Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C_plus_plus

C_plus_plus

Ratings: (0)|Views: 116|Likes:
Published by Tatiana Turcu

More info:

Published by: Tatiana Turcu on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

 
   
S e r g i u   G .  I s t r a t i
        
P R O G R A M A R E
 
Ini
ţ
ializare în limbajele C
ş
i C++
   
Ciclu de prelegeri la disciplina “Programare” 
        
Chi
ş
in
ă
u  2003
  
 
 2
  Adnotare
 Lucrarea de fa
ţă
este destinat
ă
studen
ţ
ilor anilor I
ş
i II sec
ţ
iile de înv
ăţă
mînt de zi
ş
i
ă
ă
frecven
ţă
a Universit
ăţ
ii Tehnice a Moldovei ce studiaz
ă
disciplina Programare
ş
iîn special studen
ţ
ilor Facult
ăţ
ii de Radioelectronc
ă
 
ş
i Telecomunica
ţ
ii catedraSisteme Otpoelectronice cu specializ
ă
rile
1
87
1
Inginerie
ş
i Management înTelecomunica
ţ
ii
ş
i 2
1
05 Sisteme Optoelectronice.      Autor:  lector superior  Sergiu G.Istrati  Redactor responsabil: conf. univ. dr. Pavel Nistiriuc  Recenzent: academician, dr. hab. Victor I. Bor 
ş
evici             U.T.M.   2003  
 
 3
Cuprins Limbajul de programare  C/C++Întroducere            5
1
. Alfabetul limbajului           62. Structura unui program         83. Tipuri de date
1
23.
1
. Tipuri de date simple predefinite. Constante
1
23.
1
.
1
. Constante întregi
1
23.
1
.2. Constante reale
1
43.
1
.2. Constante character 
1
53.
1
.3.
Ş
iruri de caractere
1
64. Variabile
1
64.
1
. Nume de variabile (identificatori)
1
64.2. Descrierea variabilelor 
1
64.3. Ini
ţ
ializarea variabilelor 
1
75. Opera
ţ
ii
ş
i expresii
1
85.
1
. Opera
ţ
ii aritmetice
1
85.2. Opera
ţ
ia de atribuire
1
85.3. Opera
ţ
ii de incrementare(decrementare)
1
85.4. Rela
ţ
ii
ş
i opera
ţ
ii logice
1
95.5. Opera
ţ
iile logice pozi
ţ
ionale       205.6. Opera
ţ
ia dimensiune         225.7. Opera
ţ
ia virgul
ă
225.8. Expresii condi
ţ
ionate         235.9. Conversii de tip         235.
1
0. Priorit
ăţ
ile opera
ţ
iilor        256. Instruc
ţ
iuni          266.
1
. Tipurile instruc
ţ
iunilor        266.2. Instruc
ţ
iuni expresie         276.3. Instruc
ţ
iuni de ramificare (condi
ţ
ionale)      286.3.
1
. Instruc
ţ
iunea de ramificare IF
ş
i IF-ELSE     286.3.2. Instruc
ţ
iunea de salt necondi
ţ
ionat GOTO     296.3.3. Instruc
ţ
iunea de selectare SWITCH      306.3.4. Instruc
ţ
iunea de întrerupere BREAK      326.4. Instruc
ţ
iuni iterative(ciclice)       336.4.
1
. Instruc
ţ
iunea ciclic
ă
FOR        33

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->