Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN TOÁN LỚP 12

KIẾN THỨC CƠ BẢN MÔN TOÁN LỚP 12

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,547 |Likes:

More info:

Published by: phanminhtamc3chilang on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

 
KIẾN THỨC BẢN TOÁN 12 GV: PHAN MINH TÂM
GIẢI TÍCH 12
PHẦN I. HÀM SỐ
DẠNG 1. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
1, Sơ đồ khảo sát hàm số bậc 3, trùng phương:
* TXĐ: D = R hoặc
 x R
* Tính y’ . Cho y’ = 0, tìm các nghiệm của y’.* Lập bảng biến thiên:x-
 
các nghiệm y’ từ nhỏ đến lớn
+
y’
Xét dấu y’
y
Vẽ chiều biến thiên, điền CĐ; CT; giới hạn
 Kết luận:
+ Khoảng đồng biến, nghịch biến;+ x
; y
; x
CT
;y
CT
+
...lim
=
±∞
 y
 x
* Chọn các điểm đặc biệt rồi vẽ đồ thị.
2, Sơ đồ khảo sát hàm số nhất biến:
 DCx B Ax y
++=
* TXĐ: D = R\
{ }
 D
/
Hoặc
 D x
*
2
)('
 DCx B AD y
+=
; dựa vào tử số của y’ ta biết được y’>0 hay y’<0 trên D.* Lập bảng biến thiên:x-
-D/C+
y’
dấu
 
y’ || dấu y’
y
chiều mũi têngiới hạn
 Kết luận:
+ Hàm số luôn đồng biến (hoặc nghịch biến) trên TXĐ+
...lim
=
±∞
 y
 x
;
...lim
=
±
 y
 D x
 
Suy ra TCĐ: x = -D/C; TCN: y = A/C
* Chọn các điểm đặc biệt, rồi vẽ đồ thị.
DẠNG 2. VIẾT PTTT TUYẾN CỦA HÀM SỐ TẠI 1 ĐIỂM TRÊN (C):
oo
y x x y
+=
)(
; trong đó, k = f’(x
o
)
1, Biết x
o
ta dễ dàng tìm được y
o
; k = f’(x
o
)2, Biết y
o
, giải phương trình y
o
= f(x
o
) ta tìm được x
o
; k = f’(x
o
)3, Biết k, giải phương trình f ’(x
o
) = k ta tìm được x
o
; y
o
.*
 Lưu ý
: + Tiếp tuyến song song với y = ax + b ta hệ số góc k = a;+ Tiếp tuyến vuông góc với y = ax + b ta có hệ số góc k =
a
1
DẠNG 3. TÌM GTLN, GTNN TRÊN [a;b]:
* TXĐ: D = [a;b]
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch6228/52100740.doc
1
 
KIẾN THỨC BẢN TOÁN 12 GV: PHAN MINH TÂM* Tính y’ = 0, tìm các nghiệm của y’ trên (a;b)* Tính y(a); y(b); y(các nghiệm trên (a;b))=> Dựa vào các kết quả ta so sánh để tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất củahàm số đã cho.
DẠNG 4. DÙNG ĐỒ THỊ (C) BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH:
Giả sử, đồ thị (C) có hàm số y = f(x)
Đưa phương trình đã cho về dạng: f(x) = g(m)
Số nghiệm của phương trình đã cho chính là số giao điểm của hai đồ thị y = f(x) và y= g(m). Dựa vào đồ thị ta suy ra số nghiệm của phương trình đã cho.
PHẦN II. HÀM SỐ MŨ – LÔGARIT
1, Công thức cần nhớ:
( ) ( )
( )
.
.( 0). .
 x y x y x x y y y x
 
 x y x y x yx y x x x
a a aaaaa a aa a aa b a b
+
=== == >=
( )
log log log .log log loglog .log1log log1loglog
b
a a aa a aba aaaab
 x y x y x x y y x b x x xbba
+ = =  ===
2, Phương trình mũ, lôgarit:
Tổng quát 
:
loglog
 X aba
a b X b X b X a
= == =
Đặc biệt:
loglog
 X a a
a a X  X Y X
= == =
* Các dạng toán: Đưa về cùng cơ số
Đặt ẩn phụ
Lôgarit hóa (hoặc mũ hóa)..
3, Bất phương trình mũ, lôgarit:
a > 1: hàm số đồng biến; 0 < a < 1: hàm số nghịch biến.
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch6228/52100740.doc
2
 
KIẾN THỨC BẢN TOÁN 12 GV: PHAN MINH TÂM
PHẦN III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN1, BẢNG CÔNG THỨCTheo xTheo u (hàm hp)c’ = 0 (với c là 1 số);x’ = 1; (a.x)’ = a;
( ) ( ) ( )
'''23243
2;3;4
x x x
 x x x
= = =
( )
'1
.
a a
 x a x
=
( )
'1
..'
a a
u au u
=
( )
'2
ax d-bcx
b acx c
+ = + +
( )
'
12
 x x
=
( )
'
'2
uuu
=
(e
x
)’=e
x
(e
u
)’=e
u
.u’
( )
'
1ln
x
 x
=
( )
'
'ln
uuu
=
(sinx)’=cosx(cosx)’ = - sinx(sinu)’ = cosu. u’(cosu)’ = - sinu. u’(tanx)’ =
2
1cos
x
(cotx)’ =
2
1sin
x
1.
dx x C 
= +
∫ 
;
..
a dx a x
= +
∫ 
(với a là 1 số)
( )
∫ 
++=
+
11
1
α  α  
α  α  
 xdx x
( )
1
11
t dt
α α 
α α 
+
= + +
∫ 
∫ 
+=
 xdx x
11
2
2
11
dt t
=+
∫ 
∫ 
+=
 xdx x
||ln1
1ln||
dt t
= +
∫ 
∫ 
+=
edxe
x x
t
e dt e
= +
∫ 
∫ 
+=
 xdx x
sin.cos
cos.sin
t dt t
= +
∫ 
∫ 
+=
 xdx x
cos.sin
sin.cos
t dt t
=+
∫ 
∫ 
+=
 xdx x
tan.cos1
2
2
1.tancos
dt t
= +
∫ 
∫ 
+=
 xdx x
cot.sin1
2
2
1.cotsin
dt t
= − +
∫ 
*
Chú ý
: Nếu trong công thức x thay bởi biểu thức (ax + b) thì ta áp dụng tương tự và nhânthêm kết quả nguyên hàm biểu thức
1
a
.
Ví dụ
:
( )
( )
3232
11.;sin2.232
x x
x x x os x
e d e C d c
= + = +
∫ 
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch6228/52100740.doc
3
ĐOM
NGU Y ÊNHÀM

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
KimRyeoKinie liked this
HàSunny added this note
hay
BánhBò liked this
Nguyet Pham added this note
nhung công thuc d(a,(p)) sai hay sao ý thay à
Nguyet Pham added this note
thanks thầy..bài hay quá..
Cà Chyps added this note
mlll
1 thousand reads
1 hundred reads
Vũ Trung Nghĩa liked this
Xe Đạp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->