Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Didi-Huberman A hisztéria feltalálása

Didi-Huberman A hisztéria feltalálása

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Andrea Szarvas

More info:

Published by: Andrea Szarvas on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2011

pdf

text

original

 
G. Didi-HubermanA hisztéria feltalálása
A 19. század utolsó harmadában az volt a Salpêtrière, amimindig  sajátságos nôi pokol, città dolorosa, négyezer bezártnô, gyógyíthatatlanok vagy bolondok. Lidércálom Párizsban, apárizsi „Belle Époque” közvetlen közelében.És éppenséggel itt esett meg, hogy Charcot újra felfedezte ahisztériát. Hogyan?Ezt kell megpróbálnunk vonásról vonásra nyomon követni,a klinikai és kísérleti eljárásoktól a hipnózison át a kórosrohamok látványos bemutatásáig az amfiteátrumban, a híreskeddi elôadásokon („leçons du mardi”). Charcot-val felfedeziaz ember, hogy mire nem képes egy hisztérikus test. Ezazonban a csodával határos; a csodával határos, túlmegyminden elképzelhetôn, mint mondani szokás, „meghaladjaminden várakozásunkat”.Miféle elképzelhetô, miféle várakozás? Éppen errôl van szó.Amit a hisztériások a Salpêtrière-ben a testükkel bemutattak,az az orvosok és a páciensek közötti különös konszenzusbólfakadt. Vágyakból, pillantásokból és tudásból szôtt viszony.Ez az, aminek utána kell járni.Ránk maradtak az Iconographie photographique de laSalpêtrière képsorozatai. Minden megtalálható itt: a pózok, asikolyok, a krízisek, a „szenvedélyes testtartások” („lesattitudes passionnelles”), a „keresztre feszülések”, az„eksztázisok”, a delírium megannyi pozitúrája. Minthamindent összegyûjtöttek volna, a fényképezés szituációjaugyanis eszményi módon kikristályosította a hisztériafantazmája és a tudás fantazmája közti szövetséget. Kölcsönösvonzás létesült a hisztéria képeire sóvárgó orvosok meg a
 
hisztériások között, akik, orvosaikkal teljes egyetértésben,teatralizálták a tulajdon testüket. Így vált a hisztériagyógykezelése színjátékká, a hisztéria föltalálásává. Sôt akezelés titokban valamiféle mûvészetnek hitte magát, melyegészen közel áll a színházhoz meg a festészethez.Ám e vonzás egyre tovább és tovább hajszoló ereje paradoxhelyzetet idézett elô: amilyen mértékben eleget tett a hisztériásaz elvárásoknak és hagyta, hogy képpé tegyék, bizonyostekintetben olyan mértékben fokozódtak a szenvedései. Egyadott ponton aztán megtört a varázs, és az egyetértés átfordultgyûlöletbe. Ezt a fordulatot meg kell vizsgálni.Freud zavarodott tanúja volt a hisztéria e végsôkig zárttársadalmának, ennek a képgyártásnak. Nem ok nélkül, nemhiába esett zavarba a pszichoanalízis elôestéjén.
Felszabadítások  
A szín-játék 
Alapjában véve a következô kérdést próbálom fölvetni: mitjelenthet a „színjáték” szó „a fájdalom színjátéka”kifejezésben? Úgy hiszem, ördögi kérdésrôl van szó; éles,kiáltó, nyomasztó kérdésrôl.Aztán felmerül a kérdés, hogy a mûalkotásokkal, a képekkelteremtett kapcsolatunkban mi módon van eleve beállítva egybizonyos viszonyulás a fájdalomhoz. Hogyan lép mûködésbe afájdalom, mi lehet felbukkanásának vagy újrafelbukkanásának formája és idôbelisége, mégpedig a szemünk elôtt és aszemünkben? Ez magával vonja azt a kérdést is, hogy milyenkerülôúton juttat el bennünket egy valódi fájdalom, némán ésmégis, a formák és a jelölôk problémájához.
 
Ezt az eseményt, a hisztériát végül is nem tudom másnak nevezni, mint fájdalomnak. Még akkor is, amikor feltámadszörnyû vonzereje (és kezdettôl fogva ott lobbant fel a kérdés).A következô csúf paradoxont fogom megvizsgálni: ahisztéria, történetének minden pontján, fájdalom volt,fájdalom, amit kényszerûen fel kellett találni mint színjátékotés mint képet; e fájdalom egészen addig elment, hogy önmagáttalálta fel (e kényszere volt az esszenciája), amikor a hisztériaszabadalmazott elôállítóinak tehetsége alábbhagyott. Egytalálmány: a jelölôk eseménye. De a fájdalmak, a túlságosan isevidens hisztérikus fájdalmak eseménye helyett extrémláthatóságuk értelmérôl szeretnék beszélni.
Találmány
Egyszerre három jelentést ölel fel a feltalálni szó:elképzelni; elképzelni egészen addig, míg „meg nem valósul”,mondhatni. Aztán: költeni, ami annyit tesz: a képzeleteteltúlozni, kimeríteni; szóval, rövidre fogva, hazudni  találékonyságból, hacsak nem zsenialitásból. A „költés” szóhasználható  még ha igazságtalanul is, mint a Littrémegjegyzi  ámde mégis használható a „visszavonás”értelmében is. S végül feltalálni annyi, mint találni, váratlanulbeleütközni a dologba, rábukkanni „magára a dologra”,találkozni vele, invenire, és, ki tudja, talán leleplezni azt?A feltalálás valami csodaféle (mint amikor a Szent Sír fölötti Vénusz-templomból kiásták Krisztus keresztjét, majdSzent Heléna két másik kereszt között „ráismert”  egycsoda, mely liturgikus formában mint „az igazi keresztmegtalálása és felajánlása” vált ismertté.  Amivel a nemitest és a fájdalmas keresztre feszülések között próbálkoznak,éppenséggel egy „krisztusi test” kései újrafelfedezését taglalóparagrafusok törvénybe iktatása...) Egy váltig mérgezett

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->