Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ava Justin - Žitija Svetih - 17. Decembar

Ava Justin - Žitija Svetih - 17. Decembar

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by blagobitije
Ava Justin - Žitija Svetih - Decembar - http://blagobitije.blogspot.com/
Ava Justin - Žitija Svetih - Decembar - http://blagobitije.blogspot.com/

More info:

Published by: blagobitije on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2012

pdf

text

original

 
Arhimandrit
 
 JUSTIN
 
Popovi
ć
ŽITIJA
 
SVETIH
 
17.
 
DECEMBAR
 
ŽITIJE
 
SVETOG
 
PROROKA
 
DANILA
 
i
 
s
 
njim
 
svetih
 
triju
 
mladi
ć
a
 
ANANIJE,
 
AZARIJE
 
i
 
MISAILA
 
SPOMEN
 
SVETIH
 
PREPODOBNOMU
Č
ENIKA
 
Đ
AKONA
 
AVAKUMA,
 
IGUMANA
 
PAJSIJA
 
i
 
ostalih
 
sa
 
njima
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
OCA
 
NAŠEG
 
DIONISIJA,
 
arhiepiskopa
 
Eginskog
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
MU
Č
ENIKA
 
JAKHA
 
SPOMEN
 
PREPODOBNOG
 
OCA
 
NAŠEG
 
STEFANA
 
ISPOVEDNIKA
 
SPOMEN
 
SVETIH
 
PREPODOBNOMU
Č
ENIKA
 
PATERMUTIJA,
 
KOPRIJA
 
i
 
ALEKSANDRA
 
SPOMEN
 
SVETIH
 
NOVOMU
Č
ENIKA
 
NEKOLIKO
 
STOTINA
 
SRBA
 
SPOMEN
 
SVETOG
 
NOVOMU
Č
ENIKA
 
NIKITE
 
 
ŽITIJE
 
SVETOG
 
PROROKA
 
DANILA
 
i
 
s
 
njim
 
svetih
 
triju
 
mladi
ć
a
 
ANANIJE,
 
AZARIJE
 
i
 
MISAILA
 
VETI
 
prorok
 
Danilo
 
 beše
 
od
 
carskog
 
plemena
 
 Judina.
 
Kada
 
Navuhodonosor[1]
 
razori
 
i
 
opleni
 
 Jerusalim,
 
tada
 
i
 
Danilo,
 
kao
 
de
č
ak,
 
 bi
 
odveden
 
u
 
ropstvo
 
zajedno
 
s
 
 Judejskim
 
carem
 
 Joakimom
 
i
 
mnoštvom
 
drugih
 
Izrailjaca
 
iz
 
 Jerusalima
 
u
 
Vavilon.
 
Tamo
 
se
 
on
 
 još
 
u
 
mladosti
 
proslavi
 
Božjim
 
darovima;
 
naro
č
ito
 
kada
 
mudro
 
izobli
č
i
 
nepravedne
 
i
 
 bezakone
 
sudije
 
 Judejske
 
i
 
izbavi
 
od
 
smrti
 
nevinu
 
Suzanu.
 
U
 
to
 
vreme
 
 Jevreji
 
koji
 
se
 
nalažahu
 
u
 
ropstvu
 
Vavilonskom
 
ima
đ
ahu
 
dva
 
starca
sudije,
 
koje
 
oni
 
izabraše
 
da
 
raspravljaju
 
njihove
 
me
đ
usobne
 
razmirice.
 
U
 
odre
đ
ene
 
dane
 
ovi
 
starci
 
dolažahu
 
u
 
dom
 
uglednog
 
i
 
 bogatog
č
oveka
 
 Joakima
 
i
 
presu
đ
ivahu
 
me
đ
u
 
 bra
ć
om
 
razmirice.
 
 Joakim
 
ima
đ
aše
 
ženu,
 
po
 
imenu
 
Suzanu,
 
k
ć
er
 
Helkijevu,
 
koja
 
 beše
 
veoma
 
lepa
 
i
 
 bogobojažljiva.
 
Roditelji
 
njeni,
 
ljudi
 
pravedni,
 
 behu
 
svoju
 
k
ć
er
 
vaspitali
 
po
 
zakonu
 
Mojsijevu.
 
A
 
ova
 
dva
 
starca
 
 behu
 
ljudi
 
 bezakoniti:
 
pod
 
vidom
 
suda
 
oni
 
tvorahu
 
nepravdu,
 
te
 
se
 
na
 
njima
 
ispuni
 
re
č
Gospodnja:
ʺ
izi
đ
e
 
 bezakonje
 
iz
 
Vavilona
 
od
 
staraca
 
sudija
ʺ
.[2]
 
Ova
 
dva
 
starca
 
svakodnevno
 
posmatrahu
 
Suzanu
 
gde
 
ulazi
 
u
 
 baštu
 
svoga
 
muža
 
i
 
odlazi
 
otuda,
 
i
 
u
 
njima
 
se
 
pojavi
 
pohota
 
prema
 
njoj.
 
I
 
razvratiše
 
oni
 
um
 
svoj
 
i
 
skrenuše
 
o
č
i
 
svoje
 
da
 
ne
 
gledaju
 
u
 
nebo
 
i
 
da
 
ne
 
spominju
 
pravedne
 
sudove.
 
Ali
 
ne
 
otkrivahu
 
 jedan
 
drugome
 
strast
 
svoju,
 
pošto
 
se
 
sti
đ
ahu
 
obelodaniti
 
to.
 
Svaki
 
 je
 
od
 
njih
 
tražio
 
zgodnu
 
priliku
 
za
 
zadovoljenje
 
svoje
 
strasti.
 
I
 
 jednom
 
oni
 
rekoše
 
 jedan
 
drugome:
ʺ
Hajdemo
 
ku
ć
i,
 
 jer
 
 je
 
vreme
 
ru
č
ku
ʺ
.
 
I
 
izišavši
 
oni
 
se
 
rastadoše.
 
No
 
pri
 
povratku
 
oni
 
se
 
ponovo
 
sretoše
 
na
 
istom
 
mestu;
 
i
 
raspituju
ć
i
 
 jedan
 
drugoga
 
o
 
tome,
 
oni
 
priznadoše
 
 jedan
 
drugome
 
strast
 
svoju.
 
Tada
 
se
 
oni
 
dogovoriše
 
da
 
zajedno
 
vrebaju
 
zgodnu
 
priliku
 
i
 
na
đ
u
 
Suzanu
 
samu.
 
I
 
tre
ć
ega
 
dana
 
Suzana,
 
kao
 
i
 
obi
č
no,
 
u
đ
e
 
u
 
 baštu
 
samo
 
sa
 
dve
 
služavke,
 
sa
 
namerom
 
da
 
se
 
okupa
 
pošto
 
 beše
 
vru
ć
ina.
 
U
 
 bašti
 
ne
 
 beše
 
nikoga,
 
sem
 
dva
 
starca
 
koji
 
se
 
 behu
 
sakrili
 
i
 
motrahu.
 
Suzana
 
re
č
e
 
služavkama:
 
Donesite
 
mi
 
ulje
 
i
 
sapun,
 
i
 
zatvorite
 
 baštenska
 
vrata,
 
da
 
se
 
okupam.
 
Služavke
 
tako
 
i
 
postupiše:
 
zatvoriše
 
vrata
 
i
 
odoše,
 
ne
 
primetivši
 
prikrivene
 
starce.
 
Kad
 
one
 
otidoše,
 
oba
 
starca
 
ustadoše,
 
pri
đ
oše
 
k
 
Suzani
 
i
 
rekoše:
 
Eto,
 
vrata
 
su
 
 baštenska
 
zatvorena
 
i
 
niko
 
nas
 
ne
 
vidi,
 
a
 
mi
 
te
 
želimo.
 
Stoga
 
pristani
 
na
 
naš
 
predlog,
 
i
 
 budi
 
s
 
nama.
 
Ne
 
pristaneš
 
li
 
pak,
 
mi
ć
emo
 
svedo
č
iti
 
protivu
 
tebe
 
da
 
 je
 
s
 
tobom
 
 bio
 
mladi
ć
 ,
 
i
 
da
 
si
 
zbog
 
toga
 
odaslala
 
od
 
sebe
 
svoje
 
služavke.
Suzana
 
zajeca
 
i
 
re
č
e:
 
U
 
teskobi
 
sam
 
strahovitoj:
 
ako
 
u
č
inim
 
što
 
predlažete,
 
smrt
 
mi
 
 je;
 
ne
 
u
č
inim
 
li,
 
ne
ć
u
 
izbe
ć
i
 
od
 
vaših
 
ruku.
 
Bolje
 
 je
 
za
 
mene
 
ne
 
u
č
initi
 
to
 
i
 
pasti
 
u
 
ruke
 
vaše,
 
negoli
 
sagrešiti
 
pred
 
Bogom.
 
I
 
povika
 
Suzana
 
na
 
sav
 
glas;
 
povikaše
 
tako
đ
e
 
i
 
starci
 
protiv
 
nje.
 
I
 
 jedan
 
otr
č
a
 
i
 
otvori
 
 baštenska
 
vrata.
 
A
 
kada
 
oni
 
što
 
se
 
nalažahu
 
u
 
ku
ć
i
č
uše
 
viku
 
iz
 
 bašte,
 
dotr
č
aše
 
u
 
 baštu
 
2
 
kroz
 
zadnja
 
vratanca,
 
da
 
vide
 
šta
 
se
 
dogodilo
 
Suzani.
 
A
 
kada
 
starci
 
rekoše
 
re
č
i
 
svoje,
 
sluge
 
se
 
Suzanine
 
postideše
 
veoma,
 
 jer
 
se
 
nikada
 
tako
 
što
 
nije
 
reklo
 
o
 
Suzani.
 
Sutradan,
 
kada
 
se
 
narod
 
sabra
 
k
 
 Joakimu,
 
mužu
 
Suzaninom,
 
do
đ
oše
 
i
 
oba
 
starca
 
puni
 
zle
 
zamisli
 
protiv
 
Suzane:
 
da
 
 je
 
predadu
 
na
 
smrt.
 
I
 
rekoše
 
starci
 
pred
 
narodom:
 
Pošaljite
 
po
 
Suzanu,
 
k
ć
er
 
Helkijevu
 
a
 
ženu
 
 Joakimovu.
I
 
poslaše.
 
I
 
do
đ
e
 
Suzana,
 
i
 
roditelji
 
njeni,
 
i
 
deca
 
njena,
 
i
 
svi
 
ro
đ
aci
 
njeni.
 
A
 
Suzana
 
 beše
 
vrlo
 
mlada
 
i
 
veoma
 
lepa.
 
Bezakonici
 
narediše
 
da
 
 joj
 
otkriju
 
lice,
 
pošto
 
 beše
 
pokriveno,
 
da
 
 bi
 
se
 
nagledali
 
lepote
 
njene.
 
A
 
ro
đ
aci
 
i
 
svi
 
koji
 
 je
 
poznavahu
 
plakahu.
 
Me
đ
utim
 
oba
 
starca
 
ustavši
 
usred
 
naroda,
 
položiše
 
ruke
 
na
 
glavu
 
njenu.
 
A
 
ona
 
pla
č
u
ć
i
 
pogleda
 
na
 
nebo,
 
 jer
 
 joj
 
se
 
srce
 
uzdaše
 
u
 
Gospoda.
 
Tada
 
oba
 
starca
 
rekoše:
ʺ
Kada
 
mi
 
ho
đ
asmo
 
po
 
 bašti,
 
ova
 
žena
 
u
đ
e
 
sa
 
dve
 
služavke,
 
i
 
zatvori
 
 baštenska
 
vrata,
 
i
 
odasla
 
služavke.
 
I
 
do
đ
e
 
k
 
njoj
 
mladi
ć
 ,
 
koji
 
se
 
 beše
 
sakrio
 
tamo,
 
i
 
leže
 
s
 
njom.
 
A
 
mi,
 
nalaze
ć
i
 
se
 
u
 
uglu
 
 bašte
 
i
 
vide
ć
i
 
takvo
 
 bezakonje,
 
pritr
č
asmo
 
k
 
njima
 
i
 
zatekosmo
 
ih
 
na
 
delu,
 
no
 
mladi
ć
a
 
ne
 
mogasmo
 
zadržati,
 
 jer
 
 beše
 
 ja
č
i
 
od
 
nas,
 
i
 
otvorivši
 
 baštenska
 
vrata
 
pobeže.
 
Ali
 
ovu
 
mi
 
uhvatismo,
 
i
 
pitasmo
 
 je:
 
Ko
 
 beše
 
taj
 
mladi
ć
?
Me
đ
utim
 
ona
 
ne
 
hte
 
da
 
nam
 
kaže.
 
O
 
tome
 
mi
 
svedo
č
imo
ʺ
.
I
 
poverova
 
im
 
skup,
 
kao
 
starešinama
 
narodnim
 
i
 
sudijama,
 
i
 
osudi
 
Suzanu
 
na
 
smrt.
 
Tada
 
zavapi
 
Suzana
 
gromkim
 
glasom,
 
i
 
re
č
e:
 
Bože
 
ve
č
ni,
 
Ti
 
znaš
 
ono
 
što
 
 je
 
sakriveno,
 
i
 
Tebi
 
 je
 
unapred
 
poznato
 
sve
 
pre
 
no
 
što
 
se
 
zbude!
 
Ti
 
znaš
 
da
 
oni
 
lažno
 
svedo
č
e
 
protiv
 
mene,
 
i
 
evo
 
 ja
 
umirem
 
ne
 
u
č
inivši
 
ništa
 
od
 
onoga
 
što
 
ovi
 
ljudi
 
zlobno
 
izmisliše
 
protiv
 
mene
ʺ
.
I
 
usliši
 
Gospod
 
glas
 
njen.
 
Kada
 
Suzanu
 
vo
đ
ahu
 
na
 
smrt,
 
Bog
 
podsta
č
e
 
Duhom
 
Svetim
 
mladog
 
 junošu,
 
kome
 
 beše
 
ime
 
Danilo,
 
te
 
on
 
gromkim
 
glasom
 
viknu:
Č
ist
 
sam
 
 ja
 
od
 
krvi
 
njene!
Tada
 
se
 
sav
 
narod
 
obrati
 
k
 
njemu,
 
i
 
upita
 
ga:
 
Šta
 
zna
č
i
 
ta
 
re
č
koju
 
si
 
rekao?
Danilo
 
onda
 
stavši
 
usred
 
njih
 
re
č
e:
 
Tako
 
li
 
ste
 
 bezumni,
 
sinovi
 
Izrailjevi,
 
te
 
ne
 
ispitavši
 
stvar
 
i
 
ne
 
došavši
 
do
 
istine
 
o
 
njoj,
 
vi
 
osudiste
 
k
ć
er
 
Izrailjevu?
 
Vratite
 
se
 
na
 
sudište,
 
 jer
 
ti
 
starci
 
lažno
 
svedo
č
iše
 
protiv
 
nje.
 
I
 
odmah
 
se
 
sav
 
narod
 
hitno
 
vrati,
 
i
 
starešine
 
narodne
 
rekoše
 
Danilu:
 
Hajde,
 
sedni
 
usred
 
nas
 
i
 
objasni
 
nam
 
stvar,
 
 jer
 
ti
 
Bog
 
dade
 
starešinstvo.
I
 
re
č
e
 
Danilo
 
narodu:
 
Razdvojte
 
ih
 
podaleko
 
 jednog
 
od
 
drugog,
 
i
 
 ja
ć
u
 
ih
 
ispitati.
A
 
kada
 
ih
 
odvojiše
 
 jednog
 
od
 
drugog,
 
Danilo
 
prizva
 
 jednog
 
od
 
njih
 
i
 
re
č
e
 
mu:
 
Omatoreli
 
u
 
zlim
 
danima!
 
sada
 
se
 
obelodaniše
 
gresi
 
tvoji
 
koje
 
si
č
inio
 
ranije
 
izri
č
u
ć
i
 
nepravedne
 
presude:
 
osu
đ
ivao
 
si
 
nevine,
 
a
 
opravdavao
 
si
 
krivce.
 
Me
đ
utim
 
Gospod
 
Bog
 
kaže:
 
nevinog
 
i
 
pravednog
 
ne
 
ubijaj.[3]
 
Zato,
 
ako
 
si
 
video
 
ovu
 
ženu,
 
reci
 
pod
 
kakvim
 
si
 
 je
 
drvetom
 
video
 
da
 
razgovara
 
s
 
tim
 
mladi
ć
em.
On
 
odgovori:
 
Pod
 
mastikovim
 
drvetom.
Danilo
 
na
 
to
 
re
č
e:
 
Ta
č
no
 
si
 
slagao*
 
na
 
svoju
 
glavu,
 
 jer
 
evo
 
angeo
 
Božji,
 
koji
 
 je
 
primio
 
odluku
 
od
 
Boga,
 
rase
ć
i
ć
e
 
te
 
napola.
Udaljivši
 
ovoga,
 
Danilo
 
naredi
 
da
 
mu
 
privedu
 
drugoga
 
starca,
 
i
 
re
č
e
 
mu:
 
Pleme
 
Hanana,
 
a
 
ne
 
 Judino!
 
tebe
 
zavede
 
lepota,
 
i
 
pohota
 
razvrati
 
srce
 
tvoje.
 
Tako
 
ste
 
postupali
 
vi
 
sa
 
k
ć
erima
 
Izrailjevim,
 
i
 
one
 
iz
 
straha
 
življahu
 
s
 
vama;
 
ali
 
sada
 
k
ć
i
 
 Judina
 
ne
 
podnese
 
vaše
 
 bezakonje.
 
Hajde,
 
kaži
 
mi,
 
pod
 
kakvim
 
si
 
 je
 
drvetom
 
video
 
da
 
razgovara
 
s
 
tim
 
mladi
ć
em.
On
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->