Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KULTUM MAULID

KULTUM MAULID

Ratings:
(0)
|Views: 1,153|Likes:

More info:

Published by: Dewi Rahmayani Rahman on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
MAULID DALAM SOROTAN (Analisa Dampak Perayaan Maulid)
 Assalamu¶alaikum WR.WBInnalhamda lillah nahmaduhu wanasta¶inuhu wanastaghfir, wa na¶udzubillahi minsyururiamfusina wa syaiati ahmalina man yahdihillahu falah mudillalah waman yudlil falahadiyalah.Ashadu Allahilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluh wa mantabi¶ahum bi ikhsanin ilaa yaumid diien, amma ba¶ad...Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang tak henti-hentinya kita rasakansampai saat ini. Nikmat kesehatan, kesempatan dan terlebih lagi nikmat iman yangalhamdulillah masih terhujam dalam dada kita.Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkakepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan  sebaik ± baik teladan. Insya Allahpada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kultum mengenai perayaan MaulidNabi.
Hadirin sekalian,
Umat Islam dimuliakan  Allah dengan dua hari raya, yaitu  Idul Adha dan Idul Fitri setiaptahunnya, dan hari  Jum¶at setiap pekannya. Selain itu, tidak dikenali hari raya yanglain.Kenyataan saat ini, kaum Muslimin merayakan hari raya yang lain selain hari rayatersebut, di antaranya Perayaan Maulid Segala sesuatu yang dilarang pasti ada mudharatnya.Demikian pula perayaan hari raya selain hari raya di atas, Perayaan maulid sudah menjaditradisi atau bahkan hal yang wajib dilaksanakan yaitu adanya pembacaan Barzanji, yaitsebuah ritual membacakan puji-pujian kepada Nabi Shallallahu ¶Alaihi Wasallam. Didalamnya juga terdapat benih-benih kesyirikan dan pujian yang melampaui batas Syari¶atterhadap beliau . Namun mereka menganggap itu sebagai sarana untuk mendekatkan dir kepada Allah. Hal ini membuat sebuah praktek kesyirikan  dianggap ibadah.  RasulullahShallallahu ¶Alaihi Wasallam bersabda : ³Janganlah kalian berlebihan memujiku sepertiorang-orang Nashrani berlebihan memuji putera Maryam. Aku  hanyalah seorang hamba,maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya.´ [HR. Bukhari dari µUmar binKaththab],Inilah dampak yang terbesar dari sekian kerusakan perayaan maulid.Syirik menghapus seluruh amal seorang hamba sebagaimana firman-Nya : ³Dansesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu (Hai Muhammad) dan kepada (nabi-nabi)yang sebelummu, µJika engkau berbuat syirik niscaya akan hapus amalmu dan niscayaengkau termasuk golongan orang-orang yang merugi.´ [QS. Az-Zumar : 65]. 
 
saudara sekalian,Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menetapkan dalam Syari¶at untuk beribadah denganmerayakan kelahiran Nabi. Perbuatan sebagian kaum Muslimin melakukan ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak  dicontohkan  Rasulullah danSahabat adalah sikap mendahului Allah dan Rasulullah dalam menetapkan Syari¶at. PadahaAllah berfirman : ³Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah danRasul-Nya.´[Al-Hujurat :1].Maksudnya , orang-orang Mukmin tidak boleh menetapkan  hukum, sebelum ada ketetapandari Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana pendapat Anda... Jika Raja alam semesta inimenetapkan suatu aturan untuk kebahagian hambanya, lalu Sang Raja menyatakan bahwaturan-Nya itu telah sempurna. Lalu datang seorang  membawa aturan baru yangdianggapnya baik untuk semua. Bukankah orang  tersebut telah berani mengatakan bahwaaturan Sang Raja belum sempurna?, dan perlu ditambah?Inilah hakikat Bid¶ah, menyaingi bahkan mengambil hak Allah dalam menetapkan Syari¶at.Padahal Allah berfirman: ³Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allahyang mensyari¶atkan untuk mereka (aturan) agama yang tidak diizinkan Allah?´[Asy-Syuura:21]. Kita tak akan mendapatkan  riwayat oleh para Sahabat, tabi¶in dan tidak pulatabi¶uttabi¶in. Karena perayaan Maulid baru muncul pada abad ke-4 H. Kalau memangperingatan Maulid itu baik maka tentu para sahabat telah mendahului kita melakukannysebagaimana kata ulama : ³walau kaana khairan lasabaquunaa ilaihi´, ³sekiranya itu lebihbaik maka orang-orang sebelum kita (yaitu para sahabat) lebih pantas melakukannya´.hadirin sekalian,
 
 Perayaan maulid oleh sebagian kaum Muslimin dianggap sebagai  ungkapan  cinta terhadapNabi  Muhammad Shallallahu ¶Alaihi Wasallam. Jika ini benar, siapa diantara kita di zamanini yang lebih dalam cintanya kepada Nabi selain Sahabat?. Jawabnya ³Sahabatlah yanpaling dalam cintanya kepada Nabi´. Jika  demikian, maka mengapa para Sahabat tidak membuktikan cinta kepada beliau dengan  merayakan hari kelahiran beliau? Kenapa paraSahabat tidak mengarang bait-bait syair untuk memuji Nabi di hari kelahirannya ? Mengapapula para Sahabat tidak membentuk ³Panitia Lomba Maulid´ untuk memeriahkan HUTmanusia terbaik di muka bumi ini?,´Tunjukkanlah bukti kalian, jika kalian orang-orang yangbenar´ [Al-Baqarah : 111].Maulid sesungguhnya adalah perbuatan meniru Nashrani dalam hal merayakan hari kelahiranNabi Isa  ¶Alihimussalam yang mereka sebut dengan Natal. Padahal kita  dilarang keras
 
menyerupai Yahudi dan Nashrani apalagi meniru-niru mereka dalam hal ritual agama. Allahberfirman : ³Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka (Yahudi danNashrani) setelah datang kepadamu ilmu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zhalim.´ [Al-Baqarah :145].
Adanya Tabziir (Pemborosan)
 Berapa dana yang dihabiskan oleh sebagian kaum muslimin yang merayakan maulid? Andadana-dana tersebut disedekahkan di jalan Allah tentu itu akan lebih bermanfaat, daripadadigunakan sebagai penyokong kegiatan yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Bahkandiantara mereka ada yang sampai memberatkan diri berutang . Ini adalah bentukemubazziran yang menghantarkan kita menjadi saudara-saudara syaitan dalam Al-Qur¶an,³«dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar padaTuhannya´ [Al-Isra¶ :26-27].
Persatuan Islam yang Semu
 Sebagian kaum Muslimin  berusaha melakukan pembelaan terhadap perayaan maulid denganberkata : ³Ini adalah momen yang istimewa untuk mempererat ukhuwah, silaturahmi damenyemarakkan sedekah antara saudara Muslim. Jadi tidak ada salahnya kita merayakamaulid dengan kemeriahannya´. Untuk menjawab ungkapan ini kita kembali kepada kaidahyang sangat kokoh bahwa generasi pertama ummat ini adalah sebaik-baik generasi,berdasarkan hadits ³Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku (Sahabat), kemudian yansesudahnya (tabi¶in) kemudian yang sesudahnya (tabi¶ tabi¶in)´ [HR. Bukhari].Saudara ± saudara sekalian,Dari sini kita pahami bahwa para Sahabat adalah manusia terbaik yang paling kokohukhuwah dan silaturahminya . Barisan shaf mereka rapat, bersambung dari bahu kebahu daritumit ke tumit dan kokoh dihadapan Rabbul µalamin sewaktu mereka berdiri, ruku¶ dan sujud.Jiwa-jiwa mereka bersatu di medan jihad. Begitu pula dana mereka terkumpul tidak karenadanya maulid. Tidak pula karena aneka lomba dan permainan yang mereka adakan setiaRabiul Awwal. Kita bertanya, jika maulid adalah jembatan menuju persatuan Islam danUkhuwah Islamiyah yang kokoh, lalu apa sebab kaum Muslimin sampai saat ini masihterkotak-kotak dan berpecah belah? Padahal perayaan maulid telah berlangsung lebih dar sepuluh abad?. Hanya kepada Allah kita kembali dan hanya kepada-Nya kita memohonpertolongan dari badai syubhat dan syahwat yang menerpa.(alsofwah) 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ansori liked this
Muhammad Fauzan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->