Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Likwidacja Ghetta Warszawskiego

Likwidacja Ghetta Warszawskiego

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Jakub Górnicki

More info:

Published by: Jakub Górnicki on Feb 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2011

pdf

text

original

 
a--i.,l''f
.'.,rl."'
Lil(widac!aghettawarszawskiego
REPOnra,2
CENA 3Ztl
-
 
ft
idi',1
I
ilt;
Likwidatia
ghettawarszawsltiego
REPoRTAZ
 
'.-..-l*i.,.':-::_!,
*---:--*_
,,NarozkazWladzNiemieckich bqd4przesiedlenina wsch6dwszyscy2ydzi zamieszkaliwWarszawiebez wz$lqdunawiek iptei,,,Tatbrzmial-pierwszypunktobwieszczeniaz2i lipca1942, wyrokzagladydla setelr tysiqcyistniefiludzkich,urzgdowaiapowied,Lwvdarzeitakstraszliwych,-LegrozyichZadneslowa nieoddadz4,Cokolwiek opowiesig o,,likwidacii"warszawskiegoShetta-tobqdziezarazemza-mato,Sdy2_sumacierpienia,lgku,poni2eniaiSmierciobiai iwypowiedzieisiq nie dd-i zarazemzawiele,{dyZzdaiqsobiesprawg,'Zekto samprzezto-pieklonieprzeszedl,tenpoi4i gonie zdola,Viqcel - niebqdziesklganyani zdolnyuwierzyi,2e,,wszyslkotodzialo sig na-pr.a.wda".Pisz4cyte slowabylzaledwie6wiidkiem,przypadkowymwidzemowe6lokoszmaruWidzialemtylko fragmenty,i.nLteurywkitra6licznegospektaklu. Vydaiemisigiednakobriwiqzkiemit9 czqstkg,kt6rq_ znam,opowiedzieC,Nietylkodlatego,Le nieiiczneiedncstkiza-ledwiemialy.*iqkiu- sposobnoSiuczeitniczeniazbokuw traSedii'Lyd6winietylkodlatego,2e ci co.widzieliiprzeLylinaiwigcei,zo*staliiui:.zmuszenido milczeniana zawsze;ale dlitego'taki.e,ze niemieccyzbrodniarzeokazuiqusilne, niewqtpliwestaranie,aby calo6iich zbrodnipozostalanieznanacywilizowanemuSwiatu,okrviamilczeniemi ta-ie-mnic4,Przekraczai4naiSwiadomiei granicete{o wco normalny,zdrowyizlowiekuwierzyi,moze,wtefwlaSnienikczemnei nadziei,2ekiedy6w,przys4o6ci6wiat wrozmiaryich bestialstwanie'uwierzy',r-r-ieqdziechcial_slyszeio nich-itakunikn4mo2e karyi odwetu,Poniiszam_oiarelacianie ma2adnychambiciinaukowychanipoli-tycznych,Niejestani syntetycznymopracowattiem-ir6dlowym,'sta-tystycztrym,historycznym,ani leLtraktatemo,,zagadnieniu2ydow-skjry"isposobachieporozwiqzania,.Iesttylko-tez"strorrrry.,b""rru-migtnymzeznaniemnaocznegoSwiadka,Jestoskar2eniem;t a kpo-stgpowaliNiemcy,-Likwidaciawarszawski"g" gt"tL"i"bylawla6ciwieniespodziank4,Ja znalemie-od chwiliutwori-eniai zdawalemsobiedobrie"p"u*e,e,ciltdzie.byli,zg6ryskazaninazatraceni.e,Bywam*gh"iJi"".;:tziennie,posiadafalpr_zepustkgiakopracownikinstytucii,riieszcz4ceisiq.naferenie,,2ydcwskiei d.zielnicymieszkaniowei",Czyam-Ze bylo toShetto,odgrodzoneodSwiatawysokimnaparqmetr6wmur"-,strre-?o?e,Wzy,nielicznychwylotachprzezpoliciint6wn emieckich,polskichr zydowskicb,a wigczamknigteniemalhermetycznie,taiemniczeprzez

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->