Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni list [broj 3432, 23.2.2011]

Dnevni list [broj 3432, 23.2.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,936|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
Dnevni
Dnevni
list
list
www.dnevni-list.ba
BROJ 3432
ISSN 1512-8792Cijena
1 KM, 5 KN, 0,5 EUR
 Srijeda • 23. 2. 2011.
 VEĆ VIĐENO
Uoči dolaska Jamesa Steinbergai Miroslava Lajčaka “pljušte” neiskrene poruke
PREDSTAVA
ZA STRANCE
Dodik za državu,
Čović za “platformu”
2. str.6. str.
 
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović priprema “teren” za formiranje vlasti
I Kutle kandidat zadržavnog premijera
   5 .   s   t   r .
PAKAO
U LIBIJI
Napadnuto
80 bh.radnika
U Libiji vladastanjekaosa
SLUČAJ “PRLIĆ I OSTALI”
HVO jednako
HVO jednako
branio i Hrvate
branio i Hrvate
i Bošnjake
i Bošnjake
Obrana generalaPetkovića zatražilaoslobađajuću presudu8. str.
   1   6 .   s   t   r .
500
policajacaće osiguravatigradski derbi
Sigurnosne mjere
Čitluk
Dostavna pučkakuhinja za 45-erostarih i bolesnih
Nesreća
Policijski kombise sudario dok jeprevozio dilere
10. str.20. str.
 
Događaji
2
Srijeda • 23. 2. 2011.www.dnevni-list.ba
    D   n   e   v   n    i    l    i   s    t
Želite li da se čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da je vrijedna pažnje?Želite li da se čuje Vaš glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.Kontaktirajte nas na telefon ili fax:
036/313-370, 036/313-375
 (Mostar), ili
033/717-220, 033/717-221
(Sarajevo).Posjetite nas na našoj web stranici
 
www.dnevni-list.ba
 
1
1. Praljak: Moja savjest je čista!, 2. Radikalizira
 
Najčitanije na webu 22. veljače
    D
ax:
-, -33/717-221
(Sarajevo).tranici
www.dnevni-li
 VEĆ VIĐENO
Pred dolazak Jamesa Steinbergai Miroslava Lajčaka “pljušte” neiskrene poruke
PREDSTAVA
ZA STRANCE
Dodik za državu,
Čović za “platformu”
Piše: D. Stešević• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO
- Predsjed-nici SNSD-a i HDZ-a BiHMilorad Dodik i DraganČović u zadnja dva dana sunajomiljeniji politički likovina izmorenoj bošnjačkojpolitičkoj pozornici kojatoliko dugo jednostavnovapi za njihovim umiljatimporukama lojalnosti ovojdržavi, spremnosti da seformira vlast i pokrenureformski procesi.Dodik i Čović su se “smi-lovali” i već dvije večeri nesilaze sa sarajevskih dale-kovidnica šaljući domaćoj isvjetskoj javnosti pregrštprodržavnih i proplatform-skih “šarenih laža”, nazaprepašćujuće naivnuradost zbunjenih voditelja ioduševljene javnosti.Predsjednik RS-a izBanje Luke odašilje lojal-nost državi BiH, iskazujespremnost da se u toleran-tnom ozračju, bez stranaca,dogovaraju rješenja zaeuropski put ove zemlje,podsjeća kako su ministriiz njegove stranke jedini inajbolje uredili svoja mini-starstva kako i priliči pred-stavnicima “državotvor-nog” naroda koji odavnozna što su država i njezineinstitucije.
Neprecizni rokovi
Prema Dodikovim rije-čima, potrebno je samo dabošnjačke političke eliteodustanu od unitarizacijeBiH i da prihvate realnostdrukčijih političkih inte-resa Srba i stvar je riješena.Trajni dogovor oko funkci-onalne, europske, demo-kratske države, oko njezi-noga ustava, državne imo-vine i popisa stanovništva je posve lako rješiva opcija.I dok se Dodik bavio viso-kom politikom i državnimproblemima, njegov “save-znik” u Mostaru DraganČović, predsjednik HDZ-aBiH, do besvijesti nas je, ibez da je trepnuo, zasuosumnjivim tvrdnjama ineshvatljivo nepreciznim irastezljivim rokovima veza-nim uz formiranje vlasti.Što je sve Čović izgovo-rio u jednome danu nemo-guće je pohvatati i dešifri-rati. Kaže: “Prije dan ili dvasam razgovarao sa svimpolitičkim akterima, pa i saSDP-om, javnost to i nemora sve znati. Opet, zadan ili dva osobno ću pokre-nuti inicijativu za novi krugrazgovora. Vjerujem kakoće se najkasnije za 10 ili 15dana postići dogo-vor vezan uz formiranjevlasti. Nakon toga, uvjerensam kako ćemo za mjesec ilidva tehnički formalizirati irealizirati naše dogovore ovlasti na svim razinama” .Ili još jedan krajnje kon-fuzan komentar na opaskukako je Dodik iskazao lojal-nost državi BiH i spremnostda jača njezine institucije:“Pa ja vam to odavno govo-rim. Evo, s Dodikom, koji je jedan realan čovjek, razgo-varao sam u zadnjih 10dana petnaestak puta”, kao
Prije nešto više od dvije godine Čović i Dodik su, pred dolazak potpredsjednikaSAD-a Josepha Bidena, režirali predstavu u Prudu na koju je nasjeo Tihić kakobi se predstavili kao “dobri momci”. Sada je scenarij isti, “bič” je Steinberg, aglumačka ekipa spala je na dvojicu
Inzko:
Strankeneće odvestizemlju uEuropu akoih građani nepotaknu
Vanjskopolitička inicijativa BiH
Predstavljanje izvješća o procesueuropskih integracija BiH
Komisija SDA za međunarodnu suradnju
Sjednica posvećena aktualnojpolitičkoj situaciji u BiH
SARAJEVO
- Vanjskopolitička inici- jativa BiH će na današnjoj konferen-ciji za novinare u zgradi ParlamentaBiH u Sarajevu predstaviti svojeredovito godišnje izvješće “Monito-ring procesa europskih integracijaBiH za 2010. godinu”, nakon čega ćeuslijediti promocija publikacije“Monitoring procesa Europskih inte-gracija BiH” za predstavnike bh.institucija, diplomatskog kora, nevla-dinog sektora i medija. Projekt“Monitoring europskih integracijaBiH” financira švedska razvojnaagencija SIDA s ciljem praćenjareformskog procesa, identificiranjapogrešaka i problema, te uspostavesustavne interakcije vladinog i nevla-dinog sektora u njihovom otklanja-nju. U protekle dvije godine, Vanjsko-politička inicijativa sačinila je četiriizvješća na osnovi obveza BiH izPrivremenog sporazuma, SSP-a,Europskog partnerstva, te jednousporedno izvješće o stanju reform-skog procesa BiH u odnosu na ostalezemlje regije obuhvaćene procesomstabilizacije i pridruživanja.
SARAJEVO
- Komisija Strankedemokratske akcije (SDA) zameđunarodnu suradnju održat ćeproširenu sjednicu na kojoj će bitinazočan i prvi zamjenik visokogpredstavnika u BiH i supervizor zaBrčko Distrikt Roderick Moore.Kako je najavljeno iz stranke, temasjednice, koja će biti održanadanas poslijepodne u sjedištu SDAu Sarajevu, bit će aktualna poli-tička situacija u BiH.
 
3
Srijeda • 23. 2. 2011.www.dnevni-list.ba
Oglašavajte se u Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte našu marketingslužbu na telefone
036/313-370
(Mostar) i
033/719-755
(Sarajevo), ili nae-mail adrese:
marketing@dnevni-list.ba
, te
dnevni.ba@bih.net.ba
.Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
PonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubotaNedjelja
PRILOGSPORTLIJEPI IZDRAVIMALIOGLASIPOSLOVNISVIJETTV +AUTOMALIOGLASIDNEVNIPLUS
 
DNEVNLIST
e stanje pred gradski derbi, 3. Evakuacija radnika iz Libije
Temperatureu BiH za
23. 2. 2010.
po gradovima
Sarajevo 0Mostar 8Banja Luka 2Tuzla 0Zenica 2Bihać 0Livno 2Jajce 4Ljubuški 11
Kroničnibolesniciimeteoropatitrebalibisesuzdržatiod jačih aktivnostiiizbjegavati boravak naotvorenom. Mogućesureakcijenavrijemepoputglavobolje,neraspoloženja, nesaniceigastroenterološkihtegoba.
Bihać
BanjaLukaSarajevoMostarBrčkoZenicaTuzlaLivnoJajceLjubuški
Vremenska prognoza za
23. veljače
 
o
 
e-ma arese:
marengnevn-s.a
, e
nevn.a.ne.a
 Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji napodručju cijele države.
iz topa ispalio je Čović kaoda priča maloj djeci u vrtiću,a ne ozbiljnim ljudimakojima smeta ta nepreci-znost i rasponi od dan ilidva, 10 ili 15, mjesec ili dva.
Vraćanje usluga
Koliko je samo putaČović promijenio Ustav BiHza “dva do tri, ili najkasnijedo šest mjeseci”. I samo još jedan njegov “biser”. Kazao je kako je u zadnje vrijemerazgovarao s gotovo svimveleposlanicima u BiH i svisu mu jasno dali do znanjada se vlast mora formirati sdva HDZ-a i da to više nijeupitno.Lider HDZ-a BiH većvidi sebe i svoje provjerenekadrove u ministarskimfoteljama.Nije to baš tako. IzSDP-a su mu brutalnouzvratili: “Neka Čović otvo-reno kaže s kim se to izSDP-a tajno sastajao. Akohoće u vlast, mora potpisatiplatformu. Korektnostiradi, Čović u svojim istu-pima nije eksplicitno zani- jekao niti odbacio takvumogućnost, još kad bi mu seostvarila strategija elimini-ranja HSP-a i Boljitka.Koliko god ugodno i milozvučale poruke MiloradaDodika i Dragana Čovića,one su ciljano plasiranepred skori dolazak visokihdiplomata iz Washingtona iBruxellesa i narastajućezabrinutosti i nezadovolj-stva EU-a i SAD-a zbogzastoja u formiranju vlasti.Prije nešto više od dvijegodine pred dolazakJosepha Bidena u BiH Čović je u Prudu s Dodikom reži-rao predstavu o velikomnapretku u BiH po pitanjuustavnih promjena, rješava-nju pitanja državne imovinei popisa pučanstva. Tada jeDodik bio na popisu među-narodne zajednice za poli-tički “odstrel” zbog svogabahatoga ponašanja i tadamu je Čović “spasio glavu”.Sulejman Tihić, lider SDA,bio je prateća pojava nasavskome nasipu i bosan-skoj oranici.Danas, eto, Dodik vraćauslugu Čoviću i svojim koo-perativnim gotovo “patriot-skim” porukama spašavapolitičku glavu svome oda-nome partneru koji je ugadnim mukama zbog blo-kada vezanih uz konstitui-ranje Doma naroda federal-nog Parlamenta. Premanjemu je prstom pokazaovisoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, i liderHDZ-a BiH se boji mogućihšamara od zamjenika ame-ričkog državnog tajnikaJamesa Steinberga.Bivši visoki predstavniku BiH i direktor regionalnihodjela u europskoj diplo-matskoj službi za područjezapadnog Balkana Miro-slav Lajčak je “kućni” Čovi-ćev i još više Dodikov prija-telj, koji će umjesto “biča”donijeti riječi ohrabrenja.Kad se pogase svijetla iutihnu “zumovi” fotoapa-rata, Čović i Dodik će senegdje na ručku u ugodnojatmosferi posprdno smije-šiti novoj uspjeloj prijevari.Rokovi će ostati samo urokovnicima, ali, izvjesno, iČović bez vlasti u Federa-ciji.Naime, danas u BiH,kao izaslanik visoke pred-stavnice EU-a za sigurnosti vanjsku politiku CatherineAshton, dolazi MiroslavLajčak, dok u petak dolazizamjenik američke državnetajnice James Steinberg. Upetak će u BiH doputovati ihrvatski predsjednik IvoJosipović.
Lajčak
Danas u BiH, kao izaslanikvisoke predstavnice Europ-ske unije za sigurnost i vanj-sku politiku Catherine Ash-ton, dolazi Miroslav Lajčak
Steinberg
U petak u službeni posjetnašoj zemlji dolazi zamjenikameričke državne tajniceJames Steinberg, koji ćenavodno obaviti razgovore is bh. političarima
Biden
Prije nešto više od dvijegodine pred dolazak JosephaBidena u BiH Čović je u Prudus Dodikom režirao predstavuo velikom napretku u BiH
Visoki predstavnik Valentin Inzko o neformiranju vlasti
Ovo se više ne može tolerirati
SARAJEVO - Situacija u kojojnova vlast nije formirana nigotovo pet mjeseci od općihizbora, ne može se više tolerirati,izjavio je jučer u Sarajevu visokipredstavnik i specijalni pred-stavnik EU-a Valentin Inzko.
Govoreći na prezenta-ciji druge faze inicija-tive “Građani zaEuropu”, Inzko je rekao daovakva situacija pokazuje ilida sustav ne djeluje ili ga jerukovodstvo učinilo nedje-lotvornim. Ocijenio je da suproblem napravili oni koji suse “usavršili u opstruiranju”,ali i oni koji imaju moguć-nost to spriječiti, ali to nerade.Upitan da pojasni nakoga je mislio pod onima“koji imaju mogućnost tospriječiti”, Inzko je rekao dapobjedničke stranke snosenajveću odgovornost. Među-tim, naglasio je da se visokipredstavnik ni ovaj put, “potradiciji”, nije miješao u for-miranje vlasti.Situacija je takva da jesve urgentnije da se formiravlast, a smisao izbora i jestda izabrani rade u interesugrađana, kaže visoki pred-stavnik. Pritom se čestozaboravlja da sve ovo imautjecaj na materijalnudobrobit građana, koji želeživjeti u normalnoj i per-spektivnoj demokraciji,integriranoj u Europi.Inzko je ocijenio da“politička predstava nije jedina”, jer postoji i alterna-tivni izvor rješenja za iza-zove.On smatra da građanskeinicijative često mogu ostva-riti bolje rezultate od stra-naka. Zato građani morajuistupiti naprijed i popunitiprazan prostor.“Stranke neće odvestizemlju u Europu ako ih gra-đani ne potaknu”, kazao jeInzko.Švedski veleposlanik uBiH Bosse Hedberg, čijazemlja je nastavila s podrš-kom projektu, također jeukazao da mnogo reformi još nije provedeno na europ-skom putu. To nije jedno-stavno i potrebno je zajed-nički raditi, pri čemu ćečlanice EU-a pružiti pomoć.“Ali, odgovornost novih vla-sti je da se izbjegne zaosta- janje za zemljama u regiji ida građani uživaju u kori-stima od reformi”, istaknuo je Hedberg
Vijesti...
Izvršni odbor SNSD-a
Poziv relevantnimstrankama daformiranju vlast
BANJA LUKA - Izvršni odborSNSD-a pozvao je sve rele-vantne političke strankekoje mogu donijeti odluku oformiranju vlasti da,sukladno Daytonskommirovnom sporazumu,Izbornom zakonu i općimopredjeljenjem sviju za rav-nopravnost entiteta i narodau BiH, što je moguće prije toi učine. Kako je novinarimanakon sjednice održane uponedjeljak navečer izjaviopredsjednik Izvršnogodbora stranke NebojšaRadmanović, Izvršni odbor je zaključio da je SNSD, tamogdje je bio odlučujući čimbe-nik, a to je RS, uspio formi-rati vlast sukladno važećimaktima i obećanjima, što nijeslučaj s nekim strankamakoje su osvojile veliki brojglasova, poput SDP-a BiH,koji se ne ponaša sukladnoUstavu BiH. Radmanović jeistaknuo da se SNSD trudioto učiniti i na svim drugimrazinama, a zainteresirana je da bude formirana vlast uFBiH, u županijama u FBiHte u BiH, u čemu se, pak, nijeu potpunosti uspjelo. Rad-manović je kazao kako jeIzvršni odboranalizirao iukupnostanje uBiH, kao i radSNSD-a i nje-govih članovapojedinačno.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tina Mihailovićvonmarsnexttovenus liked this
Ajsa Beganovic liked this
Ravijojla Jokic liked this
slavica88 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->