Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
160Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kreativiti dalam Kanak

Kreativiti dalam Kanak

Ratings:
(0)
|Views: 8,329|Likes:
Published by Nik Haslida Nik Ali

More info:

Published by: Nik Haslida Nik Ali on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

 
SOALAN TUGASAN
Perkembangan seni berkembang seiring dengan perkembangan kognitif dan fizikalkanak-kanak.Persekitaran turut mempunyai kesan kepada perkembangan seni kanak-kanak.Berdasarkan teori Perkembangan Torrance, huraikan bagaimana penggunaanpersekitaran dapat membangun pemikiran kreativiti kanak-kanak menerusipembelajaran seni visual. Seterusnya dengan menggunakan persekitaran sebagai temapembelajaran jelaskan bagaimana kefahaman pelajar mengenai bahasa tampak (asasseni reka ) dapat diukur dengan menggunakan portfolio yang merupakan satu kaedahmenilai dan menguji pencapaian pelajar.Anda juga diminta untuk mencadangkan satubentuk penilaian portfolio yang dapat menilai aspek-aspek asas seni reka tersebut.( Jumlah:30 markah)
Pendahuluan
Kepentingan kreativiti dalam membangunkan masyarakat dan negara telah lamadisedari (Storm& Storm, 2002). Para pemimpin, ahli perniagaan, saintis, ahli sejarah,pendidik dan ahli psikologi menyatakan bahawa kreativiti sangat diperlukan untukkelangsungan hidup penduduk di dalam sesebuah negara terutamanya dalam eraglobalisasi di mana perubahan, cabaran, dan persaingan sedang dan akan terusberlaku. Dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang pesatmembangun dan berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020,keperluan kepada kreativiti rakyatnya adalah lebih mendesak. Perkembangan ekonomiyang berlaku akibat daripada perubahan dasar kerajaan yang kini lebih mementingkansektor industri, teknologi maklumat dan ilmu pengetahuan telah mengubah dan akanterus mengubah taraf dan corak kehidupan masyarakat keseluruhannya.Perkembangan pesat yang berlaku dalam bidang teknologi dan komunikasi telahmemberikan kesan kepada cara hidup penduduk Malaysia. Penduduk Malaysia kinitelah mengamalkan cara hidup yang lebih canggih dan oleh itu keperluan merekakepada latihan dan pendidikan serta kreativiti turut meningkat kerana mereka
 
memerlukan banyak bimbingan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yangberlaku.Pada masa ini Pendidikan Seni Visual telah dimartabatkan sepenuhnya sebagai subjekyang berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana subjek inimerentasi kurikulum dalam subjek-subjek lain. Dalam pengajaran guru, Pendidikan SeniVisual menjadi asas alat bantu mengajar yang baik melalui penampilan grafik yangefisyen, pemilihan warna harmoni,dan reka bentuk maujud yang cantik. Di kalanganpelajar, Pendidikan Seni Visual menjadi subjek penting untuk berkreativiti bagimelahirkan insan yang celik seni dan berbudaya.Ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman intuisi,persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Guru akan memberi murid untuk menjalankanaktiviti untuk meneroka, mengalami dan mengekspresi citarasa pancaindera. Muriddiharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual, seni muzik dan senipergerakan dalam meningkatkan lagi kepekaan, kreativiti, daya imaginasi untukmencapai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan.
1.0 Kreativiti dalam Kanak-KanakDefinisi kreativiti
Kreativiti berasal daripada perkataan latin iaitu ³creare´ yang bermaksud³membuat´.Menurut kamus dewan (2002) mentakrifkan kreativiti sebagai satukemampuan (kebolehan ) mencipta daya kreatif ,kekreatifan manakala kreatif pulasebagai mempunyai kebolehan mencipta,menghasilkan dan mengembangkan sesuatuidea asli dan baru.Kreativiti adalah lebih kepada produk ± ia adalah satu proses contohnya sebuahlukisan yang menarik, tulisan cetusan pemikiran, atau respons yang unik, mungkincontoh karya kreatif,tetapi keputusan yang membuat mereka melukis, mewarna,melakar dan berfikir merupakan inti dari proses kreatif.
 
F
rank Cizek menyatakanbahawa terdapat daya kreatif yang hebat dalam diri kanak-kanak yang memerlukan jalan keluar untuk menyatakan ekspresi diri .Oleh itu kanak- kanak seharusnya diberi
 
ruang dan peluang untuk melukis tentang apa yang mereka mahu , tentang apa yangmereka lihat dari kaca mata mereka sendiri , bukan melukis tentang apa yang oranglain fikiran .Berdasarkan teori perkembangan Torrance, persekitaran turut mempunyai kesankepada perkembangan seni kanak-kanak .Persekitaran dapat membantu membangunpemikiran kretiviti kanak-kanak.Seni dan muzik adalah contoh umum dari kreativiti, tetapi anda dapat mencari fikirankreatif di hampir semua aspek kehidupan dan persekitaran yang juga melibatkanmasyarakat,tempat tinggal dan budaya.E. Paul Torrance telah mencipta dan membangunkan teori kreativiti yang membantumenjelaskan tujuh perkara utama di dalam proses penjanaan kreativiti seseorangindividu.Ia boleh digunakan oleh seorang guru pendidikan seni visual di dalam prosesmemupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar.
a) Penyoalan
Persekitaran fizikal yang direka untuk menstimulasi minda dapat meningkatkanpenyelesaian masalah secara kreatif. Misalnya, ketika ditunjukkan sebuah bendaberbentuk bulan-setengah dan bertanya, "Apakah yang boleh kita buat dengan bentukini?" Kanak-kanak akan menghabiskan imej mental pertama mereka dan mulamengembangkan idea-idea dari apa yang mereka lihat di persekitaran mereka. Melihatsekeliling ruangan kelas atau ruang bermain untuk isyarat adalah kaedah penyelesaianmasalah kreatif. Persekitaran yang mempunyai pelbagai perkara baru akan membantukreativiti.Contohnya guru menunjukkan tanah liat dan memberikan soalan apa yangboleh dibuat dengan tanah liat itu? Rangsangan melalui proses penyoalan akanmenggalakkan daya fikir mereka dan dengan bantuan contoh ±contoh relevan wujudide baru .

Activity (160)

You've already reviewed this. Edit your review.
Xiuying Ann liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
zaimankb liked this
Mahadi Ibrahim liked this
Abu Sari liked this
Kartini Mame liked this
Azian Mohd Hanip liked this
Moysonz Niasya liked this
Bala Murali liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->