Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslo Business Memo Nr 1 Årg 2 Uke 8 2011

Oslo Business Memo Nr 1 Årg 2 Uke 8 2011

Ratings: (0)|Views: 515|Likes:
Published by Magne Otterdal
Oslo Business Memo is the city business journal covering company news in the Oslo region, Norway. You can read our News in English on page 44. This edition also include the extensive agenda pages 19-36 for The North Atlanctic Seafood Forum, the conference on world seafood markets, held in Oslo March 1.-3. 2011.
Oslo Business Memo is the city business journal covering company news in the Oslo region, Norway. You can read our News in English on page 44. This edition also include the extensive agenda pages 19-36 for The North Atlanctic Seafood Forum, the conference on world seafood markets, held in Oslo March 1.-3. 2011.

More info:

Published by: Magne Otterdal on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2012

pdf

text

original

 
2011|Uke8|Nummer1|2.årgang|ssalgNOK39,-  
Gullspurtfor  leverandørene  
Aspirovilvinneverden   
SIDE40-41  
ROKmeddagliglederMieSkardispissenvilgjøremerenn   åarrangererussefest.Side12-13   
ResultatfestforROK   
Mensmedaljekampeneutkjempesgårsluttoppgjøretforholmen-  kollutbyggingen.Kampenstårom    millioneravkroner-Iytterstefallblirdetrettssaker. Menvierikkedernå,ogjegtrorvi kommerutenom,sierutbyggings-  direktørforHolmenkollenSkianlegg   ErikØimoen(bildet)Side5-11  Foto:ChristianRuscetta,Ski-VM2011  
150000   literpåtre   måneder  
EbbeAstrupLambertseter  Vinmonopol.SIDE16-18   
SJØMAT-  ELITEN    TILOSLO    
ANNONSESEKSJONFRAMARELIFEOGNASFSIDE19-38   
 
Utgiver: 
OsloBusinessMemoAS-PublisererfrittoguavhengigomøkonomiogringsliviOsloregionen.Copyright©2010OsloBusinessMemo   
Redaktører
PetterWangogTellefØgrim    
Ansvarligeredaktører: 
PerGjørvadogMagneOtterdal 
Adresse: 
HjalmarBrantingsvei8   0508Oslo   
Telefon/epost: 
004746844123  post@oslobusinessmemo.no   
FørstogfremstOslo  
Bliabonnent:www.oslobusinessmemo.no    
Kontaktredaksjonen:redaksjonen@oslobusinessmemo.noKontaktsalgogmarked:annonse@oslobusinessmemo.no   
S   
ki-VM,somstarterdenne   uken,erutvilsomtenstor  mulighetformange   bedrifter.Alle,fraleverandørerav   avtrekksvifterogsmøreboder,  lsekokker,polskestålarbeidere   tilsvenskedo-montører,kan   boltresegietmangfoldav   offentligbestillingsviljeviknapt  harsettmakentiliOslo.Deter  verkenønskeligellerhyggelignår  overskridelsenekommerog   kostnadenegåritaket.Menveldig   overraskendeerdetikkeatstor  politiskiverikkealltiderfundert  debestekalkylene.Menharvi  sagtA,fårviogsåsiB.Spørsmålet  er,fårviogsåC?KanOslo2011  vekslesinnilangvarigøkonomisk   VM-gevinstforOsloiårenesom    skalkommeetteratdensiste   smørerenharpakketsinsiste   fluorvoksnedismørekofferten?  VM-sjefÅsneHavnelidharselv   gittuttrykkforatVMinnebærer  øktomsetningforOsloregioneni  milliardklassen.Vifårtrohunhar  trukketfraatnoehavneriandre   landogregioner.Uansetterdet  besutfraatdetmesteer  omsetningsomikkevarer
Ø    
konomiskeprognoser  omlang-virkningerkan   ikkeendredette:Ski-  VMernoedetrikeskilandet  Norgetarsegrådtil.Ski-VM    handlerikkeomutgiftertil  langvariginnektservervelse. Begeistringerx-eniregnskapet. Denlarsegikkemåle. Eliteidrettenerkanskjeikke   sunn,mendenkanreveldig   morsom.Isinebestestunderkan   dendessuteninspirereenkeltetil  åtastegetfrasofapotettil  mosjonist
G   
ranskogersomkjent  suntuansetthvorhøy   pulsenblir.Dessutenhvorforskulleikke   Holmenkollen,ogsåetteratalle   overskridelsertilslutterregnet  sammen,ståendabedrerustettil  åbegeistreriketuristerfraJapan,  USA,RusslandogKinatilegge   igjenferiepengeneibyenmed   verdenstydeligstehoppbakke?  
Entreprenørene,bådeutenlandskeognorske,tjenermillionerpå   overskridelseneiforbindelsemedski-VM.Detsombegyntemed53   millionerkroner,ernåoppundertomilliarder.BareforVM-smørebuene   komtilleggssregningenfiremillionerkronerfornyttavsugSide5-8   MetteGrimsgaard(bildet)og   kompanjongenCharlotteBjørn   Gamstbyttetfinans-og   shippingjobbmotegenreisebutikk. IdagomsetterHandysizefor23   millionerkroneriåretSide14-15   HeleneKristoffersenerenavdem    somlivnærersegavfiskeiindre   Oslofjord.Vedsidenaverhun   formanniIndreOslofjordFiskerlag. Side42-43   InnbyggerneNordstrandogLambertsetervetåsetteprissittnye   polutsalg.PåtremånedersolgtebutikksjefKnutEbbeAstrup(bildet)150   000liter.Deterriktignoketstykkeigjentilde1,4millionerliternesomble   solgtpåCCVestSide16-18   
Avisenertrykket  etterstrenge   miljømessigekrav   ogkanbrukedet  offisiellemiljømer-  ketSvanen. 
Oslohopperidet  
PallplassforVM-  entreprenørene   
Helenetarroret  Pengerpåtur  Solgte150000l.tremåneder  Bassengirpengerikassen   
UngdomsbedriftenROKslårsegstortopprussefeiringen.Ogmed   positiveresultater. Side10-13   

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->