Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elszórt kalászok-II.

Elszórt kalászok-II.

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by bikiboy32
A magas tanítószellem kisebb tanításainak gyűjteménye. A tanítások átfogják a hit és a földi élet és próbatétel kérdéseit. Az egyes tanítások rövidsége tallózás szerű tanulmányozást is lehetővé tesz, megkönnyítve a hétköznapok munkájában elfáradt, de mennyei táplálékra vágyó ember dolgát. A hitélet gyakorlati kérdéseiben – a nagyobb terjedelmű tanításokhoz hasonlóan – ragyogó válaszokat találunk saját problémáinkra és tökéletlenségünk gyógyítására.
A magas tanítószellem kisebb tanításainak gyűjteménye. A tanítások átfogják a hit és a földi élet és próbatétel kérdéseit. Az egyes tanítások rövidsége tallózás szerű tanulmányozást is lehetővé tesz, megkönnyítve a hétköznapok munkájában elfáradt, de mennyei táplálékra vágyó ember dolgát. A hitélet gyakorlati kérdéseiben – a nagyobb terjedelmű tanításokhoz hasonlóan – ragyogó válaszokat találunk saját problémáinkra és tökéletlenségünk gyógyítására.

More info:

Published by: bikiboy32 on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
ELSZÓRTKALÁSZOK 
A „NÉVTELEN SZELLEM”1933-1939. ÉVIKISEBB TANÍTÁSAINAK GY
Ű
JTEMÉNYE(LAJOS SZELLEM TANÍTÁSAIVALKIEGÉSZÍTVE)
ESZTER MÉDIUM ÚTJÁNII. KÖTET.
KIADJA:A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETEBUDAPEST, 1940.
 
2
11. Földi szerepünk nagy hordereje.
1938.. május 26.A múló életben minden csak látszatra van beállítva;nem egészen valóság a jó, és nem egészen valóság a rossz;azért mindig és mindenben meg kell maradnunk a középúton.Ehhez a közepeshez ad az ember egy kevés jót, és talán vala-mivel több rosszat, és kész a munkája az emberi megjelenésszerepében.Mert hiszen senki a maga képességeib
ő
l nem adhat aszerepéhez önmagát felülmúló alakítást; mindenki csak annyijót vagy rosszat adhat, amennyit mint meglév
ő
t a maga erejé-
l és képességeib
ő
l el
ő
tud hozni.Igaz, hogy az ember jót csak igen keveset, rosszat el-lenben nagyon sokat tud magából el
ő
hozni, mert a jóban igengyenge; de ha mégis fel tud valamit mutatni, azt csak az istenikegyelemhez való tapadással érheti el, mert a lélek kész ugyana jóra és igazra, de a testen keresztül nem képes a megismertjót sem érvényesíteni, mivel más a lélek törvénye, és más atesté. A testiség törvénye a testet er 
ő
síti, hogy a hibás vágytesta testen keresztül elérhet
ő
el
ő
nyöket megszerezhesse, és meg-tarthassa azokat, amelyeket megszerzett, s dacolhasson az Istenáltal  kiszabott  b
ű
nh
ődő
és  engesztel
ő
végzettel.  Ezért  célja,hogy minden eszközt megszerezzen és a maga szolgálatábaállíthasson. Ezzel szemben a lélek célja az, hogy azokat a károsés gonosz eszközöket mell
ő
zve megkeresse és munkálja a ma-ga és a mások boldogságát ezen a földön a testi életben.Mivel tehát ez a két cél nagyon eltér egymástól, így azembert ez a két széls
ő
ség kétfelé húzza. A léleknek, ha aktívmunkát akar kifejteni, csak egy föladata lehet: adni, adni, min-dig csak adni önmagából. Az önzés törvénye ellenben mindentelnyel, mindent megemészt, ami jó és kívánatos, de rögtön fel-lázad, szembehelyezkedik, bosszút áll, mihelyt olyasvalamiveláll szemben, amit a maga hasznára nem értékesíthet. Ebb
ő
lkeletkeznek a nagy gy
ű
lölködések, háborúk, nyomorgatások.
 
3
Aki a lelkének a javát akarja keresni, az legtöbbnyireáldozatul esik, s test szerint elveszti a csatát, mert az önzés amaga durva eszközeivel legy
ő
zi. De feltámad a lélek dics
ő
sé-gében megsokszorozott er 
ő
ben és hatalomban, mert valaki azÚr igazságáért feláldozza az életét, megtalálja azt, aki pedignem tudja és akarja feláldozni, az elveszti azt.  S
ő
t nemcsak azt veszíti el, amit el
ő
bb-utóbb úgyis el kell veszítenie: a testiéletet, hanem a lelki életét is. Mert amit az ember önz
ő
n meg-tart magának, azt már el is veszítette; míg ellenben amit odaadaz igazságért, az eszményi jóért, azt örök értékül vásárolta megmagának.Ezt, mint szerepet kell az ideiglenes életben végigélniea léleknek; minden szerepet h
ű
en és becsületesen kell a sajátlelki er 
ő
ivel, tudásával és összes adottságaival betöltenie. Min-denhol, mindenben a jóval és igazzal kell kidolgoznia azokat azideiglenes létformákat, amelyekben megjelenik. Minden sze-repkörbe bele kell magát élnie, minden szerepben igaz érzése-ket éreznie, igaz örömöt, igaz bánatot, igaz fájdalmat, igazszenvedést, igaz mosolyt és igaz könnyeket, mert mindezekértigaz eredményt kell kapnia.Ez a fontos. Mert amíg a lélek nem képes magából eze-ket az igaz érzéseket kitermelni, addig nem is tud magának állandó és maradandó helyet biztosítani az örökéletben, éspedigazért nem, mert nem rendelkezik azokkal a kellékekkel, ame-lyek az egyéniségének értékét és fokozatát megmutatják. Mertaz örökkévalóságban azok a jellemvonások adják meg minden-kinek az értékét, amelyek az egyénben életeken keresztül ki-kristályosodtak. Minél bizonyosabb és határozottabb a szellemjelleme, annál bizonyosabb a használhatósága és munkálkodá-sai révén az eredmény, amelynek alapján mindig magasabb ésmagasabb célok szolgálatába állítható eszközzé válik. És ezzeljut el
ő
bbre a haladás fokozatain is.Így tanulni és tanítani, és ezek mellett igaz eszközökkeldolgozni: ez a szellem feladata. Mindegy, hogy a földön, vagy

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->