Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
115Activity

Table Of Contents

Đề tài 0. Giới thiệu về Java
I. Lịch sử hình thành và phát triển ngôn ngữ lập trình Java
I.1. Giới thiệu về Java
I.2 Tóm tắt lịch sử hình thành của Java
II. Các đặc trưng của Java
II.1. Tính đơn giản
II.2. Tính hướng đối tượng
II.3. Tính phân tán
II.4. Tính mạnh mẽ
II.5. Tính an toàn
II.6. Tính trung lập
II.7. Tính di động
II.8. Tính thông dịch
II.9. Tính thực thi cao
II.10. Tính đa luồng
II.11. Tính động
III. Các loại ứng dụng của Java
IV. Công cụ và môi trường lập trình Java
V. Cài đặt Java
Đề tài 1. Ngôn ngữ mô hình hóa UML
I. Xây dựng hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng
I.1 Các khái niệm căn bản của công nghệ hướng đối tượng
I.2 Quy trình chung phát triển hệ thống phần mềm
I.3 Những thách thức của ngành công nghiệp phần mềm hiện nay
II. Lịch sử phát triển ngôn ngữ mô hình hóa UML
II.1. Tóm tắt lịch sử UML
II.2. Khái niệm về UML
II.3 Đặc trưng của UML
III. Ngôn ngữ UML
III.1. Các thành phần của UML
III.2. Các hướng nhìn (view)
III.3 Ứng dụng UML trong quy trình làm phần mềm
IV. Quy trình Rational Unified Process (RUP) phát triển phần mềm dựa trên UML
IV.1. Giới thiệu về RUP
IV.2. Các nguyên tắc chính của RUP:
IV.3. Vòng đời của phần mềm theo quy trình RUP
IV.4. Các công cụ của RUP
Đề tài 2. Nhập môn Java
I. Viết và thực hiện một chương trình Java
I.1 Tìm hiểu mã nguồn một chương trình đơn giản
I.2. Thực hiện chương trình Java
I.3. Một số chú ý khi lập trình Java
I.4. Cấu trúc một chương trình Java
II. Các kiểu dữ liệu trong Java
II.1 Các kiểu dữ liệu số nguyên
II.2 Các kiểu số thực
II.3 Kiểu ký tự (character)
II.4 Kiểu logic (boolean)
II.5 Kiểu chuỗi
II.6 Chuyển đổi giữa các kiểu số
III. Khai báo biến và hằng trong Java
III.1 Quy tắc đặt tên biến
III.2 Khai báo biến
IV.1 Các toán tử và thứ tự ưu tiên
IV.2 Biểu thức
V. Các lệnh điều khiển rẽ nhánh
V.1 Lệnh if
V.2. Lệnh switch …case
VI. Các lệnh lặp
VI.1. Vòng lặp for
VI.2. Vòng lặp while
VI.3. Vòng lặp do... while
VI.4. Phép nhảy
VII. Vào dữ liệu từ bàn phím và xuất dữ liệu ra màn hình
VII.1. Lấy giá trị nhập vào từ bàn phím
VII.2 Kết xuất dữ liệu ra màn hình
Đề tài 3. Lập trình hướng đối tượng trong Java
I. Khái niệm lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming - OOP)
I.1. Khái niệm OOP
I.2 Cơ sở lý luận của OOP
I.3 Trừu tượng hóa
II. Tính đóng gói trong Java
II.1 Khái niệm tính đóng gói
II.2 Mối quan hệ giữa các class
II.3 Một số gợi ý khi thiết kế class
IV. Sử dụng các Class xây dựng sẵn trong thư viện
V. Xây dựng Class trong Java
V.1 Cấu trúc của class
V.2 Các thuộc tính thành phần:
V.3 Các phương thức thành phần
V.4 Gọi và truyền tham số cho phương thức
V.6 Các hàm và phương thức đặc biệt
V.7 Khai báo chồng các phương thức
V.8 Lớp lồng nhau – lớp nội
VI. Tính kế thừa trong Java
VI.1 Sự kế thừa các thuộc tính và phương thức
VI.2 Sự kế thừa đối với các constructor
VII. Tính đa hình trong Java
VII.1 Sự ép kiểu và gán tham chiếu đối tượng
VII.2 Sự ràng buộc động –Dynamic Binding
VIII. Lớp Object
IX. Giao diện
IX.1 Cấu trúc của giao diện
IX.2 Các tính chất của giao diện
X. Package
X.1 Sử dụng các package trong thư viện Java
X.2 Đặt lớp vào package
Đề tài 4. Lớp và phương thức trừu tượng
I. Khái niệm lớp trừu tượng
II. Cài đặt lớp và phương thức trừu tượng trong Java
Đề tài 5. Lưu trữ và xử lý đối tượng
I. Lớp Vector và giao diện Enumeration
I.1 Lớp Vector
I.2 Giao diện Enumeration
II. Mảng trong Java và lớp ArrayList
II.1 Mảng trong Java
II.2. Các thuật toán cơ bản trên mảng
II.3 Class Arrays
III Danh sách trong java và giao diện Lists
Đề tài 6. Các luồng vào ra dữ liệu với file
I. Khái niệm luồng vào ra (I/O stream)
II. Lớp InputStream:
III. Lớp OutputStream
IV. Lớp FileInputStream
V. Lớp FileOutputStream
VI. Lớp File
VII. Nhập xuất lọc
VII.1 Lớp FilterInputStream:
VII.2 Lớp FilterOutputStream
VIII. Vào/ra có sử dụng bộ đệm
VIII.1 Lớp BufferedInputStream:
VIII.2 Lớp BufferedOutputStream
IX. Lớp RandomAccessFile
X. Đối tượng System.in
XI. Truy cập file ở chế độ tuần tự
XII. Truy cập file nhị phân
Đề tài 7. Xử lý ngoại lệ
I. Các tình huống sử dụng ngoại lệ
II. Cơ sở quản lý ngoại lệ trong Java
III. Cấu trúc cây kế thừa các xử lý ngoại lệ
IV. Sử dụng ngoại lệ được kiểm soát
V. Xây dựng một ngoại lệ
VI. Bài tập
Đề tài 8. Xử lý các sự kiện trong Java
I. Khái niệm và cơ sở xử lý sự kiện
II. Truy cập thông tin sự kiện
III. Xử lý các sự kiện trên window
II. Cấu trúc cơ bản và vòng đời của một Applet
III. An ninh và khả năng của Applet
IV. Ứng dụng Applet với của sổ Popup
V. Các thẻ HTML của Applet
VI. Các phương thức, lập trình đồ họa và bắt sự kiện của applet
Đề tài 10. Lập trình giao diện đồ họa GUI
I. Giới thiệu AWT
II. Vật chứa (Container)
II.1 JFrame
II.2 JPanel
II.3 JDialog
II.4 JScrollPane
III. Giới thiệu về các thành phần GUI cơ bản
III.1 Nút nhấn
III.2 Nhãn (Label)
III.3 Nút đánh dấu (checkbox)
III.4 Nút chọn (radio button)
III.5 Hộp thoại Combo
III.6 Danh sách (Lists)
III.7 Ô văn bản (text field) và vùng văn bản (text areas)
III.8 Thanh trượt (Scrollbar)
IV. Thành phần Menu
V. Bộ quản lý cách trình bày (Layout Manager)
V.1 Cách trình bày FlowLayout:
V.2 Cách trình bày GridLayout:
V.3 Cách trình bày BorderLayout
VI. Các hộp thoại
VI.1 Hộp thoại thông báo
VI.2 Hộp thoại chọn File
VI.3 Hộp thoại chọn màu
Đề tài 11. Threading
I. Khái niệm thread
I.1 Khái niệm:
I.2. Lớp Thread
I.3 Các bước để tạo một thread
II. Các trạng thái của thread
III. Các thuộc tính của thread
III.1 Độ ưu tiên của thread
III.2 Nhóm thread
III.3 Quản lý các ngoại lệ của thread
IV. Điều khiển các thread
IV.1 Interrupt một thread
IV.2 Dừng một thread
IV.3 Tạm dừng và phục hồi một thread
IV.4 Giải phóng thời gian cho CPU
IV.5 Đợi một thread kết thúc công việc
V. Đồng bộ thread
V.1 Tình trạng “đua tranh”
V.2 Khóa đối tượng
V.3 Đối tượng điều kiện
Phụ lục A. Các từ khóa của Java
Phụ lục B Một số hàm hay sử dụng
Tài liệu tham khảo
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang Java 2008

Bai Giang Java 2008

Ratings: (0)|Views: 5,369|Likes:
Published by xuongtv

More info:

Published by: xuongtv on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 31 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 35 to 99 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 146 are not shown in this preview.

Activity (115)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tiktac01 liked this
huy_tuong87 added this note
Cám ơn bạn nhiều!
Kimngan Tby liked this
Ưng Trương liked this
Chinh Nghi liked this
Bống Mina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->