Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Surah Asy Syams

Surah Asy Syams

Ratings:
(0)
|Views: 285|Likes:
Published by ratna damayanti

More info:

Published by: ratna damayanti on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
,ASY....SYAMS
!(
MaJtahari)
SUMt
M3kkiyyllh
Sunt:1!.h,,9'~~]:5,
!1.Y!1!1!
'~~gdiill:
,me:zy,eb,mt
,Nil1na
A,Il.tIJY
tUlg
,$lafNl!~1Jr'4h
J!1.gj
Mtt!mp&nyaya~...,
Dtmtma~o!lbo!lridancnJ,M}'ll'I:rl}1a
di
,aogt
btrri.
'~QS.9'1,
n
.,11,
lmJa'll:..
pnblla
,l'/1Jetlgiring,in"/tl.
(QS.,9~:2)d6Itt
siangrl:{NrlMII1
J\nctiOimj:m,kk:tUuJya.
(QS,
'9U;3)
danmtliamap,tlbiia
.mmoraup,itlJl';IIf.
{OS,
'lI
1:4)
d(lJ!la~.
smap~b,tti'ttrrn.
Itya,
(QS.9].::$,)
danb,rm#
£en.apfmgbal1~rmttJ:'Jd.
(QS.
91:6)oo.l1}r.wrr~~'
penyc1njJumdlflmya
(dp,ma,ttnya)"
(QS.'!Il~f}
J1!~kaAUdhm:r!Rgtlbam:kan
ke:jl4@
,#~
#I~{fil,lan)
kefia~~kan,dankelai_nn.
('QS.91.:8)
settm;ggt.lJJtlya'
 
91.1\5Y·
SYAMS
bml'l.fJt1Jgla}jorangyang
IntnJlldkttn.
jiu,VJ
itu,
(QS.91
:'9')
dati
~ffllttgg,Ub.nya
.memgilah
ora:g;grangI1U!n.goflorinJ';cl.
(QS.
(JI1:10)
M~jahld
mM;g:lt~:
.I{~~J
,,"'~j,
~Demi
.~ndan,~
Jiplttgi
han.·
lI
yak
.:.in.u.nya..StldornglianQotu:d!ab
meng~ukall:~(i.~j'
·"Pdl!.a
pagi
lmri.
OJ
yakni.
:o.i.u:g
secarakeselurulmn.
Ibau
I:uirmmgat.akan.
i.$wa
ymg
benaradalah
dle.ngmmengatakan:
"Allah
belS"@mpahde.npn
matihari
dan
sianMY<l;r.~~s=
matabariyangpalingtamp~jelasadalahpadasiang
11m."~
ti,:
b~l
~!:J,
"lAm
bJlian
ap:lbiJa
mwg,inngirt!p,"
Mujibd.
mmgil:tilbut
"Ydmi
wengii.utlnY.:li."
Sed:mgk:m.Q:atildall.memgatak:.w:
"Yikm
ji1k3.
meng-ikutwya
pa&:.m~ambulm
plJ!mama,
jika.m::tJtUJ.mtenggelomt
makal'embulm
U:OUD.
mw:lCl!ll.
IDbm~
Ziid
meagarrakml"Bulan
m~ngik;uitmyapada
pelite.nga!t(l.!D.
fenam;)!Seti;lip
bU!l<1!,!4,K"emudim
mat*:uimengikutb::iya,
di
!ltm.a
bolan
melill,'
dah:Ulmnya
pawperteng;Wanteralhir'
setiap
bulan;"
Dan.Hrmw-Nya;~
~;G..
~~l
J~~J,
fI/Jans.r~gapabiJamrn.ampakkan·
nj'lt.."I¥flJjahidmenga~:ak3:ll.'
"ilerslnar."
Sedangkan
Q3!t.il.da~
mengi11:3Jka:m
"~u~~
~l!
)L-+IG~
Zlan
~.ian:g
.apabila:
menampa:kkannya.
jim:::a.
diJ1iPUiCl
oldl
~;i,Ol;,[!g."IbrJ!u];lit.~r~e'Dgat:,*;m:
oiSebaJgiOU1l'e!:!'dud.~Arab
.mend:sirk:an.
hal
rersebur
dClJJg;an
peo:gertlan:~lk:asiwg
:menyeimuti.ge]ap,.'
kareaa
dalalah
~..··kD·k
ak
-il!:
p'em~i~m~
_)~5<Uil,a._.
apat
saj'\l__
at_..
an,
J~
~ao~gy:;mgmenpa-
kim!.Itu
meoaf'sukiUl,;~.~~.
111,
J~IJ}
~~tj
Sf_...-
m.ma:mpakk4mj;)la~·'"
de.llgmJi
pmgnu:hmbemt.w;gun;
in~~.akm
Jelbilil
4m
akJIl
benarpulipe-
:Il::1i.fsir.t:!'Dy:1ter!h::1id:tpl1rm21n
Allm
Ta':i!]:u
~L...i:I'-..~
1,;1..
HI':;~
"Danmaiam
~·tl
-'~<l~
11,-...
~··t;
'-:\)J";
:>'>n~''''--Y~'
~L_.-
l~!"lli
~iI!i:k
.L~.
k
t,
··~~'L
~J~/ld~.
O··]~L,
(J.1"au•.
{:j:.
"""'·'-·'rl.fil.t...,_.....
a...
it!'i.i!I!]
_=_
ID,
g.;mj.
_1I.!0lI.._.
~_u
a:
tJ_
.,en
~3.~en<1i.
ittl.
mengen31
Hr.m<1in-NyOi;;.~
L.Ji~
l~i}
;_~iJ
,"DIm.
$.iangapabUa
r~JeJlampakhnnya,"
Muj~1mmgatak;w;
"y.wg
.:i.e'm:ilclan
itu5ama.s~epen:i
fitmm
Allab
l'a'ala;.~.~
I~.I.J"-
P~J
jo
'Van.
Sid#.'i,
apabilaterangbenderitng.~
(QS.AU.aih2)."--
Sll!dangkuIhnu§.iIJ:dr~ehihme.milihuntukmemgembalTh.::rn.
db'amir
(katag;mti)
dodam.~emu<Uiya
j,tU
p\<1ida:
IDilitilharj,.
br~a
Im.!S
penye'butaoo:ya.
Dan
meo;~enall
nrm<iuMIabTa'dot;
tf:
";~L;""'I..
H(;,
"Danmaiamapabila
mttm.tu.flpf.itya,"
tne[\ekaJD.e[)gatak:un:"Y~kr:lijik'a'malam.mflll!.Il.Wip'imat:ah9i:ri,
y.utl,l
s_m;1Jt:iliari
~erb.e_s(!hinw
seiu:n;m
uftd<:
menJadligelap."
:F~rmanAllah1'ilI~ala:t
l'i.\~
G.
J
~~J
.~;Tkn.til:n'gitsenapemb.in~l1'
:trya,"
kau
maa
di
da!lamii1l)'l1tlrli
m~l]cikupkemtmgki.nan
s@itlagai!
mashdar
den,gmpengf:rtian,.·'Dan];tng~tdan
pembmg:un'l1:mlyiil,"
Yillngdeuu.ki:all..im
mempi1bnpenclapatQatadah.
DmmW'llllt~m
j,ugakaua
maa
t.er:sebutberani.
man
(sb,p;tJ.de.llgao
pe:o~enla~.
"L1!ngitdan.
y;t~g
memlbafig!!!l~fiYili.~,.
.Dim
yang
llerc(lkhir
lini
m~tUpaka!l!p'e'i!l!d<l!pa~M~j.;iliid.
lKooMia
p'~ge:n:iiMil,
timebUi
5du:g
berhubw~.D~
;<l!taat·bi~"
betard
peru!'l!ggiM.,
Demiki;anpula
fi~aIl
AnabTa';il~~.
u.'-l.~J
.f~y,).:~.
"lAm
bMmi
$(li!1;a
penghamp'a:r1'iJl.1Ira."
Mujahid.Q3itadah,
.ad&Dhahhn,
~Sudw"
ats.Tsauri.,
Abu
S~a1iIi,.d:m..
Ibau
 
.Z.;ild
lIIl,eIJigOlitakm
~Gn_;J.
iJe:!'Olni
rneng
paling
popwe4'.,.rOO~f:rt'.im.ittu
pwa
ymgdi
dMl.
ymg
,dilk.e:oID
olenP!aJr::I
.ahlihihau,
Flrmm.Mlili.T:a/:U!~,
of
If,.1~(;j,
~j
f
,rrDan
jiwa
.S~na
ptm:yemtpumaJlrl-
n~~.
yakni
pe.ru::ipu.an:o.ya~g
~e.m.HJUfIDli'
tegal!:
paM6trah
p_n,g
lurus,
S{ldaagikmfirmm"NyI!l,.~
!,t1J;<.G
W:'
'~MakaAl/g;'
mfMgilka/tlit.m
kqmda
jlwinlO'ata~)
kifll.$ik~
.d¢~km;k~4'~,
"y~i1i
Di~menp!!rahk~lI
ktlpadakekeJ~MlJd'aml.k.et:.1!kw.~m.
AfIi:illrya>D]~
me41.id~
kepadlanya
seil'ilI~
melJiwl}ukkm
b'pada,~;t&:t~rl~
mlt~r'"
M~~:tifirtrul;l'l~N~,
~G'~j
L...i~;";
~!j.~
Allahm,engilhamka.nk~da
jiwa
.i.tu(jaian)kif.ttSi'kandttnkf1aR,'WaI'trl',."
]iboll
'A~hllS
~g)lt;tk:a:m~j)iil
mea]:el~~~g
b~ii.kd!li!J!
~g
·b1ilt.
a,"
De,miki~itIpula
yil!lg
d;i~a:m'p;a[kanciteb
Muj:ahid,Qatadah'~k,dan
~t!i"Ts~,];!r.i.
IlJlDi~
Jan:!'
;J;M!lJ~~i,t:il!"~
daJi.
Ab'l.!iA:s~da&-D,ii!IilJ,diilbe.i:ka!~'[rni'ilifl
h]1l
a1·H!tltshllinpem1i:lberkata,
kepadlaJ.{u,"T:I!h~en:~aullipjl
y:.mg
dlilie.£jil!llbw,~,
cliupa}'g~ol~
~L
mmucia
di
S:JGi
m~
:!!kart
dilberi.lnn
.kGpU!;l~
·~.l)lh.merek~~dl!bertak,ll"
i!;!l[l!pW!ake'reJilpilll.ba.g!raereka,baik
kete[,IJlll1il.
}'U1g
t;t:!MiJe.]a!.\l.ootupwt
yaog.llkimmefe'.kllte:rim~
dru:i
lIF~
~g
d!!ba'?t~.riM!
N~
mJ~~,
MU!h~
.:i.~
~~~plil~.
:hujjili.bs.gi.merek:t?"J\.ku
knaLn:
"'I'
el:i1<plada.~y;mgii:e!;mditet~pbhllJgimexeJka.~Di;:li
benmy~,.~
AIJ~~~gtlIemiki:an.
iru
befi!p~kG~-haHrou?l"
·D~"bf!rb[:a,
mll!k\Ji.l!m
beear-beaar
nel'ikejlllt:
men"
dell\~m.ya.H..a
berkarta,
]alu
kWk1lJtilimkep<lidm.y~."T~d:JIk
ad~
S,e5:~t.1/!.
rWfi.
mel!amkm.
DiAlI
.png
m.endp~k~_n
dOUJ
m¢rlglll!!SalInya,~
ddal!:
akilf!l
dimintai
~sj;i,W'~1P,,~
~paYMlJg,Dhkeffj:ak~ltetillpili
.me.I1eb
J"lDg:1lm
dJim!nl;tl
~~g
~awah,"Dia
hefkalt:l,
~Mud!d-muilahaRAll!llb:m~hni;l~1I;,"iij)j~i!J'J
~e,.
mIlggUml"llmUDe:tmyakiep~.~];!
fl:l,iJ,y.t
tl.t!I,t,ttikmeaguJi
aikillmu
OOD.W3Slilmly:t
ada,
~r;1!!lg
ciar.i
Mtl1Z,inili.iUwJIlh~.
(lJat;:m.g
~epa(hRasu1ullotll~
$Srlt)"lli
i:le:namya,."\~ralitari.
~llI]uJjl;llih.
iJ~~im;wameRurut
IH:ndapatmut~.~an;g
;1!(l'a
yalll~
dik;el"J~JIlin,~
dill!S~~
l!lmrt!I3it:
m;l!nwia
di.
sana,
adaLih.
rer.llIatlJ!
}'<mg
~;lJ,tifma[lkm
atas:rnJJeJ:'ekadan.bel"laktl
billgi
m~.reka
ll;,~t~:ii.f~
]':iilf1g~ehh
leb.ii::!
du]~;ilcla
llit!ii~.m
$~'i.il!iirfl11}IUg
i:b\e.l'l'!ka.mima
dlari
apa
ymg
dibawa
olehNjllJi
~~l'f!h
:m
!OlerU.
diltieg::l1Sikm.
nujj<ah
at~
.melik~?"BeJhl.1!.!.
mtnJaw!lb,
~TIf!~ilIp!i
sesut1J.tiebb.
ditGUlipkail
",~01S
mereka,~Or,arng
jIll
bf'l!1aaY<lJ'~lahl
UIJJiui1
apa,
bmi
ibet1l!mai?"B~liil\1menjll.w:ab,"lBarang8.iap<l.d:i,ciiPukD.Gleh
J1Jbh
l;!tl.u.k,
~a1aih
.saw
diad
kedlllakiea1l.!aw..[111l
}'1!L1lg
QJ!S~M;m.
i;L!l'~.j';1!.
nan
:yan,g
mem-
~9j1t~!bal!.t~~~ut"er.dapal.didahm.
KUtalOllll]]aIh
T:I'ah:
~ti.S~,
~J~
w~
!J"lr
1;j
,.,.,"'J)
~Da~
jft'~
fmapen~'e'mpum<1~jJl;
mab:
Afhh
11:i&lgilW.9;lka~
~"iiWa.
#11,
{}It/tmlke/ilSM
dan
ket~.
'J'Dmway;tl\"
kano:Ieih.Ahmad
cl.rn.
Mmlirn.,
,li;_:il!!lllj'.a."
D~Ln.Jah
Ylll'I,I!:
Qleb
JI11lIy'ontasahii,
tili~f
fi:tm;mAIl~T:;1'ak.,~~~.;
.y~
~j,111S"1,:;~\~.~
~''Se!'j11f2Pb.J¥1;
bcnmtJJ~ol'#l;lgl:angmewmdk4Ti
jiWtJittl,
daft
fli!l~nwlll~
ff:lfffl,:&ilab
Omtiz
jfIa:i1.g
menga~a7.injll.<1."
Ada.kemitlllgkmm
I:W
it'1iJ
ibe!:l!!lll
ib~nm,tI!rn.g1ih.
IQlmag

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->