Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Méhészet 2011 - 01.

Méhészet 2011 - 01.

Ratings:
(0)
|Views: 1,232|Likes:
Published by balla_zoltan_1

More info:

Published by: balla_zoltan_1 on Mar 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
!\-ww.meheszet.hu
2
ALATVA:|g52
RARA:430 F0RINT59. EVFOLYAM, 2011.JANUA
ra
a:
--:-E
:-
7Űot
eLkeret
{-r#
eLztuldttfuruÍruunk!
 
Öo
-g-.J/tr'I
\r'"EURo-VET"Kft.
ECOSTOP'lamella
ozeméhekkezere.oTimo|ésborsmentaolaj hatőanyag.oA vivóanyagnak ktisztinhetóenahatőanyagokegyenletesen'fokozatosanéshosszű idónátfejtikki hatásukat,fiiggetleniilaktirnyezetinyezfiktó|(hórséklet,ahcsadnarysága,apárolgásiteriilet mérete).oLze|nyűjtott hatás lefediahekre rosvarroaatkákteljeskifej|ósi ciklusát.oEllen.iavallatok'melkhasoknem ismeretesek.rKoratavasszal ésapergesiidószakutánisalkalmazhat6.
7+IAKCIO!
Dany'sBienenWohl*oldat
Merkezettazeredeti!
rzehekvarroatőzise|leni kiegészíkezere.rOxá|sav éscitromsavhatőanyag.rKedvezóbio|giaihatássa| vanahekre.rSetfenntartaniaméhekmegfele|ó higiéniaiviselkedét.eE||enjava|latok'mellékhasoknem ismeretesek.eFiasísosésfiasísmentesidószakbanishaszná|hatÓ.
Azelsóvásárláskormindenvevóspeclis adagolőtkapajándékba!
':';::::,,?:.','rff.::::y:'
l?FJn|t{'t6funnrscBÍhfiíIW['ÍÍÍffiíbrgErÍn$@"t!Üu}6@680/454-454sffimmrvnrnn75il) Nagat.íd,Kossuth u. 1l. fsz.38. Te|.:82l454.4l3|Ea* 82i553.180;info@euro-vet.hu7570Barcs'Kiiztársaságu.4l. fsz.2. Ibl.:82140.939|Mobi|:30|sl6'6756
www.euro-vet.hu/shop
tcafu,
 
CSALAD/ruÉeyzETK|LoMÉrr n
AVilágméhsurtisége
terpazországok me-irészeteibentanon méh-családokszámát 1km2-revetíwe ábrázolja.Avadon éltíheketés a megporzásbanissegito egbhfajtákatnemmutatja.Eza mutato-szám azért fon-tos, mertpetkaphatunkegy-egy ország ro-uarstiriil,ami a legtobbmezógazdaságikultrirafontossze.Auilág méh-siiriisége leg-magasabbEu-ropában,Ko-zel-Keleten,Kozép-és Ke-let-Afrikában,Kelet-éslke-let-Ázsiában'Ezekenaterti-letekentobbszávesha-gyományavana mészke-snek. holmár azokor-ban istartottakheket.Oskori barlangrajzok(Spanyolo rszág),egyiptomi fal-festmények,a bibliaisorok(Iz-rael)az emberigés a hekósi kapcsolatátmutatják.Azembertevékenységesoráneljuttattaa méheta világ min-den tájára. Ajolalkalmazkodorovarokjogyrijtésierednye-ketprodukáltak.A betelepítetttertiletekhsnigealacsonygmost is.Avilág átlagos hsrinisége2006-igfolyamatosannótt,az-
A világ hsisége
emelkedóMagyarországésGo-rogország,ahol majdneml0hcsadottartanak négyzet-kilométerenként.Hazánkméh-siínigszempontjábola világélvonalábanáll.A kovetkeztjkontinens Ázsia0,65hcsalád/km,-eshsni-vel.A 22milliÓ hcsalád-
2OOO-2O08.ktiztitt
201 I.JAN UAR
Afrika méhstiniségemeg-egyezik a világátlaggal.A méh-stínigKelet-Afrikábanaleg-magasabb.Itt 4-5családjutegygyzetkilométerre.Deki kellemelniaszetilegfejlettl-Afrikát is,ahol a mészkesi'izemi nagyságokbanfolyik.AzAmerikábabetelepítetthcsa-ládokleszár-mazottjaima10,6millioanvannak. EzenafoldszenahstiriÍgfe-le a világátlag-nak.Kiemel-kedikEl Salva-dor,Uruguay,ArgentínaésMexikÓ.A legalacso-nyabba méh-stirgaZutoljárabetele-tett(méhek-kel) Ausztra-liabanésakcir-nyeztíszigetvi-lágban.Itt átla-gosan12 km'z-en él egy méh-család(0,ogmcs/km').Ú.i-land1,16mcs/km,-jávalemelkedikki arségbenésnyméhé-szetilegjelentéktelensziget.Nem tartozikszorosanahsii-ghez,de szakmailagnagyonfontos tény,hogyAusztráliaazutolso kontinens,ahol mégnincsjelena varroaatka!Vidok Zo|tánkzgazdasz-hallgatootacsokken. 2009-bena Frildszárazfoldjeinekminden máso-dik gyzetkilométerérejutegyhcsad(0,smcs/km2).Eurő-pában16 milliÓ méhcsaládottartanak.Ezen a kontinensenjuta legtobb méhegységnyiterti-letre.A világátlag háromszoro-sa Europáé. Ezenbeltil is ki-bolKínaB,7millio hcsaládotbiftokol.KiemelkedriensiiníDél-Korea,ahol tBhcsalád/km,ahstÍníség,deJapánban is nag5lhagyományaivannak a mész-kedésnek.A kozel-keletitérséghstiiségeismagas(Paleszti-na 10,95mcs/km',Ttirtikország6,8 mcs/km'z).Forrás: Saját szerkesztés
APIMONDIA2011
Azországos MagyarszetiEgyestilet(OMME)szakmai utatszervez BuenosAires-beazAPIMONDIA KONGRESSZUSRAIdópont:201l.szeptember23.-oktÓber4.Elhelyezés: 3* szállodákbanEllátás:lpanziÓ(reggeliésvacsora)Utazás:menetrendszerintijáratokkal(indulásBudapestról)ésautobusszalSzakmaiprogram:sztelaz APIMONDIAKONGRESSZUSONés az azt kovetószakmai kirándulásokon,szetilátogatásokonTurisztikai programokbÓl:Buenos Aires -lguazuvízesés-Riode Janeiro_rosnésBuenosAiresben,tangÓest- Iguazuvízesésargentin és braziloldala, csÓnakturaa viz-eséshez_rosnésRiode JaneirÓban, Corcovado,Cukorstiveg-hegy-Pihenésa Copacabanán,fakultatív programok:szambaiskola,Petropolis,esóerdó-trira,tropusi szigetA részletesprogramme$tekinthetóa www.omme.huhonlapon.Irányár:735000Ft/fót l, mely tarta|mazzaa krizlekedés(rep-tériillekekkel),szállás, félpanziÓ,programok,magyarnyel-vtí helyiasszisztencia,utasbiztosís,utlemondásibiztosískoltségeit.Jelentkezés:KristÓf ÉvaOMME NP-koordinátor,Iel.:(+36)-(3o)-684-3742,E-mail: kristof.eva@omme.huJelentkezésihatáridó : 2o||.január16.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erika liked this
Mária Bata liked this
Ann von Sz liked this
julisis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->