Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
20Activity
P. 1
Conceptul de Europa Centrală după 1989

Conceptul de Europa Centrală după 1989

Ratings: (0)|Views: 2,317|Likes:

More info:

Published by: Africa_the_colour_of_my_soul on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE STUDII POLITICE
Ş
IADMINISTRATIVE  FACULTATEA DE
Ş
TIIN
Ţ
E POLITICE
  
 Tez
ă
de doctorat
 
 Conceptul de Europa Central
ă
dup
ă
1989
      Conduc
ă
tor
ş
tiin
ţ
ific:                                                      Doctorand: Prof. Dr. Mihail E. IONESCU                       Dan Sorin MIHALACHE    Bucure
ş
ti2008 
 
Teza de doctorat 
Conceptul de Europa Central 
ă
dup
ă
1989
Cuprins
I. Introducere.................................................................................................................. 3A. Motiva
ţ
ia
ş
i obiectul cercet
ă
rii................................................................................ 3B. Cadrul conceptual-metodologic.............................................................................. 4C. Sistemul interna
ţ
ional: criterii de analiz
ă
............................................................... 8D. Rela
ţ
iile interna
ţ
ionale dup
ă
sfâr 
ş
itul r 
ă
zboiului rece. Dezbaterea despre uni- saumultipolarism. Schimb
ă
ri în securitatea interna
ţ
ional
ă
................................................ 13II. Definirea conceptelor de Europa Central
ă
................................................................ 30A. Conceptul politic................................................................................................... 30B. Conceptul geopolitic/geostrategic......................................................................... 36C. Conceptul geografic.............................................................................................. 50D. Conceptul cultural................................................................................................. 54III. Europa Central
ă
în anii `90– tr 
ă
s
ă
turi generale.................................................... 61A. Dimensiunea politic
ă
a schimb
ă
rilor: sistemele politice ...................................... 61B. Transform
ă
ri economice
ş
i integrare regional
ă
.................................................... 86IV. Europa central
ă
în proiec
ţ
ia „Marilor Puteri”....................................................... 94A. Statele Unite.......................................................................................................... 94B. URSS/ Federa
ţ
ia Rus
ă
......................................................................................... 101C. Germania............................................................................................................. 109D. Fran
ţ
a.................................................................................................................. 116E. Marea Britanie .................................................................................................... 120F. Italia.................................................................................................................... 123V. Structuri de cooperare în Europa Central
ă
.............................................................. 127A. Cooperarea dup
ă
sfâr 
ş
itul R 
ă
zboiului Rece: Ini
ţ
iativa Central-European
ă
, Grupulde la Vi
ş
egrád, CEFTA............................................................................................... 127VI. Integrarea Europei Centrale în NATO
ş
i Uniunea European
ă
............................ 146A. Etapele extinderii spre Est a NATO.................................................................... 146B. Integrarea european
ă
- valul Luxemburg-Helsinki............................................. 162VII. România
ş
i Europa Central
ă
. Abord
ă
ri teoretice
ş
i ac
ţ
iune diplomatic
ă
............ 172A. Perioada ante-1989.............................................................................................. 172B. Noua  semantic
ă
politic
ă
: dispari
ţ
ia Europei Centrale........................................ 189C. Dup
ă
c
ă
derea comunismului............................................................................... 192VIII. Bibliografie......................................................................................................... 2291. Publica
ţ
ii periodice......................................................................................... 2292. Programe
ş
i rapoarte....................................................................................... 2293. Surse electronice............................................................................................. 2304. Memorii
ş
i interviuri....................................................................................... 2305. Studii
ş
i c
ă
ţ
i................................................................................................... 2316. Metodologie. Teorie politic
ă
........................................................................... 242
      
 2
 
Teza de doctorat 
Conceptul de Europa Central 
ă
dup
ă
1989
 
 
I.
 
Introducere
   
A.
 
Motiva
ţ 
ia
ş
i obiectul cercet 
ă
rii 
Dup
ă
mai bine de trei decenii de uitare, pe la mijlocul anilor `80 „EuropaCentral
ă
” a revenit în vocabularul politic din spa
ţ
iul european
ş
i nord-american. C
ă
dereanea
ş
teptat
ă
a comunismului în Europa
ş
i retragerea trupelor sovietice din statele Europeide Est, urmat
ă
de dezintegrarea URSS au amplificat prestigiul, rolul
ş
i, ca atare,polisemia no
ţ
iunii de „Europa Central
ă
”.Tema „central-european
ă
” a fost abordat
ă
 
ş
i în spa
ţ
iul politic
ş
i intelectualromânesc. Zona transilv
ă
nean
ă
a cunoscut o apeten
ţă
aparte pentru dezbaterea acestuisubiect. O prim
ă
explica
ţ
ie pentru redescoperirea sau chiar „inventarea” temei „EuropeiCentrale”
ţ
ine de dorin
ţ
a de „a fugi din Balcani”. Spaimele create de o poten
ţ
ial
ă
 „balcanizare” a fostului lag
ă
r socialist explic
ă
, într-o oarecare m
ă
sur 
ă
, resurec
ţ
ia „central-europenismului”. Alt
ă
explica
ţ
ie este legat
ă
de anumite speran
ţ
e de tip conservator,pentru recrearea unor structuri politice de tip federativ, inclusiv prin modificareagrani
ţ
elor create prin sistemul de la Versailles. De asemenea, „Europa Central
ă
” s-aprofilat, în anumite momente, ca parte a unei strategii a marilor puteri pentru creare unor noi structuri de cooperare în spa
ţ
iul fostului Tratat de la Var 
ş
ovia. Acestea sunt doar câteva observa
ţ
ii preliminare, care vor fi explicate
ş
i extinse pe parcursul cercet
ă
rii, dar care sunt suficiente pentru a indica faptul c
ă
„Europa Central
ă
în anii `90” nu este unsubiect marginal.În raport cu realit
ăţ
ile politice, culturale
ş
i psihologice ale anilor `90, amconsiderat oportun
ă
studierea temelor circumscrise Europei Centrale dintr-o dubl
ă
 perspectiv
ă
: i) a modului în care acest subiect s-a inserat
ş
i a devenit parte a rela
ţ
iilor interna
ţ
ionale contemporane; ii) a felului în care România a reac
ţ
ionat fa
ţă
de conceptulde „Europa Central
ă
”, a
ş
a cum s-a dezvoltat el în prima parte a anilor `90. 3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Michael Junior liked this
Mihai Parhomeţ liked this
Adene93 liked this
Corina Baciu liked this
Cristina Barbu liked this
Elisa Eli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->