Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Visual basic za decu

Visual basic za decu

Ratings:
(0)
|Views: 289|Likes:
Published by mikisd

More info:

Published by: mikisd on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
Pripremio Dragan Marković
 
Malo istorije
Daleke 1964. godine studentima
Dartmouth Collegea
bio je potreban bolji pristup računarima i jednostavniji iefikasniji jezik za pisanje računarskih programa. Prvo su John G. Kemeny, Šef Katedre za matematiku (engl.chairman of Department of Mathematics) i profesor Thomas Kurtz napravili Dartmouth Time-Sharing System, prviračunarski sistem sa raspodelom vremena (engl. time-share) u SAD; zatim su napravili BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code), računarski jezik kojim su studenti mogli da pišu programe koji su radili navelikom centralnom računaru (engl. mainframe) General Electric GE-225.Deset godina kasnije, verzija BASIC-a koju su napisali Bill Gates i Paul Allen, bila je sastavni deo prvogpersonalnog računara Altair. Danas, BASIC je daleko najpopularniji računarski jezik za programiranje.Tokom proteklih decenija pojavilo se preko 20 verzija BASIC-a. Prvu verziju Visual Basica najavio je Bill Gates1989. godine u svom članku u časopisu BYTE Magazine. Tri godine kasnije, pojavila se verzija ovog popularnogprogramskog jezika koja je specijalno projektovana za razvoj programa koji treba da rade pod Windowsom.
LEKCIJA 1 Počnimo sa učenjem
Učenje programiranja u Visual Basicu 6 (VB), kao i učenje bilo čega novog, obuhvata više koraka, mnogo novihizraza (termina) i mnogo novih veština. Radićemo zato polako, opisujući detaljno svaki korak, izraz i veštinu. Prenego što počnemo, pretpostavićemo da znate sledeće stvari:
Kako se uključuje računar i kako se koristi miš.
Kako se u Windowsu obavljaju osnovne radnje, kao što su pronalaženje direktorijuma, snimanjedatoteka i upisivanje informacija u okvire za dijalog.
Kako se u Windowsu menja veličina i položaj prozora na ekranu.
Šta je proširenje naziva datoteke (engl. file extension) i kako se prema njemu prepoznaje vrsta (tip)datoteke.Sve ovo ste već koristili ukoliko ste ikada radili u nekom programu za obradu teksta ili bilo kom drugomprogramu na računaru.Krećemo! U prvoj lekciji naučićete kako se na računaru pokreće VB, kako se učitava program (ili projekat) u VB,kako se pokreće program, kako se zaustavlja program i kako se izlazi iz VB. To će biti dobar uvod za mnoge novestvari koje ćete učiti u lekcijama koje dolaze.
Pokretanje VB
Podrazumevamo da na računaru imate instaliran i pravilno podešen Visual Basic 6. Ukoliko nije tako, onda tomorate srediti. Ako to ne možete da uradite, potražite pomoć nekog ko ima više iskustva u radu sa personalnimračunarom.Da biste pokrenuli VB potrebno je da uradite sledeće:
Pritisnite mišem na dugme Start na Windowsovoj paleti poslova.
U meniju Start izaberite Programs/Microsoft Visual Basic.
Pritisnite mišem Visual Basic 6. VB6 bi trebalo da se pokrene.
Napomena
: Neki od navedenih naziva možda se razlikuje od naziva na vašem računaru, ali to ne bi trebalo dapredstavlja problem.Kada je VB pokrenut trebalo bi da se pojavi okvir za dijalog
New Project
. Ukoliko se nije pojavio, pritisnitemišem dugme
Open
.Sada ćemo ukratko objasniti objekte koji su se pojavili na ekranu..
 
Centralno mesto zauzima glavni prozor Visual Basica (engl. Main Window). Na vrhu glavnog prozora nalazi se
naslovna linija
(engl. Title Bar). U naslovnoj liniji se nalazi naziv programa koji koristimo, kao i naziv aktivnogradnog režima VB. Ispod naslovne linije nalazi se
linija menija
(engl. Main Menu) sa komandama, pomoću kojihmi upravljamo radom VB. On ima standardan izgled kao i meniji svih Windows programa. Ispod menija nalazi se
paleta alatki
(engl. Toolbar). Na paleti alatki nalaze se
dugmad
koja na sebi imaju ikone (sličice) alatki. Ovadugmad se takođe koriste za upravljanje Visual Basicom. Kada postavimo pokazivač miša na neko dugme,pojavljuje se mali
pravougaonik sa informacijom
(engl. tooltip) šta to dugme radi. Skoro svi Windowsprogrami imaju palete alatki koje pomažu korisnicima da brže pronađu i aktiviraju komande koje se u timprogramima najčešće koriste. Takvu funkciju ima i VB paleta alatki. Toliko za sada, preostali objekti bićeobjašnjeni kasnije.
Otvaranje Visual Basicovog projekta
Ono što sada želimo da uradimo je da otvorimo projekat. Programi napisani u VB nazivaju se projekti. Projektiobuhvataju sve informacije koje su nam potrebne za naš VB računarski program. Kada napišemo program u VBsačuvaćemo ga kao projekat.Koristićemo VB paletu alatki da otvorimo projekat. Potražimo dugme na paleti alatki koje na sebi ima ikonu uobliku otvorene fascikle. To dugme je prikazano na sledećoj slici.Pritisnite mišem ovo dugme. Pojaviće se okvir za dijalog
Open Project
.Pronađite direktorijum
VB za decu
. U njemu se nalaze resursi potrebni za rad u ovoj lekciji. Otvorite tajdirektorijum.
Savet
: Zapamtite kako ste stigli do tog direktorijuma. Kroz ovaj kurs često ćete u njemu tražiti projekte.Izaberite projekat
Primer
. Otvorite taj projekat. Sada se na ekranu pojavljuje nekoliko prozora. Potražite prozorkoji izgleda kao prozor prikazan na sledećoj slici.
 
Napomena
: Ako se prilikom otvaranja projekta nije pojavio prozor sa prethodne slike, tada u meniju
View
izaberite stavku
Object
.Sada ćemo objasniti sve objekte koji su prikazani na ekranu. Nemojte se uplašiti novih izraza. Počinjemo polakoda učimo terminologiju modernog programiranja.Prikazani prozor projekta naziva se
obrazac
(engl. form). Svi VB projekti (ili programi) prave se korišćenjemobrazaca. U stvari, ako bolje pogledate videćete da su svi Windows programi pravljeni korišćenjem neke vrsteobrazaca. Na vrhu obrasca nalazi se
naslovna linija
(engl. Title Bar). Ona ima ikonu (sličicu) koja je povezanasa obrascem, a koja opisuje ono što obrazac radi (
Visual Basic za decu - Primer
) i tri manja dugmeta pomoćukojih možete da mejate veličinu obrasca. Na obrascu ima još mnogo stvari i one su "srce" VB programa.Vi vidite skup kvadratnih dugmadi sa nazivima država ispisanim pored njih. Takođe, vidite slike zastava tihdržava, kao i skup okruglih dugmadi sa nazivima boja pored njih. Na slici se još nalazi mali pravougaonik, sastrelicama na desnoj strani, u koji možete da upišete neke znakove. Tu je i veliko dugme na kome piše
Gong!
.Zatim, postoji mali uređaj u obliku trake sa strelicama na krajevima i klizačem (engl. sroll bar), koji se koristi zabiranje vrednosti broja. I na kraju, postoji lopta u velikom pravougaoniki, ispod koga se nalazi dugme na komepiše Start i pored njega jedna mala štoperica.Sve ove stvari nazivamo
kontrole
(engl. controls) ili
objekti
(engl. objects). Kontrole obezbeđuju interfejs ilisredstvo komunikacije, između nas (odnosno, korisnika računara) i računara. Kontrole koristimo da bi računarusaopštili neke stvari. Računar zatim koristi to što mu je saopšteno da utvrdi neke stvari i prikaže nam rezultatepomoću kontrola. Ako ste ranije imali prilike da koristite neke Windows programe, sigurno ste videli kontrole, aliverovatno niste znali da se one tako zovu. Na primer, dugmad na liniji alatki su kontrole, stavke u meniju sukontrole, kao i dugmad koja u okvirima za dijaloge pritiskate kada otvarate ili snimate datoteke.Sigurno ste već shvatili da su kontrole veoma važan deo VB. One su, u stvari, najvažniji deo VB poštoomogućavaju da pravite svoje programe. U ovom kursu dosta vremena ćemo posvetiti kontrolama. Za sada,pokrenimo ovaj program da biste stekli uvid kako on radi. No pre nego što to uradimo, pogledajmo naslovnuliniju VB programa. Zapazite "ograđenu" reč
design
. Ona nas informiše da se VB nalazi u režimu
Design
. To jerežim rada u kome se prave VB projekti. Uvek pogledajte naslovnu liniju VB da vidite u kom režimu radi.
Izvršavanje VB projekta
Obično po završetku razvoja VB projekta on se pokreće (ili izvršava) da bi se proverila njegovo funkcionisanje.Program se pokreće i omogućava korisniku da pomoću kontrola na obrascu "naređuje" računaru da obavljaisprogramirane zadatke. Projekat možemo pokrenuti sa linije alatki. Potražimo dugme koje izgleda kao taster Playna videorekorderu ili kasetofonu.Pritisnite ovo dugme da biste pokrenuli trenutno otvoreni projekat
Primer
.Na ekranu će se pojaviti obrazac projekta i imaće oblik prikazan na sledećoj slici.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
hebasignal liked this
Nenad Popovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->