Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fleksibilni Tehnoloski Sistemi 1

Fleksibilni Tehnoloski Sistemi 1

Ratings:
(0)
|Views: 2,359|Likes:
Published by Cekovic Aleksandar

More info:

Published by: Cekovic Aleksandar on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
 
 
Универзитет
 
у
 
Источном
 
Сарајеву
 
МАШИНСКИ
 
ФАКУЛТЕТ
 
Источно
 
Сарајево
 
          
Гатало
 
др
 
Ратко
,
ред
.
проф
.,
Зељковић
 
др
 
Милан
,
ред
.
проф
.      
ФЛЕКСИБИЛНИ
 
ТЕХНОЛОШКИ
 
СИСТЕМИ
 
(
Ауторизовани
 
рукопис
 
предавања
)        
Забрањено
 
је
 
умножавање
 
овог
 
материјала
 
у
 
целини
 
или
 
у
 
сегментима
 
без
 
дозволе
 
аутора
    
Источно
 
Сарајево
,
школска
2010/2011.
год
.
 
                                            
       
Материја
 
изложена
 
у
 
наставку
 
је
 
прилагођена
 
програмском
 
садржају
 
предмета
 
ФЛЕКСИБИЛНИ 
 
ТЕХНОЛОШКИ 
 
СИСТЕМИ 
(
ФТС 
)
који
 
се
 
изводи
 
почев
 
од
 
школске
2007/2008
године
 
у
VII 
семестру
 
са
 
фондом
 
часова
3+2
на
 
Машинском
 
факултету
 
у
 
Источном
 
Сарајеву
.
Програмски
 
садржај
 
је
 
изложен
 
у
 
једанаест
 
поглавља
 
почев
 
од
 
основа
 
флексибилних
 
технолошких
 
структура
 (
ФТс
),
преко
 
технолошких
 
подлога
 
као
 
базе
 
за
 
ефикасну
 
експлоатацију
 
ФТс
,
па
 
затим
 
кроз
 
изучавање
 
појединих
 
компоненти
 
као
 
што
 
су
 
нумерички
 
управљане
 
машине
 
алатке
(
НУМА
),
манипулациони
 
системи
(
МС 
),
мерно
-
контролни
 
системи
(
МКС 
),
системи
 
за
 
надзор
 
и
 
дијагностику
(
СНД 
),
транспортно
-
складишни
 
системи
(
ТСС 
)
и
 
управљачки
 
системи
(
УС 
)
за
 
потребе
 
ФТс
.
На
 
крају
 
се
 
даје
 
осврт
 
на
 
принципе
 
компоновања
 
ФТс
 
различитог
 
нивоа
 
сложености
,
те
 
критеријуми
 
вредновања
 
и
 
избора
,
да
 
би
 
се
 
програмски
 
садржај
 
заокружио
 
кроз
 
дефинисање
 
рачунаром
 
интегрисане
 
производње
(CIM).
Основу
 
флексибилне
 
аутоматизације
,
која
 
се
 
разматра
 
у
 
оквиру
 
предмета
,
представља
 
компјутерски
 
нумерички
 
управљана
 
машина
 
алатка
(
КНУ 
, CNC),
што
 
подразумева
 
да
 
су
 
студенти
 
претходно
 
одслушали
 
предмет
 
НУМЕРИЧКИ 
 
УПРАВЉАНЕ 
 
МАШИНЕ 
 
АЛАТКЕ 
,
али
 
нажалост
 
ово
 
није
 
случај
 
по
 
важећем
 
наставном
 
плану
 
и
 
програму
 
на
 
Машинском
 
факултету
 
у
 
Источном
 
Сарајеву
.
ФТс
 
разматране
 
у
 
оквиру
 
овог
 
предмета
 
се
 
односе
 
на
 
структуре
 
у
 
подручју
 
технологија
 
обраде
 
резањем
(
као
 
доминантне
 
технологије
 
у
 
индустрији
 
прераде
 
метала
)
при
 
чему
 
се
 
упоредо
 
посматрају
 
структуре
 
за
 
обраду
 
ротационих
 
и
 
призматичних
 
делова
,
те
 
се
 
указује
 
на
 
већу
 
варијантност
 
код
 
обраде
 
ротационих
 
делова
.
На
 
одређеним
 
местима
 
се
 
указује
 
и
 
на
 
флексибилну
 
аутоматизацију
 
у
 
технологији
 
обраде
 
лима
.
У 
 
највећем
 
броју
 
поглавља
 
се
 
на
 
крају
 
приказују
 
изведена
 
решења
 
у
 
циљу
 
илустрације
 
садржаја
 
презентованог
 
у
 
датом
 
поглављу
.
Слична
 
материја
 
се
 
изучавала
 
на
 
Машинском
 
факултету
 
у
 
Источном
 (
Српском
)
Сарајеву
 
почев
 
од
 
школске
1998/1999
године
 
у
 
оквиру
 
предмета
 
ПРОИЗВОДНИ 
 
ОБРАДНИ 
 
СИСТЕМИ 
-CIM 
у
 
оквиру
VIII 
и
IX 
семестра
 
са
 
фондом
 
часова
2+2
и
3+2
респективно
.
Имајући
 
претходно
 
у
 
виду
,
основне
 
подлоге
 
за
 
изложену
 
материју
 
чине
 
рукописи
 
предавања
 
из
CIM 
и
 
ФТС 
 
проф
.
др
 
Ратка
 
Гатала
 
који
 
је
 
предавао
 
наведене
 
предмете
 
на
 
Машинском
 
факултету
 
у
 
Источном
 
Сарајеву
,
и
 
сличан
 
предмет
 
АУТОМАТСКИ 
 
ФЛЕКСИБИЛНИ 
 
ТЕХНОЛОШКИ 
 
СИСТЕМИ 
(
АФТС 
)
на
 
Факултету
 
техничких
 
нуака
 
Производном
 
одсеку
 
у
 
Новом
 
Саду
,
односно
 
проф
.
др
 
Љубомира
 
Боројева
 
који
 
заједно
 
са
 
М 
.
Зељковићем
 
сада
 
изводи
 
овај
 
предмет
 
на
 
ФТН 
 
у
 
Новом
 
Саду
.
Поред
 
претходно
 
поменутих
 
на
 
реализацији
 
програмског
 
садржаја
 
наведених
 
предмета
 
на
 
Машинском
 
факултету
 
у
 
Источном
 
Сарајеву
 
у
 
оквиру
 
вежби
 
учествовали
 
су
 
мр
 
Жељко
 
Зељковић
,
Бошко
 
Кењић
,
мр
 
Саша
 
Продановић
 
и
 
аутори
.
Према
 
евиденцији
 
програмски
 
садржај
 
Производни
 
обрадни
 
системи
CIM 
одслушало
 
је
124
студента
,
а
 
програмски
 
садржај
 
ФТС 
 
до
 
сада
 
је
 
одслушало
45
студената
.
Аутои
 
се
 
захваљују
 
свима
 
који
 
су
 
допримени
 
развоју
 
програмског
 
садржаја
 
наведених
 
предмета
 
како
 
у
 
Новом
 
Саду
 
тако
 
и
 
у
 
Источном
 
Сарајево
,
а
 
корисницима
 
на
 
сугестијама
 
везаним
 
за
 
евентуалне
 
пропусте
 
у
 
презентованом
 
програмском
 
садржају
.
 
Источно
 
Сарајево
,
децембар
2010.
год
.
Аутори
 
 
 
 
 
MAŠINSKI FAKULTETIsto
č
no SarajevoPredmet:
FLEKSIBILNI TEHNOLOŠKISISTEMI
Semestar:
VII
Fond
č
asova: 3+2 (45+30)
 
GLOBALNI PROGRAM (SADRŽAJ) PREDMETA -PREDAVANJA
 1.0 UVOD U PREDMET:
cilj i program predmeta, literatura, obaveze studenata
 
2.0. OSNOVE FLEKSIBILNIH TEHNOLOŠKIH STRUKTURA (FTs) iosnovni pojmovi
 
3.0 TEHNOLOŠKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE I UVO
ð
ENJEAUTOMATSKIH FLEKSIBILNIH TEHNOLOŠKIH STRUKTURA(AFTs)
 
4.0 NUMERI
Č
KI UPRAVLJANE (NU) MAŠINE ALATKE (MA) KAOKOMPONENTE AFTs
 
5.0. MANIPULACIONI SISTEMI (INDUSTRIJSKI ROBOTI) KAOKOMPONENTE AFTs
5.a. Programiranje manipulacionih sistema (industrijskih robota) (ru
č
no iautomatizovano)
 
6.0 MERNO KONTROLNI SISTEMI (MKS) KAO KOMPONENTE AFTs
6.a.Programiranje merno kontrolnih sistema (
ru
č
no i automatizovano)
 
7.0 SISTEMI ZA NADZOR I DIJAGNOSTIKU (SND) KAOKOMPONENTE AFTs
 
8.0 TRANSPORTNO SKLADIŠNI SISTEMI (TSS) KAO KOMPONENTEAFTs
 
9.0 RA
Č
UNARSKO UPRAVLJA
Č
KI SISTEMI ZA POTREBE AFTs
 
10.0 KOMPONOVANJE AFTs RAZLI
Č
ITOG NIVOA SLOŽENOSTI
 
11.0 IZBOR FLEKSIBILNIH TEHNOLO
Č
KIH STRUKTURA (vrednovanjeAFTs)
 
12.0 RA
Č
UNAROM INTEGRISANA PROIZVODNJA – CIM
 

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
marnik_kv liked this
marnik_kv liked this
serzo75 liked this
salec liked this
Branislav Olajic liked this
milosantic1 liked this
milosantic1 liked this
Branislav Olajic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->