Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Surat Al hasyr

Surat Al hasyr

Ratings:
(0)
|Views: 93|Likes:
Published by ratna damayanti

More info:

Published by: ratna damayanti on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
II~
:t::Xm11
AL·~·HASYR
('engnsi~a:n)
Sura'!;
1\hdaDllY:Yllll
Sliilratk,e,,5'9~.24;iiy:at
M'ld
bi.1l
M:illsihu.:;
1iJreJ]~
·dari.
Sia'ld
DwJl:lbm,.iA
ber:bta:'T~
kubtaikan
kepadl.
Ibnu'Abbo1!$
~t~nl]!g)
~,1,]ru
a1J.Hasy.r,
~a
ia.
men,'glIlabn::·
'S~t1i~I;l:~b~~
d;j,tl!:J:'1l!,mkm.Dell'.kiea>t1!i1J:(J!eni1l;W
Bmi;OIn"N~d!1:ir.'"Demlkiaa
[)W!a.mWuME'iW:llptllil"B:tillt.-hllci~
MlIii]im,."
~lJeng~
rtlfm-yeb.ul.N4maAIJ.thYangMa'iJqemur.aj,
lagi
Mabapetr'ja5¥~ng.
>:i
DapatkanEbook-ebookIslamiLainnyadi
 
59"
At
HASYR.
Bmttsbih.k,ep'atl..
Allr1vrfjJ(i
ytU~:g
ad4
dt
14t~:git
un
IfPi1:)1ai'l,i[
ada
fli
b.tfmi;
da.nDi~Xabl""ll!g.Mab<ip~~tl
lo1g1
M(fJmb.ij.rlk~(uJ~.
~QS.:
59:1)
lJi(/i·lrlb
yang
.m!mig!~ua;f;kw:lI!lFa'Ilg'!llm;1:l!8"
k(1jirdi
4111ara
Ab./i
Im'1b
.diJri
k1fmJm~
kofJ,11~'Pung
Mi
i
et7eka
padalti'4~
j)!(!tl:grISiF'41J.
k(!f/i
ya1l:g
pma11ul.
Krlmt~
itdak
me,I:iYirngkl1
1mbW?4~~.r{1k~
akrltl
k~hmr.
d~~:
IIH!r:ftk(!p~~
J4ki~
b'.(l1)~
bgjjte~g-benfeng
lnerelm
aktflJJaJml.m'eJ~pm(lJmnhm
m~
dan
($ik$mm)
Allah;
mak'a
AllalJ
.mendatet.l'iI:g:k.a:IJ
.kep,ail'a·
11!ereka
(b·u.kri1m~n)
dtlriamh
}tang
tidak
mereka~a~gktt-Stl'ng~a.DanAllnh
,menm11fp'ttltl:tt'I'J
keld:ur-eut
k£
dalalnb~ti
millTeka;me:reka
.meill1:t~Mvk.i'c'l
runwh-rrJmd
mt!1ri-tt
dmg"m
f(lJ~l~
m:er:eka
~N:tNfiri
dllfn
ftUJ,ra1l
OI"tTJlg-c-cra:ngberimrln:.MrlkamnbiJlaJJ
(.kej.adUl;tl:
uJ'fjunmk
lUeJlja,di
pclrljrmm,.
b~i~mf~~o
pamIMga,n,
(~,59;2'}
DanjiiMl#1i
tidtlkl"ah
Mnma
k,;m
pe:n.gmir.m
ter!J:il:d#p
nlereiMbe1l#J'~e1UU
AIW,IaM_1J
meng.tdmb
rn,grekia
dJd~'nia"Dan
bari
mereka'di
(lkilirat
,(uizab
Nera'ka,
(QS.5~h])
t:a-Jl,g
,aemiki4-nitultdaJabk111ena~e5.t!n;g;gttbnya~nereki1
mielf£i!l:ta~
Allal)daillRaml-N'jN!.
JjflJ1lmgs;iapl>1
11lC1l:mral;lg
Atlab,mtlim
sesm~ggtlh.!l~
Alii!l'h!M18a~kertn
h."kmmmnya.
(QS..
519:4)A_pasaja)\i1!lC
k.;rm.l1f'ebarr,g
,uri
k'Mrmoa
{rnilik
Q<l'ang'Q
f
4ll)g
klljiJ')aMtJ
)lall)8'
kamlfbit11k'lll1l!
.(t~ml:1Sfb)
d$
alas
pt)kf).kl~ya.
Iliaka
(~~mua
i~ll)
adal(Jh~<1!'l
irlr.i
Allah.dal~
~T-ena
Diah'endak
,Inltro'fberik-an
hbi1ld(lll
kepAda
O'Ttmg.orllJw/~ik.
(Q8.59l5)
.fI.11!ah~
.memceritahUkOllil.
bahwa
rem.u.1
}'il!Dg
~dil.;w~t;
Jan
Ji.
b'W:Gi
iillill
~e1:l!mrtiol1labe.rtil!libfi.
mfJD!tlji
J.
:men}"!lIciLn
1
~~rjabm
s:hakt
lLIntulli:~Np1!
danme.ngesilk_-:Nip.Dm
firman-NyaJ,~
~fJ!
~.J'
~.D.,m
Dia-IabY4ti;gMa'lw-
p~d~·iT
M:aksudlmya,
yang
,dapaJt:mm.cegall
segall
ses1l.lat.u.:~.~,
~Lagi
Maba~la)."
y!libi
d:;lJl~lm~et;l'p!I!Jl·cl.a!:!.syotri
·!ll·N~"
Fi[m~fi'·N}'\ld'~....~~
~!~
'J~
~4
(~f
r$~1.~,
"Di~14h
yang~.~gdlt..rkan
iIl:rsnt"o:r~g
kali.,di"nta'raAh,/.iKital7.
c~
Y
ikm.
QUIlg-ol:'l1ill:g
YiJI,u(J!.iB<i!,[jji~N~.,dhi.r"D~nkimp~da.Pll'l:IlbjjJl,l'A.bbta!!:,Mtljaihid,~Z~:ii,
dan
b~b~~pi~w1~aLt!iti:l\y;l..S~~l~
tiba
d:i
M-adii:lJdi.,
R~lti.]iah
.!lI
mefl!~
iil:dakuper:]mJiiwdan
~aI;:m
ll!IUlI:Ik.timlk.
mem.eI"1.llgi
I1le'Mltdanme:reb
 
F<l!lll!WlWimemet':lrn.~ji1L
Niimtui
~r,~~m.¢blb,ikiUlp~~~.
1;~'rh~.;bp
.kiese,p3il.1tl!!ftaJ:1!lil.I'il.
.mf'..m:adan
lbdhUJ..
mma
AI.]Ilh
T~'al!m
meni:mpd::aD!ma·
Nfll.~ildaIDereh
yaIilg
ridilkml:i!llgkillmereb.rola.k
dan
mm~[k.~a~
mereka
keteupm"Njra.~,
ltid:aik
m~merekahindilri,
dengan
d11!.Lslmrya
,l1u)lrek<l:~
dlI__kel,lll~
Qleh
:R_,uJll.ah
~:li
d.:m
In:fiwng~mtce.ng
merek<l,
yang
~<l!!!gili~
ll>.1I!!l!t,
~~piili~!;p~~J;,in:k~QI~b:
bll,l1ID.
MwLimin,
allllJl.
menik;l,
Sf,lJimri
me'-l':llSil.
y;ald:a
b;alxwa
.!hal!
~m,
d1iliPaft.meliildtl[lJgi.tlid.mf'..rek~
dian~~
iillal:!
11
'ala.tetapi.semWllllllFoliru
ti.dJak
l:!ergwJ.:i
~ili.
sekal!i
b;lgl~diW.
JaUl.l1'g-
1M.&lri,Pill!!!hTa'da
:l:esUllt)u:~tid:lk
pem.aJ!Imereka
ii:mgka,
b,ablkn
riM
pemaih.~l1berslt
d1al.~d!lrim~.R~1i.!llM
:Iii
mengu_s[1:
.1111[1
msn~h
m~reka.
.ihe!lgla.n:g
dan~~
M.1d!1!!m
m
Mi~.
me~
l!~rdap.at~W!
kdompok
}'EIgpergi:keAdzri'aI,
Oae"r.ii!h
,dmrm.
'EWgg;~
d1
Syaw,
l:~.
~t:':
bmiLp
~JIIml!Itmmmi:!,
d:m
di
~me~ilJda.
juga
y;mgpe..rgike
m
c
~",lb~.
-1lIfi
&iiIUSi["
tliifi
Ii.
f'fi.;J~~I~L,~"~.".',_"_~
h·.
L.--A-,"_.;..'.
,..l~,--.
-'-~~F---------.,----
kl<]I;_Q.!!!;,!_~
me~~an:ya
1:>ern.:illl'i,.at::!3
apa,
yang
"""C'<l1
dibtaiWIi'l..t)]e'll
tmJtla!-1!m!~am1j!~ka..
M~kiime~~k:;1,~tTI.!!5:llJk
se;m!M!yang
:!u
djj
rumah·rumab
:m~
y~
fflWlgkm.hlsal!Jliereb
bmrca.
Dim
~a
il!U,
Alha_h
T-
'3l!
-b!i!rl!i----
AI,..~~~
U
'f'~~.
r'~.'.~~.
'r."".'~...~",')."....--.-~-
-,~._L.
c__
~rmar:!,
't
.l'--""'.-:'
~£I;~-!!i
,",*J-'""~
J'
~:.\I'I.!
tJ"'!!":J,ao!
"'.Jff'il.
T'--
mrn't~
mmdh.nlm.i'.~
.kig~~
t;li'~4l\l:'m~
~J;nda:n
ta~:ga_~:
1:_..:..
"",re_
.,.,_,''-1.;1,.:,""",'';...
1..~.,~''~'....
.J..;~
01ilWB'Il:l',I_i!"j;g
~g
~~n.
.",-.:<1'
o:;_rm;
I'~ifan
"'Y
un.r-UI'C·m~!1l'~
i-'-'.j....
~l!l'"
hact
a7'4n.g--()~g-
~~g
mempm,i:p£,
Ji'!:ntian,wm.~.
Mwu.&mya,.fikirlbrmJahdmt
pfrbafikw~Iliki!bil!dit~
ol!~
Oi!'il!nt'Q~fl:
ymg;
meneDJUI.IJ;gperint:ili
1I..1ltih.
dan
Rrulut.Nya.
~en:amem.du!s:~w!lJ.Gt$!i;NJI'll!"Lg,umllilliam~1JI
mereb.ak:m
[f·-1i.ep1lS
dm.s~Ny3i
y~:g
~~!lik!!i!:l,m~i!'~b
,di,
d.!uma,
d.m.
mse.rtai
den.g;m'iliGzabped!nh1fl'Ill.g
tl~ta:h
,ruse~
ba,gim~m:a
eli
~t.
J~dffi['m!ti1
AM~
~J~
y~
.JioC
i:r:
~iJk~~~,~,.,
r
~t1!"}.~
"f)ia.Mbyang'
mengeill:aikan
~ra~~ra-nglitIir
dt
.!l~t4'taAhtiK{to1~
:m.ru:sU!ooya
a.d:lLril
Baim.N"dhir,~~
J}J
~Jlj..
i;Jt
3-
:Dari'Jr,amptm;g-b'.
$3.a.tpeng",5'imnkauy.mi,pe..roaina.
"Ihllll:lAMHadm.
W~tltl[1!I'.
'.Abbas
>
ia
berkai"ilJ:
"'.B:aral1gsia
.,a
y:allgBgtI
bahw~
~'Il.!lJ:ih
Miilli!sYllr
~IU
berada
~i
s.JDl.
}'aitu.
,di~ii
ll~dakl!d
:i~
~b~.a
!Ira'!:
itli~
~~I'
Jj~
~J'~~'~...'.~
~)fo
~,.~I,
[_~f
!j~j.!..,
"~yang
m!engrluMkan
irang.oClm~g
kr1/ir
,eli
.mlam
AhliKka-b
d4ri
kam;punf__
pW.J:I:l8
mereka
paM
~~pmgusiranhtJ£ytmgpert'amA.~
Fi~·N:y;t]dlIih
bfiji~t:.~
I?ft
.ill~~.
~"Kllmu
tUhk
m~n~
.haliJwa
m~
ttkankeil"ftn~
~y~,
pallla:l"JU!la
p~gq~~
da!:l:1J]o\k.ade
1ier~
hadap
m.e.reka.
Jf3£1g
~ei:b:l~.g~~.
Q
I:!~,
!l~g:bll>!'l!W!!.g~b~~'B
m.e.Ilebttu
s::LfIg;ll1k!aJk.o1.Oleh
li:::Uetlii.
rru.Al.l.u
l'
ai~a
I:i!~~:
"'",j.rli';..'
,~,.iI.......
.lJi?'~.J'
&...._
.~,:II
.iI!~
JI,M'"
u
,1I.r
I.'.~~-~..-.
'N~
.~I'~;J~
.x.
."Irtlli.1i1
~rt.
_!1'~
q.
.p;~~~~
!J"'4"J;'Do:
1~~
pun
~m
bahwa
bm~mg-hen.~in,g~
aia-'n
&i.::fot
m>empmahamm~:mt:rd\ll
~~#M~Jt)
AN~tb.1?NfkaA111l1~
mmda.tiling~;
kejmds;~
(hukRmt1.U)
thri
a-:rah
~ng
m~~itlak.filmpsanglm.
rr
MmtldnYii,
k.cpil;i1ilil!lalI!
J!Jbh
~tmglepa&
ntetel~tmF~me:reka])eth~tu!fllghmsehfib:mw.ya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->