Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yükselen güneş

Yükselen güneş

Ratings: (0)|Views: 31 |Likes:
Published by theBC

More info:

Published by: theBC on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2011

pdf

text

original

 
LOS ANGELES POLİS TEŞKİLÂTIGİZLİ  RAPOR ULUSLARARASIKAYITLAR 
içerik: Detektif Peter J. Smith'in13-15 Mart'ta yapılan videolu sorgusununYazılı metni
Konusu: "Nakamoto Cinayeti" rA8895-404 
x
) 
Bu yazılı metin Los Angeles Polis Teşkilâtına aittir veancak teşkilât inde kullalabilir. Bu belgeyi kop -yalamak, içinden alıntı yapmak ya da içeriğini başkabiçimde açıklamak yasalara göre yasaktır. Yetkisiz ku -llanımın ağır cezaları vardır.
Tüm sorular için başvurulacak merci:
Sorumlu Yetkiliîç Olaylar BölümüLos Angeles Polis TeşkilâtıPK. 2029Los Angeles, CA 92038-2029
Telefon: (213) 555-7600Telefaks:        (213) 555-7812
 
Video Sorgusu: Detektif P.J. Smith 13/3-3/15
Olav:   "Nakamoto Cinayeti"
Sorgunun tanımı:  Sorgulanan (Detektif J. Smith) 13Mart Pazartesi'den 15 Mart Çarşamba'ya kadar olan 3nlük süre içerisinde 22 saat boyunca sorguya çekil -miştir. Bu sorgu S-VHS/SD videobantına alınmıştır.rüntünün tarifi:  Sorgulanan (Smith), Video Odası#4, LA PT Merkezinde, masanın önünde otur maktadır.Duvarda saat, sorgulananın arkasında zükmektedir.Görüntü masanın üstünü, oradaki kahve  fincanını,sorgulananın da belden yukarı kısmını al maktadır.Sorgulanan (birinci gün) ceket ve kravat; (ikinci gün)gömlek ve kravat; (üçüncü gün) yalnızca  mlegiymektedir. Video zaman kodu sağ alt köşede dir.Sorgunun amacı:  Sorgulananın "Nakamoto Cinaye ti"ndeki rolün açıklığa kavuşturulması. (A8895- 404)Sorguda hazır bulunan görevliler, Detektif T. Conway ileDetektif P. Hammond'dur. Sorgulanan, avukat atanmasıhakkından feragat etmiştir.
Olayın Durumu:   " Çözülmemiş" olarak dosyalanmış-
tır.
13 Mart kaydı (1)
SORGUCU: Tamam. Kayıt başladı.  Lütfen adınızı,kayda girmesi için söyleyin.SORGULANAN: Peter James Smith.SORGUCU: Yaşınızı ve görevinizi söyleyin.SORGULANAN: Otuz dört yaşındayım. Los AngelesPolis Teşkilâtı Özel Hizmetler Bölümünde, teğmen rüt -besiyle çalışıyorum.SORGUCU: Teğmen Smith, bildiğiniz gibi, şu andaherhangi bir suçla suçlanmıyorsunuz.
SORGULANAN: Biliyorum.SORGUCU: Bununla birlikte burada sizi temsil ede
cek bir avukat bulundurmaya hakkınız var.SORGULANAN:  O haktan feragat ediyorum.SORGUCU: Pekâlâ. Buraya gelmek için herhangi bir şekilde zorlandınız mı?SORGULANAN: (uzun bir sessizlik) Hayır. Herhan gi bir şekilde zorlanmadım.SORGUCU: Peki. Şimdi sizinle Nakamoto Cinayetin densöz etmek istiyoruz, O olayı ilk ne zaman duydu nuz?SORGULANAN: 9 Şubat Perşembe akşamı, saat dokuzsularında.SORGUCU: O saatte ne oldu? SORGULANAN:Evdeydim. Telefon geldi. SORGUCU:  Telefon geldiğisırada ne yapıyordunuz?
 
ASLINDA Culver City'de, oturduğum apartman daire-sinde, yatağıma girip oturmuştum. Lakers'larm maçını, sesi niiyice kıstığım TV'den seyrediyor, bir yandan da Japoncakursum için kelimeler ezberlemeye uğraşıyordum.Sessiz sakin bir akşamdı. Kızımı saat sekiz dolaylarındauyutmuştum. Şimdi ses kayıt makinesini yatağın üzerine al -mış, banttaki kadının neşeli sesini dinliyordum. "Merhaba,ben polis memuruyum. Size yardımcı olabilir miyim?" gibişeyler söylüyordu. "Lütfen bana yemek listesini gösterin."Her cümleden sonra duruyor, benim o cümleyi tekrarlamamiçin zaman tanıyordu. Ben de kör topal, elimden geleni yapı -yordum. Sonra banttaki kadın sesi, "Zerzavatçı dükkânı ka -panmış. Postane nerede?" diye devam ediyordu. Bazen dik-katimi toplamak zor geliyordu ama yine de uğraşıyordum."Bay Hayaşi'nin iki çocuğu var."
Cevap vermeye çalıştım:
"Hayaşi-san wa kodomo ga fur ...fütur 
..." Bir küfür savurdum. Ama o zamana kadar kadınyine konuşmaya başlamıştı."Bu içki hiç güzel değil!"Ders kitabımı yatağın üzerine açmıştım. Kızım için birleş-tirip oluşturduğum bulmaca oyuncağın yanında duruyordu.Onun ötesinde bir fotoğraf albümü vardı. Kızımın ikinci yaşgününde çekilmiş fotoğraflar albümün üstünde duruyordu..
U

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->