Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informatiemanagement: een provocatieve interpretatie

Informatiemanagement: een provocatieve interpretatie

Ratings: (0)|Views: 1,801|Likes:
Published by Rik Maes
Een oud pleidooi (verschenen in het MAB van juni 2005) voor het herstel van informatiemanagement als het management van informatie en niet (uitsluitend) van ICT. Informatiemanagers dragen bij aan de identiteit van de organisatie.
Een oud pleidooi (verschenen in het MAB van juni 2005) voor het herstel van informatiemanagement als het management van informatie en niet (uitsluitend) van ICT. Informatiemanagers dragen bij aan de identiteit van de organisatie.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Rik Maes on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2012

pdf

text

original

 
COLUMN
Vraag een willekeurige mana-ger wat zij onder informatie-management verstaat en zij zalonmiddellijk de relatie metcomputers leggen.Geen won-der:gedurende decennia werdde betekenis van informatie eninformatiemanagement voororganisaties in feite verborgenachter de overweldigende op-komst van informatie- en communicatietechnologie(ICT).Deze laatste werd beschouwd als een strategi-sche ‘resource’,die een directe en beslissende impacthad op de business.Schematisch voorgesteld:In deze situatie is informatie(management) vollediggeabsorbeerd door ICT(-management) en daardoorfeitelijk afwezig als specifiek aandachtsgebied.De CIO(ChiefInformation Officer) is,als hij al in functie is,in realiteit een CTO (ChiefTechnology Officer),ver-antwoordelijk voor ICT en,als afgeleide,voor de linkervan met de business.Zijn achtergrond is eenduidigtechnisch en in het beste geval rapporteert hij aan deCEO.Hun ‘language gameis dat van strategisch busi-ness-ICT alignment.Dit is op zijn minst een oncom-fortabel spel:tussen een CEO die geen idee heeft vanICT en de CTO die geen idee heeft van de business.Dit alleen al maakt de hele suggestie van strategischalignment een illusie.Op de keper beschouwd heeft ICT geen andere al of niet strategische impact dan via het faciliteren vaninformatie- en communicatieprocessen.Het explicietmaken van deze vanzelfsprekendheid,zoals schema-tisch is gedaan in figuur 2,lost tegelijk bovengeschetsttaalprobleem op:CEO en CIO zouden zich primairmoeten inlaten met ICT-onafhankelijke conversatiesover de informatie- en communicatieprocessen (inhun ‘lingua franca’),in plaats van quasi-automatischterug te vallen op ‘techno talk(wat zelfs bij interneBoarddiscussies over informatie/communicatieaange-legenheden usance is).De schematische voorstelling van figuur 2,met infor-matie- en communicatieprocessen in het midden (‘oparmlengte’) tussen business en ICT,is in veel gevallensymbolisch voor organisaties die informatiemanage-ment proberen te implementeren als een intermediairefunctie.Het resultaat is vaak een informatiemanage-ment-functie ‘stuck in the middle’:missionarissen dieaan de businesskant tegen dovemansoren praten,halfbakken overlopers voor de ICT-kant en voor hen-zelfvredesstrijdkrachten zonder een duidelijke identi-teit en missie.In de praktijk is informatiemanagement vaker vormgegeven volgens het schema van figuur 3,dat wilzeggen als een verlengstuk van de ICT-functie.Het hier-mee samenhangende delegeren van informatie-/com-
Informatiemanagement:een provocatieveinterpretatie
Rik Maes
MAB
 juni 2005
254
Business ICTFiguur 1Business info/comm. ICTFiguur 2

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Renier Braam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->