Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
75Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Combat Ere A Violentei in Mediul Scolar

Combat Ere A Violentei in Mediul Scolar

Ratings: (0)|Views: 2,718 |Likes:
Published by Fusa Adrian-Manuel

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Fusa Adrian-Manuel on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

 
CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ
SIMPOZION INTERJUDEŢEAN
COMBATEREAVIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
PITEŞTI9 DECEMBRIE 2009
1
 
EDUCAŢIA PENTRU PREVENIREA VIOLENŢEI,CERINŢĂ A UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN
Institutor ANGHEL IULIANAŞcoala Nr. 1 BRADU 
Educaţia modernă pune un accent deosebit pe importanţa familiei
 
ca partener. Părinţii, în calitateaşi de beneficiari indirecţi, ar trebui să cunoască şi să participe în mod activ la educaţia copiilor lor desfăşurată în grădiniţă. Implicarea familiei nu trebuie să se rezume la participarea financiară, ci şi laparticiparea în luarea deciziilor legate de educaţia copiilor, la asigurarea unui mediu de învăţare optimîn familie.În presa din ultimii ani sunt evidenţiate tot mai mult situaţii de violenţă asupra copiilor exercitatăfie de adulţi, fie de alţi copii. Tocmai de aceea am iniţiat proiectul educativ „Păstraţi zâmbetulcopilăriei”, prin care ne-am propus conştientizarea copiilor şi părinţilor asupra riscurilor unei educaţiiautoritare, abuzive şi identificarea alternativelor de soluţionare a unor situaţii nedorite, conflictuale.Justificarea proiectului o constituie convingerea că este mai uşor să identifici cauzele ce ar puteagenera situaţiile violente şi să le soluţionezi decât să remediezi consecinţele sau să vindeci traumele.Colaborarea cu familia se bazează pe o bună comunicare, derularea întâlnirilor cu părinţii având la bazămetodele interactive, tehnicile de gândire critică sau laterală, fapt ce constituie prilejul abordării unor subiecte variate şi cu un impact emoţional puternic. Implicarea activă a unor părinţi care au profesii cefacilitează consilierea părinţilor pe probleme de interes general sau particular a condus la rezolvareaunor probleme dacă nu conflictuale, cel puţin stresante atât pentru copil, cât şi pentru familie.Am abordat acest proiect din patru perspective (capitole):
I.
„Familia  ca unitate  emoţională”:  -conştientizarea  şi exteriorizarea  sentimentelor  în  vedereapreîntâmpinării situaţiilor de criză şi a agresiunii transferateII.”Am şi eu ceva de spus”:  -promovarea disciplinei pozitive prin respectarea personalităţii copiluluiIII.”Motivarea –previne sau întreţine agresivitatea?”:  -cunoaşterea şi determinarea intervenţiilor pozitive şi motivante; efectele demotivăriiIV.”Să fii copil e-un lucru greu”: - eliberarea de anxietatea acumulată; facilitarea unor strategii derezolvare a conflictelor Fiecare capitol se adresează în egală măsură părinţilor, copiilor, cât şi cadrelor didactice, pentrufiecare categorie fiind concepute teme şi mijloace de realizare specifice.Astfel, în practica cotidiană întâlnim adesea situaţii de       adevărate  “dueluri“ verbale între adulţisau copii pricinuite de anumite “situaţii de atac”( real sau imaginar) la care este supus copilul îninteracţiune cu ceilalţi, fiecare încercând să-şi adjudece victoria prin prisma propriei imagini despresine, fără a ţine cont dacă aceasta coincide cu realitatea. Ca urmare a discrepanţei între imaginea de sineşi realitate, comunicarea are de suferit.Pe de altă, parte se ştie că fiecare individ reacţionează diferit, în cazul aceleiaşi situaţii de viaţă, înfuncţie de cel căruia se adresează, apărând aşa-numitul sindrom “leul şi iepuraşul”: în raport cu cinevape care-l percepe ca fiindu-i inferior (iepuraşul), persoana reacţionează cu vehemenţă, considerându-sesuperior (leu), în timp ce faţă de cel pe care-l consideră superior (elefantul) reacţionează cu smerenie,cu umilinţă chiar (el însuşi considerându-se iepuraş).Pentru a evidenţia efectele rolul comunicării în gestionarea situaţiilor conflictuale am organizat încadrul întâlnirilor cu părinţii jocul interactiv “Leul şi iepuraşul”, utilizând matoda “învăţarea în cerc”,fiecare părinte exersând diferite roluri centrate pe propriul copil:2
 
Scop: -    conştientizarea nevoii de comunicare eficientă prin gestionarea mecanismelor de apărare   însituaţia unui atac real sau imaginar Obiective: să distingă situaţiile de pericol real de cel imaginar (bănuiala);  să adopte o reacţie defensivă,de apărare sau de atac conform propriei percepţii a  realităţii; să redea grafic poziţia proprie faţă deinterlocutori;   să compare propria imagine (stima de sine) în raport cu toţi interlocutorii întâlniţi  peparcursul jocului;      să selecteze atitudinile stereotip adoptate faţă de o anumită categorie indiferent decontextul în care s-a produs evenimentulMod de desfăşurare:
Se organizează mediul educaţional în patru sectoare (staţii) corespunzătoare numărului deinteracţiuni ale copilului: acasă (familia): mama, tata, bunica, bunicul; la joacă (grupul deprieteni): fetiţă mai mare, fetiţă mai mică, băiat mai mare, băiat mai mic; în clasă (colectivulgrupei): fetiţă mai mare, fetiţă mai mică, băiat mai mare, băiat mai mic; la grădiniţă (personalulunităţii, părinţii altor colegi): educatoare, profesor, director, administrator, etc
La fiecare staţie sunt mai multe probe (în plic)  specifice mediilor respective
În cadrul grupului, fiecare membru primeşte un rol (din cele enumerate mai sus)
Se lucrează la fiecare staţie, timp de 5 min., membrii grupului analizând situaţia dată dinperspectiva rolului asumat şi implicându-se corespunzător acestui rol, apoi se trece la staţiaurmătoare (cea din dreapta), aşa încât fiecare grup lucrează în toate staţiile
Sarcinile  în  staţii  se exprimă  în aceeaşi  tehnică  sau diferenţiat:    fişe  cu personajelecorespunzătoare situaţiei date şi completarea în scris a bulelor de dialog;   desen (cu sau fărăbule de dialog);  scenariu de teatru (redactarea unui text corespunzător modului de soluţionare aproblemei); redarea schematică a unei situaţiiUtilizare (valoare formativ-educativă): manifestarea reacţiilor optimale, etalarea mecanismelor deapărare,  evidenţierea  cercului  vicios,  sesizarea  situaţiilor  (tendinţelor)  de  sub(supra)  estimare,preamărire, permisive, etcNu de puţine ori vedem copii încruntaţi sau într-o stare de vădită suferinţă, dar nu putem declanşaacel mecanism care să ne permită pătrunderea în lumea lor pentru a cunoaşte cauzele ce au generataceastă stare; tot mai mult copiii au manifestăriagresive sau tensionale cu cei din jur (având diferite modeledin sfera familială sau socială: rude, personaje de filme) dar nu conştientizează consecinţele, nu-şi asumă faptele.Pentru a cunoaşte şi preîntâmpina astfel de situaţii, amaplicat „Blazonul personal”, conceput ca joc de masă sau cadesen (în funcţie de abilităţile copilului), astfel:Scop: formarea deprinderii de gândire valorizantă; formareaunei imagini de sine realistă şi pozitivăObiective: să exprime sentimentele trăirile; să aprecieze criticpropriul comportament, asumându-l; să identifice aspectelecare-l reprezintă; să completeze corespunzător fiecarecompartiment (simbolic-prin desen, sau aplicând imagini);să denumească aspectele redateMod de desfăşurare:
Copilul primeşte o fişă pe care este desenat un blazon,trusă culori,creioane,
Se explică semnificaţia blazonului: ne reprezintă (caracterizează) atât aspectele pozitive, cât şicele negative
Se explică rolul blazonului în cunoaşterea persoanei care îl deţine.
Se discută despre semnificaţia fiecărui compartiment3

Activity (75)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ankawest29 liked this
Yana Yatsco liked this
alinarosu liked this
avahoria liked this
robberttt liked this
Timea Botlinger liked this
Vultur Vadim liked this
Vultur Vadim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->