Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BAI THU HOACH 1

BAI THU HOACH 1

Ratings: (0)|Views: 856|Likes:
Published by seonet

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: seonet on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
BẢN THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐẢNGCâu 1: Phân tích các nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng Viên theo Điều Lệ Đảng
Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, cácnguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ,quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thốngnhất trong toàn Đảng.Điều lệ Đảng gồm 12 chương, 48 điều. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều, là chươngrất quan trọng. Điều 2 và điều 3 tại chương này đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đảngviên.Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm, quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau.Trước tiên, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng.Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệĐảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi đã là đảng viên, cần tintưởng và làm theo đường lối, chính sách của Đảng đề ra.Bên cạnh đó, đảng viên phải hoànthành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.Đảng viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực côngtác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh. Bác Hồ đã dạy: “khôngmột phút giây nào được xa rời lý tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấutrang với chủ nghĩa cá nhân - “kẻ địch còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịphoặc thất bại, hoặc thắng lợi, để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyêngiá trị. Vậy, đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu,tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, đảngviên càng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này.Điều lệ Đảng cũng nêu ra, nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôntrọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đốivới đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quầnchúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảngviên,đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Đảng viên cần chăm lo đờisống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực tham gia côngtác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Đó chính là cách thức hiệu quả nhất đểgần gũi và hiểu nhân dân. Ngoài ra, đảng viên có nhiệm vụ tuyên truyền vận động gia đình vànhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viênchính là hạt nhân để tuyên truyền chính sách, cũng như là chiếc cầu nối giữa Đảng và quầnchúng.Cuối cùng, nhiệm vụ của đảng viên là tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổchức của Đảng. Mỗi đảng viên là quần chúng ưu tú được lựa chọn, được bồi dưỡng, được tincậy và giao phó trách nhiệm cao cả ấy. Bởi vậy, đảng viên phải phục tùng kỷ luật, giữ gìnđoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.Từng đảng viên cũng làm công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phíđúng quy định.Để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, mỗi đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ  bản sau:Đảng viên cần kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Đó lànhững vấn đề về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Mình, Đảng là lực lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Nhànước là của dân, do dân và vì dân - thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân, nguyên tắc cơ bản làtập trung dân chủ, và kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng.Đảng viên cần hiểu rõ cơ hội phát triển đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém pháttriển. Nhiệm vụ trước mắt là phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm
 
2020. Hiện nay, đất nước ta đang gặp phải những thách thức lớn, những nguy cơ đang đe doạisự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đảng viên cần nhận thức được để tự giác góp phần đẩylùi, từng bước khắc phục những khó khăn và nguy cơ đó. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, bài trừ thói hư tật xấu. Đặc biệt, đảng viên phải cảnh giác và kiên quyếtchống mọi âm mưu và thủ đoạn “ diễn biến hoá bình ”, gây bạo loạn lật đổ của các thế hệ thùđịch, trước hết là trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. Nhiệm vụ trung tâm của nước ta hiện nay là xây dựng phát triển kinh tế. Đất nước đã chuyểnsang thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao kiến thức và năng lực, cũngnhư phẩm chất chính trị đạo đức. Đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu cho quầnchúng noi theo.Ví dụ, Đảng viên cần nắm bắt kịp thời những lĩnh vực hiện nay đang có xuhướng phát triển nhanh và mạnh như công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật… Việc trau dồi phẩm chất rất quan trọng để tránh khỏi những tha hoá, biến chất đang ngày một nhiều tronghàng ngũ đảng viên. Vì vậy, nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. Đây là nghĩavụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. Tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảngvà mỗi đảng viên phải có kế hoạch, phương pháp, hình thức học tập để nâng cao trình độ lýluận chính trị, kiến thức và năng lực thực tiễn.Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, người đảng viên cần có mối quan hệ mậtthiết với quần chúng. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư các là người lãnh đạo, lãnh tụchính trị đảm bảo cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. Lịch sử đã chứng minhqua bao cuộng kháng chiến, nhờ có Đảng mà dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa thành công,đập tan xiềng xích nô lệ. Và ngược lại, Đảng cần được nhân dân ủng hộ, tích cực thực hiệnđường lối chính sách của Đảng. Điều này thể hiện rõ trong công cuộc giữ nước, toàn Đảngtoàn dân cùng kháng chiến. Hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước, Đảng càng cần sựủng hộ của nhân dân để “ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ”. Trong điềukiện Đảng cầm quyền, đảng viên dễ quan liêu, xa rời nhân dân – đây là 1 nguy cơ lớn đối vớitồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vậy, mọi đang rviên phải tôn trọng và phát huy quyềnlàm chủ của nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với Đảng, tíchcực tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình mình thực hiện đường lối của Đảng, phápluật của Nhà nước.Cuối cùng, đảng viên chính là những người phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương, chính sách nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đảng viên cầnnghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, đảm bảo đoàn kết nội bộ, làm cho Đảng thêmtrong sạch, vững mạnh, đồng thời tích cực làm công tác phát triển Đảng viên mới.Với những nghĩa vụ như trên, người đảng viên cũng có những quyền hạn được quy định tạiđiều 3 của Điều lệ Đảng.Đảng viên được quyền thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, điều lệĐảng, đường lối chính sách của Đảng. Đảng viên được biểu quyết công việc của Đảng. Đốivới nước ta là nước chỉ có 1 đảng cầm quyền, đây thật sự là vinh dự và cũng là trọng trách lớnlao đối với mỗi đảng viên.Đảng viên được ứng cử, đề cử và bẩu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy địnhcủa Ban Chấo hành Trung Ương.Đảng viên được quyền phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên ở mọicấp trong phạm vi tổ chức, báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu đượctrả lời. Quyền hạn này của mỗi đảng viên nhằm giúp cho Đảng ngày càng trong sạch vữngmạnh.Đảng viên được trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hànhkỷ luật đối với mình.( Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnhđạo của Đảng )Vậy, các quyền trên đây của đảng viên nhằm đảm bảo cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyềndân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, tạo điều kiện cho đảng viên và tổchức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ.
 
Tóm lại, việc tìm hiểu, phân tích và nắm rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ giúp đảngviên hoàn thành tốt vai trò của bản thân, đóng góp cống hiến hết sức mình cho Đảng, cho đấtnước.
Câu 2: Trình bày hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sảnViệt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cảdân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sau khi đượchọc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng nhận thức được rõ hơn về Đảng Cộng sản vàcàng quyết tâm phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Tôi đã xác định cho mình động cơ vào Đảng: Đảng là tổ chức các mạng có sứ mệnh cao cảđoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng tronghàng ngũ của Đảng là được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướngđấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn mình.Khi vào Đảng, bản thân tôi sẽ được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được nhândân tin cậy và yêu mến. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nướcta ngày càng tốt đẹp hơn nữa.Để trở thành một đảng viên, tôi xác định bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chấtđạo đức cách mạng. Tôi quyết kiên định mục tiêu, lý tưởng đã chọn, trong bất cứ tình huốngkhó khăn nào cũng không giao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Đồng thời, tôi rènluyện cho mình tinh thần độc lập, sáng tạo. Bản thân tôi đã nỗ lực học tập, nắm vững lý luậnMác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi tự rèn luyện mình quathực tế hoạt động chính trị, xã hội. Bên cạnh đó tôi trau dồi đạo đức cách mạng, đi đôi vớichống chủ nghĩa cá nhân. Đạo đức cách mạng cần phải tu dưỡng rèn luyện suốt đời, bởi vậytôi sẽ củng cố hàng ngày để có được phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Tôi nhận thứcđược, trong bối cảnh ngày nay, đạo đức cách mạng là ý chí, quyết tâm và góp sức đưa đấtnước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dânlàm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Tôi quyết tâm đi theo đường lối củaĐảng: kết hợp hài hoà ba loại lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân,kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ.Để phấn đấu trở thành một người đảng viên, tôi không quên nâng cao năng lực, hoàn thành tốtnhững nghiệm vụ được giao. Đối với một sinh viên như tôi – còn ngồi trên ghế nhà trường, thìnhiệm vụ trọng tâm là việc học. Tôi phấn đấu học tập thật tốt, hoạt động ngoại khoá hăng sayvà hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tôi cũng rất coi trọng việc học tậpchính trị. Đó là việc tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi sinh hoạt chính trị công dân sinhviên, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng…Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhândân. Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tậpthể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội. Đối với tôi, đó chínhlà tập thể lớp, là ngôi trường đại học của mình. Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn thểvà công tác xã hội, như những buổi ngoại khoá, tình nguyện… Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Tôi nhận thức được rằng, bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình, cần đóng góp ý kiến với chi bộ, đảng bộ. Ngoài ra, cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứngcác phong trào, các hoạt động triển khai chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra vớitinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủtrương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, những tư tưởng củaquần chúng, kịp thời phản ánh đề xuất với tổ chức Đảng. Tích cực mạnh dạn tham gia góp ýkiến đối với lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tích cực và kiên quyết đấutranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở, đơn vị.Trên đây là những nhận thức và suy nghĩ của bản thân tôi về hướng phấn đấu để trở thànhđảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù bản thân còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ cố gắng hết

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
anvien08 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->