Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bài dự thi 80 năm - Đoàn viên

bài dự thi 80 năm - Đoàn viên

Ratings: (0)|Views: 691 |Likes:
Published by mrvungocbich

More info:

Published by: mrvungocbich on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2011

pdf

text

original

 
Họ và tên:Đơn vị công tác: Phòng 7 – C49
Bài dự thi “Cuộc thi Tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vangcủa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”I. Phần thi tìm hiểu Truyền thống:
Câu hỏi 1:
Đồng chí hãy cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lậpngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Từ khi thành lập đến nay
 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mấy lần đổi tên? Ý nghĩa việc đổi tên gọi của Đoàn qua cácthời kỳ?
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập ngày 26/03/1931, do Chủ tịch Hồ ChíMinh là người sáng lập và rèn luyện. Từ khi thành lập đến nay Đoàn TNCS HồChí Minh đã đổi tên 06 lần:Ngay sau khi thành lập,
Đoàn thanh niên cộng sản Đông dương
đã pháttriển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao làXô - Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiềugương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niêncộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: "Con đường củathanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác".Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướngnhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp phápvà nửa hợp pháp.
Đoàn thanh niên Dân chủ Đông dương
tiếp nối truyền thốngcủa Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chốngthực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổchức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ vớitên mới là
Đoàn thanh niên phản đế Đông dương.
Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toànquốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 7 đến ngày14/2/1950 với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai". Phát huy thành côngcủa Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụcác chiến dịch, phong trào "Tòng quân giết giặc lập công" phát triển khắp mọinơi. Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân và dân ta đã làmnên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kháng chiếnấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên cường, dũng cảm như: Trần VănƠn, Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn,Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện... Họ thật xứng đáng đại diện cho một lớp trẻ"Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tênĐoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành
Đoàn thanh niên Lao động ViệtNam
. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956
1
 
Bác Hồ đã ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên mộtthế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấuhăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà." Từ sau Đại hội,tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phụckinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới. Hàng vạn thanh niên tham gia xây dựngcác công trình thủy lợi, khai hoang phục hóa đất đai hàng triệu thanh niên hănghái theo học các lớp bổ túc văn hóa... Ở miền Nam, phong trào đấu tranh chínhtrị của thanh niên, học sinh- sinh viên tuy bị đế quốc Mỹ và tay sai đàn áp dãman song không hề nao núng. Trong những ngày đồng khởi, các đội "Trungkiên", "Xung phong" do thanh niên đảm nhận đã được thành lập ở khắp mọi nơi,tiến hành vây đồn, lấy bốt, trừ gian, phá ấp chiến lược... Tiêu biểu cho tinh thầnấy là chị Trần Thị Lý, người con gái anh hùng đất Quảng nhiều lần bị địch bắt,mang trong mình nhiều vết thương, nhưng người con gái ấy không hề nhụt chítrước quân thù.Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng củacán bộ, ĐVTN cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định:Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên
Đoàn thanh niên Laođộng Hồ Chí Minh
. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nênmột đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước thống nhất và đi lên xây dựngCNXH. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của ĐVTN trên khắpcác mặt trận. Đảng ta, nhân dân ta, Đoàn ta đã giáo dục, rèn luyện một thế hệthanh niên Việt Nam vô cùng dũng cảm, thông minh, không sợ gian khổ, hysinh, quyết chiến - quyết thắng. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảngtoàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ ChíMinh mang tên
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Câu hỏi 2
: Đồng chí hãy nêu quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng vàphát triển thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước?
Tại
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
nêu rõ quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và phát triển thanhniên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước:- Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước,là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong nhữngnhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vịtrí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực conngười. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảmcho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước.- Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp nguời "vừa hồng, vừachuyên" theo Tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trịdưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội.
2
 
- Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọngtrong công tác xây dựng đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề rađường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động; xác định các chuẩnmực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu chothanh niên học tập và noi theo.- Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế hoá đườnglối chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật,chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hoá trong các chươngtrình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hằngnăm của các cấp, các ngành.- Sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niêntheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệthanh niên thời kỳ mới. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nộidung quan trọng của công tác
 
đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, động viên và pháthuy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Câu hỏi 3
:
Đ
ồng 
chí hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của Đoàn Thanh niênBộ Công an; Đoàn Thanh niên Bộ Công an được thành lập ngày tháng nămnào? Ai là Bíthư đầu tiên của Đoàn Thanh niên BộCông an? Đoàn Thanh niên Bộ Công an từkhi thành lập đến nay đã trải qua mấy kỳ Đại hội? Hiện nay BanThanh niên Công an có bao nhiêu người?Ai là Trưởng ban Thanh niên Công an?
Tháng 10/1954, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đoàn viên thanh niên các đơn vị  thuộc Bộ Công an từ chiến khu chuyển về Hà Nội, lúc này cơ quan Bộ chưa có tổ chức Đoàn Thanh niên, số lượng đoàn viên thanh niên chưa nhiều, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các chi bộ Đảng và tập trung thực hiện niệm vụ  chuyên môn của đơn vị.Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụtrong giai đoạn mới của cách mạng, trong năm 1955 đến đầu năm 1956 các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an được bổ sung tăng cường một số đồng chí cán bộ, chiến sỹtrẻ. Sốlượng đoàn viên, thanh niên đã phát triển tới hàng trăm đồng chí. Các chi đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của các chi bộ Đảng và đều là đầu mối trực thuộc Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương.Nhằm đẩy mạnh công tác Đoàn vàphong trào thanh niên cơ quan BộCông an,
đầu năm 1956 
, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Lao động các cơ quan Trung ương đã ra quyết định thành lập Liên chi đoàn thanh niên Lao động Bộ Công an.
Theo lịch sử biên niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an (1954 – 2000), thời điểm này được xác định là thời điểm ra đời của Đoàn Thanh niên Bộcông an.
 Tổ chức và hoạt động của Liên chi đoàn Thanh niên lao động Bộ Công an đặt trực thuộc Đoàn Thanh niên Lao động các Cơ quan Trung ương.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Trang Goree liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->