Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jacqueline MONSIGNY - [CICLUL FLORIS] 02 Floris, Cavalerul de Petersburg

Jacqueline MONSIGNY - [CICLUL FLORIS] 02 Floris, Cavalerul de Petersburg

Ratings: (0)|Views: 2,273 |Likes:
Published by doriana_ioana4361

More info:

Published by: doriana_ioana4361 on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
 Ciclul Floris  Floris, Cavalerul de Petersburg 
Jacqueline MonsignyLe cavalier de PétersbourgEditions Bernard Grasset, 1970În româneşte de MANUELA CERNAT
1
 
 Jacqueline Monsigny 
Capitolul I
Legănaţi de arcurile caleştii, Georges-Albert căsca, marchizul somnola, Adrien segândea, iar Floris visa cu ochii deschişi. Deodată, un hop neaşteptat îi zvârli pe călătoriclaie peste grămadă. Şocul fusese zdravăn, nu glumă.― Blestemate drumuri poloneze! gemu Trotti.― Domnule Marchiz, teamă mi-e că s-a zis cu roata noastră, – începu să se vaitevizitiul pe care izbitura îi prăvălise de pe capră. Cu biciul rupt în două şi cu pălărianăclăită de noroi se apropie umil, privind prostit la portiera sărită din balamale. Credcă... ne-om fi împotmolit într-un cuibar de găini.― Un cuibar? Ai înnebunit? Poate vrei să spui într-un şanţ! Te omor, mi-ai frântoasele! Mă dor toate cele. Au... şi de câte ori să-ţi repet să nu-mi mai spui „DomnuleMarchiz”, ci „Excelenţa Voastră”, sau „Domnule Ambasador Extraordinar”. Ai înţeles?― Mda, domnule ambasador, răspunse docil Clement.― Nu!!! urlă Trotti, n-ai înţeles nimic. Ţi-am spus: „Extraordinar”. Mi te adresezi cu„Domnule Ambasador EXTRAORDINAR”. Păi cum altfel, domnilor? se întoarse el spretovarăşii săi de drum. Lăsaţi pe mine, o să le arătăm noi rusnacilor ăstora ce înseamnăFranţa!Ca proaspăt ataşat de ambasadă ce se afla, Floris îl încuviinţă respectuos, deşi însinea lui îşi spunea că nu prea era deloc momentul pentru lecţii de protocol. De aceeaşipărere cu el, Georges-Albert, scos din sărite de ifosele marchizului, începu să strănuteostentativ. Floris sări primul din caleaşca prăbuşită într-o rână, la marginea drumului.Tot şirul de caleşti şi furgoane din care era alcătuită suita ambasadorului se oprise înloc. Pasagerii lor profitau să-şi dezmorţească oasele, glumind vesel, în ciuda vântuluităios ce mătura drumul noroios şi desfundat. Adrien îi urmă lui Floris în timp ce spreamândoi veneau în goană Li Kang şi Feodor, urmaţi la oarecare distanţă de Grégoire.― N-ai păţit nimic, Floare de Mai? Sunteţi teferi? întrebară în cor, cu accentele loratât de diferite, dar egal de pitoreşti, cei doi slujitori.Neîndurându-se să se smulgă din locul lui călduţ, marchizul ridică exasperat ochiispre cer. Manierele bizare şi comportamentul „personalului” din suita fraţilor deVilleneuve-Caramey îl călcau pe nervi. După mai bine de zece ani petrecuţi în Franţa,numai cu chiu cu vai se învoise Li Kang să nu-şi mai arboreze tunica orientală decât laocazii şi să se îmbrace ceva mai europeneşte în restul timpului. În schimb, nu renunţanici mort la părul strâns în codiţă de chinez şi la limbajul de „Fiu al Cerului”. Cât despreFeodor, acesta se încăpăţânase să-şi păstreze straiele de cazac. Cu mutra lui fioroasă,cu musta înfoiaşi cu sabia prin-n şold, ga în sperieţi populaţia şi-aşaimpresionată de singurul ochi şi de obrazul brăzdat de cicatrice al colosului ucrainean.Pe marchiz, însă, cel mai rău îl scotea din sărite Georges-Albert, micuţul maimuţoi al lui
2
 
 Ciclul Floris  Floris, Cavalerul de Petersburg 
Floris, buclucaş fără pereche. Deprins cu el încă din fragedă copilărie, Floris îl trataaproape ca pe o fiinţă umană, spre încântarea acestuia, dar nu şi a marchizului. Defapt, din anturajul lui Floris, singura persoană agreată cu adevărat de ambasador eraGrégoire. Chipul blând, aureolat de plete cărunte, al credinciosului intendent, îi inspiraîncredere. De n-ar fi fost el, Trotti ar fi jurat că Majestatea Sa îi împănase suita cutâlhari de drumul mare. Oricum, nu avea încotro. Instrucţiunile regelui Ludovic al XV-leafuseseră mai mult decât clare: „În calitatea voastră de ambasador al meu, domnulemarchiz Joachim Trotti de la Chétardie, veţi încerca să obţineţi, pe căi legale, încheiereaunui tratat de alianţă cu regenta Ana a Rusiei. În caz de nereuşită, apelaţi la domnii deVilleneuve-Caramey, membri al Serviciului meu Secret. Ei vă vor însoţi în calitate deataşaţi de ambasadă. Cunosc la perfecţie rusa şi alte câteva limbi, dar e preferabil canimeni altcineva să nu afle asta. Dacă solia voastră eşuează, ei vor pune la cale olovitură de stat pentru a o înscăuna pe ţarevna Elisabeta, fiica ţarului Petru cel Mare,netezind astfel calea spre semnarea acelui tratat, atât de preţios sufletului nostru.”Marchizul oftă. La simpla amintire a acelor cuvinte simţea că-l trec toate năduşelile,în ciuda frigului şi umezelii care începeau să pătrundă în interiorul caleştii.„Pe strămoşii mei, halal misiune, n-am ce zice!”Trotti se căia de pe acum pentru a o fi acceptat-o, deşi traversarea Europei, începutăcu opt săptămâni în urmă, se dovedise mai mult decât agreabilă. În toate marile oraşefemeile şi copiii le ieşiseră în cale cu flori, în timp ce bărbaţii îi întâmpinaseră cu urale şicu ovaţii, azvârlindu-şi în sus pălăriile. La Dresda, entuziasmul mulţimii fusese de-adreptul delirant.Impacientat să afle ce anume se petrecuse, marchizul scoase capul pe portieră,tocmai când Grégoire îşi ajungea din urmă tovarăşii, gâfâind de ţi-era mai mare mila.Cei douăzeci de ani al lui în plus începeau să-l împovăreze. Bucuros să-i afle pe Floris şiAdrien teferi şi nevătămaţi, se închină în faţa marchizului, cu nedezminţita lui politeţedintotdeauna:― Îndrăznesc să sper că Excelenţa Sa, domnul Ambasador Extraordinar, nu s-a rănitşi că domnul conte şi domnul cavaler se simt bine.Marchizul de la Chétardie îi zâmbi binevoitor şi se sprijini de umărul lui ca să coboaredin caleaşcă, atent să nu-şi murdărească cizmele, când un răcnet disperat izbucnit deundeva din fruntea convoiului, îl încremeni.― Suntem atacaţi!― Priviţi, se apropie o întreagă armată!― Se îndreaptă spre noi cu lăncile pregătite de atac!― Tâlharii!― Bandiţii!― Dumnezeule, nu, sunt cazacii!― Aoleu, cazacii! Ajutor, cazacii!Alaiul ambasadei fremătă, cuprins de panică. Valeţii o tuliră înapoi spre furgoanelelor, în timp ce, suflecându-şi fustele, cameristele alergau zăpăcite, care-ncotro, chirăindca-n gură de şarpe. Bucătarii se băgară sub căruţe. Cei doi preoţi căzură în genunchiimplorând mila Cerului. Secretarii se pitiră sub banchete, în timp ce soldaţii care seîndepărtaseră preţ de numai câteva clipe, cât să-şi satisfacă în pădure unele nevoi cenu suportau amânare, se întorceau în goana mare, cu pantalonii în vine, ruşinaţi deţinuta nereglementaîn care se înfăţişau dinaintea marchizului, pentru a primiordinele de rigoare. Floris şi Adrien îşi armară pistoalele. Ambasadorul îşi trase sabia deparadă din teacă. Georges-Albert începu să ţopăie fericit pe pernele din caleaşcă: „Obătălie! Tii, ce bine, ne mai distrăm şi noi un pic.” Doar bătrânul Grégoire suspină cumelancolică resemnare; „Eh, ce bine-o duceam la Versailles! Să vezi că iar începebâlciul. Iar o luăm de la cap! Ca pe vremuri...” Li Kang îşi scoase tacticos din tureatcacizmelor pumnalul lung şi ascuţit. Singur Feodor nu se clintise. Mijindu-şi pleoapaunicului său ochi, privea cu o expresie profund dispreţuitoare spre liziera pădurii deunde se ivise un pâlc de vreo douăzeci de călăreţi.Într-un târziu, murmură jignit:― Ăştia cazaci? Ptiu! Mai curând niscaiva amazoane. Se poate, boiernaşilor?Floris şi Adrien se uitară cu ceva mai multă atenţie la cei ce se apropiau de ei într-un
3

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lili Vasile liked this
Dobre Doinita liked this
Parvan Alexandru liked this
dragana47 liked this
Nika Nico liked this
Raluca Ofrim liked this
Raluca Ofrim liked this
Raluca Ofrim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->