P. 1
Άρθρα Από Το Περιοδικό 'Ελλάνιον Ήμαρ'

Άρθρα Από Το Περιοδικό 'Ελλάνιον Ήμαρ'

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 2,591 |Likes:
Published by Carlos

More info:

Published by: Carlos on Aug 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

 
 
Άρθρα 
 
Από 
 
Το Άρθρα 
 
Από 
 
Το Άρθρα 
 
Από 
 
Το Άρθρα 
 
Από 
 
Το 
 
Το
 
περιοδικό
"
Ελλάνιον
 
 Ή
µ
αρ
"
δη
µ
ιουργήθηκε
 
τον
 
Μάιο
 
του
 
1
998
από
µ
ια
 
ο
µ
άδα
 
φίλων
 
που
 
τους
 
ένωναν
 
κοινοί
 
προβλη
µ
ατισ
µ
οί
,
σκέψεις
 
και
 
αναζητήσεις
, µ
ε
 
σκοπό
 
 να
 
συ
µ
βάλλει
 
στην
 
ιστορία
,
στην
 
αρχαιολογία
,
στην
 
φιλοσοφία
,
στην
 
τέχνη
,
αλλά
 
και
 
στην
 
σύγχρονη
 
αντίληψη
 
του
 
Γίγνεσθαι
 
της
 
Ελληνικής
 
Κοινωνίας
,
έτσι
 
όπως
 
αυτή
 
προσδοκά
,
σε
 
κάτι
 
διαφορετικό
 
ε
µ
πρός
 
το
 
κατώφλι
 
του
2
1ου
 
αιώνα
.
Η
 
γνώση
 
για
 
την
 
αρχαία
 
αλλά
 
και
 
τη
 
σύγχρονη
 
Ελλάδα
, µ
ε
 
πνεύ
µ
α
 
απαλλαγ
µ
ένο
 
από
 
την
 
συκοφαντία
 
και
 
τις
 
προκαταλήψεις
,
προσδιορίζει
 
τους
 
στόχους
 
που
 
πρέπει
 
 να
 
διέπουν
 
κάθε
 
ση
µ
ερινό
 
 Έλληνα
 
και
 
κάθε
 
άνθρωπο
,
χωρίς
 
δογ
µ
ατισ
µ
ούς
 
και
 
ακρότητες
,
βοηθώντας
 
την
 
εθνική
 
προσπάθεια
 
στην
 
Ευρωπαϊκή
 
Εποχή
 
που
 
ανατέλλει
 
και
 
καταθέτοντας
 
τις
 
κατακτήσεις
 
της
 
Φυλής
µ
ας
µ
έσα
 
στο
 
διάβα
 
της
 
Ιστορίας
.
Προσδοκού
µ
ε
 
και
 
αγωνιζό
µ
αστε
 
για
µ
ια
 
εθνική
 
αφύπνιση
 
χωρίς
 
ακρότητες
 
αλλά
µ
ε
 
τη
 
γνώση
 
του
 
ποιοι
 
εί
µ
αστε
 
και
 
τι
 
περι
µ
ένου
µ
ε
 
από
 
τους
 
εαυτούς
µ
ας
 
και
 
τους
 
άλλους
.
Ορα
µ
ατιζό
µ
αστε
µ
ια
 
αισιόδοξη
 
Εθνική
µ
ας
 
αφύπνιση
 
που
 
θα
 
αντισταθ
µ
ίζει
 
τις
 
διάφορες
 
ανθελληνικές
 
ενέργειες
 
τόσο
 
στο
 
εξωτερικό
 
όσο
 
και
 
στο
 
εσωτερικό
 
της
 
χώρα
µ
ας
.
Φιλοδοξία
 
του
 
περιοδικού
 
είναι
:
 
 Να
 
παρουσιάσει
 
το
 
Ελληνικό
 
Πνεύ
µ
α
 
απαλλαγ
µ
ένο
 
από
 
τη
 
συκοφαντία
 
και
 
τις
 
προκαταλήψεις
 
 
 Να
 
στείλει
µ
ήνυ
µ
α
 
ενότητας
 
προς
 
κάθε
 
διεύθυνση
,
ώστε
 
 να
 
προσδιορίσου
µ
ε
 
τους
 
στόχους
 
των
 
Ελληνιστών
µ
ε
 
σαφήνεια
,
χωρίς
 
δογ
µ
ατισ
µ
ούς
 
και
 
ακρότητες
.
 
 Να
 
γνωρίσει
 
σε
 
όλους
 
τους
 
 υπέροχους
 
 Έλληνες
,
που
 
ασχολούνται
µ
ε
 
τα
 
ελληνικά
 
πράγ
µ
ατα
,
ότι
 
τίποτε
 
δε
µ
ας
 
χωρίζει
,
ενώ
 
είναι
 
τόσα
 
πολλά
 
αυτά
 
που
 µ
ας
 
ενώνουν
.
 
Τέλος
 
 να
 
κάνει
 
γνωστό
,
ότι
 
κάθε
 
τι
 
που
 
βλάπτει
 
την
 
Πατρίδα
µ
ας
 
θα
 
αντι
µ
ετωπίζεται
 
δυνα
µ
ικά
 
χωρίς
 
συ
µ
βιβασ
µ
ούς
 
και
 
συ
µµ
αχίες
.
Πιστεύου
µ
ε
 
στη
 
ρήση
 
του
 
Κορνήλιου
 
Καστοριάδη
 
ότι
:
 Η 
 
αρχαία
 
 Ελλάδα
 
δεν
 
είναι
 
πρότυπο
 
ούτε
µ
οντέλο
 
προς 
µ
ί 
 µ
ηση
 ,
όπως 
 
άλλωστε
 
δεν
  µ
πορεί 
 
να
 
είναι
 
κανένα
 
ιστορικό
 
έργο
 
σ 
οποιονδήποτε
 
το
 µ
έα
.
Θεωρώ
 
ό
 µ
ως 
 
ότι
µ
πορεί 
 
να
 
 λειτουργήσει
 
για
µ
ας 
 
σαν
 
γονι
 µ
οποιό
 
σπέρ
 µ
α
 ,
δεδο
 µ
ένου
 
ότι
µ
ας 
 
επιτρέπει
 
να
 
δού
 µ
ε
 
εν
 
τη
 
γενέσει
 
τους 
 
πληθώρα
 
στοιχείων
 
πάντοτε
 
επίκαιρων
.
Θεωρώ
 
ότι
µ
πορεί 
 
και
 
πρέπει
 
να
 
είναι
 
για
µ
ας 
 
κέντρισ 
 µ
α
 
έ
 µ
πνευση
 
και
 
πηγή
 
ιδεών
.
 
Το
µ
έλλον
 
του
 
κόσ
µ
ου
 
ανήκει
 
στην
 
Ελληνική
 
σκέψη
.
 
 
Η
 
Ελλάδα
 
πρέπει
 
 να
 
ξαναγεννηθεί
 
πιο
 
ωραία
 
και
 
πιο
 
σοφή
 
από
 
ποτέ
.
"
"
,
,
;
;
-
;
Ο
 
ΤΑΦΟΣ
 
ΤΟΥ
 
ΟΜΗΡΟΥ
 
ΟΜΗΡΙΚΟΙ
 
ΚΑΥΓΑ∆ΕΣ
 
Του
 
Αγγέλου
 
Τσαγγαρόπουλου
 
Τεχνολόγου
 µ
ηχανικού
-
λογοτέχνη
.
∆εν
 
έχουν
 
καταλήξει
 
οι
 
αντιθέσεις
 
και
 
η
 
παράθεση
 
στοιχείων
,
για
 
το
 
πια
 
πραγ
µ
ατικά
 
ήταν
 
η
 
πατρίδα
 
του
"
Πολυ
µ
ήχανου
".
Στον
 
αγώνα
 
αυτόν
,
επιστρατεύτηκαν
 
ερ
µ
ηνείες
,
παρερ
µ
ηνείες
,
ειδικές
 
φιλολογικές
 
γνώσεις
 
και
 
ακό
µ
η
 
ο
 
αγώνας
"
καλά
 
κρατεί
".
Γίνονται
 
ειδικές
µ
ελέτες
,
για
 
το
 
πόσους
 
κό
µ
βους
 
έπιαναν
 
τα
 
κωπήλατα
 
πλοία
,
τι
 
άνε
µ
οι
 
πνέουν
 
συνήθως
 
στις
 
διαδρο
µ
ές
 
που
 
έκανε
 
ο
 
Οδυσσέας
,
ακό
µ
η
 
και
 
έρευνες
 
αν
 
έφτασε
 
στην
 
Α
µ
ερική
 
ή
 
στην
 
Ιρλανδία
.
Μάλιστα
 
κάποιος
 
Λίβυος
 
λογοτέχνης
,
σε
 
κεί
µ
ενά
 
του
,
πιστεύει
 
ότι
 
ο
 
τόσο
 
έ
µ
πειρος
 
Ιθακήσιος
,
έφτασε
 
τάχιστα
 
στην
 
Ιθάκη
 
και
 
ότι
 
η
 
Οδύσσεια
 
είναι
 
οι
µ
ετέπειτα
"
ε
µ
πορικές
"
περιπλανήσεις
 
του
,
βαφτίζοντάς
 
τον
 
έτσι
....
έ
µ
πορο
"
εισαγωγών
-
εξαγωγών
".
Θεοί
 
του
 
Ολύ
µ
που
...!
Προσωπικά
 
δεν
 
εί
µ
αι
 
σε
 
θέση
 
 να
 
κρίνω
.
Πάντως
,
επειδή
 
η
 
πατρίδα
 
της
 
συντρόφου
µ
ου
 
είναι
 
η
 
 νήσος
 
Τάφος
 
του
 
Οδυσσέα
(
Μεγανήσι
)
και
 
η
 
δική
µ
ου
 
η
 
Ζάκυνθος
,
πέρασα
 
πολλές
 
φορές
 
από
 
την
 
Ιθάκη
,
την
 
Κεφαλλονιά
 
και
 
βέβαια
 
τη
 
Λευκάδα
.
Είχα
 
την
 
τύχη
 
 να
 
ξεναγηθώ
 
στα
 
ευρή
µ
ατα
 
του
W. Dorzifeld
από
 
τον
 
ίδιο
 
τον
 
βοηθό
 
του
,
στο
µ
 υχό
 
 Νυδρι
-
Βλυχό
,
της
 
Λευκάδας
 
και
 
 ν
'
ακούσω
 
τις
 
τεκ
µ
ηριω
µ
ένες
-
εκ
µ
έρους
 
του
-
απόψεις
,
του
 
φιλέλληνα
 
αρχαιολόγου
.
Το
 
δικό
µ
ου
 
ερώτη
µ
α
, µ
ετά
 
από
 
αυτά
 
τα
 
συγκλονιστικά
 
δεδο
µ
ένα
 
που
 
κυκλοφορούν
 
και
 
διχάζουν
,
είναι
,
πως
 
ένας
 
τυφλός
 
ποιητής
µ
πόρεσε
 
 να
 
έχει
 
τόσες
 
 
 
και
 
τέτοιες
 
λεπτο
µ
ερείς
 
γνώσεις
,
εξειδικευ
µ
ένες
 
πολλές
 
φορές
,
ώστε
 
σή
µ
ερα
 
 να
 
δη
µ
ιουργείται
 
τέτοια
 
Οδυσσεολογία
 
και
 
Ο
µ
ηρολογία
.....
Ο
µ
ηρολογία
 
λοιπόν
 
και
 
ο
 
λόγος
 
περί
....
ΤΟΥ
 
ΤΑΦΟΥ
 
ΤΟΥ
 
ΟΜΗΡΟΥ
"
Τ
~
ης
 
Θήρας
 
δ
' ]
εκατό
 
σταδίους
 [
απέχει
 
 νησίδιον
{
Ιος
, [
εν
#
ω
 
κεκηδε
~
 υσθαί
 
τινες
 
φασί
 
τόν
 
ποιητήν
\
Ο
µ
ηρον
.."
Στράβων
(
βιβλ 
.
1
0
κεφ
.
Ε
 
παρ
.
1
)
Χρειάστηκε
 
 να
 
επισκεφτώ
 
την
 
ό
µ
ορφη
 
αυτή
 
πινελιά
 
στο
 
Αιγαίο
,
την
 
 Ίο
 
ή
 
 Νιο
 
όπως
 
είναι
 
γνωστή
,
για
 
 να
µ
άθω
 
από
 
ένα
 
σεβάσ
µ
ιο
 
βρακοφόρο
 
γέροντα
,
τι
 
λέγεται
,
τι
 
πιστεύουν
 
για
 
το
 
τάφο
 
του
 
ιερού
 
ποιητή
 
της
 
Ιλιάδας
 
και
 
Οδύσσειας
.
 Όλοι
 
πιστεύουν
,
πως
 
ο
 
τεχνίτης
 
αυτός
 
του
 
έ
µµ
ετρου
 
λυρικού
 
λόγου
 
και
 
της
 
ποίησης
,
πέθανε
 
και
 
τάφηκε
 
εδώ
,
κατα
µ
εσής
 
του
 
Αιγαίου
.
Με
 
ξενάγησαν
 
στην
 
άλλη
µ
εριά
 
του
 
 νησιού
,
στη
 
θέση
"
Πλακωτός
",
για
 
 να
µ
ου
 
δείξουν
 
το
 
τάφο
 
του
 
και
 
παρατήρησα
 
πως
 
όλες
 
οι
 
πληροφοριακές
 
τα
µ
πέλες
 
έχουν
 
αποτυπω
µ
ένη
 
τη
µ
ορφή
 
του
 
Ο
µ
ήρου
.
Τα
 
είδα
 
όλα
 
αυτά
 
διατηρώντας
 
ό
µ
ως
 
τις
 
επιφυλάξεις
µ
ου
 
και
 
έτσι
 
όταν
 
επέστρεψα
 
στην
 
έδρα
µ
ου
 
άρχισα
µ
ια
µ
ικρή
 
έρευνα
,
που
 
από
 
το
 "
ΕΛΛΑΝΙΟΝ
 
ΗΜΑΡ
"
σή
µ
ερα
 
ευγενώς
 
φιλοξενού
µ
ενος
,
σας
 
παρουσιάζω
.
∆ιανοού
µ
ενος
(
αγνώστων
 
στοιχείων
)
του
2
ου
µ.
Χ
 
αιώνα
 
γράφει
: "[
Αρχο
µ
ένου
 
δέ
 
το
~
 υ
{
εαρος
[
επεχείρησε
 
πλε
~
ιν
\
Ο
µ
ηρος
 
ε
[
ις
 
τάς
[
Αθήνας
[
εκ
 
τ
~
ης
 
Σά
µ
ου
 
καί
 [
αναχθείς
µ
ετά
 
τινων
[
εγχωρίων
[
απηνέχθη
 
ε
[
ις
 
τήν
{
Ιον
 
καί
]
ωρ
µ
ίσθησαν
 
ο
[
 υ
 
κατά
 
πόλιν
[
αλλά
[
επ
' [
ακτ
~
ης
:
συνέβη
 
δέ
 
τ
~?
ω
]
Ο
µ
ήρ
?
ω
 
κατά
 
πολύ
 
καί
{
αρξασθαι
 µ
αλακ
~
ως
{
εχειν
.[
Εκβάς
 
δέ
[
εκ
 
το
~
 υ
 
πλοίου
[
εκοι
µ~
ατο
[
επίτ
~
ης
 
κυ
µ
αταγωγ
~
ης
,[
αδυνάτως
{
εχων
.
Πλείους
 
δέ
]
η
µ
έρας
]
ορ
µ
ούντων
 
α
[
 υτ
~
ων
 
δι
' [
απλοϊαν
 
καταβαίνοντες
[
αεί
 
τινες
 
τ
~
ων
[
εκ
 
τ
~
ης
 
πόλεως
, [
επεσχόλαζον
 
παρά
 
τ
~?
ω
]
Ο
µ
ήρ
?
ω
 
καί
[
εν
 
θωϋ
µ
ατι
 
ε
@
ιχαν
 
α
[
 υτόν
,[
ακούοντες
 
α
[
 υτο
~
 υ
. [
Εκ
 
δέ
 
τ
~
ης
[
ασθενείας
 
ταύτης
 
συνέβη
 
τόν
\
Ο
µ
ηρον
 
τελευτ
~
ησαι
[
εν
{
Ι
?
ω
...
τελευτήσας
 
δέ
[
εν
 
τ
~?
η
{
Ι
?
ω
,
α
[
 υτο
~
 υ
 [
επ
' [
ακτ
~
ης
[
ετάφη
]
οπότε
 
τ
~
ων
 
Συ
µ
πλεόντων
 
καί
 
τ
~
ων
 
πολιήτεων
\
οσοι
[
εν
 
διαλογ
~?
η
[
εγεγένηντο
 
α
[
 υτ
?~
ω
 
καί
[
ελεγε
~
ιον
 
τόδε
[
επέγραψαν
[
Ι
~
ηται
: [
Ενθάδε
 
τήν
]
Ιερήν
 
κεφαλήν
 
κατά
 
γα
~
ια
 
καλύπτει
[
Ανδρ
~
ων
]
ηρώων
 
κοσ
µ
ήτορα
 
θε
~
ιον
\
Ο
µ
ηρον
.
Γράφει
 
λοιπόν
 
ο
 
ιστορικός
 
βιογράφος
,
αναφερό
µ
ενος
 
στο
724
π
.
Χ
 
που
 
πέθανε
 
ο
 
ποιητής
,
σε
 
ελεύθερη
µ
ετάφραση
-
διασκευή
. "
Στην
 
αρχή
 
της
 
Άνοιξη
,
ξεκίνησε
 
ο
 
 Ό
µ
ηρος
 
 να
 
πλεύσει
 
προς
 
την
 
Αθήνα
 
από
 
τη
 
Σά
µ
ο
 
όπου
 
βρισκόταν
.
Μπήκε
 
σε
 
πλοίο
,
αλλά
 
λόγω
 
κακών
 
καιρικών
 
συνθηκών
,
άραξε
 
στην
 
 Ίο
,
και
 
δεν
 
πήγαν
 
στην
 
πόλη
,
αλλά
 
έ
µ
ειναν
 
στην
 
ακτή
.
Ο
 
 Ό
µ
ηρος
 
ό
µ
ως
 
αρρώστησε
 
και
 
αφού
 
αποβιβάστηκε
 
από
 
το
 
πλοίο
 
κοι
µ
όταν
 
στην
 
ακροθαλασσιά
 
και
 
βρισκόταν
 
σε
 
αδυνα
µ
ία
(76
ετών
).
Πολλές
µ
έρες
 
περί
µ
εναν
 
στον
 
όρ
µo,
χωρίς
 
 να
µ
πορούν
 
 ν
'
αποπλεύσουν
 
και
 
συνέχεια
 
έφταναν
 
από
 
την
 
πόλη
 
Ιήτες
,
για
 
 να
 
κάτσουν
 
πλάι
 
του
 
και
µ
ε
 
θαυ
µ
ασ
µ
ό
 
 να
 
τον
 
ακούσουν
 
 να
 
διηγείται
.
Αλλά
 
από
 
την
 
αρρώστια
 
του
, µ
ετά
 
από
µ
έρες
,
πέθανε
 
στην
 
 Ίο
 
και
 
στην
 
ακτή
 
της
.
Οι
 
συ
µ
πλέοντες
 
και
 
λίγοι
 
εκλεκτοί
 
που
 
είχαν
 
συνο
µ
ιλήσει
µ
αζί
 
του
 
τον
 
έθαψαν
 
και
 
οι
 
κάτοικοί
 
της
 
του
 
έγραψαν
 
πάνω
 
στον
 
τάφο
 
του
..........
 Έτσι
 
σή
µ
ερα
,
πάνω
 
από
 
τη
 
θάλασσα
,
πράγ
µ
ατι
 
κοντά
 
σε
 
όρ
µ
ο
(
Ωρ
µ
ίσθησαν
),
όχι
 
κοντά
 
στην
 
κατοικη
µ
ένη
 
πόλη
(
ού
 
κατά
 
πόλιν
),
 υπάρχει
 
θέση
 
όπου
 
βρίσκεται
 
και
 
δείχνουν
 
τον
 
τάφο
 
του
.
Τίποτα
 
το
 
ιδιαίτερο
.
Ογκώδεις
 
Κυκλαδίτικες
 
πλάκες
20-30
εκατοστών
 
πάχος
(
που
 
αφθονούν
) µ
πηγ
µ
ένες
 
βαθιά
 
στη
 
γη
.
Ο
 
τάφος
 
είναι
 
περίπου
4,20
χ 
 
1
,70 µ.
Υπάρχει
 
προθάλα
µ
ος
(
σχ 
.
1
)
και
 
στη
 
συνέχεια
 
 νεκρικός
 
θάλα
µ
ος
, µ
ικρότερος
 
εσωτερικά
 
από
2,0 µ.
δεδο
µ
ένου
 
ότι
 
ο
 
 Ό
µ
ηρος
 
ήταν
 
κοντός
.
Βρίσκεται
 
στην
 
κορυφή
 µ
ικρού
 
λόφου
,
απ
'
όπου
 
φαίνεται
 
η
 
 Νάξος
 
και
 
όλο
 
το
 
Αιγαίο
...(
σχ 
. 2).
Αν
 
δε
 
γίνο
µ
αι
 
προληπτικός
 
ή
 
 υπερευαίσθητος
 
εθνικά
,
πρέπει
 
ο
 
τάφος
 
 να
 
βλέπει
 
προς
 
τη
µ
εριά
 
της
 
Τροίας
,
γιατί
 
σίγουρα
 
έχει
 
Β
/
 
κατεύθυνση
(
προσωπική
µ
έτρηση
).
Είναι
 
προφανές
 
πως
 
το
 
 ύψος
 
του
 
τάφου
 
έχει
 
αλλοιωθεί
,
από
 
φυσικά
 
και
 
γεωλογικά
 
φαινό
µ
ενα
,
φτάνει
 
δε
 
κατά
µ
έσο
 
όρο
 
το
 
1
,35 µ.
και
 
είναι
 
ασκεπής
.
Το
 
 νησί
 
 Ίος
 
είναι
 
και
 
ήταν
 
βέβαια
 µ
ικρό
,
αλλά
 
λόγω
 
της
 
θέσεώς
 
του
(
πλάι
 
στη
 
Σαντορίνη
-
Θήρα
)
κατά
 
την
 
αρχαιότητα
 
είχε
 
αξιόλογη
 
οικονο
µ
ική
 
ανάπτυξη
.
 Έτσι
 
στα
 
 νεώτερα
 
χρόνια
 
έγινε
 
στόχος
 

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nikolaidsi liked this
telespectateur liked this
Takis Kamariotis liked this
Talantis Andreas liked this
nic1238 liked this
nic1238 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->