Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs matematici speciale

Curs matematici speciale

Ratings: (0)|Views: 2,448 |Likes:
Published by adela_angel

More info:

Published by: adela_angel on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

 
C U P R I N S
CAPITOLUL
 
I
ECUA
Ţ
II
 
DIFEREN
Ţ
IALE
 1.
 
Ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale. Solu
ţ
ia general
ă
.Solu
ţ
ii particulare. Interpretareageometric
ă
. Exemple.
 
Problema
 
Cauchy…………………………………………82. Ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale de ordinul întâi rezolvate în raport cu
 y' 
, integrabile prinmetode elementare………………………………………………………………. 92.1. Ecua
ţ
ii cu variabile separate ………………………………………… 92.2. Ecua
ţ
ii omogene ………………………………………………………92.3. Ecua
ţ
ii reductibile la ecua
ţ
ii omogene................................................... 92 4. Ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale liniare de ordinul întâi……………………………112.5. Ecua
ţ
ia lui Bernoulli…………………………………………………. 112.6. Ecua
ţ
ia lui Riccati……………………………………………………. 122.7. Ecua
ţ
ia lui Lagrange
ş
i Clairaut………………………………………12
 
3. Ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale de ordin superior…………………………………………. 134. Ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale de ordinul
n
, liniare.Dependen
ţ
a liniar 
ă
. Wronskian. Solu
ţ
iageneral
ă
a unei ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale liniare…………………………………………145. Ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale de ordinul
n,
liniare
ş
i neomogene.Solu
ţ
ia general
ă
. Metodavaria
ţ
iei constantelor pentrudeterminarea unei solu
ţ
ii particulare a ecua
ţ
ieineomogene. Exemplu…………………………………………………………… 16
 
6. Ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale de ordinul
n,
liniare,cu coeficien
ţ
i constan
ţ
i…………….. 207. Ecua
ţ
ii neomogene. Determinarea solu
ţ
iei particulare…………………………218. Ecua
ţ
ia lui Euler. Exemplu……………………………………………………. 239. Sisteme de ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale. Exemplu…………………………………… 2510. Sisteme simetrice. Defini
ţ
ie. Integrale prime.Combina
ţ
ii integrabile.Exemple…………………………………………………………………………...2711. Ecua
ţ
ii cu derivate par 
ţ
iale de ordinul întâi liniare
ş
i omogene. Sistemcaracteristic.Solu
ţ
ie general
ă
. Exemplu………………………………………… 2912. Ecua
ţ
ii cu derivate par 
ţ
iale de ordinul întâi cvasiliniare.Exemplu………………………………………………………………………… 3013. Probleme propuse…………………………………………………………… 32
CAPITOLUL II .
FUNC
Ţ
II COMPLEXE
 
1. Corpul numerelor complexe.Construc
ţ
ia
ş
i reprezentareanumerelor complexe. ….....................................................................…... 342. Elemente de topologie în corpul numerelor complexe.Proiec
ţ
ia stereografic
ă
. .…...........................................................…..…... 373.
Ş
iruri
ş
i serii de numere complexe. .................…………………………….... 42
 
4. Func
ţ
ii complexe de variabil
ă
real
ă
. Limita într-un punct.Continuitate.Derivata
ş
i diferen
ţ
iala.Integrala Riemann.Primitiv
ă
. ……....…………. 455. Func
ţ
ii monogene.Derivata unei func
ţ
ii complexe.Condi
ţ
iilede monogeneitate Cauchy-Riemann.Propriet
ăţ
i. ........................…….....................476. Determinarea unei func
ţ
ii olomorfe pe un domeniu când se cunoa
ş
te partea real
ă
sau partea imaginar 
ă
.Exemplu. ............………………………………497. Interpretarea geometric
ă
a derivatei.Transformarea conform
ă
.Exemplu. ………..............................................................................……………. 528. Integrala curbilinie în planul complex.Defini
ţ
ie.Principiul de calcul .Propriet
ăţ
i. ……..............................................................……………………….. 559. Teorema lui Cauchy. ..........…………………………………………………… 5810.Formula integral
ă
a lui Cauchy. ……………………………………..………. .6111.Serii de puteri.Teorema lui Abel.Dezvolt
ă
ri în serie Taylor. ………………… 6212.Seria lui Laurent.Puncte singulare. ……………………………………….….. 6513.Reziduu.Teorema reziduurilor.Exemplu. …………………………………..... 6814.Aplica
ţ
ii ale teoremei reziduurilor.Teorema semireziduurilor.Exemple. …… 7215.Func
ţ
ii elementare. ...……………………………………………………….. . 7616.Probleme propuse. ………………………………………………………......... 80
CAPITOLUL III .
FUNC
Ţ
II SPECIALE
 
1. Sisteme de func
ţ
ii ortogonale.Polinoamele lui Laguerre.Polinoamele lui Cebî
ş
ev. ….............................................................…………. 462. Func
ţ
iile lui Euler. .…………………………………………………………. 483. Func
ţ
iile lui Bessel. ……………………………………………………….... 514. Polinoame Hermite.Rela
ţ
ia de recuren
ţă
.Ecua
ţ
ia diferen
ţ
ial
ă
.Propriet
ăţ
i. Func
ţ
ia generatoare. ……………………………………………… 545. Polinoame Legendre.Rela
ţ
ia de recuren
ţă
.Ecua
ţ
ia diferen
ţ
ial
ă
.Propriet
ăţ
i. Func
ţ
ia generatoare. ..…………………………………………… 556. Probleme propuse. .………………………………………………………….. 57
CAPITOLUL IV .
SERII FOURIER 
 
1. Serii Fourier pentru func
ţ
ii. Func
ţ
ii periodice. Transformata periodic
ă
.Dezvoltarea în serie Fourier a unei func
ţ
ii periodice cu perioada
.Exemplu.……………………............................................................................................... 592. Seria Fourier a func
ţ
iilor pare sau impare. ………………………………….. 613. Dezvoltarea în serie Fourier a func
ţ
iilor definite pe (-l,l). Exemplu. ………. 624. Dezvoltarea în serie Fourier dup
ă
cosinusuri sau sinusuria unei func
ţ
ii definite pe intervalul (0,l).Exemplu. ……………………. 635. Forma complex
ă
a seriilor Fourier. ………………………………………… 666. Dezvoltarea unei func
ţ
ii în serie de func
ţ
ii ortogonale.Aproximareafunc
ţ
iilor în medie p
ă
tratic
ă
. Rela
ţ
ia de închidere a lui Parseval. …….. 67
 
7. Probleme propuse. …………………………………………………………. 70
CAPITOLUL V .
TRANSFORM
Ă
RI INTEGRALE
 
1.
 
Integrala Fourier.Forma complex
ă
 
ş
i forma real
ă
a integralei Fourier.Cazul func
ţ
iilor pare sau impare. …………………………………….. 722. Transformata Fourier. ……………………………………………………... 743. Transformata Laplace. Propriet
ăţ
i. ………………………………………... 774. Transformarea invers
ă
. Formula Mellin-Fourier. ………………………..... 825. Teoreme de dezvoltare.Exemple. ……………………………………….… 836. Aplica
ţ
ii ale transformatei Laplace.Rezolvarea opera
ţ
ional
ă
aecua
ţ
iilor diferen
ţ
iale
ş
i a sistemelor de ecua
ţ
ii diferen
ţ
iale sau cucoeficien
ţ
i constan
ţ
i. Exemple. …………………………………………......... 867. Probleme propuse. ………………………………………………………… 88
CAPITOLUL VI.
ECUA
Ţ
IILE FIZICII MATEMATICE
 
1.
 
Observa
ţ
ii generale asupra ecua
ţ
iilor cu derivate par 
ţ
iale………………..... 901.1.Defini
ţ
ii
ş
i exemple……………………………………………………... 901.2.Clasificarea ecua
ş
iilor liniare de ordinul al doilea……………………... 911.3.Forma canonic
ă
a ecua
ţ
iilor liniare de ordinul al doilea………………... 931.4.Probleme de baz
ă
ale teoriei ecua
ţ
iilor cu derivate par 
ţ
iale.Condi
ţ
ii la limit
ă
 
ş
i condi
ţ
ii Cauchy………………………………....... 951.5.Probleme de fizic
ă
ce conduc la ecua
ţ
ii cu derivate par 
ţ
ialede ordinul al doilea……......................................................................... 982. Ecua
ţ
ii cu derivate par 
ţ
iale de ordinul doi.Clasificare.Reducerea la forma canonic
ă
. …............................................................ 1043. Ecua
ţ
ii liniare
ş
i omogene în raport cu derivatele de ordinulal doilea, cu coeficien
ţ
i constan
ţ
i. ……………………………….......... 1104. Coarda infinit
ă
.Metoda schimb
ă
rii variabilelor (metodalui D’Alambert
ş
i Euler). Formula lui D’Alambert. …….......………1135. Coarda finit
ă
. Metoda separ 
ă
rii variabilelor (D.Bernoulli
ş
i Fourier). …...... 1176. Ecua
ţ
ii de tip eliptic.Formularea problemelor la limit
ă
.Solu
ţ
ii particulare ale ecua
ţ
iei lui Laplace. ………………………………….... 1217. Problema lui Dirichlet pentru cerc. Formula lui Poisson. ……………….… 1258. Problema lui Neumann pentru interiorul cercului.Formula lui Dini .……… 1319. Ecua
ţ
ia c
ă
ldurii. ……………………………………………………….…… 13210.Propriet
ă
ti ale func
ţ
iilor armonice.Prima formul
ă
a lui Green.A doua formul
ă
a lui Green. …………………………...……………… 13511.Probleme propuse. …………………………………………………………. 140

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nibiru liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nicu Bumbu liked this
Radu Mihai liked this
Nicu Bumbu liked this
pocm liked this
odanyel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->