Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
7Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sahaja Yoga

Sahaja Yoga

Ratings: (0)|Views: 635|Likes:
Published by alany

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: alany on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
SAHAJA YOGA
"Saha" înseamnă "cu", "Ja" means "născut", "Yoga" înseamnă unire cuputerea atotpătrunzătoare a Iubirii Divine. Acesta este un subiect foartesubtil, absolut valabil şi poate fi dovedit, al ascensiunii noastre către oconştiinţă mai înaltă. De la bun început, trebuie să fii un căutător al adevărului şi, cu o atitudineştiinţifică, ar trebui să abordezi subiectul. Ar trebui tratat cu respect, ca oipoteză, şi dacă prin experimente să constată că este adevărul, ar trebuiacceptat de oamenii cinstiţi, în spiritul onestătiţii. Deoarece aceasta estepentru totala binefacere şi pentru binefacerea întregii lumi.Această cunoaştere este din vremuri străvechi şi în cea mai mare măsurăvine din India. Desigur, fiecare religie a vorbit de cea de-a doua noastrănaştere şi despre copacul vieţii. Dacă cunoaşterea ştiinţei vine din Occident,dar este acceptată în Orient, de ce o astfel de cunoaştere a realităţii artrebuie să fie negată? De ce, cel puţin, să nu ţinem seama de ea în modserios, dacă este cunoaşterea rădăcinilor întregii noastre civilizaţii şievoluţii? Naţiunile trebuie să se gândească de ce civilizaţia modernă ucidetoate valorile umane. Avem nevoie de o introspecţie atentă ca să vedemunde am greşit. Unde ne-am pierdut pe calea progresului nostru? De ce s-astrecurat această decadenţă în societatea noastră? De ce sunt cei mai mulţidintre noi bolnavi de frustrare şi insecuritate? De ce unii oameni din ţărileprogresiste cedează în faţa deteriorării fizice şi mentale? Ştiinţa nu areniciun răspuns, deci să trecem la spiritualitate. De ce să nu punem o întrebare? Există o altă putere care controlează universul? Aşa cum s-a descris în toate scripturile, există o putere atotpătrunzătoare aIubirii Lui Dumnezeu (Paramachaitanya). Este o putere subtilă, care facetoată munca vie şi care nu poate fi simţită la nivelul conştiinţei umane.Sahaja Yoga înseamnă că un căutător al adevărului (Sadhaka) are un dreptdin naştere de a-şi primi Realizarea Sinelui (Atma Sakshat Kar) în modspontan. Realizarea sinelui sau Cunoaşterea Sinelui este destinaţia evoluţieiumane şi, de asemeni, a tuturor religiilor. Acesta este ultimul progres pecare fiinţele umane trebuie să îl atingă, pentru care există o maşinărie viecompletă plasată în coloana vertebrală şi în creierul omului. Aceastămaşinărie lucrează prin puterea ei, care se manifestă în sistemul nervosparasimpatic şi ambele sisteme nervoase simpatice. Orice obţinem în
 
evoluţie este exprimat în mintea noastră conştientă prin sistemul nervoscentral.Pentru a ne conecta cu această energie subtilă, care permează fiecare atomşi moleculă, există şi o putere a dorinţei pure, care este plasată în osulsacru al fiinţelor umane, care se numaşte Kundalini. "Kundal" înseamnă"spirale". Există în trei spirale şi jumătate. Este o (coefficience) matematicăDivină la trei spirale şi jumătate. Acest os triunghiular se numeşte „sacru”, ceea ce înseamnă că oamenii dinGrecia din vremurile antice ştiau despre această putere sacră divină a luiKundalini; de aceea ei au numit acest os sacru. Acest os sacru este plasatla baza coloanei vertebrale şi are formă triunghiulară. Kundalini este ca un cordon de conectare, ca în fiecare piesă a uneimaşinării electrice, care conectează maşinăria la sursa de electricitate.Cumva, atunci când această energie Kundalini este trezită, se ridică niştefire (câteva dintre ele) şi în cele din urmă conectează fiinţa umană laputerea atotpătrunzătoare (Paramachaitanya). Este un proces spontan care are loc, este un proces viu. Întergul procesevoluţionar este un proces viu şi acum a venit un stadiu pentru ca fiinţeleumane să aibă starea supremă de existenţă spirituală prin Realizare Sinelui.O fiinţă umană poate fi comparată cu o sămânţă care nu este activăspiritual şi care nu şi-a început procesul viu de creştere în Spiritualitate, darcând este cufundată în Mama Pământ, Mama Pământ are puterea (cuajutorul apei) să facă sămânţa să încolţească. În acelaşi fel, Kundalini poatefi trezită spontan prin puterea Sahaja Yoga. Când această Kundalini seridică, începe un nou proces în conştiinţa umană, care dă naştere creşteriispiritualităţii. Această creştere a vieţii spirituale este o nouă stare în care ofiinţă umană începe să crească în divinitatea ei înnăscută. Aceasta îihrăneşte şi luminează fiinţa fizică, mentală, emoţională şi spirituală.Acest proces viu este descris foarte clar în scripturile indiene încă dinantichitate. Sunt 108 Upanişare în limba sanscrită, care au expuscunoaşterea trezirii lui Kundalini şi ascensiunea spirituală. De asemeni, seindică în alte scripturi ale altor ţări. În Biblie, se numeşte „copacul vieţii” şise citează că „Eu voi apărea în faţa voastră ca limbi de foc”. Când Kundalinise ridică, Ea trece prin diferiţi centri care arată ca nişte limbi de foc atuncicând sunt luminaţi. Briza răcoroasă a Sfântului Duh de Rusalii este puterea
 
pe care o simţiţi în Sahaja Yoga. În Evanghelia Sf. Tomas, este descrisăfoarte clar experienţa Sahaja, ca punctul culminant al vieţii noastrereligioase. Se spune de asemeni că trebuie să avem grijă de cei şase centriai noştri. Această Kundalini trebuie să se ridice şi să străpungă şase centrisubtili, care sunt plasaţi în coloana vertebrală şi în creier. Ultimul progreseste actualizarea „Botezului”, pentru că simţim briza răcoroasă a SfântuluiDuh ieşind din zona osului fontanela. Primul centru se numeşte centrul Muladhara. Are patru petale (sub-plexuri), este plasat sub osul triunghiular şi este responsabil, la nivel fizic,de manifestarea Plexului Pelvic, care are grijă de întreaga noastră excreţieşi de activitatea sexuală. Când Kundalini se ridică, atunci acest centrudevine inactiv în funcţiile de excreţie, dar activ în susţinerea ridicării luiKundalini.Deşi kundalini trebuie să se ridice prin şase centri, primul centru Muladharaprotejează puritatea şi castitatea lui Kundalini în momentul trezirii ei. Centrul Muladhara este pentru inocenţa noastră şi trebuie să ştim căinocenţa nu poate fi distrusă niciodată. Este indestructibilă, deşi ar putea fiacoperită cu mulţi nori din cauza comportamentului sexual uman pervertit.A gândi sau a lega totul de sex – devenim orientaţi spre sex, reduşi lapuncte sexuale şi comportamentul nostru nu mai este uman, ci devine mairău decât al animalelor. Flirtul, gospodinele care devin prostituate,homosexualii, lesbienele, abuzul copiilor de părinţi, relaţiile incestuoase etc. În ciuda abandonării arbitrare a legilor naturale, inocenţa, putereaMuladharei, rămâne, deşi într-o stare inactivă sau bolnavă, care se poatevindeca prin trezirea lui Kundalini. Inocenţa este puterea care o susţine cuadevărat pe Kundalini, atunci când se ridică şi normalizează toţi centrii.La trezirea lui Kundalini, acest centru opreşte toate celelalte funcţii alecentrului. Astfel, funcţiile fizice, de a hrăni plexul pelvic al excreţiei, suntcomplet oprite. Astfel, în acel moment, un căutător devine inocent ca uncopil. La mulţi oameni, ridicarea lui Kundalini se poate vedea cu ochiul liber,oriunde există o obstrucţie la centrii superiori. Dar, dacă este o obstrucţie lacel de-al doilea sau cel de-al treilea centru, putem vedea osul triunghiularpulsând ca o inimă.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
yogeshdhuri22 liked this
tiribidic liked this
nicolae38 liked this
ianaalina liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->