Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Kerja Kursus Sejarah PMR 2011

Ratings: (0)|Views: 6,312 |Likes:
Published by Awu Faisal Lubis
Dapatkan soalan kerja kursus Sejarah PMR 2011
Dapatkan soalan kerja kursus Sejarah PMR 2011

More info:

Published by: Awu Faisal Lubis on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2012

pdf

text

original

 
TERHAD 1 21/2[Lihat halaman sebelah21/2
© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
TERHADLEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 21/2
SEJARAHKERJA KURSUS
Kertas 2Februari  – Julai
1.
Kertas ini mengandungi
dua
tugasan
.2.
Tugasan 1
(
a
)
untuk 
Elemen 1,
Tugasan 1
(
b
)
untuk 
Elemen 2
dan
 
Tugasan 2
 
untuk 
Elemen 3.3.
Calon mesti melaksanakan
semua
tugasan
.Kertas ini mengandungi 5 halaman bercetak.
 
TERHAD 2 21/221/2
© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
TERHADARAHAN KEPADA CALON
1. Calon PMR
wajib
melaksanakan Kerja Kursus Sejarah.2. Calon dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Sejarah dari
bulanFebruari
hingga
bulan Julai 2011
berpandukan senarai semak.3. Calon hendaklah mendapat bimbingan guru dalam
pemilihan tajuk kajian
. Tajukkajian mestilah berkaitan dengan negara kita
Malaysia
.4. Calon mesti melaksanakan ketiga-tiga elemen untuk mendapat tahap pencapaianKod 1, Kod 2 atau Kod 3. Sekiranya calon hanya melaksanakan satu atau dua elemensahaja, calon hanya layak mendapat Kod 4.5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untukmencari dan mengumpul fakta sejarah.6. Calon boleh menjalankan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilahsecara
individu
.7. Fakta sejarah yang dikumpul untuk Elemen 1 hendaklah didokumentasikanbersama-sama hasil Elemen 2 dan Elemen 3.8. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan
hasil
 
usaha sendiri
dan tidak ditirudaripada mana-mana pihak.9. Elemen 2 hendaklah dihasilkan dalam bentuk
esei
tidak kurang daripada 15 halamanmengikut format yang ditetapkan.10. Hasil kerja kursus calon hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer.Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon
Times New Roman
,
saiz 12 dengan langkau 2.0
.11. Hasil kerja kursus calon hendaklah menggunakan
kertas saiz A4
sahaja.12. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.13.
Penilaian proses kerja
calon akan dilakukan
sepanjang
 
masa
kerja kursusdilaksanakan.14.
Penilaian dan pemberian markah
dilakukan selepas pelaksanaansetiap elemen.15.
Penskoran hasil kerja
calon dilakukan pada bulan
Julai
 
2011
.
 
TERHAD 3 21/2[Lihat halaman sebelah21/2
© 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
TERHADTUGASAN 1
Anda ditugaskan membuat kajian berkaitan institusi pentadbiran tempatan yang terdapatdi negara kita berdasarkan
satu
daripada tajuk berikut:(i) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)*(ii) Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah*(iii) Pentadbiran Komuniti Setempat*(* Rujuk Lampiran)(
a
) Dokumentasikan fakta sejarah yang diperoleh daripada pelbagai sumber.(
b
) Tulis hasil kajian anda berdasarkan aspek di bawah:
Tajuk Kajian
Institusi pentadbiran tempatan.
Senarai Kandungan
Senarai aspek kajian serta dicatatkan nomborhalaman secara tertib.
Penghargaan
Penghargaan kepada pihak yang telah membantupelaksanaan kerja kursus.
Objektif Kajian
Objektif kajian yang mencakupi tajuk tugasan / iktibar / pengalaman kajian.
Kaedah Kajian
Menghuraikan kaedah kajian dari segi dapatan atauproses kerja.
Hasil Kajian 1   Institusi Pentadbiran Tempatan
:
2
 
Latar Belakang
:
ASPEK PERINCIAN
Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lainLokasiMatlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhanCarta organisasi dan senarai pentadbir----Sejarah penubuhan (Asal usul / Tarikh / Pengasas)Undang-undang tubuh / Undang-undangkecil / Garis panduan penubuhanPerincian peranan / Tanggungjawabbidang tugas pentadbirCara pelantikan pentadbir tempatan----

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
EiYqa Mohd added this note
terima kaseh ....
Sidah Iydah added this note
awu, awak ada tak contoh bagi elemen 3? Saya ada prob la kat bahagian ni.
Nasruddin Amir liked this
Lindy MacQueline liked this
Lindy MacQueline liked this
Lee Yee Fang liked this
Nurul Adila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->