dấu hiệu gian lận hoặc sai sót
Thông báo về gian lận và sai sót
Thông báo cho người sử dụng báo cáo kiểm toán
Thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan
Kiểm toán viên và công ty kiểm toán rút khỏi hợp đồng kiểm toán
Ví dụ về những tình huống hoặc sự kiện làm tăng rủi ro do gian lận hoặc sai sót
Lập kế hoạch kiểm toán
Lập kế hoạch chiến lược
Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể
Hiểu biết về hoạt động của đơn vị được kiểm toán:
Hiểu biết về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ:
Đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu:
Nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán:
Phối hợp, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra:
Các vấn đề khác:
Lập chương trình kiểm toán
Những thay đổi trong kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm
(Để hướng dẫn và tham khảo)
I- Tài liệu yêu cầu khách hàng cần chuẩn bị:
II- Mục tiêu kiểm toán
III- Thủ tục kiểm toán:
A/ Thủ tục phân tích
B/ Thủ tục kiểm toán chi tiết I- Tiền mặt
II- Tiền gửi Ngân hàng và Tiền đang chuyển
C. Thủ tục kiểm toán bổ sung
IV- Kết luận và kiến nghị:
B- Kiến nghị:
C- Các vấn đề cần tiếp tục theo dõi trong những đợt kiểm toán sau:
Rủi ro tiềm tàng
Hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ
Hạn chế tiềm tàng của Hệ thống kiểm soát nội bộ
Hiểu biết hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được
Môi trường kiểm soát
Các nhân tố chủ yếu để đánh giá môi trường kiểm soát:
Hệ thống kế toán
Thủ tục kiểm soát
Các thủ tục kiểm soát chủ yếu bao gồm:
Rủi ro kiểm soát
Thử nghiệm kiểm soát
Đánh giá cuối cùng về rủi ro kiểm soát
Mối liên hệ giữa rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát
Rủi ro phát hiện
Rủi ro kiểm toán trong đơn vị có quy mô nhỏ
Thông báo các hạn chế phát hiện được
Mối liên hệ giữa các loại rủi ro
Chọn toàn bộ (kiểm tra 100%)
Lựa chọn các phần tử đặc biệt
Lấy mẫu kiểm toán
Lấy mẫu thống kê và lấy mẫu phi thống kê
Thiết kế mẫu
Tổng thể
Phân nhóm
Lựa chọn các phần tử có giá trị lớn
Cỡ mẫu
Thực hiện các thủ tục kiểm toán
Bản chất và nguyên nhân của sai sót
Dự tính sai sót trong tổng thể
Đánh giá kết quả mẫu
Ví dụ về các nhân tố ảnh hưởng đến cỡ mẫu trong thử nghiệm kiểm soát
Ví dụ về các nhân tố ảnh hưởng đến cỡ mẫu trong thử nghiệm cơ bản
Phương pháp lựa chọn các phần tử của mẫu
Tính chất của các ước tính kế toán
Thủ tục kiểm toán
Xem xét và kiểm tra quá trình lập các ước tính kế toán của đơn vị
Kiểm tra các số liệu và xem xét các giả định
Kiểm tra các tính toán liên quan đến ước tính kế toán
So sánh ước tính kế toán đã lập của các kỳ kế toán trước với kết quả thực
tế của các kỳ đó
Xem xét các thủ tục phê duyệt ước tính kế toán của Giám đốc
Kiểm toán viên lập một ước tính độc lập
Xem xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính
Đánh giá kết quả của các thủ tục kiểm toán
Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Phạm vi và mục tiêu của kiểm toán nội bộ
Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên độc lập
Tìm hiểu và đánh giá ban đầu công việc của kiểm toán nội bộ
Liên hệ và phối hợp công việc
Đánh giá và kiểm tra lại tư liệu của kiểm toán nội bộ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CMKIEMTOAN_DOT3

CMKIEMTOAN_DOT3

Ratings: (0)|Views: 4,014|Likes:
Published by p5t_5prince

More info:

Published by: p5t_5prince on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 38 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 42 to 61 are not shown in this preview.

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ngoc Xuxu liked this
Tuan Viet liked this
Dung Le liked this
lehalinh610 liked this
Ngọc Thạch liked this
Nguyễn Thơm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->