Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Becik20Nitik20Ala20Pilara

Becik20Nitik20Ala20Pilara

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:

More info:

Published by: Prayoga Fazri Pangestika on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2011

pdf

text

original

 
Becik Nitik,Ala Pilara
Sandiwara Kampung
* M. Ahmad Jalidu
Kontak :08175486266masjali@yahoo.com© 2007 M. Ahmad Jalidu
Hak Cipta Dilindungi Udang-undangDilarang keras mempergunakan sebagian atau keseluruhan naskah ini tanpa ijin daipenulis. Mementaskan naskah ini diharuskan membayar royalti sebesar 10% darihasil penjualan tiket atau melakukan permohonan ijin jika tidak menjual tiket.Kontak perijinan naskah ini bisa dialamatkan ke :
M. Ahmad Jalidu08175486266 ---masjali@yahoo.com, atauGamblank Musikal Teater --- zonagamblank@yahoo.com
Dilarang mementaskan naskah ini tanpa seijin Penulis. M. Ahmad Jalidu. 08175486266. masjali@yahoo.com
 
Becik Nitik, Ala Pilara
Sandiwara Kampung
* M. Ahmad JaliduBABAK 1
Omahe kang Prapto. Mamat, anake kang Prapto lagi wae bali, dheweke mbonceng MasBagas lan didhunke ngarep omah. Saka njero krungu suara megaprone Mas Bambangsing alus kayadene mesin diesel.
Kang Prapto : “Diterke sapa Mat?”Mamat : Mas Bagas Pak.Bu Prapto :  “Mas Bagas pancen apik ya…., karo sapa-sapa isa akrab. Karo santriya apik, karo copet apa maning.”Kang Prapto : “Huss! Bu, nek omong nek nomong ki aja sembarangan!”Bu Prapto : “Sembarangan apa? Pancen bener kaya ngono ta. Mas Bagas paancenapikan, uga anakmu ya copet temenan”.Mamat : “Alah! Mung pisan wae kok langsung dicap elek. Aku nyopet mungpisan Bu. Kuwi ya pas pasa wingi kok. lan sing melu ngicipi dhuite yasapa? Ibu barang ta?Kang Prapto : “Mat Mat! Isa mingkem ora? Rembugan bab nyopet ya ndadakmbengok-mbengok, alon sithik isa ra? Krungu kiwa tengen rak ya rakepenak mbok!”Bu Prapto : “Wis ngana njur adus. trus ning ngomah wae, rasah lunga meneh.Bocah kok ra isa ning ngomah sak jam wae. Minggatt terus…”Mamat : “Sak karepku ta Bu! Awak-awakku dhewe, sikil-sikilku dhewe, nyawa-nyawaku dhewe”.Kang Prapto : “Mat! Cangkemmu ditata! Omong karo Ibune kaya omong karo kulipasar!”Somat : (
Mlebu ing kamar, njawab seka njero kamar 
) “Kula ra ngomong karokuli pasar pak. Ning karo Bojone kuli pasar!”(
Bu Marto mlebu njero omah, Pak Marto meneng.
)Kang Prapto : (
nyeluk bojone
) “Nah! Nah!..,”
(Ora ana sing njawab. Kang.)
Kang Prapto : “Nah! Bajigur!! Kupingmu kesumpelan aspal pa piye?Bu Prapto : (
seka njero
) “ngapa ta? Aku ki krungu. Ning lagi mbenerake pancining kompor. Ngapa ta?”Kang Prapto : “Tuju enamku mau ning  ngendi?”Bu Prapto : (
Teka ning ruang tamu karo nguncalke rokok 76 ning meja
) “sing
 
udud ki kowe kok aku sing ditakoni, goleki dhewe pa ra isa? kaya babuwae.”Kang Prapto : “Kok malah ngejak padu ta kowe ki? Karo bojo kuwi kudu manut lanngerteni.”Bu Prapto : “Ya tapi ojo nesu koyo kuwi to pak, atiku ya dadi mangkel.”Kang Prapto : “ya tapi pancen kowe kuwi gaweane nesu marang wong liya.Bu Prapto : “Ya wis to Pak, aku ya tek manut marang bojoku iki sing paling taktresnani nang donya iki.”Kang Prapto : “Wah sastra bahasa jawane metu maneh kanggo ngrayu aku kipenonton.”(
Somat njedhul
)Mamat : “Wah ibu aku di warahi sastra bahasa jawa ya bu ben isa ngrayupacarku.”Bu Prapto : “Kowe, wis tugasmu sekolah sing bener lan ojo nyopet maneh,benuripmu kanggo kaya dene Pak Jendral Soedirman!’Mamat : “Ya bu. Bereeeees. Aku mesti bisa brobah kebiasaan elekku kuwi.”
BABAK 2
Ning prapatan njeron kampung. Bocah-bocah nom padha ngumpul. Ing kono ana Masbagas. Ana bocah sing dolanan gitar, liyane dha nyanyi ndhangdhutan. Ana sing sambinjoget. Sakwise sak lagu rampung, Pak Mesthi, ketua Takmir Mejid liwat.
Bagas : “Kok sajak kesesa, badhe tindakan pundi pak Mesthi?Pak Mesthi : “Weh… Dik Bagas, ini mau ke ndalemnya Pak Kaji.”Bagas :  “Oolha santai-santai saja saged to pak? Kok kayaknya kesesa,kemrungsung. Menapa wonten yang darurat pak?”Pak Mesthi : “Ah. Enggak dik Bambang. Namung urusan kecil. Soal rencanarenovasi itu lho.”Bagas : Renovasi? RenovasiPak Mesthi : “Masjid. Kas masjid sudah dihitung. Cuma ada telu setengah juta.Padahal rencana kebutuhannya sekitar 9 jutaan dik Gas.”Bagas : “Lho, saya dengar dari Lik Karyo itu namung betah enam sampe tujuhjutaan to pak?”Pak Mesthi : “Niku nek namung ganti eternit, ganti kaca, ngecet sama beli karpetplus gawe taman di halaman masjid itu thok dik mbang.”Bagas : Lha memangnya mau ndandani apanya lagi?Pak Mesthi : “Sound. Sound system kita itu kan suarane sudah njeber. Perlutumbas speaker baru, mic baru sak kabelnya dik. Nah, ngiras pantes,kalo ada pengajian Akbar ngundang AA’ Gym kan nggak mgisin-ngisinke gitu lho.”
Dilarang mementaskan naskah ini tanpa seijin Penulis. M. Ahmad Jalidu. 08175486266. masjali@yahoo.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->