Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZE-DO eko [broj 6, juni 2007.]

ZE-DO eko [broj 6, juni 2007.]

Ratings:
(0)
|Views: 162|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

 
Godina II, broj 6, juni 2007. godine
ČASOPIS O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
EKO
Pod pokroviteljstvom Ministarstva za prostorno uređenje i okoliš 
Izlazi tromjesečno  cijena 1 KM
ISSN  1840 - 1467
 
ZE-DO
 
eko2
EKO ZANIMLJIVOSTI
Primarna ili prodajna  ambalaža su: čaše, vrećice, li
-
menke, staklenke, plastične boce, kutije, zdjele, tube, po
-
tom posude i pribor za jelo za jednokratnu upotrebu.Sekundarna ili zajednička  ambalaža su folije, kutije ilislični omoti i druga ambalaža u sastavnim dijelovima, kojaokružuje ili drži zajedno veći broj osnovnih prodajnih je
-
dinica istovrsne ili raznovrsne robe.Tercijarna ili transportna ambalaža su posude, sandu
-
ci, ručke, vreće, palete, kutije ili druga ambalaža sa sastav 
-
nim dijelovima.Povratna ambalaža je ona za koju je osigurano vraća
-
nje kaucije i nakon svakog povratka namijenjena je po
-
novnom korištenju.Otpadna ambalaža je   otpad u skladu s propisom opostupanju s otpadom i zapravo je komunalni otpad.
EKOLOGIZMI 
Čovjek ječovjeku - okolina
Ne pitaj me kolikoimam zemlje, već me pitajkoliko imam vode.
xxx
Društvo koje svjesnodozvoli uništenje svo
-
jih prirodnih i kulturnihdobara, nema prava nasamopoštovanje.
xxx
Kriza industrijskog svi
-
jeta je kriza života. Zato jesvijest o životu supstancijaekološke svijesti.
xxx
Mnogi ljudi svoju zabri
-
nutost za životnu sredinuprazne u traganju za dru
-
gim krivcima.
xxx
Od hrane svježe – bo
-
lesti bježe.
xxx
Čovjek koji zasadi  i od
-
njeguje  makar jedno drvo,ostavlja za sobom dobruuspomenu na Zemlji.
xxx
Iz krznenih kaputa na
-
topljenih krvlju nevinih ži
-
votinja ne može se pričatio ljubavi prema prirodi iživotu.
xxx
Niko nema pravo zau
-
zeti prirodu na apsolutan iegoističan način.
xxx
Zanosni napredak izokrenuo se u – ubojitinapredak.
Većina mačaka nevoli kupanje, ali u sva
-
kom pravilu postojeizuzeci. Bijeli Bengal
-
ski tigar Odin, koji živiu zoološkom vrtu “SixFlags Discovery King 
-
dom” u blizini San Fran
-
cisca, uživa u plivanjupogotovo ako lovi ko
-
mad mesa. Ako ste mis
-
lili da su ajkule dovoljnoopasne, onda niste jošupoznali Odina.Odin ima šest godinai odrastao je u zoološkomvrtu “Six Flags Discov 
-
ery Kingdom” u Valleju.Dug je skoro tri metra iodličan je plivač. Bijeluboju ima zbog rijetkog genetičkog poremećaja.Njegov trener Lee, ot
-
krio je Odinove plivačkevještine kada mu je ko
-
mad mesa ispao u bazen,a Odin je skočio za hra
-
nom i nastavio plivati.Iako velike mačke uglav 
-
nom ne vole kupanje,neki tigrovi uskaču uvodu tokom lova ili sekupaju iz zadovoljstva.Posjetioci zoološkog vrtaOdina mogu posmatratiu akciji. Naime, izgrađenje veliki bazen od staklau kojem se Odin kupa ililovi hranu koju mu trenerbaca, a posjetioci moguposmatrati njegovu igru.
Bengalskitigar kojiuživa uplivanju
Vrste ambalaže u skladusa EU direktivama
Nekadašnja  reklama za papirne vrećice, koje suse prije rata proizvodile u maglajskom Natronu
Papirni otpad – računa se da se za svaki kilogram papi
-
ra utroši oko dva kilograma drvne mase i oko hiljadu litaravode. Tome treba dodati i vodu neophodnu za preostalidio proizvodnje papira, što u prosjeku povećava pomenu
-
tu količinu još za 500 litara vode.Staklena ambalaža – odlična karakteristika stakla je daga je moguće u potpunosti reciklirati i to bezbroj puta.PET ambalaža – prema nekim statističkim pokazatelji
-
ma na 50 hiljada stanovnika godišnje se potroši 250 tonaPET ambalaže. Razgradnje ove ambalaže je veoma sporai mjeri se stotinama godina.Limenke- Al ambalaža  - reciklažom se znatno štedienergije potrebna za njenu proizvodnju, pa uštede mogubiti i do 95 odsto.
ZAŠTO RECIKLIRATI? 
 
ZE-DO
 
eko3
ZNA^AJNI DATUMI
ZE-DO eko, časopis o zaštiti životne sredine. Izlazi tromjesečno.
 
Izdavač 
NIPD Naša riječ d.o.o. Zenica.
Za izdavača
SajtoĆehović, direktor.
Urednica
 
izdanja
Lejla Sarajlić.
Redakcioni odbor:
Nermin Mandra, predsjednik, Branimir Muidža, MuberaPezo, prim. dr. sci. Smajil Durmišević, pro. dr. Mustaa Omanović, pro.dr. Šefet Goletić, pro. dr. Jovan Sredojević, Emir Zukić,Senaid Šabanović i Sajto Ćehović.
Redakcija:
Indira Hasanica Hačimić, Nedžib Smajlović, Razija Bašić, Lejla Sarajlić, OsmanDrino, Selma Sarajlić, Lejla Kadrić, Edina Kadušić i Bojan Bogdanović.
Fotoreporter 
Mehmed Doglod.
Tehničko uređenje:
SelverOmerović
. Računarska priprema
Studio “Naša riječ”.
Štampa:
MinexPrint Zenica.
Za štampariju:
Ibrahim Meškić
Svjetski dan zaštite okoliša, svake se godine
obilježava 5. juna/ lipnja i sa obilježavanjem ovogdatuma zapravo  Ujedinjeni narodi potiču pažnjusvjetske javnosti na problem okoliša i jačaju poli
-
tičku pozornost i akciju.
Predsjednik SjedinjenihAmeričkih Država Fren
-
klin Pirs, ponudio je 1854.godine da država kupi ve
-
liki dio indijanske zemlje, aindijanskom narodu obe
-
ćao je – rezervat. Na tu po
-
nudu dobio je odgovor odpoglavice plemena Sietla.Ovo pismo se ubraja međunajdublje i najljepše mislikoje su ikada izrečene oprirodi i životnoj sredini.Objavljujemo  ulomak tog pisma:
«Kada Veliki poglavica iz 
Vašingtona šalje svoj glas da želi 
kupiti našu zemlju, previše od 
nas traži. Kako se može prodati 
ili kupiti nebo i toplina zemlje? Tako nešto sasvim nam je stra- 
no. Mi nismo vlasnici svježine vazduha i bistrine vode... Sva 
ki djelić ove zemlje svet je mom 
SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA – 5. JUNI/LIPNJA
Svjetski dan zaštite okoliša je dan koji građani svijetaobilježavaju živopisnim šarenilom aktivnosti, poput ulič
-
nih utrka, biciklističkih parada, koncerata zelenih, esejai natjecanja u posterima u školama, sađenja stabala, kaoi kampanji reciklaže materijala i čišćenja otpada.
ZEMLJA NAM JE MATI 
narodu. Svaka blistava borova 
iglica, svako zrno pijeska na ri- 
ječnom sprudu, svaka maglica u 
tami šume, sveti su u mislima i 
u životu mog naroda...
Dio smo zemlje i ona je 
dio nas! Mirisave trave su nam sestre. Jelen pastuh, veliki orao– braća su nam. Stjenoviti vrho
vi, sočni pašnjaci, toplo povijenotijelo ponijevo i čovjek, sve pri 
pada istoj porodici.Blistava voda što teče brza 
cima i rijekama nije samo voda,
već i krv naših predaka. Ako
vam prodamo zemlju, morate 
znati da je sveta, morate reći svojoj djeci da je sveta. Da svaki 
odraz u bistrom jezeru kazuje 
događaje i uspomene iz života mog naroda. Žubor vode, glas je oca, moga oca. Rijeke su naša braća, utoljuju nam žeđ...Bijeli čovjek se prema maj 
ci-zemlji i prema bratu-nebu odnosi se kao prema stvarima 
koje se mogu kupiti, opljačkati,
prodati poput stoke ili sjajnog 
nakita. Njegova će pohlepa uni 
štiti zemlju i za sobom ostaviti 
pustoš. U gradovima bijelog čovjeka nema mirnog kutka.Nema mjesta na kojem bi se čulo otvaranje lišća u proljeće ili drhtaj krila mušica...Bijeli čovjek kao da ne opaža vazduh koji udiše. Po
put nekog ko je dugo na samr- 
ti, imun je na smrad. Moraćete učiti svoju djecu, isto kao štomi učimo svoju, da nam je ze 
mlja mati. Što snađe zemlju,snađe i njenu djecu. Pljuje li čovjek na zemlju, pljuje na sebe samoga. Zemlja ne pri 
pada čovjeku. Čovjek pripada Zemlji!...» 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nevenkanik liked this
Jovica Sjeničić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->