Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ana İNCELEME.doc

ana İNCELEME.doc

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by Ozgur Islam
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Ozgur Islam on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2011

pdf

text

original

 
KURANDAN DERS ÇIKARMAK 
م ِيح ِر ّلا ن ِ َح ْر ّلا ا م ِس ْب ِ
A'RÂF - 169
 
Derken, arkalarından Kitab'ı mirasalan bozuk bir nesil bunların yerine geçti. Onlar şu alçak dünya malını alırlar, bir de: «
Biz nasıl olsa bağışlanacağız
derler. Karşı taraftan da kendilerine öyle birşey gelse, onu daalırlar. Allah'a karşı yalnız haksöyleyeceklerine daikendilerinden Kitapta z alınmamış ydı? Ve onuniçindekilerden
ders çıkarmadılar mı
? Halbuki ahiret yurduAllah'tan korkanlar için daha hayırlıdır; hala akıllanmayacak mısınız?ÂLİ İMRÂN - 79 Beşerden hiç kimsenin, Allahkendisine Kita, kmü ve nebiliği verdikten, sonrainsanlara: "Allah'ı bırakıp bana kulluk edin" deme (hakkı veyetki)si yoktur. Fakat o, "
Ders çıkardığınız
Kitaba göreRabbaniler olunuz" (deme görevindedir.)ENM - 105 İşte ylece ayetleri etraflıcaaçıklıyoruz ki, onlar 
'sen ders almışsın'
desinler ve biz de bilen bir topluluğa bunu açıkça bildirmiş olalım.KALEM - 37 Yoksa size ait
ders yapokuduğunuz
bir kitap mı var?SEBE - 44 Oysa biz onlara
ders edinecekleri
kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcıgöndermemiştik.
 
…….LÜTFEN BU İNCELEMEYİ………..KURANDAN (ARAPÇA OLARAK )KARŞILAŞTIRINIZ…..?
 İÇİNDEKİLER
Bölüm 1:
Tehlikenin farkında mısınız?........sayfa 1Misak(sağlam söz) .......sayfa 2Atalar dini.......sayfa 3
Bölüm 2
Dinin kaynağı olarak kuran yeter mi ? .......sayfa 5Hadislere hadisler üzerinden bir bakış.......sayfa 6 Nebi’in tebliğe karşı davranışlar.......sayfa 8
Bölüm 3
Kavramlar.......sayfa 10Melek kavramı.......sayfa 10Bozulmuş melek kavramı.......sayfa 12İnsan’ın yaratılışı.......sayfa 13Ruhun üfürülmesi.......sayfa 14Secde.......sayfa 15Allah’ın meleklerle konuşması.......sayfa 15Ayetler olan haberciMelekler(melaike) .......sayfa 16Şeytan ve iblis.......sayfa 17Cin ve can.......sayfa 18
Bölüm 4:
Kur’an bize kendini nasıl tanıtıyor........sayfa 19Kur’an’ın kur’an ileaçıklanması ve anlama yöntemi.......sayfa 21Kuranın bölümleri.......sayfa 22
------------------------------------------
Bölüm 1
Tehlikenin Farkında mısınız?
Yeryüzüne gelen her insan, kendi iradesi dışındagelmektedir. Fakat bu iradesizlik her nesneye egemen olan,her nesnenin bilgisini tümüyle elinde bulunduran tek bir İlah’ın, bir Yaratıcı’ nın iradesine kalmıştır.İster kabul edelim ister reddedelim; ama evrendekivarlıklavar eden bir n olduğunu ark bilimselgelişmeler de kanıtlıyor. Çünkü her şeyden önce bu kadar karmaşık nesneler dünyasının mantıklı bağlarla örülmesi bir rastlantı eseri olamaz. Hem bir rastlantının var olabilmesiiçin bile birtakım nesnelerin önceden beri var olması gerekir.Bu nedenle bizim Allah olarak andığımız gücü kabul etmeyigururlarına yediremeyen tanrıtanımaz kişiler yada
bir ilahıkabul edip O’nun gerçek niteliklerini araştırma merakıduymayan kişiler,
bu tavırlarıyla ne kadar 
mantık 
(akıletmez misiniz?) ve
bilim
(kendinize, yeryüzüne ve geçmişkavimlere bakmaz mısınız.) şı olduklarını da ortayakoyduklarının farkında değildir.Eğer Allah varsa, acaba kendi yarattığı varlıkları bir  başlarına koyup bir yerde mi yaşamaktadır? Yoksa her şeyisonsuz iradesiyle çekip çevirmekte midir? Bu sorununüzerinde düşünmek ve bir yanıt vermek, O Yaratıcı Güç’ekulluk anlanda nelip nelmememiz gerektisorunsalını da açığa kavuşturacaktır.er Allah varsa ve bizi zetliyorsa, bizim birtakım eylemlerde bulunmamızı da bekliyor demektir. İşte bu eylemler, en az bir ilaha inanan kişilerin tapma adınıverdiği eylem biçimidir. En az bir tanrının varlığını kabuletmek, her şeye egemen tek bir ilahın gerçekliğine ulaşmak için aşılan bir aşamadır. Her insan son aşama olan tek ilaha boyun eğerek, yani son aşamadaha en başında yaşayaradünyaya gelir. Fakat
yetiştiği çevrenin durumuna bağlıolarak 
zamanla tek ilahın gerçekliği o insanlığın bilincindekörelerek çoktanrıcılığa adım atar.
Toplumsal kabuller
buadımın itici gücünü oluşturur. Zira çoktanrıcılık insanlarıniradesine bağlı bir kavramdır. Yani biz insanlaçoktanrıcılığa iten şey,
insanlık iradesidir
. Yalnız başınayaşamaktan korkan insan, eğer kendisine bir Elçi gelip tek olan Allah’ı tanıtmamışsa doğal olarak yeri boş kalan tek bir tanrının yerine birçok tanrıya ibadet etmeye başlayacaktır.Bu tanrılara örnek olarak din adamları, zenginler, zalimyöneticiler, atalar, doğal olaylar gösterilebilir. O nedenleinsanların, kulaktan dolma ve yeterince sorgulanmamış bilgilerle “Ben n geeklere erdim”, “Ben öyleinanıyorum”, “İnancıma ne karışıyorsun?” sözleri Allahkanda bir değer taşımaz. Eğer inanca kaşılmamasıgerekseydi yeni yeni habercilerin, yani nebileringörevlendirilmesinin bir anlamı kalmazdı. Şu an yeni bir nebigelmeyecek belki; ama Allah’ın vahyini kırıntılar biçimindede olsa açıklayan, yaymaya çalışan kişiler o Saat’e kadar var olacaktır. Zaten Kur’an vahyinin ve onu öğrenen kişilerin var olması demek, elçilik eyleminin devam ediyor olduğunungöstergesinin; çünkü
nebilik kavramı yeni vahiyler almayı
,elçilik kavramı ise alınan vahiyleri tebliğ etmeyi kapsar venebiye şen rev sadece vahyi tebletmektir. Hz.
1
 
Muhammed (selam üzerine olsun) Allah’dan vahy aldığı için
nebi
, vahyi bize ilettiği için de
rasul
dür. Allahtan gelen vahy bize bildirdiği için bir beşer olan Nebi rasul olup, Kuran daraldür, çünkü nebinin dilinden çıkarak bize kadaulaşmıştır.)Eğer bir Allah varsa ve o Allah birtakım aracı kişilerle birlikte insanlara hükümlerini bildiriyorsa, bizi bir şeylesorumlu lıyor anlaçıkarmak zorundayız. Hesorumluluk ise sonuçlarına katlanmayı gerektirdiğindenCennet ve Cehennem kavramlan da geekliğinin bulunmagerekir. ylece sorumluluğunu bilen vedavranışlarında bunları meyveler hâlinde ortaya koyan kişiler Cennet ile ödüllendirilecek (Çünkü müminlerin hayatı Allahtarafından Cennet karşılığında satın alınmıştır. Buna görehayat, bir ticarettir. Bu ticareti erdemli biçimde yapanlar, büyük ödül olan Cennet’e kavuşacak olanlardır; tefecilik yapan, kalitesiz malları pahalıya satanlar ise büyük hüsranauğrayacak olanlardır...), kendisi Allah’ın ayetlerini Kurandanteyit etmeyip, duyarsızca geleneğe uyarak ve alimlerimiz bilir diyerek onları terbiyeci edinen ve vahye kulak tıkayansorumsuz kişiler ise Cehenneme alarak kaılık göreceklerdir. Sorumluluklar, yalnızca birtakım âyinlerlesınırlı değildir ve yaşamın öbür alanlarını da kapsamaktadır.Yüce Yaratıcı, bize yüklediği sorumlulukların toplamınaİslam adıvermekte ve kitabın (yani sorumluluklarınıklandığı metnin) bir smına inanıp bir smınainanmamayı kınayıcı bir tavır göstermektedir. Öyleyse Din,renlerle birlikte değil, hayatın inde yaşanacak biolgudur. yle bir bağlamda İslam’ı hayata dahaleetmekten aciz bırakan her güç unsuru, aslında İslam’ınşmanı(Şeytan) ve İslam’ı insanların yaşandanuzaklaştıran bir vesile olmaktadır.Son saptamayı “İslam’ı yaşama el atmaktanalıkoymaya çaşan her anlaş, İslam’ın şmanıdır biçiminde yaptıktan sonra, insanların bir nefis muhasebesiyapması ve
Ben İslam’ın neresindeyim
?” sorusunukendilerine sorduktan sonra eğer yanılgılarının farkınavarırlarsa, buna karşın doğru yola, yani sıratı müstakimedönmeyi bir gurur meselesi durumuna sokup sapkınlık içindedolaşır dururlarsa tek olan Allah’a inanan biri olarak benimüzerime düşen bildiğim Tanrı ilmini o insanlara tatlı dilleanlattıktan sonra, onlara şu soruyu sormaktır:
TehlikeninFarkında mısınız?
 
Gelin
Cennet-Cehennem ve din adamları ile cemaatarasında sıkışıp kalmaktansa 
İslam’ı gerçek nitelikleriyletanımaya ve onu yeryüzünde kötülükten alıkoyup iyiliğiemretmenin kaynı konumuna celtmeye çabagösterelim! İnanan kullara her şeyin sahibi ve eğiticisiolan Rab tarafından emredilen temel hukuki ilke budur:Kötülükten alıkoymak 
(önce kendi nefsimizi, sonra öbür insanları)
ve iyiliği
(maruf olanı, yani bilginler tarafından bilimin ntemleri ile doğrulanan ve olması gerektivurgulanan şeyleri)
emretmek.
 Artık kendi toplumumuzu ve soyumuzu gereksizyere yücelten uyuşturucu tavırlardan ve anlamı açık olmayan
KAVRAM
lardan uzak durarak, yaratılış nedenimizin farkınavaralım ve tüm yüreğimizle “
Varlığım Rahman’a armağanolsun!
” diyelim ve Allahın bizden almış olduğu
MİSAK 
’a bağlı kalalım.(Lütfen Ayetleri Arapça olarak teyit ediniz.)
MİSAK(sağlam söz) 
ق ِث َي 
 
Kuranda 34 kere geçmektedir. Sağlam söz almak, bağlanılmak, yapışmak, tutunmak anlamındadır.
Herhangibir süre belirtilmeksizin yapılan anlaşma olan misakı
Allah’ın almasının nedeni, Allah ile
misaklaşanların
doğruladıkları şey ile hesaba çekmek ve kafirlere ise elemdolu bir azap vaad etmesi içindir. (
Ahzap Suresi -8’e bak 
.)و ..kelime olarak olarak bağ anlamına gelir.(
Fecr Suresi-26’ya bak 
: “onun bağladığı gibi”)
 Müminlerin misakı:
Bakara sûresi / 286 :
Peygamber, Rabbinden kendisineindirilene iman etti,
mü’minler
de (iman ettiler).
Her biri
;Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine imanettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini(diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: Ey Rabbimiz
İşittik ve itaat ettik 
.
Maide.-7 :
Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve “
işittik, itaatettik 
” dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığısağlam sözü hatırlayın. Allah’a karşı gelmekten sakının.Şüphesiz Allah göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.
 Hıristiyanız diyenlerin misakı
:
Maide /14
“Biz hıristiyanız” diyenlerden de (misak)
sağlamsöz
almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamalarıistenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık vekini saverdik. Allah ne yapmakta olduklaonlara bildirecek!
 İsrailoğullarının misakı :
Maide suresi / 12, İsâ sûresi / 154, Bakara sûresi 70-93,Bakara Suresi / 63 :
Hani, sizden Dağı tepenizekaldırdığımızda sağlam bir söz almıştık. Kuvvetle (sımsıkı)size verdiğimiz şeyi tutun ve sanmanız in kitaptaaldığımız şeyi(misakı) hatırlayın(zikredin)
 
 Kitaba varis olanların misakı:
Al-i İmran resi / 187 :
Hani Allah, kendilerine kitapverilenlerden, Onu (Kitabı) mutlaka insanlara
açıklayacaksınız
 
, onu
gizlemeyeceksiniz
” diye sağlam söz(
misak 
) aldı. Fakat onlar verdikleri sözü, arkalarına atıp onuaz bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alış veriş ne kadar kötüdür.
 Nebilerin misakı :
Ahzap / 7
(Hani biz nebilerden sağlam söz almıştık. Senden, Nûh’tan, İbrahim, Mûsâ ve Meryem oğlu İsa’dan da. Evet biz onlardan (ğaliz misak )sapa sağlam bir söz almıştık)
MİSAKLAŞTIĞIMIZ BİZİM RABBİMİZDİR.
İnsanı Allah yarattı ve yarattığı kulunun sahip olduğuşeyleri
koruma altına
aldı. İnsanın bu dünyada sahipolduğu şeyle
Canı(
 beden ve zaman yani ömür 
), Malı,Zürriyeti
(eşi ve çocukları) ve
Aklı
dır. Allah insanın;
- Canını koruması
: Kuranda rabbimiz bu canı korumak için bir takım hükümler indirmişti. Ne yiyeceğimizi ve nemeyeceğimizi bildirmiş bize verilen zamanalkullanmamızı öğütlemiş, bir başkasının canına
2
 
kastetmememizi emretm, er kast edilir ise de budünyadaki karşılığının ne olduğunu yazarak hüküm ayetleriile sınırlar çizmiştir.
- Malını koruması
: Kuranda rabbimiz insanın malını nasılkazanacağını (ticaret ve emek ile) ve mala sahip olurken neyapmaması gerektiğini(riba yani faiz) bildirmiş ve kazanılanmalın hırsızlık gibi çalınmamasını emretmiş, eğer malı bir  başkası çalarsa hırsızın bu dünyadaki karşılığını yazmıştır.Ölen kişinin malının da korunmasıvasiyetten sonra kitaksimini ve özellikle ölen yetim çocuklar bırakmış ise de bumalın yetim erişkin olana kadar korunup dokunulmamasınıemrederek sınırlar çizmiştir.
- Zürriyetini koruması:
Kuranda rabbimiz zürriyetinhelal yollar ile devam etmesi in bir tam mler indirmiş ve bu mlere uymaz in gerekensınırlandırmaları yapmıştır.
- Aklını koruma altına alması:
Her insanın sorduğu gibiniye bu nyaya geldik, ne yapmamız gerekmekte vesonunda ne olacak sorularına, her türmisali rabbimizkuranda vererek insanı görür işitir ve bu melekeler ile akıledebilecek kadar bir süre verip çeşitli ayetlerini göstererek sapık düşüncelerden insanı korumuştur. Sapık düşüncelerdennasıl korunacağımızı da çeşitli hüküm ayetleri ile belirleyipsınırlar çizmiştir.Rabbimiz Bizi uyararak koyduğu sınırları aşmamamızıemretmiştir.
TOPLUMUMUZUN ŞUANKİ DURUMU
(
Kurandan Bir Bakalım
)Yûnus / 100 :
Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, (
rics
) pisliği,
aklınıkullanmayanlar üzerine
bırakır.
 En’âm / 125 :
Allah kimi hidayete erdirmek isterse,onun gönlünü İslâm'a açar. Kimi de saptırmak isterse,sanki göğe yükseliyormuş gibi, göğsünü dar ve sıkıntılıyapar. Allah,
inanmayanları
te yle (
rics
)pislik içinde bırakır.
CS(PİSK) kelimesinin geçti ayetler:
Bu Pislikler bu ayetlerden öğrendiğimiz kadarıile
: Şarap(Sarhoşluk veren içecekler), kumar, dikilmişolan taşlar(kutsiyet atfedilen taş, mezar taşları,heykeller ve türbeler), fal için kullanılan oklar(şansoyunları), domuz eti, yalan söz söyleme ve puta tapma pisliği, İnsanların şefaat uydurmalave bir takımnesnelere isim verip güvenmeleri , kalplerinde hastalık olanları (münafıkları) bu hale getiren Kurana uymayandavranışların tümü
rics
yani pistir.Toplum yapımıza baktığımız zaman, içki kullanımısıradan, kumar sıradan, şeyh, evliya, türbecilik veheykele hürmet sıradan, şans oyunları sıradan, farkınavarmasak da domuz eti kullanımı sıradan(her geçensene domuz üretim çiftlikleri artmakta ve bu Tvkanalları ve gazetelerde haberde olmaktadır.), özellikleticari ilişkilerde yalan söylemek sıradanlaşmıştır.Kısacası Allah
Rics
’i yani pisliği bu toplumun üzerine bırakmıştır. Bende bu özellikler yok demeyin. Çünkü biz suçluyuz.Peki ne yalpalıyız.? ve Neden bu halegelindi?
TOPLUMLARIN DURUMLARINA RASULLERİNŞAHİTLİĞİNahl 89 :
O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahitndereciz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu Kitab'ı da sana, her şey in biaçıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
Nisâ 41
: Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni deonlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak!
 İsa Nebinin Şahitliği:
Mâide 116 :
Ve hani Allah, ey Meryemoğlu İsa diyecek, senmisin insanlara, Allah'ı bırakın da beni ve annemi iki tanrıtanıyın diyen? İsa da seni noksan sıfatlardan arı bilirimdiyecek, hakkım olmayan bir sözü söyleyemem ki ben. Böyle bir söz söylediysem elbette bilirsin bunu. Benim içimde nevarsa hepsini mutlaka bilirsin sen. Fakat ben, senin bildiğini bilemem; şüphe yok ki sen gizli olan her şeyi, hakkıyla bilirsin.
 Bilindiği üzere Hıristiyanların temel yanılgısı İsa Nebiyi Allah’a oğul isnat etmeleridir 
. Peki BİZ???
 Son Nebinin Şahitliği:
Furkân 30
: Allah’ın Rasulü: “Ey Rabbim, benim ümmetim, bu Kur’ân’ı
mehcur
 
ittihaz
ettiler. (mehcur:terk edilmiş,hicret), (ittihaz(e-ha-ze): almak, elde tutmak, olarak kabuletmek.)
 Hesap Gününde Son Nebi Kavminin bu Kuranı ellerindetuttukları halde terk ettiğinden yakınmaktadır.
 Dikkat???
edin İslam ümmetinin
 Şimdiki Durumunu
anlatıyor. İslamümmetinin temel yanılgısı da Kuranı Terk edip, Başka Dinin Kaynağı Sandığı Kitaplara ve ve bu kitaplardan öğrendiği
 Atalar dine
uymaktadılar 
.
ATALAR DİNİ
Kur'an'da ilahi mesaja karşı insanların gösterdiğiolumlu ve olumsuz tepkiler, çeşitli zamanlarda, çeşitli peygamberlerin/elçilerin şahsında örneklerle anlatılmaktadır.
Kur'ankatı/donuk bir fıkıh kitabı gibi algılamayankafalar
, onun her çağdaki yaşanan sosyal hayatın dinamik  bir portresini çizdini recek, diğer ssalar gibi bukonudaki anlatımlarından da halen yaşadığı hayat için canlıibret tabloları çıkarabilecektir. Aslında insanların vahye karşıolumlu ve olumsuz grupta toplayabileceğimiz çok çeşitlitepkilerinde hep ortak tavırların ön plana çıktığını Kur'an bize göstermektedir. Olumlu grupta toplayacağımız tepkiler "
işittik itaat ettik..
." biçiminde vahyi onaylama ve onateslim olma noktasında toplanarak (buna misak denir), buseçime uygun hayat tarzıyla devam etmektedir. Olumsuzgruptaki tepkiler ise; çeşitli zamanlara, çeşitli toplumlaraveya fertlere re değişen özellikler steriyorsa da(yalanlama, alay, saptırma, duymazlıktan gelme, ret vb.) bunlar sebep değil birer sonuçtur. Olumsuz tepkilerin asıl
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->