Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Copy of Phan Tich Khai Niem Tu Tuong Ho Chi Minh de Chong Lai Cac Quan Diem Lech Lac 0476

Copy of Phan Tich Khai Niem Tu Tuong Ho Chi Minh de Chong Lai Cac Quan Diem Lech Lac 0476

Ratings:
(0)
|Views: 516|Likes:
Published by levanthang85

More info:

Published by: levanthang85 on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2012

pdf

text

original

 
CHỦ ĐỀ 1:Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức và đấu tranh để chốnglại các quan điểm xuyên tạc của kẻ thù.1. Quá trình nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh
 Tư tưởng Hồ Chí Minh có một quá trình hình thành và phát triển từ trước năm1911 đến khi Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta. Đảng ta có một quá trình phát triểnnhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội VI (12-1986), Đảng ta nhấn mạnh:“Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học củachủ nghĩa Mác-Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng củaChủ tịch Hồ Chí Minh...”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6-1991) có điểmmới là “nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh”, và khẳng định “Tư tưởng Hồ Chí Minh chínhlà kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện cụ thể củanước ta, và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của dân tộc ta”. Cương lĩnh 1991 khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩaMác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hànhđộng”.Sau 10 năm, với những thành tựu to lớn nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước, tại Đại hội IX (4-2001), Đảng ta có bước phát triển trong nhậnthức và tư duy lý luận khi khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quanđiểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quảcủa sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể củanước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinhhoa văn hóa nhân loại... Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh củanhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.
2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
 Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc vềnhững vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhândân đến cách mạng XHCN; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủnghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoadân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóngcon người. Nội hàm của khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấnđề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Nó không phải là một tập hợp đơn giản những ýtưởng, suy nghĩ cụ thể của Hồ Chí Minh trong những giai đoạn cụ thể.- Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, làsự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại.- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khái niệm khoa học, vì thế hết sức cô đọng, chặtchẽ, có nội hàm lý luận cao, có sức sống mãnh liệt và giá trị lý luận, thực tiễn rất to lớnkhông những với cách mạng Việt Nam mà còn đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng loài người trên phạm vi toàn thế giới.
3. Đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạca. Nhận thức kẻ thù
1
 
- Loại 1: Ác ý: Cho rằng người Việt Nam không có tư tưởng mà đó chỉ là sự bắt chướcnhư vẹt của đông tây chứ bản thân không tạo ra tư tưởng.- Loại 2: Cho rằng trong cách mạng và kháng chiến Việt Nam thì có nhà lý luận và nhàtư tưởng nhưng đó là Võ Nguyên Giáp và Lê Duẫn chứ không phải Hồ Chí Minh.- Loại 3: Hồ Chính Minh không phải nhà tư tưởng vì hầu như Người không có tác phẩm lý luận nào.
b. Mục đích xuyên tạc
- Từ sự thâm thù chủ nghĩa cộng sản- Muốn “hạ bệ thần tượng”- Từ sự bất mãn của một số cá nhân.
b. Đấu tranh chống xuyên tạc chống phá
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được xem như là chìa khóa để mở cửa đi vàokho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh và cũng là chìa khóa để chống lại một cách có hiệuquả những luận điệu thù địch và sai trái.
b1. Trước hết phải hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dânchủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.
“Hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cáchmạng Việt Nam” là nhiều quan điểm liên hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện rõ tính liêntục, nhất quán. “Toàn diện” là bao quát nhiều lĩnh vực. Đó là tư tưởng về chính trị,kinh tế, văn hóa - xã hội, quân sự, ngoại giao...Đại hội đồng UNESCO khẳng định Hồ Chí Minh “để lại một dấu ấn trong quátrình phát triển của nhân loại...; là biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dântộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc,dân chủ và tiến bộ xã hội”.“Toàn diện nhưng sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”,nghĩa là không phải tất cả mọi vấn đề đều gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở đây cầnhiểu tư tưởng Hồ Chí Minh như là những tư tưởng chính trị theo nghĩa rộng, gồm tưtưởng về mục tiêu cách mạng: độc lập dân tộc và CNXH; về mục đích cách mạng: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về lực lượng cách mạng:toàn dân tộc lấy công-nông làm gốc, đoàn kết quốc tế; về nền tảng lý luận: chủ nghĩaMác-Lênin; về tổ chức cách mạng: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận đoànkết toàn dân; về phương pháp cách mạng: động viên toàn dân, tổ chức toàn dân; v.v..Tóm lại, đó là “giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản”.
Nhận thức như vậy tránh được các khuynh hướng sai lầm và xuyên tạc cho rằngkhông có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh mà chỉ một vài phát biểu ngắn gọn của Người; hoặc cái gì cũng quy về tư tưởng Hồ Chí Minh mà không hiểu tư tưởng của Người chỉ gắn với những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.Đáng phê phán nhất là các quan điểm hết sức nguy hiểm. Họ thừa nhận những vấn đềnêu trên (sau khi không đủ khả năng bác bỏ), nhưng lại cho rằng hệ thống quan điểmtoàn diện và sâu sắc đó chỉ trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, không có trongcách mạng XHCN.
2
 
Để phê phán quan điểm này, cần nhận thức rõ trong khái niệm tư tưởng Hồ ChíMinh có nói “từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN”. Tuynhiên điều quan trọng hơn là trở lại cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ cần nêumấy điểm chính.Một là, Hồ Chí Minh khẳng định cứu nước và giải phóng dân tộc theo conđường cách mạng vô sản, tức là giành được độc lập dân tộc rồi phải đi tới CNXH.Hai là, trong di sản để lại, Hồ Chí Minh nhiều lần nói đến cách mạng dân tộcdân chủ nhân dân phải đi tới cách mạng XHCN thì mới thắng lợi triệt để. Người cótrên hai mươi lần nêu quan điểm của mình như là những định nghĩa về CNXH.Ba là, các bài viết, bài nói của Hồ Chí Minh cho ta một cái nhìn khá sâu sắc vàtoàn diện về đặc trưng bản chất của CNXH ở Việt Nam.
b2. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủnghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trịtruyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Một số ý kiến cho rằng những vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng theo conđường cách mạng vô sản như mục tiêu, lực lượng, lãnh đạo, phương pháp, đoàn kết,nền tảng lý luận, v.v… đều đã được đề cập trong học thuyết Mác-Lênin; thậm chí đãđược Khổng Tử, Tôn Dật Tiên, ông cha ta trong lịch sử hàng nghìn năm bàn tới.Chúng ta không phủ nhận nhiều vấn đề đã được Mác, Ăngghen, Lênin, KhổngTử, Tôn Dật Tiên, cha ông ta đề cập. Nhưng chúng ta phải phủ nhận quan điểm chorằng hễ đã có người đi trước đề cập thì người sau chỉ là nói theo, nói lại.Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh nói rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là “kết quả củasự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nướcta”. Rõ ràng là khái niệm cho ta biết Hồ Chí Minh nắm chắc chủ nghĩa Mác-Lênin vàhiểu rõ điều kiện nước ta. Điểm chốt ở đây là “điều kiện cụ thể của nước ta”. Hồ ChíMinh từng cảnh báo: “Nghe người ta nói giai cấp đấu tranh, mình cũng ra khẩu hiệugiai cấp đấu tranh, mà không xét hoàn cảnh nước mình như thế nào để làm cho đúng”.Điều kiện nước ta không giống các nước khác, ít nhất trên hai điểm: Truyền thống lịchsử, văn hóa, con người và nước thuộc địa thời cận đại. Hai điểm này không hoàn toàntách bạch, mà có sự tiếp nối. Nhưng cũng có nội dung chỉ có trong thời kỳ thuộc địa. Nhận thức như vậy để thấy rằng Hồ Chí Minh không viết lại, nói lại các bậc thầy vànhững gì trong truyền thống dân tộc; ngược lại, Người đã khắc phục những hạn chếcủa truyền thống và thiếu hụt trong chủ nghĩa Mác-Lênin.Hạn chế lớn nhất của giá trị truyền thống là lý luận khoa học. Thiếu hụt lớnnhất của chủ nghĩa Mác-Lênin là những tư liệu lịch sử của các nước thuộc địa phươngĐông. Hồ Chí Minh đã lấp đầy những khoảng trống đó. Chỉ cần nêu một số điểm tiêu biểu cũng thấy rõ rằng, nếu Hồ Chí Minh không vận dụng và phát triển sáng tạo chủnghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta thì không thể có thắng lợi của cáchmạng Việt Nam.Thứ nhất, mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở các nước tư bản là mâu thuẫn giữagiai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Còn ở Việt Nam là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộcvới bọn đế quốc xâm lược và phong kiến tay sai.Thứ hai, theo Hồ Chí Minh, làm cách mạng ở Việt Nam trước hết nhằm mụcđích giải phóng dân tộc. Vấn đề này ở các nước tư bản châu Âu cơ bản đã được giai
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cuong Phan liked this
Thùy Dương liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->