Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Surah Al Fiil

Surah Al Fiil

Ratings:
(0)
|Views: 68|Likes:
Published by ratna damayanti

More info:

Published by: ratna damayanti on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

 
:oBJ11
,A·,','L~
FIlL
------
I(
Gajab.)
SuMM~
SUl'\l1:
ike-lOS:
.5
ayat:
"f)en;g'llJl
rnenyebuJNamca
~JJrlb
YangMabtflt:!~urab
Jagi
Maba,~mYa:;'d,!!:g,
jj
,Ap~kd'
kttmu
,tJiltdt
It.!4!mptrbmiltaitl:
bagaimtUI:a
,Rlfbb",nu~'elab
bm1ittdnk
ter./MiLtpte,'rta.rflgaja~?
(QG.i05;1)
B~I~n1l:a1tlJia
ttl;,;})
mffljadJ.kantipt~
d~am:~ka(t~tI,tukmerJgl)(~'nc~rk(lnKa'lmihj
i~u
~i~·~i~"
(QS.
~(i!hi)
da'tli
1)~4
t~~Pl'iflliko:~~~,~
ffl~!1
b"F!#!g
ya.
bwib(),nd(J'tl!~()ndlJ'tl!g;,
-(QS.
t05d),
.:Yff'J:!g
1.n.elemp,/i'n
lI!(!Ti!ka
d~1W{l;~
b~tll
~'trot~aV
dffri
ta:!i(,lb141l!B:il'e-r-
hl1ika:r.
(QS.,1,QI,fb4)1'alu
DiaIn!f!.'nj'adiktrl!
,~~I'ek·l¢
$€p~i
(Ja'lut.dalJ'I!
)lang
mJl!tl}mn
(riJat)?
'~QS.
~'Q5:5)
1m
mernpruran
;silim
soll:itl!m
mkmM:
ywg
dJe.ngmnrya,
Allah
meng'!1lj~
biJ,l!llil
QIlI~y,yti'L\lb~nIlp~,p~nghlli1~
me,reb,aJOlJri,p_am
Ga~ilh
}'~g
 
[O;5.ALHJl
~.w.
b~r>!~ad
~t
uwli;;,
,m~~~kat!i~>I'bah
$enll.m~~
hel<15
kehem&~ya..Mab..A!tIaih
mem~m.:a.s*md1lJl.Il1.eiDi~akill!l
m.ere~._~
g;agaillkMIulu1wme.reka,~~;I~bn!petbitl;lil}a,]'!ime~",.~.m@i'l;~
rne:rek~.
dm~
mem.b:i:wa~
}'Bg~~.
Me'relbilda!l!i!!hbum.
N~Ag!lr~a_.~pil!lhS:1Iia't
~<I!lI~lh
~'t
d1m~
ag~b~
qw.>IIi5y.
y.~~p~nr~b.!l!fib¢r.baL~.
T~'a.p~pe~d'W..h!i
~~uk
nfid~
s~k~~
1?~~ruJ~~t.t$
P¢!1!S'
t11t1ll5':lJil
Rasl}]till<lib.~'.Seb<llb,..
m.Mluut
pe:ncbp:ili[~gpailing
pOp'!ll~f4'.
pad.a
(MI!IlIf~l:IheliaUJ
rd£lahlrbm.
Ser;;!I.1Il.~ffl~r.ill,
A1L11!hT!l."~amengal!J.~,"Kami
tiidak,
m.molon;g
btllilllll,
wanal
si.k:Miillll
ikll'Um
Qu,wsy,tmt.'!IIk
melJlgi1IalliJikm
kilWll
Hilb.~}'Jj.brena
posi.si
killm.
}'mg
leblih
bi!dik
clttlpadla
m;eflika,
:abn.
tetap.i
Kamime.Dgjl:~ailJmft'ek:'lWl!rW:.m'~m~liha~
l1$U'l/J'AMi
([Cil'~U)}'~g.
~5'U1mtwa
K;1m]Lmu]iakn,,~gJ.mglbliD,
5el't::il
no,(rtitl
meh1w.
pengmus~n
!leoraDg
N:ibi
ymg
ummi
(ilidak.
dilP';lI~memDr:JiCilL11m.meilJluLiis),M!lIhmm~
~r
p9'1l'i:1I.p
panNabi.
:[!eri".l,n~i
1l;;:i;sl!Jh
p~!JkmGl!ojllh
p.n;g
dis~J<i1~n
5e~ra
riagkas
dan
s.mgk;i,t.Te]ih~'llmp:.1iik:~n,
seb.ehmm:ya.d!~~;tm
kisib
.A_sh":b.iollbul
U",dl!Jd
I(a.r;mg-ormg
ymg
me:mh!lloJtparitt)
ilafuw<li
DzuNaww~,.
ymg
m-empllkm.raiiaJ
te.raWu:iirI:I.qu.ailIIHimyar.
ilia.
8eo'~mgmU&}'riik.
D~
OJ'illlflJ"1D!!:.
memb!llfiB
Mh~k~bl!ll!l
]Jkhd1ila.
&h.k",bi,J.Ukhd'l;ttl~d~;1!h
Q!I'-an.g.Qf.',1!!i:lJg
Nil$f!!i'll
y;1!!'!.il;
iiiim.~Jla
~tk~ti
2ilOOOo.~~1'~dd~~
pli"i!
$~~!Ii_:ildatH:i!r~
~eCTu!~G
D;t,wu;sDnT:Ii~.'JIDML.Kemi!i.!dij;,U]1).;I.wudpergidill].Ilil.e~a
I:!mil:l!il1O.
lepa
Kais,ur,
n,i0l
Syam,.pngjllJig<IJpe.ag<1!llut
N15rnn:i.
KemJtJ:dimd!ia
WfclliUW
!;ll:fiI!I
kepiildaNsJasyi,tolIja
H.ab~,k~akebe~Yily~1;gieb.!b
d~
d!elll~
~~tek~,
Di~,
me.n~t1i.!5
Dl!iWW5
yllqgd)jdampi.ogi
oieh,
d!Jll.
o(;llJlg
:!IIlIl!i:r~
Al)'1Ith
~.A}!)~
bin
;tSh~.h~
hbuyw!.!t!ildisel'tai$atr~m'O~K.K.~
me:reka
m1L'iuk
ike
Y;mt;m.
mn.me!Ily.elim:J.p
ike:IJt:J1ID;)JiL.r!lliOOlb,
rungp.
:d::hl:mya
Me.JjekaIle[ih~ilItl~reblJtkemj1lilIl
dan
Hllmyar
dkm.·[)ru
Nil!~il1l
pl1l11
aldWny.a
Ilin~~~~.."1!W.'!:.H~J',1!lll>edl@lm~~~Y~~.~
rllip'ii:n:i?'ii:lJ.
dtlil
QfIU'Is;p~mimt;:il..;
A:ry';tthd~Abr~hah<:!K~m,lI!Jim
k~ul!
P'~_imp~!Jiilll!
iberseJiisih
pe'Ada_Pl!ll
,diblm
~utu
1IIfi!sa!IJ.5ieibllJlgg;l
koolll!mT-L
beradamul'!lItd3!Rberpe..r:mg:.UItI
~:aJln
sarudinikedumrabe-.rJkatllJ
kepada
y:mg
binny:a,..
;';;li
kiiu.
EW.pe:Eihl.
m.eII~rahkil!l\
pasiLlkan
&i
:u]~iU'.~
Hta,tlmpl
~~ri
B~a[fhada!pan
$\1,W
];l.w~
$:l,tu.
Si~-pa
di
@~~af<!jll;:haYI1i!'l!.g
~(fJ)'h!ili&[
m.em:D'liIDM.]:lw~.m;lk~.
dJ.i:dUymg
beinak
mentLuduill;ii
]J'Os:i3ir;tja.
Kem11lrum
mmmg::m.i.tiu.~um
dis:llJ]Ilb!llt
o.Leh
ranI?,:].wwYill,
lkal)!lImya
In~rtamn:g..
Maswg.ma:>ing
dar.i.lk.edlllm.}"I
.m.eJiLi:aggalkili[J
]J:a:l!:i~,
A:ry:;tJI
men:rf1'<lmlg
Ahlllhah
J
:k.em1ildliMl
],1:1,eAieha~.I1lY~,
dlei'l1}tll
pe~g.~kI~
Wd1!ifig-
ny:l!l
teI]Jot\QllI;g,
mWll1tn~
.woek,
d!:m
Wlljrump
t-€.rkoyaik.
KeJmIdian'UtOOah,
rembowtu
i\buhili.
ilmtlilleilJlyeryatih,
ill:ik!
mem!hWil1llil:mya.
K.e.Jl]'!lId!im.
AbruihiliP'1llbtg
d;aJ!am.l!:eadlam..
LaJ.lII.
diiamellgobad
1rukiltIy:aJ.hln~a
:ilJkhi.mYl'ldh
plllfl.
~~bW!t
dJi'lfi
k~J'!!l!i:lJt:l1~
d~:iIJ
m~mp~.Ilw.hdb~ilI!~!I,~@I.~;H'!!
Hahasy:1!h.diYamml[.Sfi~jtii~[I!y.1!,N®jasy.i.mentilli
:!l-UClit:
~.P~~
y.tiJs
isi·
 
105.ALFUL
n~~~
~-P!\}~;'~~.
d:l1~~~y!!.~f\1,y~
!M.¢i!1~~
d!:!Jil!b~[i'~F··~.
:d;;;m
m.mdudlWci.
[ieg..
~p~
me!id~urkmubua~lJIIfi__fiya!'t!,~~;li;!
&brib;th
me~mlMmm
ktp~&~a
N~j~'~
.mm~~m~.
d,tiikarn:ya
S:m:Ji!J1!I.1be[ibiSa.~bas.i.kepadiWy~.l3enHlimaut'IIISa!IiL
te.rnebw:~.
.Ahrcaah
~~ngl!ri~
badlalldiW..
S!elb~.l'1lt:Ol1!g
~;l!D!3l
YammJ"Sem~Y:!l
~~l.li
diktrimk:1lli
b~.ya
,dan
dliia.me~m~
SW':m:ty,tSlllpaya
~;!.:mmgU~.
b.I:l,r!.\()ng
mi
~ehimg~00~eibeb1'l
<Wi
sumfHl.hnya
dm.
mii:llbi.
ui~Wl.
.ub'WJIk~
.eiah
otklll
kinmkll,Tl
ber1liU'llilitlyll.
.keproamll..
!reUb
,SlBll!ll!lnp.
i,t:u.
S1mIIpaite,padiUl.JI1I!.
diasang!llt
tJ~:!'!b:~r.tf:I,
dib~MH.}";1!d!W
~~r1l$~.pU:l$
d!~gltElIl.ya
i~~a!li!tm;g1&ui
mbmd~JiI"ln.~.K~l1!d1~AIb[~;1ih
m~~~~.
~~~Slii~~~
kepwaNaj::!.Lilyl,~'Al!:u
:l.kmb;tH;p:nlalfl
gt:~]HD!UJ
se'builhgerejii
di
:!i.egen
"lam:afl
ym!Jl:1)l~]lJImpefn:~hd!~bu:l~:bmgm;t:m
£!epe;r:tiDlya.L:llu
d~a.me.muJlai
p~b!Uli~~ji'l.
Y'llng~.gal:b~&
Sil::lan'~,
.~uah
b~J'llitl!g.~.aI!
toogg!
$irn.p-il;lit~nm
y~g~il'tgg~
pm'al,
yang
dliW:i!IlLdl
:!lfmi~
~£Sl:ny;.:n:5il!1'J.gSi'l.
Anb
~y~bll;l.!;gYiiil
bg;m
4J,pJis,
~!i.
~~~!l.[l!J!.~.
ymg.ing:gi.S~b~b,
cu;;mg
ymgm.e1il:!amya
llikm:mengu;~;jjt~.~jjj
sehin~mqaJa"s~
1(P~~ij
}'It:Q[!;
cl!L~~}'!l:JinI_rnp&r~~rj~da!i~~Y!iilW'~a~WnJl'lli·j)~
.DmAblfabah.
a:l:"&.}"f~.
bene
bid
u.uk
m.e.mmd.ahk.
h@j~bmg.li;t
.Mh
ke
~~rera.
llfll'Seh!JItse'
11
s~
ini
bei.b~jlk!e·
.K~.'h;!!hdi
Milikah.
Dan
dill
sfcrubm
I;
dli
'Wi1~
.k!el!rutasamflya•..'.
m.engJ.!D.d!a:n.g
keib~~~~!l,
w~rg~
A!i~b'AW1l1!!\'~
QahdlliW!.
Kau:mb~~i!'·;bu~r
.mlJifbkaroen_ya;sebmgg;>!:seb.agim.
&ci
.mer!~k::l!..
dl!
}"'1Dgmea.&t::t!iIlgi.ger.eja
.ku
Jan
m.e.J1liilim!kin'l'·l1pada
maiW:n
:bri
:seUit:a
mengbmcurk.m
lis!:
did.wm.aya,
ke-tnudhnd£a.
k=baJl
PiJJlillliif;"
Ket]kilP~rc.ilJ
jl€aji;ligil
me.tlJ.~il:abuiikej~&i.m.t:e.r-
~t)b1!u,~l1irfJ!:apiWl!
mdaporkom
.llJilAi,t1!l.
kepa&tm~a
:mer,eika.•
Abraha.b..sera}'a
berkata
k~iII~~-~
ndiiak~
oJlMbcb~aO:flW.;g·~
y:1mi1ll
G11..!hJ!:oJun.:t-
mel'tk~.
~tWJah)~~~~
ini.
S~i~t'
ny~,
AilroWM
~;U,!,~!.!'~p:m~.k;l!ll;p~rgim;;!!];ll!.iU~~t1i!iI];II.h
d!i.
Makkah
dimakm
nie.ng.bmwtk:.mnyabitkep:intlol.epi:!lg,
MtI~'ilI[n
bin
Slullliimm
menyeblll,tkillnb:ahW~ilIDI.yiliKIil
:sdkdom:pok
orang
darik<l!1l'm.
Q'I1rarisy
y:mgllle~!mSlIki
ge.I'~;1
itlJl
dniIllelE!bafu:il1'.IilY'1.
Pada
n.;t_ri
i't!J
r~~
1l!~;t_pb~;gtW_k~ltifi~S;ri![~j~~.~~
~~~~f.
~t,iJ.h~
!!'"Ui
d~~g~
!ai1!a!b.
Kemlldi~
Albj;'ahabmec:yi~p&;iW.
·~ri.
dmperg{
d-eillg:ow.m.em-
baw:ap~kru:il
rmg;~1l!r
baytk
dlain
kil;l!M
ag~!!'
t~
.;lidi
seo:~~pun)'mg
Enilm<PU
M~bw~Wlr.~,
ywg
d1i~e.n\1!i
d.elllilflJseekor
g>l!j:ah.
yang
nugarttbesar,
iJellum
ada.S{1ek)()lI'
&aljilh-.
pl.1!.D.
sebe:h:l!mIilYlI.
ym:~te.diib.llJt
seWertW~.
ymg
dliheri
~..Mahmil!ld.DaaN~~~raJafbb~JII!I.g:ameo~_.~.
Wltd.
h~.~
5;;!.iID;Ii.
A&.
~1i.!g:apeJldapM
y~
m.eny.ehutkan,befSml>tA~'nJ!J:al:t
tell'"
dap~td~a:p~
~jd::l.
Ada
jli.i:~~
y,1)ilJg.
m~'i1!!,!I,t'ak:;m,
d!i;iil
\:i,d$
(i~iitb
l~ilJyit.
W"alLuhll
.II
~lam.
Delilig:m
1I1U!j~DI
IWiltWi;.
melil;r;hmcurkmK.:b~,deiIJig;m
IDlfr
]~;U;!~~~
pwpi~lam,y;l·~___g~lM.s
~tii
~)tll:
d!.iitatk1li.!J!
pltd;t
1ehe(l"
gaj.rn,.kem;ooiOlJJl~jm
i,rud:ig,e.rik1;a[lag~
me.liljal(;li..:llhntie'mD>G1k
iiU
:sekrligus.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->