Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
karanagn bm

karanagn bm

Ratings:

4.5

(10)
|Views: 6,058|Likes:
Published by anon-756156

More info:

Published by: anon-756156 on Aug 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2012

pdf

text

original

 
Kebaikan aktiviti ko kurikulum
Aktiviti kokurikulum merujuk aktiviti yang luar darjah yang melibatkan aktviti yang berpersatuan,lasak dan mungkin kemahiran tertentu. Kegiatan luar darjah ini berupaya untuk memberikan satu pperspektif baru kepada pelajar dalam menjalani kehidupan mereka di sekolah dan luar sekolah.Kelebihan kegiatan ini turut dipaparkan di dalam pelbagai media massa di negara ini yangmembuktikan manfaat menyertainya. Jadi, pembabitan pelajar dalam kegiatan ini memang membawa pelbagai impak positif dalam kehidupan mereka.Sebenarnya, aktiviti kokurikulum memberikan pelajar satu keyakinan diri yang hakiki menerusi pembabitan mereka dalam setiap aktiviti kokurikulum yang dijalankan itu. Keyakinan diri ini timbulkerana setiap kali berjaya melaksanakan sesuatu tugasan itu mereka akan menimba pengalaman yangmemberi mereka satu jangkaan awal apabila melakukan aktiviti lain pula. Sudah pasti perasaan inimemudahkan mereka untuk menjalani kehidupan selepas sekolah yang lebih mencabar suasananya.Maka, penglibatan kokurikulum memang memberi manfaat kepada seseorang pelajar itu.Selain itu, pelajar yang melibatkan diri dalam kokurikulum turut memiliki tahap disiplin diri yangtinggi dalam diri mereka. Pemilikan disiplin yang tinggi ini terhasil kerana semua aktiviti kokurikulummemerlukan seseorang pelajar itu mematuhi beberapa peraturan tertentu yang meliputii pakaianseragam, aktiviti, masa berlatih dan tempoh akhir untuk menyiapkan sesuatu projek itu. Semua aktivitiini hanya boleh dilakukan jika seseorang pelajar itu mempunyai disiplin yang tinggi kerana masa untuk  belajar dan beraktivti hanya boleh diseimbangkan menerusi satu disiplin yang tinggi. Oleh itu, pelajar yang melibatkan diri mereka secara aktif dalam aktiviti ini akan mempunyai satu sikap mementingkandisiplin yang tinggi.Malah, pembabitan pelajar dalam kokurikulum menghasilkan pelajar yang berhati mulia dan baik. Rasahormat kepada ibu bapa, guru dan rakan sebaya terhasil kerana setiap aktiviti kokurikulum menekankanaspek menghormati orang lain. Kekerapan melakukan aktivit ini secara tidak langsung akanmenerapkan nilai-nilai kesopanan yang jitu dalam diri mereka. Jelaslah, kokurikulum mampumembentuk pelajar menjadi pelajar yang memiliki ciri-ciri sopan yang tinggi.Mungkin satu impak positif kegiatan kokurikulum yang baik ialah aktiviti ini memberikan pelajar satusikap bersaing yang tinggi. Sikap persaingan positif ini menyebabkan pelajar tidak gentar untuk menghadapi setiap cabaran yang mendatang. Mereka seolah-olah sudah lali untuk mengharungikehidupan yang penuh dengan dugaan dalam aspek alam persekolahan atau kehidupan biasa mereka.Justeru,Konklusinya, pelajar yang melibatkan diri mereka dalam aktiviti kokurikulum akan berjaya memilikisatu personaliti yang berkualiti tinggi. Semua ciri yang diutarakan di dalam hujah ini akan membantumereka untuk mengharungi kehidupan yang penuh dengan dugaan yang besar ini. Cuma pelajar yangsebegini lebih mudah untuk menyelesaikan masalah mereka itu. Slogan 'pemuda tiang negara, pemudiharapan bangsa” sesuai menjadi pedoman kita dalam aspek ini.
 
Industri pelancongan membawa sumber pendapatan negara.Huraikan usaha-usaha yang mampu dilakukan untuk meningkatkan industri pelancongan negara.
Tahun 2007 telah diumumkan sebagai Tahun Melawat malaysia oleh kerajaan kita. Industri pelaancongan berpotensi untuk dimajukan di negara ini kerana Malaysia ialah destinasi pelanconganyang unggul dan mampu memantapkan ekonomi negara kita. Banyak tempat yang boleh dikunjungioleh pelancong-pelancong asing dan tempatan di negara ini. Jadi, memang ada banyak usaha yang boleh dijalankan untuk memajukan industri pelancongan kita.Kerajaan boleh menambahkan kemudahan prasarana seperti kemudahan pengangutan dan perhubnganke destinasi-destinasi yang menarik. Kemudahan ini memberi lebih banyak peluang kepada pelanconguntuk pergi ke destinasi yang mereka suka. Jadual penerbangan juga perlu ditaambah terutama denganmengadakan promosi tambang murah. Cuma mutu perkhidmatan pengangkutan ini hendaklah diseliasepanjang masa untuk memastikan keselesaan pelancong.Selain itu, usaha untuk meningkatkan jumlah tempat-tempat penginaan seperti hotel dan chalet. Usahaini boleh dilaksanakan dengan mengenakan kadar bayaran yang berpatutan bersama-sama bilik yangselesa untuk menarik minat pelancong. Keadaan yang selesa ini menimbulkan rasa untujk mekawtsemula kepada pelancong tersebut. Mereka akan mngajak kawan kawan untuk datang ke malaysia danmenyebabkan kemasukan mata wang asing.Malahan, kerajaan perlu mengadakan lebih banyak promosi untuk menjelaskan aktiviti pelancongan.Promosi tentang destinasi, kebudayaan dan karnival jualan di laksanakan dengan giat. Usahamempromosikan negara ini bokeh dijalankan melalui penggunaan teknologi maklumat seperti internetuntuk menyebarkan maklumat pelancongan ini. Penggunaan internet memastikan semua pelancongmemperoleh maklumat apabila mereka melayari internet untuk mendapatkan maklumat pelancongan.Jelaslah, promosi yang giat ini memastikan bahawa semua maklumat pelancongan disebarkan secara berkesan.Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh pelancong terutama pelancong asing ialah aspek kebersihan. Kemudahan pelancongan ssemestinya bersh dan diselenggarakan dengan baik. Ketiadaan pencemaran terutama kekotoran memastikan pelancong akan terus datang ke destinasi tersebut tanparasa ragu-ragu lagi. Jelaskan, kebersihan yang diberikan penekanan ini menyebabkan pelancong dapatmenikmati udara yang segar dan keadaan yang selesa.Manakala itu, usaha menarik pelancong ini turut dipikul oleh rakyat negara ini. sikap ramah dan sukamembantu pelancong harus diutamakan oleh rakyat negara ini. Pelancong tidak suka rakyat negara inimengambil kesempatan atau menipu mereka selama mereka berada di negara ini. Keramahan rakyatnegara iini harus dibuktikan melalui sikap ikhlas melayan tetamu kita itu. Jadi, rakyat negara ini harusmengubah sikap mereka dengan melayan pelancong tempatan atau asing ini dengan lebih baik.Kesimpulannya, industri pelancongan ini memang penting dberi penekanan oleh rakyat dan kerajaannegara ini. Pelbagai usaha yang dilakukan itu memerlukan gandingan tenaga semua pihak untuk memastikan kejayaannya. Mungkin semua pihak harus merenung dan melihat peranan yang telah
 
dilakukan oleh mereka.
Orang kurang upaya:Modal insan yang tidak boleh dipinggirkan
Menurut definisi WHO Pertubuhan Kesihatan PBB, orang kurang upaya ialah "kanak-kanak atau orang dewasa yang cacat adalah mereka yang pada sesuatu masa,terhalang oleh keadaan fizikal atau mental dari melakukan aktiviti-aktiviti normalrakan sebaya seperti sosial, rekreasi , pelajaran dan vokasional". Golongan OrangKurang Upaya (OKU) secara umumnya dapat dikategorikan kepada dua kumpulanutama, iaitu kurang upaya secara kekal dan kurang upaya secara sementara. Namun,masyarakat kurang upaya ini terus dipinggirkan.Sebenarnya, orang kurang upaya memiliki kemahiran yang tidak kurang hebatnyaberbanding orang biasa. Ada antara mereka yang memiliki kelulusan yang tinggi dankemahiran khusus. Mereka berupaya untuk berfikir dan melakukan tugas yang biasadilakukan oleh manusia yang lengkap anggota badannya. Kebanyakan tugas di pejabatatau di mana-mana boleh dilakukan oleh orang kurang upaya ini. Ringkasnya,golongan ini memiliki keupayaan yang sama seperti orang biasa.Masyarakat ini turut tidak harus dipinggirkan kerana mereka turut mempunyaiperasaan yang sama seperti insan lain. Mereka tidak suka dipandang rendah dandianggap tidak berguna. Pekerjaan yang mereka lakukan itu mampu memberi merekasedikit semangat atau perangsang untuk meneruskan kehidupan ini. Jika tenagamereka dibiarkan begitu sahaja, sudah pasti negara akan kehilangan sesuatu yangberharga. ada seramai 86 348 orang kurang upaya yang berdaftar dengan JabatanKebajikan Masyarakat pada tahun 1999 yang akan berasa diri mereka tidak bergunajika sikap buruk masyarakat ini berterusan.Malah, faktor yang penting yang menekankan peri pentingnya masyarakat kurangupaya di negara ini ialah kejayaan orang kurang upaya membuktikan bahawa negarakita memberi layanan yang sewajarnya kepada masyarakat tanpa mengira warna kulit,keturunan dan keupayaannya. Bukankah ini member imej yang baik kepada negarakita? Semua pihak akan menggunakan negara kita sebagai contoh dalam tindakanmereka untuk melayan orang kurang upaya di negara mereka pula.namun nasib orang kurang upaya tidak akan cerah kerana negara ini kekurangan aktauntuk melindungi orang kurang upaya. Sememangnya, negara kita memiiki akta yangmembenarkan syarikat mengambil pekerja kurang upaya tetapi kuasa untukmenguatkuasakannya begitu lemah. Keadaan ini menyebabkan nasib orang kurangupaya terus dirundung malang.

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nazmy Amin liked this
jay yuri added this note
akhirnya karangan OKU yg ku carik..ada~!!!! trimas laa weii~!!! hargai jasa mu~!!!!
atika_adzhar liked this
Eng Zhi Chng liked this
hung68 liked this
Shireen Lacus liked this
Fiez Sahaja liked this
atinleena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->