Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
EcoEd jocuri copii si educatori editia 3

EcoEd jocuri copii si educatori editia 3

Ratings: (0)|Views: 326 |Likes:
Published by riana 77

More info:

Published by: riana 77 on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

 
CLUBUL ECOLOGIC “TRANSILVANIA” (CET)
organiza
 ţ 
ie neguvernamental 
ă 
eco-civic
ă 
 
 Adresa sediu:
CLUJ-NAPOCA str. Sindicatelor nr.3 ap.6
Telefon / Fax:
0264 431626
E-mail:
cetcluj@mail.dntcj.ro
 Cod fiscal 6278546 
“Eco Ed” – program de educa
ţ
ie ecologic
ă
 
Primul program Eco Ed a fost ini
ţ
iat pentru mai multe
ş
coli din Re
ş
i
ţ
a
ş
i Sinaia de voluntariPeace Corps
ş
i de c
ă
tre organiza
ţ
iile neguvernamentale unde ace
ş
tia au activat. În Re
ş
i
ţ
a au fost selectateun num
ă
r de 19 planuri de lec
ţ
ii ecologice, traduse în român
ă
, pentru a fi apoi aplicate în
ş
coli.Programul început de colegii no
ş
tri a fost apoi continuat în Cluj prin extinderea setului de lec
ţ
ii la 45 deore de predare. Programul Eco Ed este astfel conceput încât:
 
S
ă
fie un catalizator pentru introducerea educa
ţ
iei ecologice în clasele V-VIII, iar în cazul în careun asemenea program exist
ă
deja, atunci s
ă
contribuie la l
ă
rgirea temelor ecologice
ş
i la cre
ş
terea deansamblu a activit
ăţ
ilor tematice
ş
i interesului pentru acestea în rândul elevilor
ş
i profesorilor lor.
 
S
ă
ofere profesorilor posibilitatea s
ă
foloseasc
ă
planuri de lec
ţ
ii gata concepute ce acoper
ă
 subiectele majore de mediu, planuri care pot fi preg 
ă
tite repede
ş
i con
ţ
in informa
ţ
ii de baz
ă
ce pot fiaplicate cu succes, chiar dac
ă
profesorii nu au o preg 
ă
tire prealabil
ă
în domeniu.
 
S
ă
ofere profesorilor posibilitatea s
ă
foloseasc
ă
un stil interactiv 
ş
i participativ de predare, cuaccentul pus în special pe încurajarea gândirii critice, a descoperirii
ş
i abord
ă
rii creative a rezolv 
ă
riiproblemelor, toate acestea putând fi utilizate de elevi
ş
i în alte domenii de studiu
ş
i în via
ţă
în general.
 
S
ă
ajute la formarea unor genera
ţ
ii de copii
ş
i adul
ţ
i c
ă
rora le pas
ă
de natur
ă
 
ş
i care
ş
tiu c
ă
prinac
ţ
iunile lor pot contribui la dezvoltarea unei lumi mai bune.Programul Eco Ed a fost bine primit în România, cea de-a doua edi
ţ
ie a manualului editat încadrul programului epuizându-se în primele 8 luni ale proiectului derulat de Clubul Ecologic„Transilvania” în jude
ţ
ul Cluj, acesta fiind
ş
i motivul principal care ne-a determinat s
ă
reedit
ă
m manualulîn cea de-a treia edi
ţ
ie a sa. Pîn
ă
în prezent aproape 600 de profesori de la 120 de
ş
coli din jude
ţ
auparticipat la cursurile de instruire organizate în cadrul programului, dintre care majoritatea folose
ş
te înprezent lec
ţ
iile din manualul Eco Ed în procesul educa
ţ
ional pentru a forma o atitudine responsabil
ă
acopiilor fa
ţă
de problemele de mediu
ş
i pentru a-i con
ş
tientiza de puterea care rezid
ă
în fiecare dintre eide a influen
ţ
a lumea în care cu to
ţ
ii tr
ă
im.Programe similare au fost ini
ţ
iate
ş
i în alte jude
ţ
e din
ţ
ar
ă
 
ş
i ne exprim
ă
m speran
ţ
a c
ă
acestea vorputea fi extinse
ş
i mai mult pe viitor
ş
i c
ă
toate acestea, conjugate, vor contribui la formarea unei
 
genera
ţ
ii de cet
ăţ
eni ai României con
ş
tien
ţ
i
ş
i responsabili de importan
ţ
a prezerv 
ă
rii unui mediu cât mais
ă
n
ă
tos.Ne exprim
ă
m recunostin
ţ
a pentru sprijinul acordat de c
ă
tre urm
ă
toarelei persoane, institu
ţ
ii
ş
iorganiza
ţ
ii,
ş
i în mod particular de c
ă
tre Casa Corpului Didactic care
ş
i-a dat acordul ca profesorii implica
ţ
i înprogramul Eco Ed (prin participare la sesiuni de instruire
ş
i predare de lec
ţ
ii) s
ă
fie recompensa
ţ
i prin creditelede formare continu
ă
. Este speran
ţ
a noastr
ă
c
ă
în cele din urm
ă
educa
ţ
ia ecologic
ă
va fi inclus
ă
în curriculatuturor claselor
ş
i nu doar în cea a claselor a VIII-a, dup
ă
cum este situa
ţ
ia prezent
ă
în România.
Debra Taevs 
Voluntar Peace Corps, Clubul Ecologic „Transilvania” Cluj-Napoca, România 6 februarie 2003
Mul
ţ
umiri:
Peace Corps RomâniaClubul Ecologic Transilvania: Gabriel P
ă
r
ă
uan, Andrei Kelemen
ş
i Dan CraioveanuFunda
ţ
ia Potaissa: Alin Ro
ş
caInspectoratul
Ş
colar Jude
ţ
ean Cluj: Adelhaida Kerekes
ş
i Daniela S
ă
l
ă
geanInspectoratul de Protec
ţ
ie a Mediului Cluj: Sergiu Mihu
ţ
, Eliana Sevianu
ş
i Corina RomanCasa Corpului Didactic: Eugenia PopescuKelly Nafie
ş
i Romeo Uries: pentru primul program Eco EdDelia Lengher
ş
i Mih
ă
ila Popa: traducere Ana M
ă
rincu
ş
: redactareCristine Bohm: pentru culegerea textului în român
ă
 
 
Lectia 1 – Panza Vietii
Materiale:
 
Ghem de ata
 
Cartonase cu poze
Activitatea:
(1)
 
Scrieti toate plantele si animalele care alcatuiesc un ecosistem. De exemplu: folositipadurea si scrieti copaci, pasari, ursi, frunze, etc. Desenati fiecare lucru pe un carton cuimagini daca este posibil.(2)
 
Stati in cerc si dati fiecarui elev un carton si explicati-le ce reprezinta fiecare.(3)
 
Incepeti cu soarele. Dati elevului care reprezinta soarele, ghemul si intrebati cine arenevoie de soare. Spuneti elevului sa tine ata in mana si sa arunce ghemul spre urmatorulobiect care are nevoie de cel precedent. In final se va tese o panza de paianjen intre toateelementele. De exemplu: O maimuta are nevoie de fructe salbatice. Fructele salbatice aunevoie de pasari pentru a cara semintele. Pasarile au nevoie de copaci pentru cuiburi.Copacii de umbra pentru iarba, etc.(4)
 
Dupa asta, intrebati copiii ce se intampla daca unul din elemente nu va mai exista. Ce seintampla daca nu exista apa? Cine va fi afectat si cum? Aceasta parte a conversatiei esteimportanta pentru protectia mediului. Arata-ti cum fiecare lucru este conectat si de ceoamenii trebuie sa aiba grija de mediu inconjurator, in special daca oamenii sunt inclusi inpanza vietii.(5)
 
Discutati despre ce inseamna un ecosistem si cum ne afecteaza pe noi acesta. Exista olegatura intre ecosisteme? Ce o sa se intampla daca un ecosistem este distrus? Ce anumepoate distruge un ecosistem?

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Petre Laurentiu liked this
cos liked this
Mocanu Nela liked this
Gina Ionescu liked this
Jake Humm liked this
gabiclempop8257 liked this
nickname777333 liked this
sherryka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->