Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilgisayarla Ic Mekan Detay Cizimi

Bilgisayarla Ic Mekan Detay Cizimi

Ratings:
(0)
|Views: 4,198|Likes:
Published by yduarch
Bilgisayarla-Ic-Mekan-Detay-Cizimi kaynak:megep
Bilgisayarla-Ic-Mekan-Detay-Cizimi kaynak:megep

More info:

Published by: yduarch on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
İ
N
Ş
AAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
 B
İ
LG
İ
SAYARLA
İ
Ç MEKÂN DETAYÇ
İ
Z
İ
M
İ
 
ANKARA 2007
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
 Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndakademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
,denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul veKurumlar
ı
nda uygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir veyap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
ş
abilirler.
 
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarakda
ğı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
 i
AÇIKLAMALAR..............................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
..................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.................................................................................................31. DÖ
Ş
EME NOKTA DETAY Ç
İ
Z
İ
M
İ
...............................................................................31.1. Dö
ş
eme Detay Çizimler............................................................................................31.1.1. Düz (Dikdörtgen Kesitli) Dö
ş
eme Detay
ı
...........................................................31.1.2. Dü
ş
ük Dö
ş
eme Detay.........................................................................................81.1.3. Asmolen Dö
ş
eme Detay...................................................................................101.2. Yaz
ı
lar....................................................................................................................171.3. Ölçülendirme..........................................................................................................181.4. Tarama Çizim.........................................................................................................19UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
...........................................................................................21ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................22Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 2.............................................................................................242. DUVAR NOKTA DETAY Ç
İ
Z
İ
M
İ
................................................................................242.1. Duvar Detay Çizimleri............................................................................................242.1.1. D
ış
Duvar Detay
ı
.............................................................................................242.1.2.
İ
ç Duvar Detay
ı
................................................................................................272.1.3. Asansör Perde Duvar Detay
ı
.............................................................................292.1.4. Temel Perde Duvar Detay
ı
...............................................................................302.2. Yaz
ı
lar....................................................................................................................342.3. Ölçülendirme..........................................................................................................342.4. Tarama Çizim.........................................................................................................34ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................35Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 3.............................................................................................373. MERD
İ
VEN NOKTA DETAY Ç
İ
Z
İ
M
İ
.........................................................................373.1. Merdiven Detay Çizimleri.......................................................................................373.1.1. Merdiven Basamak- R
ı
ht Detay Çizimi............................................................393.1.2. Merdiven Korkuluk- Küpe
ş
te Detay Çizimi......................................................423.2. Yaz
ı
lar....................................................................................................................483.3. Ölçülendirme..........................................................................................................483.4. Tarama Çizimler.....................................................................................................48ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................49Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 4.............................................................................................514. AYDINLATMA NOKTA DETAY Ç
İ
Z
İ
M
İ
...................................................................514.1. Ayd
ı
nlatma Detay Çizimleri....................................................................................514.1.1. Salonda Ayd
ı
nlatma Nokta Detay
ı
....................................................................544.1.2. Odalarda Ayd
ı
nlatma Detay
ı
............................................................................554.1.3. Ofiste Ayd
ı
nlatma Detay
ı
.................................................................................574.1.4. Ma
ğ
azalarda Ayd
ı
nlatma Detay
ı
......................................................................574.2. Yaz
ı
lar....................................................................................................................594.3. Ölçülendirme..........................................................................................................59ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME.................................................................................60Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
- 5.............................................................................................625. SIHH
İ
TES
İ
SAT NOKTA DETAY Ç
İ
Z
İ
M
İ
...................................................................625.1. S
ı
hhi Tesisat Detay Çizimleri..................................................................................62
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
muhterem89 liked this
yduarch liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->