Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ava Justin - Žitija Svetih - 02. Decembar

Ava Justin - Žitija Svetih - 02. Decembar

Ratings: (0)|Views: 90 |Likes:
Published by blagobitije
Ava Justin - Žitija Svetih - Decembar - http://blagobitije.blogspot.com/
Ava Justin - Žitija Svetih - Decembar - http://blagobitije.blogspot.com/

More info:

Published by: blagobitije on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
Arhimandrit
 
 JUSTIN
 
Popovi
ć
ŽITIJA
 
SVETIH
 
2.
 
DECEMBAR
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
PROROKA
 
AVAKUMA
 
STRADANjE
 
SVETE
 
MU
Č
ENICE
 
MIROPIJE
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
I
 
PREPODOBNOG
 
OCA
 
NAŠEG
 
JOANIKIJA,
 
Devi
č
kog
 Č
udotvorca
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
UROŠA
 
V,
 
cara
 
Srpskog
 
SPOMEN
 
SVETE
 
I
 
PRAVEDNE
 
JELISAVETE
EVGENIJE,
 
Srpske
 
carice
 
Jelene
 
SPOMEN
 
PREPODOBNOG
 
OCA
 
NAŠEG
 
KIRILA
 
FILEOTA
 
ŽITIJE
 
PREPODOBNOG
 
OCA
 
NAŠEG
 
ATANASIJA,
 
zatvornika
 
Pe
č
erskog
 
SPOMEN
 
PREPODOBNIH
 
OTACA
 
NAŠIH
 
JOVANA,
 
IRAKLEMONA,
 
ANDREJA
 
i
 
TEOFILA
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
PREPODOBNOMU
Č
ENIKA
 
GAVRILA
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
MU
Č
ENIKA
 
AVIVA
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
OCA
 
NAŠEG
 
ISE,
 
Episkopa
 
Ciklanskog
 
SPOMEN
 
PREPODOBNOG
 
OCA
 
NAŠEG
 
MOJSIJA
 
ISPOVEDNIKA
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
OCA
 
NAŠEG
 
SOLOMONA,
 
arhiepiskopa
 
Efeskog
 
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
PROROKA
 
AVAKUMA
 
Sveti
 
prorok
 
Avakum
 
 bejaše
 
sin
 
Asafatov,
 
iz
 
plemena
 
Simeonova.
 
Zbog
 
vrlinskog
 
života
 
svog
 
on
 
dobi
 
od
 
Boga
 
dar
 
proro
č
ki.
 
Prorokovao
 
 je
 
za
 
carovanja
 
Manasije
 
i
 
sina
 
Amona,
 
u
 
vremenu
 
od
 
660.
 
do
 
611.
 
godine
 
pre
 
Hrista.
 
Prorekao
 
 je
 
opustošenje
 
 Jerusalima
 
i
 
Vavilonsko
 
ropstvo.
 
Kada
 
Navuhodonosor
 
car
 
Vavilonski
 
udari
 
na
 
 Jerusalim,
 
Avakum
 
se
 
skloni
 
u
 
zemlju
 
Ismail
ć
ansku,
 
odakle
 
se
 
opet
 
vrati
 
u
 
 Judeju,
 
gde
 
življaše
 
kao
 
zemljoradnik.
 
 Jednoga
 
dana
 
nošaše
 
on
 
ru
č
ak
 
radnicima
 
na
 
njivi,
 
kad
 
mu
 
se
 
najedanput
 
 javi
 
angel
 
Gospodnji
 
i
 
re
č
e:
ʺ
Odnesi
 
ru
č
ak
 
koji
 
imaš
 
u
 
Vavilon
 
Danilu,
 
u
 
 jamu
 
lavovsku
ʺ
.
 
I
 
re
č
e
 
Avakum:
ʺ
Gospode,
 
Vavilona
 
ne
 
videh,
 
i
 
 jamu
 
ne
 
znam
 
gde
 
 je
ʺ
.
 
Tada
 
ga
 
angel
 
uze
 
za
 
kosu
 
i
 
trenutno
 
prenese
 
u
 
Vavilon,
 
u
 
daljinu
 
ogromnu,
 
na
 
 jamu
 
lavovsku,
 
u
 
koju
 
Danil
 
 beše
 
 ba
č
en
 
od
 
cara
 
Kira
 
za
 
kaznu,
 
 jer
 
se
 
ne
 
pokloni
 
idolima.
ʺ
Danile,
 
Danile,
 
primi
 
ru
č
ak
 
što
 
ti
 
ga
 
posla
 
Bog
ʺ
 ,
 
viknu
 
Avakum.
 
I
 
Danil
 
primi
 
i
 
 jede.
 
Potom
 
angel
 
Božji
 
opet
 
uze
 
Avakuma
 
i
 
prenese
 
u
 
 Judeju,
 
na
 
njivu
 
njegovu
 
(Dan.
 
14,
 
33
36).
 
 Još
 
 je
 
Avakum
 
prorokovao
 
o
 
oslobo
đ
enju
 
 Jerusalima
 
i
 
vremenu
 
Hristovom.
 
Upokojio
 
se
 
u
 
dubokoj
 
starosti
 
i
 
sahranjen
 
u
 
mestu
 
Kela.
 
Mošti
 
mu
 
otkrivene
 
u
 
vreme
 
Teodosija
 
Velikog.
 
STRADANjE
 
SVETE
 
MU
Č
ENICE
 
MIROPIJE
 
Sveta
 
devojka
 
Miropija
 
rodila
 
se
 
u
 
gradu
 
Efesu[1]
 
od
 
hriš
ć
anskih
 
roditelja.
 
Po
 
smrti
 
oca
 
ona
 
 bi
 
preporo
đ
ena
 
svetim
 
krštenjem.
 
Vaspitavana
 
od
 
svoje
 
majke
 
u
 
strahu
 
Božjem,
 
ona
 
s
 
ljubavlju
 
i
 
usr
đ
em
 
odlažaše
 
na
 
grob
 
svete
 
mu
č
enice
 
Ermionije,[2]
 
 jedne
 
od
 
k
ć
eri
 
svetog
 
apostola
 
Filipa
 
(D.
 
A.
 
21,
 
8
9).
 
Ona
 
uzimaše
 
celebno
 
miro
 
koje
 
isticaše
 
iz
 
groba
 
svete
 
Ermionije,
 
davaše
 
ga
 
 bolesnicima
 
i
 
isceljivaše
 
ih.
 
Sa
 
tog
 
razloga
 
ona
 
i
 
 bi
 
nazvana
 
Miropija.
 
U
 
to
 
vreme
 
carovaše
 
Dekije.[3]
 
Kada
 
se
 
diže
 
gonjenje
 
na
 
hriš
ć
ane,
 
majka
 
Miropijina
 
se
 
preseli
 
sa
 
njom
 
na
 
ostrvo
 
Hios,[4]
 
gde
 
ona
 
ima
đ
aše
 
imanje
 
nasle
đ
eno
 
od
 
roditelja.
 
Tu
 
ona
 
življaše
 
povu
č
eno
 
sa
 
svojom
ć
erkom
 
u
 
svome
 
domu
 
i
 
moljaše
 
se
 
Bogu.
 
 Jednom
 
do
đ
e
 
na
 
to
 
ostrvo
 
knez
 
Numerijan.
 
Po
 
njegovom
 
nare
đ
enju,
 
za
 
ispovedanje
 
vere
 
u
 
Hrista
 
 bi
 
uhva
ć
en
 
 blaženi
 
Isidor,
 
vojnik
 
po
 
zvanju,
č
ovek
 
u
 
godinama,
 
pobožan
 
i
 
divan.
 
Pošto
 
se
 
 blaženi
 
Isidor
 
ne
 
hte
 
odre
ć
i
 
Hrista,
 
knez
 
ga
 
prvo
 
stavljaše
 
na
 
raznovrsne
 
muke;
 
zatim
 
mu
 
odse
č
e
 
svetu
 
glavu,
 
i
č
esno
 
telo
 
njegovo
 
 baci
 
u
 
 jamu
 
da
 
ga
 
pojedu
 
zveri
 
i
 
ptice,
 
a
 
na
 
izvesnom
 
odstojanju
 
postavi
 
stražu
 
da
 
hriš
ć
ani
 
ne
 
 bi
 
ukrali
 
telo
 
mu
č
enikovo.
 
2
 
Tada
 
sveta
 
Miropija,
 
puna
 
 božanske
 
revnosti,
 
do
đ
e
 
sa
 
svojim
 
služavkama
 
no
ć
u,
 
tajno
 
uze
 
sveto
 
telo
 
mu
č
enikovo,
 
i
č
esno
 
obavivši
 
pogrebne
 
molitve,
 
sahrani
 
ga
 
na
 
naro
č
ito
 
spremljenom
 
mestu.[5]
 
Kada
 
knez
 
doznade
 
da
 
 je
 
telo
 
Isidorovo
 
ukradeno,
 
on
 
stražare
 
okova
 
u
 
lance
 
i
 
naredi
 
da
 
ih
 
vode
 
po
 
celome
 
gradu
 
da
 
prona
đ
u
 
ukradeno
 
telo,
 
rekavši
 
im
 
naposletku
 
ovo:
 
da
 
ako
 
u
 
odre
đ
enom
 
roku
 
ne
 
na
đ
u
 
ukradeno
 
telo,
 
glave
ć
e
 
im
 
 biti
 
odse
č
ene.
 
Me
đ
utim
 
sveta
 
Miropija,
 
ugledavši
 
muke
 
okovanih
 
i
 
vu
č
enih
 
stražara,
 
i
č
uvši
 
da
ć
e
 
im
 
glave
 
 biti
 
odse
č
ene,
 
zabole
 
 je
 
duša,
 
i
 
re
č
e
 
sebi:
ʺ
Ako
 
ovi
 
stražari
 
trpe
 
tolike
 
muke,
 
i
 
 budu
 
pogubljeni
 
zbog
 
mene,
 
koja
 
sam
 
ukrala
 
telo,
 
onda
teško
 
meni
 
na
 
Strašnom
 
sudu
 
Božjem,
 
duša
 
se
 
moja
 
ima
 
mu
č
iti
 
kao
 
kriva
 
za
 
pogubljenje
 
tolikih
 
ljudi
ʺ
.
I
 
neo
č
ekivano
 
za
 
sve,
 
ona
 
viknu
 
k
 
vojnicima:
ʺ
Prijatelji,
 
telo
 
koje
 
tražite
 
 ja
 
sam
 
uzela
 
dok
 
ste
 
vi
 
spavali
ʺ
.
 Č
uvši
 
to,
 
vojnici
 
 je
 
odmah
 
dohvatiše
 
i
 
pred
 
kneza
 
Numerijana
 
odvedoše,
 
govore
ć
i:
 
Gospodaru
 
naš,
 
evo
 
one
 
koja
 
 je
 
ukrala
 
mrtvog
 
zlosre
ć
nog
 
starca.
Knez
 
upita
 
svetiteljku:
 
 Je
 
li
 
istina
 
to
 
što
 
oni
 
govore
 
o
 
tebi?
Da,
 
istina
 
 je!
 
odgovori
 
svetiteljka.
Prokleta
 
ženo,
 
viknu
 
knez,
 
kako
 
si
 
smela
 
da
 
to
 
u
č
iniš?
Miropija
 
odgovori:
 
Smela
 
sam
 
zato
 
što
 
prezirem
 
i
 
pljujem
 
na
 
tvoju
 
ništavnost
 
i
 
 bezbožnost.
 
Ove
 
re
č
i
 
strahovito
 
razjariše
 
gordoga
 
kneza,
 
i
 
on
 
naredi
 
da
 
 je
 
nemilosrdno
 
 biju
 
motkama.
 
I
 
 biše
 
 je
 
dugo.
 
Zatim,
 
dohvatiše
 
 je
 
za
 
kosu,
 
vukoše
 
 je
 
po
 
celome
 
ostrvu,
 
mu
č
e
ć
i
 
 joj
 
sve
 
delove
 
tela,
 
pa
 
 je
 
najzad
 
 jedva
 
živu
 
 baciše
 
u
 
tamnicu.
 
U
 
pono
ć
i
 
pak,
 
kada
 
se
 
svetica
 
moljaše,
 
velika
 
svetlost
 
obasja
 
svu
 
tamnicu,
 
i
 
u
đ
e
 
hor
 
Angela
 
koji
 
pevahu
 
Trisvetu
 
pesmu.
 
U
 
sredini
 
Angela
 
 bejaše
 
sveti
 
Isidor.
 
I
 
pogledavši
 
na
 
mu
č
enicu
 
on
 
 joj
 
re
č
e:
 
Mir
 
tebi,
 
Miropijo,
 
 jer
 
molitve
 
tvoje
 
stigoše
 
do
 
Boga,
 
i
 
evo
 
ti
ć
 
sada
 
po
ć
i
 
s
 
nama
 
da
 
primiš
 
venac
 
koji
 
ti
 
 je
 
spremljen.
 
I
 
pri
 
toj
 
re
č
i
 
svetog
 
Isidora
 
sveta
 
mu
č
enica
 
Miropija
 
s
 
radoš
ć
u
 
predade
 
duh
 
svoj
 
Bogu.[6]
 
I
 
napuni
 
se
 
sva
 
tamnica
 
neiskazanog
 
miomira,
 
da
 
se
 
i
 
sami
 
stražari,
 
osetivši
 
to,
 
zapanjiše
 
i
 
skoro
 
vansebni
 
postadoše.
 
A
 
 jedan
 
od
 
stražara,
 
koji
 
sve
 
to
 
svojim
 
o
č
ima
 
vide
 
i
 
svojim
 
ušima
č
u,
 
pohita
 
k
 
svešteniku,
 
ispri
č
a
 
mu
 
sve,
 
i
 
primi
 
sveto
 
krštenje.
 
Potom
 
i
 
on
 
sam,
 
ispovedivši
 
svoju
 
veru
 
u
 
Hrista,
 
udostoji
 
se
 
mu
č
eni
č
kog
 
venca.
 
Telo
 
pak
 
svete
 
Miropije
 
uzeše
 
hriš
ć
ani
 
i
č
esno
 
pogreboše
 
slave
ć
i
 
Boga.
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
I
 
PREPODOBNOG
 
OCA
 
NAŠEG
 
JOANIKIJA,
 
Devi
č
kog
Č
udotvorca
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->