Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4_ Voia lui Dumnezeu

4_ Voia lui Dumnezeu

Ratings:
(0)
|Views: 89|Likes:
Published by Razvan Ardelean
Noi putem cultiva în viaţa noastră răsaduri ale veşniciei, care dau roade cu efecte eterne, sau putem cultiva răsaduri ale ideilor noastre bune care poarta pecetea efemerităţii. Dumnezeu isi curata gradina si va smulge buruienile efemeritatii ca sa creasca rasadurile Imparatiei. De ce ne-am dori şi am investi timp, efort, şi speranţe în lucruri pe care oricum nu le putem păstra? De ce am lucra pentru ceva ce oricum va fi aruncat afara?
Noi putem cultiva în viaţa noastră răsaduri ale veşniciei, care dau roade cu efecte eterne, sau putem cultiva răsaduri ale ideilor noastre bune care poarta pecetea efemerităţii. Dumnezeu isi curata gradina si va smulge buruienile efemeritatii ca sa creasca rasadurile Imparatiei. De ce ne-am dori şi am investi timp, efort, şi speranţe în lucruri pe care oricum nu le putem păstra? De ce am lucra pentru ceva ce oricum va fi aruncat afara?

More info:

Published by: Razvan Ardelean on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
1
ZONA INTERZISĂZONA GRIVOIA CEA BUNĂDESĂVÂRŞIREA
 
VOIA LUI DUMNEZEU
Ardelean Răzvan IoanPentru a inţelege pe deplin voia lui Dumnezeu trebuie să inţelegem mai intâiVisul Săusi săcunoaştemDestinul mareţla care suntem chemaţi.În acest mesaj înţelegem prin voia lui Dumnezeu aspectele practice, de zi cu zi, care concură laindeplinirea
visului Său
pe de o parte, şi a
destinului nostru
pe de cealaltă.
Ideea centrală,
 care nu trebuie să ne scape din vedere atunci când privim lucrarea lui Dumnezeu este aceea căDumnezeu Însuşi este atât
iniţiatorul
, cat si
destinatarul
acestui, hai sa-I spunem
Proiectcosmic
. In centrul atenţiei Sale se afla El insuşi, nu din grandomanie, ci din simplul motiv că nuexistă nimc mai vrednic, mai important, mai măreţ, care să fie în centrul atenţiei intreguluiUnivers, decât El Însuşi.În ce ne priveşte pe noi, oamenii, partea bună este aceea că în acest plan, în voia Lui desăvârşită,este cuprins şi binele nostru, implinirea destinului nostru măreţ.In acelasi timp, Dumenezeu Însuşi asigură si calea şi resursele prin care acest Proiect va fi implinit.
Din El, prin El, şi pentru El sînt toate lucrurile” Rom 11:36
Sa nu uităm nici o clipă, aşadar, că acest Proiect Cosmic nu are in centru Omul, ci pe DumnezeuInsuşi, chiar dacă şi Omul işi are partea sa bună în acest Proiect, în anumite condiţii.
Despre Voia lui Dumnezeu
ni se spune că:-„Este bună, plăcută, şi desăvârşită in Romani 12. 2-„Oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.” Spune Hristos înMarcu 3:35. Apartenenţa la familia divină este exprimată în determinarea de a face voia luiDumnezeu-“Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de laDumnezeu, sau dacă Eu vorbesc dela Mine.” spune Hristos in Ioan 7:17. Atitudinea inimiinoastre de a căuta să facem voia Lui ne garantează că vom avea discernământ spiritual.-„Ştim că Dumnezeu n'ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi facevoia Lui, pe acela îl ascultă.” Ioan 9:31. Determinarea de a face voia Lui ne garantează cărugăciunile noastre vor fi ascultate.-„Epafra... se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentruca, desăvîrşiţi şi deplin încredinţaţi,să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.” spune Coloseni 4:12 . Dumnezeu doeşte ca să stăruim înîmplinirea voii Sale.-„Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpătace v'a fost făgăduit.” Spune Evrei 10:36. Implinirea promisiunilor lui Dumnezeu estecondiţionată de a face mai întâi voia Lui.-„Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămîne în veac.” Spune 1Ioan2:17-„Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfînt? -Cel ceumblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, şi spune adevărul din inimă. SpuneDavid in Psalm 15:1. Îmăpreună cu Dumnezeu vor locui doar cei ce împlinesc voia Sa.2
 
Logos vs Rhema
In general, cercetătorii Bibliei fac o distincţie între Voia Lui Dumnezeu generală, exprimată prinCuvântul lui Dumnezeu Logos, si Voia lui specifică pentru o persoana si situaţie specifică,exprimată prin Cuvântul lui Dumnezeu Rhema.„Logos” (G 3056) este termenul tradus in lb română prin „cuvânt” in versete ca de exemplu:-Ioan 1.1 La început era Cuvîntul (logos) , şi Cuvîntul(logos) era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul(logos) era Dumnezeu.-Matei 13:23 Iar sămânţa căzută în pământ bun, este cel ce aude Cuvântul (logos) şi-lînţelege; el aduce roadă: un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.”-Matei 24:35 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele (logos) nu vor trece.
In general se admite că LOGOSUL r
eprezintă voia lui Dumnezeu cu caracter general, permanent. Expresia LOGOSULUI este Biblia, care ne arată voia generală a lui Dumnezeu. Elintotdeuna vrea, de exemplu, ca oamenii să fie mântuiţi, să vină la cunoştinţa adevărului, să-şi facă bine unii altora, să se supună guvernării Sale etc.Să exemplificăm:-In 1Tesaloniceni 4:3 ni se spune
„Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi decurvie;”
-In 1Tesaloniceni 5:18 ni se spune
„Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căciaceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”
Acestea sunt cerinţe cu caracter general, valabile in orice moment şi pentru orice persoană. Înaceeaşi categorie sunt toate afirmaţiile şi promisiunile lui Dumnezeu: putem avea deplină încrederecă afirmaţiile sunt adevărate şi promisiunile se vor împlini, în condiţiile specificate.Hristos Însuşi este intruchiparea LOGOSULUI, aşa cum este exprimat în Ioan 1.14 “Şi CuvântulS-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavăîntocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”Pentru a putea împlini voia lui Dumnezeu, Cuvântul Său “logos” trebuie să devină parte intimă dinviaţa noastră. In Coloseni 3:16 ni se spune
„Cuvântul (logos) al lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şicu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.”
Iar în 1 Ioan 2:14 b
V-am scris, tinerilor, fiindcă Sunteţi tari, şi Cuvântul (logos)( al) lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău
. 
Rhema
(G4487)
 
reprezinta voia lui Dumnezeu specifică, desăvârşită, pentru o anumită persoană,intr-o situaţie dată, şi conţine o incărcătură de putere
supranaturală. Rhema este Cuvantulinspirat prin DS, cuvântul viu şi actual, este Cuvântul pentru Timpul (Kairos) (al) luiDumnezeu.
Rhema apare in versete ca de exemplu:In Matei 4:4 - Isus a răspuns la ispitirea Celui Rău:
"Este scris: "Omul nu trăieşte numai cu pâine,ci cu orice cuvânt (rhema)care iese din gura lui Dumnezeu." 
 Noi ne hrănim cu cuvintele vii ale luiDumnezeu3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
xuedezu liked this
iostario liked this
MarconPress liked this
MarconPress liked this
George Uba liked this
Burcan Adrian liked this
crestin ion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->