Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Surah Thaha

Surah Thaha

Ratings: (0)|Views: 130|Likes:
Published by ratna damayanti

More info:

Published by: ratna damayanti on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2014

pdf

text

original

 
[m--;~~;~::::-:
l5iM11
.......,___.................._~~,._..__.__.J
THAAHAA
Sur~tMakkiyyahSuratKe20:B5AYlt
"Denglln
menyebu.t
Nam«
Allab
Ylmg
Mdhapemumh
lagi
M(~hapfnyd'Ymlg.,.,
Tbaabaa.
{QS-.
20:1)
Kami
tidak
mrnuronknno.l·r.anin!kepadamnagar
kmnn
menjadi
smnb,
(Q5.20:1)
tetapi
~ebagai
pmng(~km
bagiorang}'an._g
takut(kepado.Allab],
{QS.2C~J)
y(tilt(
ditKrtmk.m
dan
Alia}}yang
men"
cipiltkim
bwni
dan
langil
yang
tinggi.
(QS.20:.4)
(yait,y
Yang
Mt~hapemfuab,
ynngbman.o.yamdiates
'AJry".
(QS.20:5)
KepunYMJj·Nya.l(~b
SetUlIO.
yang
ami
di
langit.semua
yang
di
bwni,
~elmm
yang
Jlantara
kWUdll}ld
dan
semua
 
}1'«1Ig,
di
h'm1!l1h~aR'(l'.b,
(Q,5,.
20i6)
tmll
jiM
Mmt~mengert1sk.'tu1:ffwpa'1lrtm.
m;ak..s~u~lj'hnya.Dia
mtflJ@e1a,lJlit1"(l}1I/;~ttl
y({~
tda!;
lmemJmnyi.
(OS
.20:7)
.main)}'
A(1.il.b.tidak
(1~
114.1,
(-png
ber1N,~diib.rM.ahi)m!Jltlin~n
Dia.
Ditt
.mJtmp"ll~ai
aX.Ammoi.ulHusl1,(l
(lunIUI".Il!tll~({
ya.1lg
baik).
(QS.20;:8)
P~bah~anl~umil':]iI1.uufyang
t'erpotong-poto'Dg
Ieh.b.
d:.il:!erika.n
p:l.db
!!W~
sur,Jt
il1"ll~q;l:l'~hpngti,dklkperl.1:!
lmtnk
diuL11Igi
hgi.
.Fir.n:tilll
AlkI:t
Tll·~h.:
'I{
p
~I~:;ri~
8j;fu,
~"Lmithiak
m~~:tfj:r;l'
IM.~
atQ,nrvm
.miktpRilAmu
a~'7
krJmtr~
men:jadi
$lfil4h•.
~Jliwaibi:!'
rn;e_riw~J.m
&a;ri..
:i:ill1.·Dh~.:5~AlIah
m.ermmnikan;al-Qm~aJilk~dalR:Js!il[.Nya
i!3,
:mllk::l.
b~;tud:.ta.jiugaP:JJf:ll
Swh::ltnya.
mebksan;i!!kallJil)i<l!,
];li]llorang-Qtf,il;f!i:g
mUlirrili
dbrik;tlmL
QUf'lliaybe.rbt~1:
"A1-Qu~minirldak
dimrunkakfpad~
MllIh:.tmm~d
WI'~~
me:tlij~dI~u~iIJ.l,"~akiil.A]l:ah
T
,a'ala
mrtll!lRl!l1ik$L'a}"l1!t
iW::
o;f.~
,y,Jif,jJ
'lIlL~
~\.:~L,~
~}1..
.1.}o
~T'ba~~'~
1G:J.~i
~-W<!iJt
menunmmt1
m.QIlr'..m
ini
kq:iadar-flfi,a~
RslJ'ntJmmjadisUSs/h,t'cto1pi$Cb:1l;gai
peringruan
baSi
orangpmgtnJtu~{Mpatla
Al1.<1h)."
Kr)ny.!it9l:!fi}'$_gl~l!l:di.tiM
se.pen:i
y.mg
~uotelt
oro1;[lg-Qt!U1g
:l!es.;I!t
itt!,!"
om
pi
b~~~1li'p~
r~Ilg
dlibe:n.
llinu
oleh
Al!hl1,iJ~~qi
D~lil~
Hl$1~~
k~b;<i~·y<I[l;gbmyoili
b~_Il,y<!,
~¢b!!~~~gdi~bI1ldi
cliIam.kirab
tI$}'-SlMkilMin
d.."r]
Mu'awiym,
di
matllll1dia
l:IeiOCen!~.,
.~lu.il.~iI!h
!3~er$abllru
(.f..JJ~
,J_.~
I~.~
l!~;.;;)
~B<I!ung,si~p:a.
ymg1IliA
.Ille..nghen.dak:i
kebaikan
fu.il!gin},ll.,
m:;ak;:l!Di.ailk:i!:ll
m~:w.
illmu.
agawa.l>:epIi1Lbtl}'iil,
it
{H.R.
PJj·Btd.Jl.arid3..!liMUS:Ii:m.).
..-...-~IT~
Me!:'!gena..i
fir.m~1!·N}''''''.;~
~.:.+a
,j!~_::J1~
wj;!c,}
"Kam:it'idak
l'tle:rmr;uuRaual-Q.!l1"-1lI1l
inikepada1n11
"VI!
kltmu
m:enjaJi
.strsah,
l>
Qaradah
In~ngsttl,l]k:~kw:~Tjjd$.
D~mi.AJlah,.
AJ~,,,h.!;idbkm~..jotdik~1!:n.}'O!.5eh.~ga~
suatn
ymg
.menyusihkm,te1iapijustruDiame:I~.d!J~il1l!ny3Jsebagil!i
r.ahrnat,
Oliha]!,!!,
·~p~lf.!jl.lk·
~G!l~1!l
keh.g<!:.~~
~,.,::J
.'fN)l)
~'tetofip.i.rew.gai
fJelWfjllml
bagi
O'roling}li!;!;lgt:ahJt.~
A/1ih)~
SesWl~ia
AiI1.1h.
memmm-
:k~.
Klluh.Nya.
dilll!J.ilil:8ilglmJ:!l
R.lB1liil-Nya..
s.ebaga_i!i'llJillrna'r}'ailgdiUmp.abk-ali1
br~da
pUll:
hl!i!Iib~oNy:Ji
~g:;IIOfllDgywgingat
:!lemollci.R
mgllt,.dar:!Oirillig
rmll
meadengar
his~.m.eng.ilJrnb~1
lllalILffaaJt:
dar]rup;ayangd:ideng;u:u}ra
dari
Kitsh
AUili.
DaR
a!l-QUMW.
merupakaniPe,.ingali'l:ll
y~ll1'i
dhurlilnkauQ]e!lAllah
yang
memoo~kierreup<lll
n~aJ
dan
IDtrillTh-NYal.
I.~_-
..1:
~~~I_.
.r
,I-__...
.I~.r·
.r_....'"
li'
j.~.
iI-.,'
,.IIi".',_'_'._
F'rruht~.·NY!lJ
't:
fll
.:...I';"'___~.;.'
.;a'J~\......
,];0
,j-"
").;_j1~
r:d~m,
d~!~rm,"kandanAllahyang
mVl(:ipJ;rtRm:i
bnmidtm
wgit
yru,l,g
tinggii:."
Artilly~,
ru.Qur:-liIJi
y:lngd:ltaIllJj,ik;r1pol.tbmu,lh~iMiIl]l.-lmrn:ld,adah.liI.dltlirn!l~an.dartRiliil•.m,tl,
!bbbp'~m~ih"tli
~¢i}it~
$~;u!~l;u!
~~l6l:I;~utS
p~li.ktiy~.
Yijlii!kl,l:li!S::l!
:lit;l$
:Seg:U~
yang
Di::lkeh.e;nd:wj,
ymg
D~a
tela.h
rn~!1(;ipti_ka_r!
bum!dlea:J!g~n
ke:rGndahol!:!
d'!ifikepaut:lm1){lt.•
ju.ga
menciptakiJin
l:!l.Iilgiuymg
tinggi
de.riig;m
htill:,ggi:i1IliIilya
 
danjuga.
kelernb:!lI(illlflya.
T
dath.
J;'~ebmkm.dalarn
.h~cl.:its
yang
dishabihkil:J:l
ole~.",T~li'mid:cidmjugaperawi
lainnya,
babiwa.
kerebalsn
s.etia.i?
i.u!lit
iitu
~!lm::l
de.l1g~pe.~al:l!l1ZJ.]imll.tlnUS
til1Wl,
dan.
j~arak<WHtl"a.
S;atlll.lmgit
Jmg;m
IMl~r:
biru:lr'n
~;lffia.de.l1lgllJflpe1'j~.rnllil.l:ijm.
i".ilI[~
IiI.hun.
Fifm~noNYil;:~
~':;"I..
y;i.~
.:,..r..)}-
"(Ydit1!)
Yarr.gMahap~.m.j~Y"lth,
y;mghL~ema:vo1.m
di
.o11asrA~
JO
K'emlhah3i!llIlIll.enge.llal
hal
wi
telah
diberikan
~ada~u:raJt~al-li,.'n.rr,
5ehi:ngg)1.tid~kre.rll!.trntukdi1l!blJ!g
bgi
~i
.s]i[li.j.da_IU
YMlgp~(;;
sel3!ma!r,daJj3JlT!J..b.iil~et'Sebu.~.
adcl~.
m.ttlJh..tj
Salacl',
yilLim
]"!tl.'e.ner:ilIpkan
;ip~
y:m..@;
~~p~t
didW~m
a!1.QI,[!'>:m
&no
d-H~~
I~p~
.takyif.(meil.:li1yH::Iii
iJ<ag;Umlllla},.
tdniffpeDy1mpilllg;m},tIlJyhil~
{peB}'e1'1l!f.h'!i~n},
~'thil
{penoh'1km},.
db_~
ta1nrsii
(pen1W!;i!;tt!),
FirmanAllahT~l'ab.
selanjulm.ya:
~.1$
}i
~<r:.:..
~O::J
..;;:.~'i
.jG)
o.!A_JL:n
rJ
]'I
"Kqnilf)kill~.Ny!ilo1h
f~1't.IJa
}\:mg
a.d4
.l.ingir.
Sem;f!i}'atlg.m
lmm;
$(fm;J(a
~g
,di
d;7ttam
.kXMNIitn}'a
,ditn$<fm..lla
Yang
dilMIwht4'n'ah,
"Mak.:Sl!d.ny.~,
~egilia:oesUtIU
adiliilI
milik~NYll,
berada
di
Nwah
lI,endlili,
lehmd..~,ki~.
dl;w
kepnt'!JiS<l.ll-N'fi1,
Om
Di;U;:iliP.e.lldprn
s:emwii~1
sekaJir;usRajiilllilya.
dan
juga
ruhb"B.Yil,,'aJil£.
tiada
nib.
(pfI!ijberhak
diib~)selainDia,
&1li
tidiakJlI.Igaada
R~hb:.elam.Dia
;je.m.~ta"
Firmm·Ny,~[
i
0:')
~'L...;J,
"'l:'M~
j~'ta
yMg.r1U8tilba_h
4tt1(Jh.~
MI.IlJiamnl::Jja,
binKa.'lI!bmeillg<L-mkml,
yak:ni,
ilI.iP'a}~~e1ilapi1I
,di
bawah
b!ll:w.i.
ketlljuh..
W'flllahU".fl
'lam.
1'"_~
I'...
!FlnrutrI.N!~:
-t
..#1)
~i
i~
f;»
,J~~~
Jl),
ulfit~
jifrr4frr",nmme-
!"lgL"raskantfatpmmm,~
MSm:gg~miy.i
DC:
rlU!ngetalmirlJt.ru,$itt
yang
taalJ'
ret'$cmlllmyi,.~,
M:ik$!,ldnya,
y~g
.menJull,l:nk~
~.·Q\I~.~It~
~daMl
.Rab'b
y"~g;
.GI~
mencipubn
hU]1[I,j
d~!1laf!g~tp;ng
tinooi.
yMl._g
Dia
mmge-tjlhu.ise-gab,
rmasi:1.dmy.ang_l.ehih
t'ememhulIliyi
bgi.
'.A~.i
binAibiThaUI;ahberkarada['.i
Thull'
Abba.s;
9
';':"iJ~~
f
"Via
mmgfIaiJHi
~ia}\'Wg.t&d
ter5emhm~yi."
Diame.ngetai:Lu.i:,~\
t
"ss-sirre"
adaL1ih<tplt
y<lIilg
dirahasiakill!l.elehaask
CUCIl
Adam
(Ii
dallrun
dirilly:a.~
~r:,,
~W:11
akh/af1,
"}'3killil
apar<l!ll.g[er-
sembuiIliy1p<ldaailLatkcueuAdiUll}'lWgdi3.~mti[j3d.ipfiL~tftlrn.p
.rebehiit!l.
d1i:!
meJl.gttruLmin.ya.
Bengan
demi.k:ian.•AU-3JilT!I.':oJame:!1~~;<ili:uJj
$~tI1J.1;I:my~
itu,Ilmu·Nya
rt:eIlrt:O!:l1g
h~l-.k;lii.
yang
toehh.
he.hlu
chn
yaIlg
mA1.s:ii:Jherj;)bill
a.di<llah.sm:n,
01Ul.I:mgi~Nr<1J.
dalam
.b.alI
MU,
~1I.'1
mJ!!tl;.in:J:k
~~.a1.ahsep~rd
.saUl
jiw~.
hlUlab.
m~kmlfirman,Np:
0(
.:\>.Ij,_~
'11
~'j.J
~r.:..~.
"Tidaklah
Aliah'.m,etuiptBittlRdan
mttm~gJt.il},~it;Iiii~
(dan
dal4m
lim/w)
iNi
mdaitik~rt
h'll."ityaI4h
$eptmi
(mt~tiptak"tl".1ita'1l
".1'jem~n:gkitJum)~am
ji'WII
5l1ja"~
(QS,
bqm_an:28,),
Me.ngel1al
fi.rmafrNya:~;:"fj~~
,"Dillmtmgetl1Jmiregal4
~itt
danjl'ang
.wia},.r;me;mbtmy.~
"adI'l·nh<1ll~
]fiUJ,g~I~m,
y~g
~~but
!l'~h$i;;i
adairul
}'!l.ng[e:metill:
C1i.
dJaL_
jiwaml,l.,
.s~!U:l!gk~.
}'".1J~L!:
t~nGrnmmyi~d~la..h
ap<ll~bdum~erbetlk
di
daliIDl!
·dlrull'llI.--

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ram Syist liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->