Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biserica Frustrare Si Implinire

Biserica Frustrare Si Implinire

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Val Russo

More info:

Published by: Val Russo on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
BISERICA:
 
FRUSTRARESI ÎMPLINIRE
PhilipYancey
 
Cuvânt înainte de Eugene H. Peterson
Noua Speranþã
 
17
Π
n timpul copilãriei mele din Georgia, bisericami-a definit viaþa. Am participat cu regularitate laservicii în fiecare duminicã dimineaþa ºi seara, înserile de miercuri, fãrã a mai menþiona ºcolile biblicedin vacanþã, activitãþile grupului de tineri, întrunirilede „trezire spiritualã“, conferinþele despre misiune ºialte ocazii când se deschideau uºile bisericii. Am privitlumea prin lentile cu vitralii: biserica mi-a spus ce sãcred, în cine sã am încredere ºi în cine sã nu am încre-dere ºi cum sã mã port.În timpul liceului am frecventat o bisericã dintr-o clã-dire din beton situatã la o fostã fermã de ponei. Câteva foste
1
 
DE CESA NE DERANJAM CUBISERICA?
Existã o corabie veche, Bill. Scârþâie din toate înche-ieturile, se clatinã, se roteºte ºi uneori te face sã vomiþi.Dar ajunge unde merge. Întotdeauna a ajuns, întotdea-una va ajunge, pânã la sfârºitul timpului, cu tine saufãrã tine.
J.F. Powers,
Wheat That Springeth Green (Grâu ce rãsare verde)
((
 
18
grajduri mai erau încã în picioare, pline cu fân ºi într-oduminicã dimineaþa unul dintre acestea a luat foc.Pompierii au venit la faþa locului cu zgomote asurzi-toare, diaconii s-au agitat sã mute cheresteaua aflatãîn apropiere ºi sã desfãºoare furtunurile, în timp cenoi, ceilalþi membri ai bisericii, am stat deoparte ºiam privit flãcãrile portocalii care urcau spre cer ºi neîncãlzeau obrajii. Apoi am intrat înapoi în sanctuar, cuochii scãldaþi în lacrimi din cauza fumului ºi l-am as-cultat pe pastor predicând ad-hoc despre focul Iaduluicare, ne-a asigurat el, va fi de ºapte ori mai fierbintedecât focul pe care tocmai l-am vãzut.Imaginea mi-a rãmas în minte multã vreme pen-tru cã biserica noastrã era definitã de cuvintele: „focºi pucioasã“. Ne consideram o minoritate unitã într-olume plinã de pericole. Orice pas greºit, cât de mic, neputea îndepãrta de siguranþa oferitã de bisericã ºi nearunca direct în vâlvãtaia Iadului. La fel ca zidurileunui castel, biserica oferea protecþie împotriva lumiiînspãimântãtoare de afarã.Aventurarea în lumea din afarã, mai ales în timpulliceului, a produs destule momente în care m-am simþitstingher. Îmi amintesc de ruºinea de a mã ridica în faþacolegilor de clasã pentru a vorbi despre motivele pioasepentru care nu îi voi însoþi la versiunea hollywoodianãa piesei Othello. Încã îmi mai amintesc cuvintele sar-castice ale profesorului de biologie care a explicat claseide ce lucrarea mea de 20 de pagini nu a reuºit sã des-fiinþeze cartea de 592 de pagini a lui Darwin, Origineaspeciilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->