Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

interaksi antara tamadun islam dengan tmdun melayu

Ratings: (0)|Views: 2,349|Likes:
Published by leyivd

More info:

Published by: leyivd on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
BAB 1PENDAHULUAN
1
 
1.0 DEFINISI TAMADUN.
Secara keseluruhannya takrif tamadun boleh dilihat dari beberapa aspek bahasa. Dalambahasa Arab, terdapat empat istilah yang digunakan dalam mendefinisikan makna tamadun. Istilah-istilah yang dimaksudkan itu ialah tamadun, umran dan hadharah, madaniyyat, dan thaqafah.Tamadun atau tamaddun adalah istilah yang berasal daripada  perkataan maddana danmadana. Perkataan madana membawa maksud pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal,membangun sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran. Madana juga bermaksud sesuatuyang berkaitan dengan pembangunan, perbandaran, serta kehalusan budi pekerti. Perkataanmaddana dan madana juga mempunyai kaitan dengan perkataan
madinah
yang bermaksudbandar, perkataan
madani
atau
al-madaniyyah
yang bermaksud peradaban dan kemakmuranhidup yang merujuk kepada kebendaan yang dicapai oleh masyarakat, serta perkataan
mudun
pula bererti kota-kota yang memiliki ciri-ciri tamadun. Oleh hal yang demikian, perkataanmadinah, madani atau al-madaniyyah, serta mudun, kesemuanya membawa maksud kehidupan dibandar-bandar yang masih dikaitkan dengan satu corak hidup yang maju dan dilengkapi denganpelbagai kemudahan.Manakala istilah umran dan hadharah merupakan istilah yang paling awal digunakan untuk mentakrif maksud tamadun. Istilah ini digunakan oleh Ibn Khaldun pada 14M. Umran merupakankata terbitan
amara yang bermaksud kawasan tanah atau rumah yang didiami, diduduki orang,tempat tinggal yang tetap bagi segolongan penduduk yang menetap dan seumpamanya dalam suatukeadaan yang berkembang subur lagi makmur dari keadaan kering tandus atau terbiar danseterusnya menjadi sebuah bandar. Manakala istilah hadharah pula bererti kehidupan menetap, danlawan kepada istilah badawiah yang bererti nomad, dan berpindah randah. Hadharah jugaditakrifkan sebagai suatu wilayah, daerah atau bahagian dari ibukota-ibukota atau bandar-bandar atau kampung-kampung yang diusahakan.Istilah thaqafah pula mempunyai sama maksud dengan
culture” yang mana merupakansatu ramuan untuk melahirkan tamadun secara ringkas. Perkataan madaniyyah mula diperkenalkanoleh Farid Wajdi (al-Madaniyyat wa al-Islam) 1899 dan Syaikh Muhammad Abduh (al-Islam waal-Nasraniyyat Ma’a al-‘Ilm wa al-Madaniyyat) pada kurun kedua puluh.Dalam  bahasa  Melayu  pula,  tamadun  dilihat  dari  dua  aspek  iaitu  peradaban  dankebudayaan. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit perbezaan pengertian tamadun dalam KamusDewan. Maksud tamadun yang dipetik dari Kamus Dewan ialah
keadaan masyarakat manusia2
 
yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial, budaya, politik), negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaanserta perkembangan pemikiran, budaya dan corak hidup
.Dalam bahasa Inggeris pula, makna tamadun dilhat dari aspek epitesmologi yang manaperkaitan civilization berkait rapat dengan urbanization. Istilah civilization digunakan oleh baratsekitar 19 Masihi. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin iaitu
civicyang bermaksud“bandar”. Oleh itu, civilization pula membawa maksud keadaan yang bersifat kebandaran ataukemajuan.  Selain istilah civilization, istilah-istilah lain turut digunakan untuk menggambarkanmakna tamadun. Antaranya ialah civiltas yang bermaksud tiap-tiap perubahan adalah jelaspertumbuhannya di bandar-bandar besar dan ciri-ciri asas manusia lebih mudah ditemui di bandar.Istilah Renainssance juga dipakai dalam mentakrifkan makna tamadun.Dalam bahasa Cina pula, istilah Wen Ming digunakan dalam menghuraikan maksudtamadun. Istilah diambil daripada kata akar 
ming” yang bermaksud cerah, terang dan bercahaya.Wen  Ming  bermaksud  unsur-unsur  material  dan  spiritual  dariapda  pencapaian  sejarahperkembangan manusia. Dalam bahasa cina juga tamadun digambarkan sebagai satu amalan yangperlu dipraktikkan , pemikiran yang bijaksana, pemahaman yang jelas dan tutur kata secaraterbuka.Menurut pandangan sarjana Islam, Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, perkataan madanimembawa  maksud
masyarakat”  dan  apabila  digabungkan  dengan
umran”,  ia  bermaksudmasyarakat  madani  atau  masyarakat  yang  bertamadun  yang  mempunyai  ciri-cirinya  yangtersendiri. Menurut Syed Mohamad Naquib al-Attas pula, tamadun ialah keadaan kehidupanbermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur dalammasyarakatnya. Abu Bakar Hamzah pula menjelaskan maksud tamadun dalam bukunya “SejarahKebudayaan Islam”  sebagai sesuatu yang lahir dan berkembang seiring dengan kehidupanmanusia dan perkembangan yang berupa material mahupun abstrak.Menurut pandangan salah seorang sarjana Barat, iaitu Clive Bell, bliau mendefinisikantamadun sebagai
tamadun merupakan suatu ciri masyarakat yang membezakan sebuah masyarakatmaju dengan masyarakat mundur adalah tamadunnya”. Roberti Haini pula menjelaskan tamadunialah suatu cara hidup yang dapat dicirikan. Bagi Arnold Tonybee, beliau mengatakan tamadunialah sejenis kebudayaan yang wujud di bandar-bandar dan disimpulkan sebagai tatacara hidupyang dicetuskan oleh orang-orang yang hidup di bandar. Pandangan ini amat menepati dengankenyataan yang diutarakan oleh Ibn Khaldun. M.A.Beg membuat kesimpulan bahawa tamadun3

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ryna Rynn liked this
Priya Kalidas liked this
Li Yan liked this
Kumar King Habbo liked this
Lee San liked this
Nurlailiah Leya liked this
Noraini Yusop liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->