Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
15Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dictionar de Literatura Romana.3 Febr.

Dictionar de Literatura Romana.3 Febr.

Ratings: (0)|Views: 3,659|Likes:
Published by tzaralunga2286
DIC IONARUL IDENTIT

II ROMÂNE TI

LITERATURA
de

ECATERINA AR LUNG

02.03.2011 BUCURE TI

1

Literatur – identitate – civiliza ie

În urm cu doisprezece ani, pe când publicam prima edi ie a acestui volum, m gândeam, în principal, c el trebuie s duc mai departe mesajul unei literaturi care încheia o etap i începea o alta. Apari ia celei dea doua edi ii m-a f cut s în eleg c traversam, odat cu aceast carte, nu doar puntea dintre un sistem social în altul, ci i pe aceea dintre un mileniu în altul
DIC IONARUL IDENTIT

II ROMÂNE TI

LITERATURA
de

ECATERINA AR LUNG

02.03.2011 BUCURE TI

1

Literatur – identitate – civiliza ie

În urm cu doisprezece ani, pe când publicam prima edi ie a acestui volum, m gândeam, în principal, c el trebuie s duc mai departe mesajul unei literaturi care încheia o etap i începea o alta. Apari ia celei dea doua edi ii m-a f cut s în eleg c traversam, odat cu aceast carte, nu doar puntea dintre un sistem social în altul, ci i pe aceea dintre un mileniu în altul

More info:

Published by: tzaralunga2286 on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
1
DIC
IONARUL IDENTIT

II ROMÂNE
TI
LITERATURA
de
ECATERINA
AR 
LUNG
02.03.2011BUCURE
TI
 
2
Literatur
– identitate – civiliza
ie
În urm
cu doisprezece ani, pe când publicam prima edi
ie a acestui volum, m
gândeam, în principal, c
el trebuie s
duc
mai departe mesajul unei literaturi care încheia o etap
 
i începea o alta. Apari
ia celei de-a doua edi
ii m-a f 
cut s
în
eleg c
traversam, odat
cu aceast
carte, nu doar puntea dintre un sistem socialîn altul, ci
i pe aceea dintre un mileniu în altul. Configura
ia culturii române, din care literatura este parte,trebuia deci s
se a
eze mai limpede sub ochii cititorului, fiindc
scrucea istoriei nu era una simpl
, na
iaîns

i fusese percutat
de marile provoc
ri ale globaliz
rii. În urm
torii ani am în
eles – cred – c
nu doar baza de date, stocul primar de informa
ii despre cultura român
(
i universul crea
iei literare, dar nu numai,pentru c
lumea prezentului e construit
, în sens larg, în principal de inginerii de toate felurile) este ceea cetrebuie luat în rucsacul marii travers
ri peste pun
ile aflate în calea noastr 
, a tuturor. Se impunea deci s
privim literatura în sens larg, ca parte a unui întreg numit identitate de neam. Nu doar noi, aici
i acum, peaceste meleaguri, ci noi cei dintotdeauna, de oriunde, p
str 
tori ai spiritului românesc, trebuie s
observ
mcine suntem, ce mo
tenim, dar 
i ce avem de f 
cut mai departe, în acord cu provoc
rile prezentului, dar 
i înacord cu fiin
a noastr 
spiritual
bine proiectat
pe uria
a pânz
a civiliza
iei
i a timpului. M-am gândit decis
refac întregul dic
ionar dup
modelul acestei pânze uria
e, adic
s
dau seam
despre contextele mai largicare formeaz
 
i explic
lumea literaturii, împlinind o pânz
pictat
cu drumuri ce urc
sau coboar 
întru-unpeisaj plin de oglinzi cu lumini reflectate unele în altele. Privindu-l, privindu-le, doritorii de cunoa
tere
i-ar putea citi traseul de ales, fiecare pentru sine. Suntem mai mult decât o
ar 
. Suntem un neam a
ezat într-unloc geo-strategic foarte sensibil. Merit
i trebuie s
tim acest lucru, fiindc
altminteri nu facem dacât s
inventariem buc

i de trecut f 
form
i f 
speran

c
ele vor intra în componen
a noastr 
identitar 
ipe mai departe, adic
ne vor p
stra numele
i specificul în viitor.Nu pot deci decât s
mul
umesc Editurii Litera Interna
ional pentru
ansa de a spune viitorilor cititori aidic
ionarului câte ceva despre cine suntem, ce trebuie s
fim
i s
facem, chiar dac
ei vor vedea acest lucrudoar pe calea îngust
a unui singur demers identitar: crea
ia literar 
.Ecaterina
ar 
lung
3 februarie 2011Bucure
ti
 
3
Dup
cinci ani
in s
mul
umesc Editurii Litera Interna
ional pentru ideea de a reedita acest dic
ionar, cu actualiz
rilede rigoare. Astfel, acest volum va fi ap
rut deopotriv
la sfâr 
itul mileniului doi
i la începutul mileniuluitrei. El poate evalua o trecere major 
, care nu este doar una temporal
, ci
i una care modific
parametriicontactelor umane de la judecata „în sistem” (social, politic, economic, ideologic, cultural) a valorilor, lajudecata „în re
ea”, dup
afinit

i, recunoa
teri care ignor 
grani
ele men
ionate în paranteza de mai sus
ipermit afirmarea valorilor nu dup
ordinul de m
rime numeric
al popoarelor care le-au produs, ci dup
hrana spiritual
pe care ele o pot oferi cât mai multor consumatori, de oriunde
i de oricând.Iminenta integrare a României în Uniunea European
m-a f 
cut s
adaug acestui dic
ionar structurainstitu
iilor de cultur 
române
ti, ale spa
iilor române
ti aflate acum în afara grani
elor de stat ale României,dar aflate
i ele în proces de integrare, ca
i a românilor din diaspora, care, prin num
rul lor de circa paisprezece milioane, alc
tuiesc, practic, o a doua Românie, cuvalori consolidate, parte
i ele a spiritualit

ii române
ti. Evident, minorit

ilor na
ionale care au ad
ugatvalori culturii române, li se cuvine un loc în acest volum, ca
i tutoror cercet
torilor str 
ini care s-au ocupatde acest spa
iu cultural românesc. Nu fac decât s
m
sor, astfel, lumea dechis
în care tr 
im
i în care nevom afirma, în viitor, pe noi în
ine, cu identitatea noastr 
, una printre celelalte, dar una distinct
, specific
 
iputernic
.Am g
sit de cuviin

s
ilustrez prezenta edi
ie cu imagini multe inedite, pe care le-am ob
inut de multeori colindând prin România acestui început de mileniu, discutând cu multe dintre personalit

ile prezente înaceast
carte. Tuturor celor care m-au ajutat se cuvine s
le adresez mul
umirile mele, fiindc
referin
a la oliteratur 
, ca orice alt demers omenesc, câ
tig
cu atât mai mult cu cât participarea celor care o fac, o citesc
i o analizeaz
este mai mare.Ecaterina
ar 
lung
10 martie 2006, Bucure
ti

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Oti Lia liked this
Oti Lia liked this
leventonios liked this
Cristina Olariu liked this
Dan liked this
vasilisc liked this
miocika liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->