Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atipična kuga peradi

Atipična kuga peradi

Ratings: (0)|Views: 296 |Likes:
Published by Ombasic Ajla

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ombasic Ajla on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
Morbus Newcastle, Pseudopestis avium, Pneumoencephalitis avium, Newcastle disease
   Atipična kuga živine je veoma kontagiozno oboljenje kokošaka,ćuraka i drugih vrsta domaćih i divljih ptica koje se manifestujerespiratornim i nervnim poremećajima, hemoragijama,enteritisom i visokim mortalitetom. Oboljenje nanosi velikeekonomske štete zbog uginuća i smanjene nosivosti jaja. Čovek retko može da oboli, asimptomi su u vidu konjuktivitisa ili u vidu blažeg febrilnog stanja.   
Etiologija
Uzrnik oboljenja je specifičan ptičiji
Paramyxovirus tip 1
(APMV 1), serotip roda
Rubulavirus
(
Avulavirus
) koji pripada familiji
Paramyxoviridae
. Sojevi APMV1 koji seodržavaju u populaciji golubova imaju neke antigenske razlike u odnosu na druge izolateAPMV1  pa  se  ponekad  nazivaju  Pigeon  Paramyxovirus  tipe  1  (PPMV  1).Virus  poseduje  omotač  prekriven  peplomerama  koje  sadrže  dva  glikoproteina  (  H  – hemaglutinin, N-neuraminidaza) i F-fuzioni protein koji imaju veoma značajnu ulogu upatogenezi bolesti. Genetski materijal uzročnika sastoji se od molekula jednostrukog lancaRNK.U zavisnosti od patogenosti i tropizma pojedinih izolata virusa razlikujemo sledeće sojevevirusa  atipične  kuge  živine  :
Viscerotropni , velogeni soj
koji je visokopatogen, izaziva hemoragične promene u crevima ivisok  mortalitet.
Neurotropni, velogeni soj
koji izaziva respiratorne i nervne poremećaje i takođe visok mortalitet.
Mezogeni soj,
izaziva respiratorne i nervne simptome bolesti sa manjim procentom uginuća.
Lentogeni ili respiratorni soj
izaziva blage ili subkliničke respiratorne infekcije i nalazi se umnogim  državama.
Asimptomatski, enteralni soj
izaziva česte subkliničke enteralne infekcije.Virus atipične kuge živine se ubraja u relativno otporne viruse. Na temperaturi od 20°C možezadržati aktivnost danima, a na temperaturi ispod 10°C i nekoliko meseci. Za uništavanjevirusa odn. dezinfekciju koriste se 1-2% persirćetna kiselina, formalin 5%, krezol 5% ihloramin 5 %.
 
 
Rasprostranjenost
 Velogeni soj se endemski javlja u Aziji, Africi, Centralnoj i Južnoj Americi i delovimaMeksika kao i na Bliskom Istoku. Lentogeni izolati uzročnika i blagi oblici bolesti javljaju seširom sveta. U našoj zemlji oboljenje se javlja već dugi niz godina i u ekstenzivnom i uintezivnom načinu uzgoja. 
Epizootiologija
 Smatra se da su rezervoari velogenog soja uzročnika divlje ptice naročito Psittacine. Značajnirezervoari su  golubovi i vodene ptice (patke, guske, pingvini) što je potvrđeno čestomizolacijom lentogenih sojeva iz ovih vrsta ptica. Glavni izvori infekcije za domaću živinu supilići koji su latentno inficirani ili delimično imuni. Njihovim transportom i kretanjem bolestse širi u nezarena jata. Naime, jaja od inaparentno inficiranih nosilja kontaminirajuinkubatore virusom, a pilići koji se izlegu iz inficiranih jaja obole tek nakon prestankaspecifičnog imuniteta koji su dobili od majke, a koji prestaje nakon 3 do 4 nedelje. Za tovreme dok im traje imunitet, pilići su kliconoše. Na ovaj način virus se održava u jatimaizmeđu  različitih  katregorija  živine.Virus se izlučuje iz sekreta očiju, nosa, usta i fecesa. Iz respiratornog trakta se izlučuje jos preispoljavanja kliničkih simptoma bolesti. Jaja koje nosilje snesu za vreme viremične faze sadrževirus. Leševi uginulih ptica takođe predstavljaju izvor zaraze. Virus se prenosi horizontalnim(direktni kontakt, aerosol) i vertikalnim putem (preko jaja).  Infekcija se najčešće širi tokomtransporta ptica. Indirektno se virus  najčešće prenosi preko kontaminiranih transportnihsredstava, ambalaže za jaja, pribora za rad na farmama, klaničnim otpacima, vektorima(glodari, insekti), kretanjem ljudi koji na svojoj odeći i obući prenose uzročnika itd. Pomoćuvetra uzročnik može da se širi na veće udaljenosti. Životinje koje prebole infekciju sukliconoše  još  4  nedelje.Na infekciju su najprijemčljivije kokoške dok ostale vrste obole u blažoj formi. Patke i guskeklinički  retko  obole  ali  služe  kao  izvor  infekcije  za  druge  ptice.Bolest nanosi velike ekonomske štete koje se ogledaju u uginućima i smanjenoj nosivosti  jaja,nošenju jaja slabijeg kvaliteta ili prestanku nosivosti jaja. Kod pojave prve epizootijemortalitet je visok i u akutnim slučajevima bolesti može iznositi do 100% dok u hroničnim do60%. Mortalitet kod golubova može iznositi do 80% dok je kod pataka i gusaka do 10%. 
Patogeneza
 Nakon ulaska virusa u organizam dolazi do primarne replikacije u epitelu  gornjih partija
 
digestivnog i respiratornog trakta. Nakon primarne replikacije dolazi do viremije  i širenjavirusa na slezinu i koštanu srž. Kao posledica sekundarne viremije, virus naseljava pluća,digestivni trakt i nervni sistem. 
Klinička slika
 Inkubacija bolesti je od 2 do 6 dana, izuzetno do 15 dana. Simptomi i težina bolesti zavise odvirulencije virusa, imunog statusa jata , osetljivosti domaćih vrsta ptica, zatim od starosti ptica(pilići najosetljiviji) i uslova držanja. Bolest može da bude veoma  ozbiljna sa naglimuginućima  većeg broja ptica,  da prođe sa blažim  simptomima  ili  da se javi u viduasimptomatske infekcije. Virulentni sojevi virusa uzrokuju nagla uginuća u jatu i u tokuepizootije u prva 72 časa mogu da uginu svi pilići jednog jata. Srednje virulentni sojeviuzrokuju teške respiratorne poremećaje nakon kojih nastaju i nervni simptomi, a mortalitetiznosi preko 50%, dok kod golubova srednje virulentni sojevi izazivaju  samo nervnesimptome. Virusi slabije virulencije izazivaju blage respiratorne infekcije, a stanje može da sepogorša u nepovoljnim uslovima držanja. Inaparentne infekcije nastaju u slučaju da se razvijesolidan  imunitet.Bolest se može javiti u perakutnom ,akutnom i hroničnom toku i obuhvata sve starosnekategorije ptica.U
perakutnom toku
koji se inače retko javlja, živina najcešće ugine bezvidljivih kliničkih simptoma. Živina uveče izgleda zdrava, a ujutro se nađe uginula.
Akutni tok 
obično traje 2 do 4 dana. Karakteriše se apatijom, otežanim disanjem, životinje stoje saopuštenim krilima, kresta je tamno plava, oči su zatvorene, kapci natečeni, živina krklja saotorenim kljunom, vrat ispružen, smanjen je apetit,a može se pojaviti i proliv sivkasto-zelenkaste boje. Nosni otvori su vlažni, a disanje je otežano zbog prisustva sluzi u kljunu Iždrelu pa živina otresa glavom u želji da se oslobodi sluzi koja im ometa disanje. Nosivostopada, a jaja su nepravilnog oblika, imaju hrapavu I tanku ljusku. Telesna temperatura iznosi44°C, a uginuća nastaju za 3 do 4 dana.
Kod subakutnog, protrahiranog toka
simptomi su istikao kod akutnog  ali blaži i nemoraju svi biti izraženi. Uginjavanja u subakutnom toku supojedinačna. Ukoliko bolest predje u
hronican tok 
javljaju se poremecaji koji su praćenitipičnim nervnim simptomima bolesti, a to su nekontrolisano kretanje, jednostrana paraliza,ležanje na strani sa povremenim trzajima tela, nekontrolisano kretanje, grčevi, tortikolis,opistotonus I gušenje. Nervni simptomi bolesti nastaju posle 2 do 3 nedelje bolesti uzpredhodno  izražene  akutne  simptome  bolesti.  Smanjena  nosivost  ili  potpun  prestanak nosivivosti može da traje narednih mesec I više dana. Mortalitet u hroničnom toku kreće se od10 do 60%. 
Patomorfološke promene
 Obdukcioni nalaz nije karakterističan. U akutnom toku bolesti

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->