Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managementul Infrastructurii Critice a Sistemelor Electroenergetice

Managementul Infrastructurii Critice a Sistemelor Electroenergetice

Ratings:
(0)
|Views: 386|Likes:
Published by Gmd28

More info:

Published by: Gmd28 on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

 
Capitolul I.
INTRODUCERE 
În prezent, lumea dezvoltată a ajuns la o concluzie cvasiunanimă:societăţile  erei  informaţionale  sunt  mult  mai  vulnerabile,  încomparaţie cu cele anterioare. Infrastructurile(naţionale, regionale sau globale) capătă din ce în ce mai multăimportanţă, sistemele şi bunurile, fizice sau virtuale, devin vitalepentru oricare stat sau alianţă, astfel încât incapacitarea (alterareaparametrilor) sau distrugerea lor pot avea un puternic impact asuprasecurităţii,  economiei,  siguranţei  şi  sănătăţii  populaţiei.Securitatea cetăţenilor, comunităţilor sociale, naţiunilor şi statelor este influenţată, în mod organic, de funcţionarea continuă a unor sisteme integrate complexe de infrastructuri, care asigură serviciileesenţiale tuturor domeniilor vieţii sociale.
1. Categorii de infrastructuri
Infrastructurile fac parte din structura de rezistenţă a unui sistem,sunt relaţionale şi funcţionale şi constituie
in integrum
suportulnecesar pentru ca sistemul să se identifice, să intre în relaţii cu altesisteme, să se stabilizeze şi, evident, să funcţioneze.
Infrastructura
poate  fi  definită  ca
ansamblul  elementelor materiale
(construcţii,  echipamente,  instalaţii,  capacităţi  –  detransport,
 
repere  materiale  valorizate  simbolic),
organizaţionale
(reţele  de
 
transport  şi  telecomunicaţii,  sistemele  energetice,  deaprovizionare, de
 
conducere, educaţionale, de sănătate, de relaţii)
şiinformaţionale
(date,  informaţii,  circuite,  fluxuri,  tehnici  şiproceduri)
ale  unui  macrosistem  social,  care  îi  asigură funcţionalitatea şi viabilitatea în contextul general al dezvoltăriisociale.
Orice infrastructură, ineficientgestionată şi protejată, se poate confrunta cu diverse situaţii cunivel  ridicat  de  criticitate,  marcate  de  momente  de  crizăorganizaţionalfuncţională,  care  pot  genera  schimbări  bruşte  şidecisive, pe diverse perioade de timp, cu consecinţe negative înplanul securităţii naţionale.Infrastructurile pot fi clasificate, în funie de locul, rolul şiimportanţa  lor  pentru  stabilitatea  şi  funcţionalitatea  sistemelor,precum şi pentru siguranţa şi securitatea acestora şi a proceselor dincare  fac  parte,  în
trei  mari  categorii
:
infrastructuri  obişnuite,infrastructuri speciale şi infrastructuri critice.
 
Infrastructurile  obişnuite
reprezintă  o  structură-cadru,  careasigură construcţia şi funcţionarea sistemului. Aceste infrastructurinu prezintă calităţi deosebite, în afara celor care le justifică existenţaşi prezenţa în cadrul sistemelor şi proceselor. O ţară, spre exemplu,va avea totdeauna căi de comunicaţii, localităţi, şcoli, biblioteci etc.Pe parcurs, unele dintre acestea pot deveni speciale sau chiar critice, în funcţie de noul rol pe care îl pot avea, de dinamicaimportanţei şi de alte criterii. Spre exemplu, localităţile care auaerodromuri, puternice centre de comunicaţii, centrale nucleare,noduri de cale ferată etc. Pot face parte din infrastructuri speciale şi,în anumite condiţii, chiar din infrastructurile critice.
Infrastructurile  speciale
au  un  rol  deosebit  în  funcţionareasistemelor şi proceselor, asigurându-le acestora o eficienţă sporită,calitate, confort, performanţă. De regulă, infrastructurile specialesunt
infrastructuri de mare performanţă 
. Unele dintre acestea, maiales  cele  care  pot  avea,  prin  extensie  sau  prin  transformare(modernizare),  un  rol  important  în  stabilitatea  şi  securitateasistemelor, pot intra şi în categoria infrastructurilor critice.
Infrastructurile  critice
sunt,  de  regulă,  determinante  înstabilitatea, siguranţa şi securitatea sistemelor şi proceselor, având unrol important în asigurarea securităţii în funcţionarea sistemelor şi înderularea proceselor economice, sociale, politice, informaţionale şimilitare. Ele fac parte, de regulă, din categoria infrastructurilor speciale. Nu este însă obligatoriu ca toate infrastructurile care suntsau pot deveni, la un moment dat, critice să facă parte din aceastăcategorie de infrastructuri. Este foarte posibil ca, în funcţie desituaţie, chiar şi unele dintre infrastructurile obişnuite – cum ar fi,spre exemplu, drumurile de ţară sau canalele magistrale din sistemelede  irigaţii  etc.  –  să  devină  infrastructuri  critice.  În  definireainfrastructurilor  critice  pot  să  intervină  şi  alte  elemente(conjuncturale, contextuale, evoluţii posibile), ceea ce conduce laconcluzia  că  există  un
criteriu  de  flexibilitate
şi  un  altul
deimprevizibilitate
, în identificarea şi evaluarea
 
unor astfel de structuri.
O infrastructusau un ansamblu de infrastructuri pot fi considerate critice datorită:
-  condiţiei  unice,  dar  şi  complementarităţii,  în  cadrulinfrastructurilor unui sistem sau proces;- importanţei vitale pe care o au, ca suport material sau virtual (dereţea),  în  funcţionarea  sistemelor  şi  în  derularea  proceselor economice, sociale, politice, informaţionale, militare etc.;
9
 
-  rolului  important  pe  care  îl  îndeplinesc  în  stabilitatea,fiabilitatea, siguranţa, funcţionalitatea şi, în special, în securitateasistemelor;- vulnerabilităţii sporite la ameninţările directe, precum şi la celecare vizează sistemele din care fac parte;- sensibilităţii deosebite la variaţia condiţiilor şi, îndeosebi, laschimbări bruşte ale situaţiei.Acest tip de infrastructuri există pretutindeni în lume şi, desigur,în fiecare ţară în parte şi în cadrul fiecărui sistem fizic sau virtual, întoate domeniile activităţii umane.Ele nu sunt stabilite în mod arbitrar, ci doar după ce au fostidentificate şi evaluate ca fiind critice. Cu alte cuvinte, din mulţimeade infrastructuri care fac parte dintr-un sistem sau contribuie lafuncţionarea unui sistem, proces, numai unele sunt critice (întrunesccondiţiile de criticitate).Criteriile după care se face o evaluare a infrastructurilor suntvariabile, chiar dacă sfera lor de cuprindere poate rămâne aceeaşi.Se  pot  identifica  următoarele
criterii  de  evaluare
ainfrastructurilor critice1:
criteriul fizic
, sau criteriul prezenţei – locul în rândulcelorlalte  infrastructuri,  mărimea,  dispersia,  anduranţa,fiabilitatea etc.;
criteriul funcţional, sau criteriul rolului ce anume„face” infrastructura respectivă;
criteriul de securitate, care este rolul ei în siguranţa şisecuritatea sistemului (evaluat prin prisma efectelor cepot  fi  generate  prin  lezarea  condiţiilor  de  bază aleinfrastructurii);
criteriul de flexibilitate, care arată că există o anumită dinamică şi o anumită flexibilitate, în ceea ce priveştestructurile  critice,  unele  dintre  cele  obişnuitetransformându-se, în anumite condiţii, în infrastructuricritice şi invers;
criteriul de imprevizibilitate, care arată că unele dintreinfrastructurile obişnuite pot fi sau deveni, pe neaşteptate,infrastructuri critice.
Infrastructurile sunt critice, speciale sau obişnuite, în raport cuprovocările, pericolele, ameninţările şi riscurile aferente, asumate,impuse  sau arondate,  dar  şi  cu  determinările  şi  parametrii  de
10

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ealangi Ionut liked this
Ealangi Ionut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->