Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Az utolsó óra munkásaihoz-III

Az utolsó óra munkásaihoz-III

Ratings: (0)|Views: 146 |Likes:
Published by bikiboy32
A III. kötet újabb csodálatos élmény és ismeretanyagot ad az örökélet útjáról, a gondolatok teremtő erejéről és az emberi tudomány téves irányáról, az aszkézis hiábavalóságáról. Továbbá a Szentlélek működésének bámulatos bölcsességéről, és magáról a Sátánról, ami igazán rendkívüli, és meglepő. Újszerű ismeretet kapunk a szenvedések valódi okáról, de még a megtérés jótékony hatásairól is.
A III. kötet újabb csodálatos élmény és ismeretanyagot ad az örökélet útjáról, a gondolatok teremtő erejéről és az emberi tudomány téves irányáról, az aszkézis hiábavalóságáról. Továbbá a Szentlélek működésének bámulatos bölcsességéről, és magáról a Sátánról, ami igazán rendkívüli, és meglepő. Újszerű ismeretet kapunk a szenvedések valódi okáról, de még a megtérés jótékony hatásairól is.

More info:

Published by: bikiboy32 on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
AZ UTOLSÓ ÓRAMUNKÁSAIHOZ
SZELLEMI TANÍTÁSOKPÁL BESZÉL
Ő
MÉDIUM ÚTJÁN
III. KÖTET
(HATÁSOK ÉS VISZONTHATÁSOK)KIADJA:
A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE
BUDAPEST, 1939.
 
2
A III. kötet tartalomjegyzéke.
El
ő
szó  .................................................................................3AZ EGYÉNI LÉLEK ÉS A KÖRNYEZ
Ő
VILÁGKÖLCSÖNHATÁSA.Krisztus áldozatának hatása az emberek lelki világára …  6A szellemi és lelki er 
ő
k igazi lényege............................... 17A szuverén gondolat........................................................... 36Az újév jelent
ő
sége.............................................................. 60A sátán leleplezése............................................................. 79Az isteni elv, meg a sátáni elv........................................... 102Az örökélet útja.................................................................. 117AZ EGYÉNI LELKEK KÖLCSÖNHATÁSA.A lélek mint term
ő
talaj...................................................... 136Erkölcsi bátorság és erkölcsi  gyávaság    ………………. 152A természeti ember és a szellemi ember  ……………….. 157Egészséges és beteg lelkek................................................. 188Áldozati bárányok.............................................................. 209
 
3
El
ő
szó
Az utolsó óra munkásainak ez a harmadik kötete szerves össze-függésben van az els
ő
két kötet tartalmával úgy, hogy az ittkövetkez
ő
tanítások az el
őző
két kötetben foglaltak folytatásai-ul tekintend
ő
k. Az e kötetben közölt szellemnyilatkozatok pe-dig egymással szervesen összefügg
ő
egészet képeznek, minél-fogva a bennük foglalt ismeretek és fejtegetések teljesen éshiánytalanul csak úgy érthet
ő
k meg, ha az olvasó megtartja aközlemények sorrendjét, annál is inkább, mert csaknem mind-egyikben hivatkozás történik az el
őző
kben el
ő
adottakra.E tanítások általános tendenciája nyilvánvalóan az, hogy a lát-ható dolgok mögötti világ alapos megismertetése mellett le-szoktassa a szellemhív
ő
k táborának egy jelentékeny részét ar-ról a szinte babonává er 
ő
södött hiedelmér 
ő
l, amely szerintminden legkisebb földi dologban is szellemek beavatkozásátvélik felfedezni. Ez a sok spiritistánál megrögzött téves hiede-lem nagyon kényelmes általánosító mód ugyan arra, hogy azember magáról az erkölcsi felel
ő
sséget könny
ű
szerrel elhárítsa. Mert aki így gondolkodik, az hovatovább odajut, hogy min-den rosszat a szellemek rovására hajlandó elkönyvelni, s ezáltalmagát a lelkiismeret vádoló szava el
ő
tt tisztára mossa,  azon-ban így
éppen attól az áldástól esik el, amelyet a spiritizmusnyújt a lélek számára, amikor azt a saját hibáinak megis-merésére tanítja, hogy t
ő
lük megszabadulhasson.
Az itt következ
ő
tanítások különösképpen a bennünk és körü-löttünk él
ő
és hullámzó láthatatlan er 
ő
k és fluidok misztikusvilágát ismertetik, belevilágítva azoknak a titokzatos jelensé-geknek hátterébe, amelyek bár a láthatatlanban gyökereznek,
de nem szellemekt 
ő 
l erednek;
azt célozzák, hogy megtanuljuk megkülönböztetni a szellemekt
ő
l ered
ő
hatásokat a fluidvilághatásaitól. Egy él
ő
, mozgó, élettel, érzésekkel, gondolatokkalés akarati tendenciákkal telített világ csodáiba világítanak bele,amely világ er 
ő
i magukat kiélni akarván, a testben él
ő
ember lelkiségére hatnak, abban érzéseket, gondolatokat, akarati tö-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->