Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZE-DO eko [broj 5, mart 2007.]

ZE-DO eko [broj 5, mart 2007.]

Ratings:
(0)
|Views: 194|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

 
Godina II, broj 5, mart 2007. godine
ČASOPIS O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
EKO
Pod pokroviteljstvom Ministarstva za prostorno uređenje i okoliš 
Izlazi tromjesečno  cijena 1 KM
ISSN  1840 - 1467
 
JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. - SarajevoTermoelektrana “Kakanj” – Kakanj
Na putu ispunjenja zahtjeva okolinskih zakona, odnosno zahtjeva Standarda ENISO 14001:2004 naši prioriteti su:- primjena okolinski prihvatljivih tehnologija i materijala- efkasnije korištenje resursa- upravljanje štetnim i opasnim materijama u skladu sa okolinskom legislativom- smanjenje emisija štetnih materija- smanjenje uticaja TE na rijeku Bosnu
 
ZE-DO
 
eko3
ZNA^AJNI DATUMI
Generalna skupštinaUjedinjenih naroda je 1992.godine 22. mart proglasi-la Svjetskim danom voda,
kako bi privukla međuna
-
rodnu pažnju na kritički ne
-
dostatak čist
e i sigurne vode
za piće širom svijeta. Ovo
-godišnji Svjetski dan voda
održavao se pod sloganom
«Borba sa nestašicom vode!Svaka je kap dragocjena!».
Nadalje, živimo u Dekadimeđunarodne akcije «Vodaza život 2005-2015», koju jetakođer proglasila organiza
-cija Ujedinjenih naroda.
Više od jedne milijardeljudi širom svijeta, ili 20 po
-sto ukupne svjetske popu-
lacije, nema pristupa čistoj isigurnoj vodi za piće. Sadaš
-nja  kriza sa vodom uzrokuje
smrt više od 4.500 djece sva
-
ki dan i uzročnik  je siromaš
-tva, bijede, bolesti i socijalnihnemira širom svijeta. Evo jošjednog poraznog podatka – od ukupno 2,2 miliona umr-lih od bolesti uzrokovanih
nesigurnom vodom za pićeu 2004. godini, 90 posto subila djeca mlađa od pet go
-
SVJETSKI DAN VODA
Svaka kap jedragocjena
dina. Stoga je voda za pićesvjetski problem. Trećina
ljudske populacije na zemlji
živi u
«water stressed» ze-
mljama i taj broj dramatično
raste u zadnje dvije dekade.
Kriza je najteža u zemljama
u razvoju.
U ZE-DO kantonuobilježen je Svjetski dan
voda. Kantonalni zavodza javno zdravstvo Zenicaje  organizirao seminar otemi  «Hemikalije u vodi za
piće – zdravstveni značaj
hemijskog kvaliteta vode»,
na kome su predavači bili uvaženi srtručnjaci, poput:doc. dr. sc. Smajila Dur
-
miševića, inače načelnikaSlužbe za higijenu i zdrav 
-stvenu ekologiju, doc. dr.
sc. Azre  Biščević i  prof.dr. sc. Amire Redžić, objesa Medicinskog fakulte
-ta Univerziteta Sarajevo i doc. dr. sc. Zuhdije Adi-
lovića, dekana  Islamskog pedagoškog fakulteta uZenici. Pročitana je i Po
-ruka u povodu Svjetskog dana voda.
Dan Planete zemlje
– 22. aprila, prvi puta je
obilježen 1970. godine, napoticaj američkog senatora
Gaylonda Nelsona, kada suorganizirani prvi masovniprotesti za zaštitu okoliša.
Dvadeset godina poslije,dakle 1990. godine, u pro
-testima sudjeluje više od
200 miliona ljudi širom svi
-
DAN PLANETE ZEMLJE 
Treba djelovatiODMAH 
lazimo? Naučnici tvrde daće Zemlja, ukoliko ljudi nebudu obraćali veću pažnjuna očuvanje okoline, posta
-
ti nepristupačna za život.Trenutačno, najveći eko
-loški problemi su global-no zagrijavanje, otvaranje
ozonskog omotača i sveveće zagađenje atmosfere.Efekat staklenika nas upo
-
ZE-DO eko, časopis o zaštiti životne sredine. Izlazi tromjesečno.
 
Izdavač 
NIPD Naša riječ d.o.o. Zenica.
Za izdavača
 Sajto Ćehović, direktor.
Urednica
 
izdanja
Lejla Sarajlić.
Redakcioni odbor:
Nermin Mandra, predsjednik, Branimir Muidža,Mubera Pezo, prim. dr. sci. Smajil Durmišević, prof. dr. Mustafa Omanović, prof. dr. Jovan Sredojević, Emir Zukić, SenaidŠabanović i Sajto Ćehović.
Redakcija:
Indira Hasanica Hačimić, Nedžib Smajlović, Razija Bašić, Lejla Sarajlić, Osman Drino,Selma Sarajlić, Lejla Kadrić, Edina Kadušić i Bojan Bogdanović.
Fotoreporter 
Mehmed Doglod.
Tehničko uređenje:
SelverOmerović
. Računarska priprema
Studio “Naša riječ”.
Štampa:
MinexPrint Zenica.
Za štampariju:
Ibrahim Meškić
jeta, koji su prepoznali da
je zaštita okoliša konačnopostala opća javna briga.
Planeta zemlja nastala je
prije otprilike 4.600 miliona
godina, kada se od plinova
i kosmičke prašine zgusnu
-
la u divnu, čvrstu i plavu
kuglu, neznatno spljoštenuna jednom polu, ali i da-lje takvu da je u nju lakose zaljubiti. Ukoliko se ne
dogodi neka nepredviđena
nezgoda, primjerice da se
Sunce ugasi, postojat će još
deset miliona godina.
Hoće li Plava planetaizdržati posljedice naše hi
-rovite tehnološke adoles-cencije u kojoj se sada na-
zorava na povećanje njeneglobalne prosječne tempe
-rature, a posljedice toga supodizanje nivoa Svjetskog mora, topljenje ledenjaka ipotapanje teritorija kopna.Primjerice, u ledeno doba
nivo mora je bio 120 meta
-
ra niži nego danas. Trenu
-
tačno je za život ljudi naj
-opasnije uništavanje ozonajer kroz rupe na ozonskom
omotaču prolazi ultravio
-
letno zračenje, koje izazivarak kože, kataraktu očiju i
razorno djeluje na geneti-
ku svih živih bića. Postoji
mnogo konvencija o zaštiti
omotača, ali osim potpisaništa konkretno se ne čini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->